hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

Samsung SCX-5835, SCX-5935 MFP lézernyomtató - Papír betöltése

Ez az ismertető a papíroknak az 1. tálcába, az opcionális tálcába és a többfunkciós tálcába való betöltésének lépéseit mutatja be.
Töltse be az 1. tálcába a legtöbb nyomtatási feladathoz használt nyomtatási anyagot. Az 1. tálca legfeljebb 500 lap befogadására képes sima papír használata esetén. Egy opcionális tálca is megvásárolható. A normál tálca alá helyezve további 500 papírlap tölthető be sima papír használata esetén.
Az 1. tálca és az opcionális tálca elején található papírszintjelző az adott tálcában rendelkezésre álló papírmennyiséget mutatja.
Ábra : Papírszintjelző
megjegyzés:
Fotópapír vagy bevonatos papír használata olyan problémákat okozhat, amelyek javítást igényelnek. A garanciális megállapodás vagy a szervizszerződés nem terjed ki az ilyen javításokra.

Papír betöltése az 1. tálcába vagy az opcionális tálcába

Az alábbi lépéseket követve tölthet be papírt az 1. tálcába vagy az opcionális tálcába.
 1. Húzza ki a tálcát. Állítsa be a tálca méretét a betöltött adathordozó méretéhez. Útmutatásért lásd: A papírtálcában lévő papír méretének módosítása.
 2. Az eredeti dokumentumok betöltése előtt hajlítsa meg vagy pörgesse át a papírköteg szélét az oldalak elválasztásához.
  Ábra : A papír szélének meghajlítása vagy átpörgetése
  megjegyzés:
  • Ha problémát tapasztal a papíradagolóval, egyszerre csak egy lapot helyezzen a többfunkciós tálcába.
  • Korábban nyomtatott papír is betölthető. A papírnak a nyomtatott oldalával felfelé kell néznie, és az elülső éle nem lehet gyűrött. Ha problémákat tapasztal a papír betöltésekor, fordítsa meg a papírt. Ne feledje, hogy a nyomtatási minőség nem garantált.
 3. A papírt a nyomtatandó oldallal lefelé helyezze be.
   Ábra : Papír betöltése
  1. Papírhatár-jelölő
  2. Papírszintjelző
 4. Állítsa be a tálca papírtípusát és papírméretét.
  megjegyzés:
  • Ha problémákat tapasztal a papír betöltésekor, ellenőrizze, hogy a papír megfelel-e az adathordozó műszaki jellemzőinek. Ezt követően próbálkozzon azzal, hogy egyszerre egy lapot helyez a többfunkciós tálcába.
  • A nyomtató-illesztőprogramban megadott beállítások felülírják a kezelőpanel beállításait.
   1. Alkalmazásból történő nyomtatáshoz nyisson meg egy alkalmazást, és indítsa el a nyomtatási menüt.
   2. Nyissa meg a Nyomtatási beállítások lehetőséget.
   3. Nyomja meg a Paper (Papír) lapfület a Printing Preferences (Nyomtatási beállítások) szakaszban, és válassza ki a megfelelő papírtípust.
    Ha például címkét szeretne használni, állítsa be a Label (Címke) papírtípust.
   4. Válassza ki a tálcát a papírforrásnál, majd nyomja meg az OK gombot.
   5. Indítsa el a nyomtatást az alkalmazásból.

Papír betöltése a többfunkciós tálcába

A többfunkciós tálcába speciális méretű és típusú nyomtatási anyagok, például írásvetítő fóliák, levelezőlapok, jegyzetlapok és borítékok helyezhetők. Egyoldalas, fejléces vagy színes papírra való nyomtatásnál hasznos.
Tippek a többfunkciós tálca használatához
 • Egyszerre csak egyféle méretű nyomtatási adathordozót helyezzen be a tálcába.
 • A papírelakadások megelőzése érdekében ne töltsön be újabb papírt olyankor, amikor még van papír a többfunkciós tálcában. Ez a nyomtatási adathordozók többi típusára is érvényes.
 • A nyomtatási adathordozót a nyomtatott oldalával felfelé töltse be a többfunkciós tálcába, a felső szélével előre. A tálca közepére helyezze az adathordozót.
 • Mindig csak a meghatározott nyomtatási adathordozót használja a papírelakadások és a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák elkerülése érdekében.
 • Simítson ki minden gyűrődést a borítékokon és címkéken, mielőtt beadagolná őket a többfunkciós tálcába.
Kövesse az utasításokat a papír kézi tálcába töltéséhez.
 1. Fogja meg a többfunkciós tálca karját, és húzza lefelé a tálca kinyitásához.
  Ábra : A többfunkciós tálca kinyitása
 2. Papír használata esetén a betöltés előtt hajlítsa meg vagy pörgesse át a papírköteg szélét a lapok elválasztásához.
  Ábra : A papír szélének meghajlítása vagy átpörgetése
 3. Töltse be a papírt.
  Ábra : Papír betöltése
 4. Szorítsa össze a többfunkciós tálca papírszélesség-beállítóit, és igazítsa őket a papír szélességéhez. Ne nyomja őket erővel, mert a papír elhajolhat, ami papírelakadást vagy ferdeséget okozhat.
  Ábra : A papírszélesség-vezetők beállítása
  megjegyzés:
  • Speciális adathordozóra történő nyomtatáskor be kell tartani az adagolás irányelveit.
  • Amikor a papírlapok átfedésben vannak a többfunkciós tálca használatával történő nyomtatáskor, nyissa ki az 1. tálcát, távolítsa el az átfedésben lévő papírlapokat, majd próbálkozzon újra a nyomtatással.
  • Ha nem sikerül a papír megfelelő beadagolása a nyomtatás során, nyomja azt be manuálisan addig, amíg meg nem kezdődik az automatikus adagolás.
 5. Állítsa be a papírtípust és a papírméretet a többfunkciós tálcához.
  megjegyzés:
  • A nyomtató-illesztőprogramban megadott beállítások felülírják a kezelőpanel beállításait.
   1. Alkalmazásból történő nyomtatáshoz nyisson meg egy alkalmazást, és indítsa el a nyomtatási menüt.
   2. Nyissa meg a Nyomtatási beállítások lehetőséget.
   3. Nyomja meg a Paper (Papír) lapfület a Printing Preferences (Nyomtatási beállítások) szakaszban, és válassza ki a megfelelő papírtípust.
    Ha például címkét szeretne használni, állítsa be a Label (Címke) papírtípust.
   4. Válassza ki a Manual Feeder (Kézi lapadagoló) lehetőséget a papírforrásnál, majd nyomja meg az OK gombot.
   5. Indítsa el a nyomtatást az alkalmazásból.
   6. A nyomtatás után csukja be a többfunkciós tálcát.
 6. Amikor befejeződött a nyomtatás, hajtsa be a többfunkciós tálca hosszabbítóját, és zárja be a többfunkciós tálcát.

Nyomtatás speciális adathordozóra

Az alábbi táblázat az egyes tálcákban használható speciális adathordozókat mutatja be.
Típusok
1. tálca
Opcionális tálca
Többfunkciós tálca
Simaa
O
O
O
Vastaga
O
O
O
Vékonya
O
O
O
Pamut
X
X
O
Színes
X
X
O
Előnyomotta
O
O
O
Újrahasznosította
O
O
O
Boríték
X
X
O
Átlátszó fólia
X
X
O
Címkék
X
X
O
Kartonlapok
X
X
O
Bankpostapapír
X
X
O
Archíva
O
O
O
a Az A6 és a Statement méreteket csak a többfunkciós tálca támogatja.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...