hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

Samsung ML-2450 lézernyomtató - Papír betöltése a tálcába

Ebből a dokumentumból megtudhatja, hogyan tölthet be papírt a tálcába.

Papír betöltése

Töltse be az 1. tálcába a legtöbb nyomtatási feladathoz használt nyomtatópapírt. Az 1. tálca legfeljebb 250 lap befogadására képes sima papír (75 g/m2) használata esetén.
A felhasználók vásárolhatnak egy opcionális tálcát (2. tálca), és a normál tálca alá helyezhetik azt további 250 papírlap betöltéséhez.
Az 1. tálca és az opcionális 2. tálca elején található papírszintjelző az adott tálcában rendelkezésre álló papírmennyiséget mutatja. Üres tálca esetén a szintjelző a legalsó pozícióban van.
Ábra : Papírszintjelző

Az 1. tálca vagy az opcionális 2. tálca használata

Az 1. tálcába a legtöbb nyomtatási feladathoz használt nyomtatási anyagot tegyen. Az 1. tálca legfeljebb 250 lap befogadására képes sima papír (75 g/m2) használata esetén.
A felhasználók vásárolhatnak egy opcionális tálcát (2. tálca), és az 1. tálca alá helyezhetik azt további 250 papírlap betöltéséhez.
Papír betöltéséhez húzza ki a tálcát, és helyezze be a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé.
Ábra : Papír behelyezése nyomtatott oldallal lefelé
A fejléces papírokat az emblémával lefelé kell betölteni. Az emblémát tartalmazó lap felső szélét a tálca elejére kell helyezni.
megjegyzés:
 • Ha a felhasználó problémát tapasztal a papíradagolóval, helyezzen egyszerre egy lapot a kézi lapadagolóba.
 • Korábban nyomtatott papír is betölthető. A papírnak a nyomtatott oldalával felfelé kell néznie, és az elülső éle nem lehet gyűrött. Ha problémákat tapasztal a papír betöltésekor, fordítsa meg a papírt. Ne feledje, hogy a nyomtatási minőség nem garantált.

Az 1. tálcában lévő papír méretének módosítása

Ha hosszabb, például Legal méretű papírt kíván betölteni, úgy kell beállítania a papírvezetőket, hogy meghosszabbítsa a papírtálcát.
  Ábra : 1. tálca
 1. Papírhossz-beállító
 2. Papírtámasztó
 3. Papírvezető zárja
 4. Papírszélesség-beállítók
 1. Nyomja le és tartsa nyomva a papírvezető zárját, majd csúsztassa a papírhossz-beállítót a papírméretnek megfelelő helyre.
  Ábra : Papírvezető zárja
 2. Helyezzen papírt a tálcába, majd állítsa be a papírtámasztót úgy, hogy az éppen hozzáérjen a papírköteghez.
  Ábra : Papírtámasztó beállítása
 3. Nyomja össze a papírszélesség-beállítókat az ábrán látható módon, majd csúsztassa azokat a papírköteghez addig, amíg kissé érintik a köteg szélét.
  Ábra : Papírszélesség-beállító beállítása
  megjegyzés:
  • Ne tolja be a papírszélesség-beállítót annyira, hogy meggyűrje az anyagot.
  • Ha a felhasználó nem állítja be a papírszélesség-beállítót, az papírelakadást okozhat.
   Ábra : Papírszabályzó

A kézi lapadagoló használata

A felhasználók manuálisan is betölthetnek egy nyomtatópapírlapot a kézi tálcába, ha a Paper (Papír) lap Source (Forrás) beállításának Manual Feeder (Kézi lapadagoló) lehetőségét választják ki, amikor a dokumentum nyomtatásakor módosítják a nyomtatási beállításokat. Lásd a Szoftver szakaszt. A papír manuális betöltése akkor lehet hasznos, ha a felhasználók az egyes oldalak kinyomtatása után ellenőrizni szeretnék a nyomtatási minőséget.
Töltsön be papírt laponként a kézi tálcába, küldje el a nyomtatási adatokat az első oldal kinyomtatásához, az ezt követő oldalak kinyomtatásához pedig nyomja meg a Cancel (Visszavonás) gombot a kezelőpanelen.
 1. Nyissa ki a kézi lapadagolót.
  Ábra : Kézi lapadagoló, nyitva
 2. Helyezze be a papírt a nyomtatandó oldalával felfelé.
  Ábra : Papír behelyezése nyomtatott oldallal felfelé
 3. Állítsa be a kézi tálca papírszélesség-beállítóit a papír szélességéhez. Ne nyomja őket erővel, mert a papír elhajolhat, ami papírelakadást vagy ferdeséget okozhat.
  Ábra : Papírszélesség-beállítók beállítása
 4. A dokumentum nyomtatásához papírforrásként válassza a Manual Feeder (Kézi lapadagoló) lehetőséget, és válassza ki a megfelelő papírméretet és -típust a szoftveralkalmazásban.
 5. Nyomtasson ki egy dokumentumot.
 6. Nyomja meg a Cancel (Visszavonás) gombot. A nyomtató behúzza a nyomtatópapírt, és nyomtat.
  megjegyzés:
  Ha nem nyomja meg a Cancel (Visszavonás) gombot, rövid szünetet követően a nyomtató automatikusan behúzza a nyomtatópapírt.
 7. Helyezze be a következő lapot a kézi tálcába, majd nyomja meg a Cancel (Visszavonás) gombot. Ezt a lépést minden kinyomtatni kívánt oldal esetében ismételje meg.
    vigyázat:
  Ha a boríték vagy a vastag papír (163 g/m2) a nyomtatás során ráncossá, gyűrötté válik vagy vastag fekete vonalak jelennek meg rajta, nyissa fel a hátsó fedelet, és húzza lefelé a beállítót mindkét oldalon. Tartsa a hátsó fedelet nyitva a nyomtatás során.
  Ábra : Hátsó fedél, nyitva

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...