hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - nyomtatás speciális papírra

Az alábbi táblázat a tálcában használható speciális papírokat mutatja be.
A nyomtatónál használt papírbeállítás módosításához adja meg a papírtípust a Printing preferences (Nyomtatási beállítások) ablak > Paper (Papír) lap > Paper Type (Papírtípus) pontnál, lásd: Nyomtatási beállítások megnyitása.
megjegyzés:
 • Speciális papír használata esetén a HP egyszerre egy papírlap betöltését javasolja. Ellenőrizze az egyszerre maximálisan beölthető papírlapok számát az egyes tálcák esetén. Erről lásd: Print paper specifications (Nyomtatási papírok jellemzői).
 • A felhasználói kézikönyvben található illusztrációk eltérhetnek az Ön nyomtatójától, annak típusától vagy opcionális kiegészítőitől függően. Ellenőrizze a nyomtató típusát. Lásd: Elölnézet.
Az egyes lapoknál érvényes papírtömegekről lásd a Nyomtatási papírok jellemzői című részt.
Típusok
Tálcaa
Sima
X
Vastag
X
Vékony
X
Bankpostapapír
X
Szín
X
Kartonlapok
X
Címkék
X
Boríték
X
Előnyomott
X
Pamut
X
Újrahasznosított
X
Archív
X
a. A tálcába kézzel beadagolható papírtípusok.
X: Támogatott
Üres: Nem támogatott

Boríték

A borítékokra történő nyomtatás sikeressége a borítékok minőségétől függ. Ha borítékra szeretne nyomtatni, akkor a következő ábra szerint helyezze be a borítékot:
Ábra : Boríték
 • Borítékok kiválasztása esetén vegye figyelembe az alábbi tényezőket:
  • Súly: Ne haladja meg a 90 g/m2 értéket, mert ellenkező esetben papírelakadás következhet be.
  • Elhelyezés: Síkban kell lennie kevesebb, mint 6 mm-es gyűrődéssel, és nem lehet levegős.
  • Állapot: A borítékok nem gyűröttek, bemetszettek vagy sérültek.
  • Hőmérséklet: Ellenáll a nyomtatóban a működés során keletkező hőnek és nyomásnak.
 • Csak olyan, jól kialakított borítékokat használjon, amelyeknek hajtásai élesek és megfelelően hajtogatottak.
 • Ne használjon bélyeggel ellátott borítékokat.
 • Ne használjon olyan borítékokat, amelyek bilincset, kapcsot, ablakot, bélést, öntapadós részt vagy más szintetikus anyagot tartalmaznak.
 • Ne használjon sérült vagy gyenge gyártási minőségű borítékokat.
 • Ügyeljen arra, hogy a boríték két végén található szegélyek egészen a boríték sarkáig húzódnak.
   Ábra : Szegélyek
  1. Elfogadható
  2. Nem elfogadható
 • A ragasztócsíkkal vagy egynél több hajtogatható ragasztós füllel rendelkező borítékoknak olyan ragasztót kell használniuk, amely 0,1 másodpercig kompatibilis a nyomtató beégetési hőmérsékletével, amely 170 °C. A plusz fülek és csíkok gyűrődést, hullámosodást vagy papírelakadást okozhatnak, és előfordulhat, hogy még a beégetőművet is károsítják.
 • A legjobb nyomtatási minőség érdekében úgy állítsa be a margókat, hogy azok ne legyenek 15 mm-nél közelebb a boríték sarkaitól.
 • Ne nyomtasson arra a területre, ahol a boríték szegélyei találkoznak.

Címkék

A nyomtató károsodásának elkerülése érdekében csak olyan címkéket használjon, amelyeket lézernyomtatóval történő használatra fejlesztettek ki.
Ábra : Címkék a nyomtatandó oldallal lefelé
 • Címkék kiválasztása során vegye figyelembe az alábbi tényezőket:
  • Ragasztás: Stabil a nyomtató beégetési hőmérsékleténél (kb. 170 °C).
  • Elrendezés: Csak olyan címkéket használjon, amelyek között nincs szabadon lévő hátlap. Ha szabad terület található a címkék között, akkor a címkék leválhatnak a hátlapról, és ez súlyos papírelakadást okozhat.
  • Hullámosodás: Síkban kell lennie, és a hullámosodás semelyik irányba nem haladhatja meg a 13 mm-t.
  • Állapot: Ne használjon gyűrött, fellevegősödött vagy a leválásra utaló bármely más jellel rendelkező címkét.
 • Győződjön meg róla, hogy nem található szabadon lévő ragasztóanyag a címkék között. A szabadon lévő területek a címkék leválásához vezethetnek a nyomtatás során, ami papírelakadást okozhat. A szabadon lévő ragasztó a nyomtató alkatrészeinek károsodását is okozhatja.
 • Címkékből álló lapot csak egyszer helyezzen a nyomtatóba. Az öntapadós hátlapot úgy tervezték, hogy csak egyszer haladjon át a nyomtatón.
 • Ne használjon olyan címkéket, amelyek leválóban vannak a hátlapról, illetve gyűröttek, fellevegősödtek vagy sérültek.

Kartonlap és egyedi méretű papír

Ábra : Kartonlap és egyedi papír
 • A szoftveralkalmazásban a margókat legalább 6,4 mm távolságra állítsa be a nyomtatási anyag széleitől.

Előnyomott papír

Előnyomott papír betöltésekor a papírnak a nyomtatott oldalával felfelé kell néznie, és az elülső éle nem lehet gyűrött. Ha problémákat észlel a papír betöltésekor, fordítsa meg a papírt. Ne feledje, hogy a nyomtatási minőség nem garantált.
Ábra : Nyomtatott oldallal felfelé
 • A papírok olyan hőálló tintával legyenek nyomtatva, amely a készülék beégetési hőmérsékletének (kb. 170 °C) 0,1 másodpercig kitéve nem kezd olvadni, párologni és veszélyes anyagokat kibocsátani.
 • Az előnyomott papír tintája nem lehet gyúlékony, és nem befolyásolhatja hátrányosan a nyomtató görgőit.
 • Mielőtt betöltené az előnyomtatott papírt, ellenőrizze, hogy megszáradt-e már rajta a tinta. A nedves tinta beégetéskor leválhat az előnyomtatott papírról, ami ronthatja a nyomtatási minőséget.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...