hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP Ink Tank 310, 410 nyomtatók - „E4" hiba (Papírelakadás)

Ez a dokumentum a HP Ink Tank 310, 311, 315, 316, 318, 319, Wireless 410, 411, 412, 415, 416, 418, valamint 419 nyomtatókra vonatkozik.
Leáll a lapadagolás, a kezelőpanelen az E és a 4 jelzés váltakozik, ezenkívül villog a Hibára figyelmeztető ikon , a Papírhiba ikon és a Folytatás jelzőfény. Ez azt jelzi, hogy a papír elakadhatott a nyomtató belsejében.
A papírelakadás lehet valós vagy hamis. Előfordulhat, hogy a nyomtató akkor is papírelakadást jelez, amikor nincs elakadt papír. Az alábbi lépések a valós és hamis papírelakadásokra egyaránt vonatkoznak.
megjegyzés:
A következő műveletek közül néhány elvégzéséhez zseblámpára is szüksége lehet.
Ábra : Zseblámpa
Zseblámpa

1. lépés: Az elakadt papír megkeresése

A nyomtató több területén is előfordulhatnak papírelakadások. Ha nem találja az elakadt papírt a készülék egy részében, keresse tovább máshol, amíg meg nem találja azt.
Ha ellenőrizte és eltávolította az elakadt papírt a nyomtató minden területéről, és a hiba továbbra is fennáll, akkor folytassa a következő lépéssel.

2. lépés: A patrontartó szabad mozgásának ellenőrzése

Annak ellenőrzéséhez, hogy nem szorult-e idegen tárgy vagy papír a nyomtatóba, mozdítsa el a patrontartót a nyomtató teljes szélességében.
 1. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a nyomtatót.
 2. Nyissa ki a külső fedelet, majd nyissa ki a nyomtatófejtartó rekesz fedelét.
  Nyissa ki a külső fedelet, majd nyissa ki a nyomtatófejtartó rekesz fedelét
 3. A nyomtató bekapcsolt állapota melletthúzza ki a tápkábelt a készülék hátlapjából.
 4. Húzza ki a tápkábelt az áramforrásból vagy fali aljzatból.
    figyelem:
  Mielőtt benyúlna a nyomtató belsejébe, a sérülések és az áramütés elkerülése érdekében feltétlenül húzza ki a tápkábelt.
 5. Nézze meg, hogy nincs-e papír vagy egyéb idegen tárgy, ami korlátozza a patrontartó szabad mozgását, és távolítsa el a talált papírt vagy más idegen tárgyakat.
    vigyázat:
  Ha az eltávolítás során a papír elszakad, a nyomtató belsejében ellenőrizze, hogy a görgők és kerekek között nem maradtak-e papírdarabok. Ha nem távolítja el a összes papírmaradványt a nyomtatóból, akkor a papír valószínűleg később is el fog akadni.
 6. A nyomtatófej reteszének lezárása nélkül nyúljon be a nyomtatóba a nyomtatófej fedelén keresztül, majd kézzel mozgassa meg a patrontartót.
  • Ha a patrontartó a nyomtató jobb oldalán akadt el, a nyomtató bal oldala felé tolja.
  • Ha a patrontartó a nyomtató bal oldalán akadt el, a nyomtató jobb oldala felé tolja.
  • Ha a patrontartó a nyomtató középső részén akadt el, a nyomtató jobb oldala felé tolja.
 7. Távolítsa el az esetlegesen talált papírdarabot vagy akadályt.
 8. Ellenőrizze, hogy a patrontartó a nyomtató teljes szélességében szabadon mozog-e. Tolja el határozottan a patrontartót a nyomtató bal, majd a jobb oldala felé.
 9. Zárja le a nyomtatófejtartó fedelét, majd zárja le a külső fedelet.
 10. Csatlakoztassa vissza a tápkábelt a nyomtató hátuljába, majd utána az áramforrásra vagy hálózati aljzatba is.
 11. Szükség esetén csatlakoztassa újra az USB-kábelt.
 12. Kapcsolja be a nyomtatót.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

3. lépés: Tintafoltok elkenődésének eltávolítása

A tintaelkenődés tisztítása segíthet a papírelakadások megszüntetésében és optimalizálja a nyomtatási minőséget.
 1. Tartsa lenyomva a Tápkapcsoló gombot, nyomja le a Mégse gombot háromszor, nyomja le a Színes Másolás indítása gombot nyolcszor, majd engedje fel a Tápkapcsoló gombot.
  A nyomtató lassan behúz egy oldalt miközben működési zaj érzékelhető.
 2. A folytatás előtt várjon, amíg a nyomtató megáll és már nem ad ki több hangot.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

4. lépés: Tisztítsa meg kézzel az adagolótálcában található papírgörgőket

A por, papírszálak és egyéb szennyeződések felhalmozódhatnak a papíradagoló görgőkön, és ez papírelakadást és papíradagolási problémákat okozhat.
 1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
 2. Ha a nyomtatóhoz csatlakozik USB-kábel, húzza ki azt.
 3. Húzza ki a tápkábelt a nyomtató hátuljából.
    figyelem:
  Mielőtt benyúlna a nyomtató belsejébe, a sérülések és az áramütés elkerülése érdekében feltétlenül húzza ki a tápkábelt.
 4. Emelje fel az adagolótálcát.
  Az adagolótálca felemelése
 5. Emelje fel és tartsa fent az adagolótálca fedelét.
    vigyázat:
  Ne távolítsa el az adagolótálca fedelét. Az adagolótálca fedele megakadályozza, hogy papírelakadást okozó, idegen szennyeződések kerüljenek a papírútra.
 6. Nézze át a nyitott adagolótálcát alaposan, majd keresse meg a szürke színű papírbehúzó görgőket.
  Fénykép: papírbehúzó görgők
 7. Desztillált vízzel nedvesítse meg a hosszú szárú vattapálcát, majd a fölösleges vizet nyomkodja ki belőle.
 8. Nyomja a vattapálcát a görgőkre, majd forgassa a görgőket az ujjával felfelé. Ha közepes erejű nyomást alkalmaz, könnyen eltávolíthatja a rájuk rakódott port vagy piszkot.
 9. Engedje le az adagolótálca fedelét.
 10. Hagyja 10 percig száradni a görgőket.
 11. Illessze vissza a tápkábel csatlakozóját a nyomtató hátuljába.
 12. Szükség esetén csatlakoztassa újra az USB-kábelt a nyomtatóhoz.
 13. Kapcsolja be a nyomtatót.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

5. lépés: A nyomtató alaphelyzetbe történő visszaállítása

Néha a papírelakadási hiba akkor is fennáll, ha nincs elakadt papír (téves papírelakadás). Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót; előfordulhat, hogy ezzel törölhető a téves papírelakadási hiba.
 1. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a nyomtatót.
 2. A folytatás előtt várja meg, amíg a nyomtató leáll és elcsendesedik.
 3. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülék hátlapjából.
 4. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 5. Várjon legalább 60 másodpercig.
 6. Csatlakoztassa vissza a tápkábelt a fali aljzatba.
  megjegyzés:
  A HP azt javasolja, hogy a nyomtató tápkábelét közvetlenül a fali hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
 7. Illessze vissza a tápkábel csatlakozóját a nyomtató hátoldalába.
 8. Kapcsolja be a nyomtatót, amennyiben az nem kapcsol be automatikusan.
 9. A folytatás előtt várjon, amíg a nyomtató megáll és már nem ad ki több hangot.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

6. lépés: A nyomtató szervizben történő javítása

Ha a probléma továbbra is fennáll, miután végrehajtotta a fenti lépéseket, javíttassa meg vagy cserélje ki HP készülékét.
A termék javításának vagy cseréjének ütemezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással. Ha az ázsiai csendes-óceáni térségében tartózkodik, az adott terület helyi szervizközpontjához lesz irányítva.
A garancia állapotának ellenőrzéséhez látogasson el a HP termékek jótállásának ellenőrzése oldalra. Lejárt garanciájú készülékek esetén előfordulhat, hogy javítási díjat számolnak fel.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...