hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

Samsung ProXpress, SL-M4080 többfunkciós lézernyomtató - Papír betöltése

Ez az ismertető a papírok a papírtálcába való betöltésének lépéseit mutatja be.
megjegyzés:
Az illusztrációk eltérhetnek az Ön nyomtatójától, annak típusától vagy opcionális kiegészítőitől függően. Ellenőrizze a nyomtató típusát.

A papírtálca áttekintése

A papír méretének módosításához állítsa át a papírvezetőket.
  Ábra : A papírtálca áttekintése
 1. Papírhossz-beállító
 2. Papírszintjelző
 3. Papírszélesség-beállító
 4. Papírhatár-jelölő
megjegyzés:
Ha nem állítja be a beállítót, akkor a papír eldeformálódhat, meggyűrődhet, illetve elakadhat.
Nyomja meg a gombot a képen látható módon, majd húzza ki a tálcát a legal, A4 és a letter méretek közötti váltáshoz.
Ábra : Beállítás a papírtípusnak megfelelően
A papírmennyiség-jelző megmutatja a papírmennyiséget a tálcában.
  Ábra : Papírmennyiség jelölése
 1. Teljes
 2. Üres

Papír betöltése az 1. tálcába vagy az opcionális tálcákba

Az alábbi lépéseket követve tölthet be papírt a tálcába.
 1. Távolítsa el a papírtálcát a nyomtatóból.
  Ábra : A papírtálca eltávolítása
 2. A méret beállításához nyomja össze és csúsztassa el a papírszélesség- és papírhossz-beállító kart úgy, hogy azok a tálca alján jelölt megfelelő papírméretnyílásba kerüljenek.
  Ábra : A papírhossz-beállító kar beállítása
 3. A betöltés előtt hajlítsa meg vagy pörgesse át a papírköteg szélét a lapok elválasztásához.
  Ábra : A papírköteg meghajlítása vagy átpörgetése
 4. Miután behelyezte a papírt a tálcába, nyomja össze a papírszélesség- és papírhossz-beállítókat.
   Ábra : Papír betöltése és a papírbeállítók beállítása
  1. Papírhossz-beállító
  2. Papírszélesség-beállító
  megjegyzés:
  • Ne tolja be a papírszélesség-beállítókat annyira, hogy meggyűrjék az anyagokat.
  • Ne használjon olyan papírt, amelynek hullámos a vezető éle, mivel ez a papír elakadását vagy gyűrődését okozhatja.
   Ábra : A papírvezetők megfelelő pozíciója
  • Ha nem állítja be a papírszélesség-beállítót, az papírelakadást okozhat.
   Ábra : A papírvezetők megfelelő pozíciója
 5. Helyezze vissza a tálcát.
  Ábra : A tálca visszahelyezése
 6. Dokumentum nyomtatásához állítsa be a papír típusát és méretét a tálcához.

Papír betöltése a többfunkciós tálcába

A papírtálcába speciális méretű és típusú nyomtatási anyagok, például levelezőlapok, jegyzetlapok és borítékok helyezhetők.
Tippek a többfunkciós tálca használatára:
 • Egyszerre csak egyféle típusú, méretű és tömegű nyomathordozót helyezzen be a tálcába.
 • A papírelakadások megelőzése érdekében ne töltsön be újabb papírt olyankor, amikor még van papír a többfunkciós tálcában. Ez a nyomtatási adathordozók többi típusára is érvényes.
 • A megfelelő nyomtatási minőség elérése és a papírelakadások megelőzése érdekében csak a meghatározott nyomtatási adathordozót töltse be.
 • Simítson ki minden gyűrődést a borítékokon és címkéken, mielőtt beadagolná őket a kézi lapadagolóba.
Kövesse az utasításokat a papír többfunkciós tálcába töltéséhez.
 1. Nyomja le a többfunkciós tálca kioldógombját.
  Ábra : A kioldógomb lenyomása
 2. Nyissa ki a tálcát (1), és hajtsa ki a többfunkciós tálca hosszabbítóját (2).
  Ábra : A többfunkciós tálca hosszabbítójának kihajtása
 3. Töltse be a papírt.
  Ábra : Papír betöltése
 4. Szorítsa össze a többfunkciós tálca papírszélesség-beállítóit, és igazítsa őket a papír szélességéhez. Ne nyomja őket erővel, mert a papír elhajolhat, ami papírelakadást vagy ferdeséget okozhat.
  Ábra : A papírszélesség-beállítók beállítása
  megjegyzés:
  • A speciális adathordozókra való nyomtatáskor kövesse az adagolással kapcsolatos irányelveket.
  • Amikor a papírlapok átfedésben vannak a többcélú tálca használatával történő nyomtatáskor, nyissa ki az 1. tálcát, és távolítsa el az átfedésben lévő papírlapokat. Ezután próbáljon ismét nyomtatni.
 5. Állítsa be a papírtípust és a papírméretet a többfunkciós tálcához.

Nyomtatás speciális adathordozóra

A nyomtató és az illesztőprogram papírbeállításainak meg kell egyeznie. Ennek betartásával elkerülhetők a papíreltérés miatti hibák.
 • A készüléken megadott papírbeállítás módosításához a Samsung Easy Printer Manager programot vagy a SyncThru™ webszolgáltatást használhatja.
  • Ha a nyomtató helyileg van csatlakoztatva, a nyomtatóbeállítások módosításához válassza a Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting (Speciális beállítás) > Device Settings (Eszközbeállítások) elemet.
  • Ha a nyomtató hálózathoz csatlakozik, a nyomtatóbeállítások módosításához válassza a SyncThru™ Web Service (SyncThru™ webszolgáltatás) > Settings (Beállítások) > Machine Settings (Készülék beállításai) elemet.
 • A beállításokat a Machine Setup (Készülék beállításai) > Tray Settings (Tálcabeállítások) > Settings (Beállítások) > a kívánt tálca > Paper Size (Papírméret) és Paper Type (Papírtípus) elemekkel módosíthatja a kezelőpanelen.
Tekintse meg a táblázatot a tálcába betölthető speciális hordozókkal kapcsolatban.
Típusok
1. tálca
Opcionális tálcák
Többfunkciós tálca
Sima
Y
Y
Y
Vastag
Y
Y
Y
Vastagabb
Y
Y
Y
Vékony
Y
Y
Y
Bankpostapapír
Y
Y
Y
Szín
Y
Y
Y
Karton
Y
Y
Y
Címkék
Y
Y
Y
Boríték
Y
Y (Csak a 2. tálca esetében)
Y
Előnyomott
Y
Y
Y
Pamut
Y
Y
Y
Újrahasznosított
Y
Y
Y
Archív
Y
Y
Y
Fejléces
Y
Y
Y
Lyukasztott
Y
Y
Y
(Y: Támogatott, üres: Nem támogatott)

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...