hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...

Üdvözöljük a HP Ügyféltámogató csapatának oldalán

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

Samsung MFP SCX-4621 - a kijelzőn megjelenő üzenetek ismertetése

Az üzenetek azért jelennek meg a kezelőpanel kijelzőjén, hogy jelezzék a nyomtató állapotát vagy a hibákat. Tekintse meg az alábbi táblázatokat, és ismerje meg az üzeneteket és a jelentésüket, majd szükség esetén javítsa ki a hibákat.
LCD-hibaüzenetek törlése
Kijelző
Jelentés
Javasolt megoldások
Mégse?  1: Igen 2: Nem (csak az SCX-4521F és az SCX 4521FR esetén)
A nyomtató memóriája megtelt, miközben dokumentumot próbált tárolni.
A faxfeladat törléséhez nyomja meg az 1 gombot a Yes (Igen) lehetőség elfogadásához. Ha el szeretné küldeni a sikeresen tárolt oldalakat, nyomja meg a 2 gombot a No (Nem) lehetőség elfogadásához. Javasolt a hátralévő oldalak későbbi elküldése akkor, amikor már áll rendelkezésre memória.
[Comm. error] (Kommunikációs hiba) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
A nyomtatónál kommunikációs probléma lépett fel.
Kérje meg a feladót, hogy küldje el újra a faxot.
CRU beégető hiba
Nincs behelyezve megfelelően a tonerkazetta.
Helyezze be megfelelően a tonerkazettát.
[Document jam] (Papírelakadás)
A betöltött dokumentum elakadt az automatikus lapadagolóban (ADF-ben).
Szüntesse meg a papírelakadást.
[Front or rear] (Elülső vagy hátsó) [Cover open] (Fedél nyitva)
Az elülső fedelet vagy a hátsó fedelet nem rögzítették megfelelően.
Zárja be az ajtót, amíg a helyére nem kattan.
Adja meg újra.
Nem elérhető elemet írtak be.
Írja be újra a megfelelő elemet.
Alacsony hőmérséklet hiba
Probléma merült fel a beégetőegységgel.
Húzza ki a tápkábelt, majd dugja vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a HP ügyfélszolgálatához.
Nyílt hő hiba
[Over heat] (Túlmelegedés)
Group not available (Csoport nem érhető el) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
Olyan csoporthelyszámot választottak ki, ahol csak egy helyszám használható, például olyankor, amikor közvetítési művelethez adnak meg helyeket.
Használjon gyorstárcsázási számot, vagy adjon meg egy számot manuálisan a számbillentyűzeten.
[Incompatible] (Inkompatibilis) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
A távoli nyomtató nem rendelkezett a kért funkcióval, például a késleltetett átvitellel. Ez az üzenet akkor is megjelenhet, ha a távoli nyomtatónak nincs elég szabad memóriája a megkísérelt művelet befejezéséhez.
Erősítse meg újra a távoli nyomtató funkcióit.
[Line busy] (Vonal foglalt) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
A fogadó fél nem fogadta a hívást, vagy a vonal már foglalt.
Próbálkozzon újra néhány perc elteltével.
[Line error] (vonalhiba) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
A nyomtató nem tud csatlakozni a távoli nyomtatóhoz, vagy a telefonvonal hibája miatt elveszett a kapcsolat.
Próbálkozzon újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, várjon körülbelül egy órát, és próbálkozzon újra, vagy kapcsolja be az ECM módot.
Töltse be a dokumentumot
Kísérlet történt a másolási vagy faxolási művelet beállítására, de nem volt dokumentum betöltve az automatikus lapadagolóba.
Töltsön be egy dokumentumot az automatikus lapadagolóba, és próbálja újra.
[LSU error] (LSU hiba)
Probléma történt az LSU-ban (laser scanning unit – lézeres lapolvasóegység).
Húzza ki a tápkábelt, majd dugja vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a HP ügyfélszolgálatához.
Memory dial full (A tárcsázási memória megtelt) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
A fax feladatsora megtelt a memóriában.
Törölje a szükségtelen faxfeladatokat a memóriából.
Memory full (A memória megtelt) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
A memória megtelt.
Törölje a felesleges dokumentumokat, majd küldje el őket újra, miután további memória vált elérhetővé. Másik lehetőségként az átvitelt egynél több műveletre oszthatja.
[No answer] (Nincs válasz) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
A fogadó faxnyomtató nem több újratárcsázás után sem válaszolt.
Próbálkozzon újra. Ellenőrizze, hogy a fogadó nyomtató működik-e.
[No cartridge] (Nincs patron)
Nincs behelyezve a tonerkazetta.
Helyezze be a tonerkazettát.
Not assigned (Nincs társítva) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
Az elindított gyorstárcsázási helyhez nincs szám társítva.
Tárcsázza a számot manuálisan, vagy rendelje hozzá a gyorstárcsázáshoz. Lásd: Szám tárolása.
A megadott azonosító nincs társítva.
Adja meg a helyes azonosítót.
[No paper] (Nincs papír) Adjon hozzá papírt
A papírtartó tálcában lévő papír kifogyott.
Töltsön papírt a tálcába.
Operation not assigned (Nincs társítva művelet) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
Add (Hozzáadás) vagy Cancel (Mégse) műveletet indítottak el, de nincsenek várakozó feladatok.
Ellenőrizze a kijelzőn, hogy vannak-e ütemezett feladatok. A kijelzőnek Standby mode (Készenléti mód) állapotban kell mutatni őket – például: Delay Fax (Fax késleltetése).
Tartományon kívüli
Az aktuálisan megadott dátum és idő nem helyes.
Adja meg a helyes dátumot és időt.
[Paper jam 0] (Papírelakadás 0) Nyissa ki vagy csukja be az ajtót
A papír elakadt a tálca adagoló területén.
Szüntesse meg az elakadást.
[Paper jam 1] (Papírelakadás 0) Nyissa ki vagy csukja be az ajtót
A papír elakadt a beégető területen vagy a tonerkazetta környékén.
Szüntesse meg az elakadást.
[Paper jam 2] (Papírelakadás 2) Ellenőrizze a nyomtató belsejét
A papír elakadt a papírkimeneti területen.
Szüntesse meg az elakadást.
[Power failure] (Áramkimaradás)
Az áramellátás megszűnt, majd újraindult, és a nyomtató memóriájában lévő adatok mentése nem történt meg.
Az áramkimaradás előtt folyamatban lévő feladatot teljes mértékben újra el kell végezni.
Dokumentumok eltávolítása az automatikus lapadagoló tálcából
A Favorite Copy (Kedvenc másolása) gomb beállítása Clone (Klónozás), Autofit (Automatikus igazítás), ID Card Copy (Igazolványmásolás) vagy Poster (Poszter), és a gombot megnyomták.
A Clone (Klónozás), Autofit (Automatikus igazítás), ID Card Copy (Igazolványmásolás) és Poster (Poszter) funkció nem működik automatikus lapadagoló használata során. Távolítsa el a dokumentumokat az automatikus lapadagolóból.
[Retry redial?] (Ismét újratárcsáz?) (csak az SCX- 4521F és az SCX- 4521FR esetén)
A nyomtató meghatározott idő eltelte után újratárcsáz egy korábban foglalt állomást.
Az azonnali újratárcsázáshoz nyomja le az Enter gombot. Az újratárcsázási művelet megszakításához nyomja meg a Stop/Clear (Leállítás/Törlés) gombot.
Lapolvasó zárolva
A lapolvasó modul zárolva van.
Helyezze fel a tápkábelt, majd dugja vissza.
[Stop pressed] (Stop gomb lenyomva)
Lenyomták a Stop/Clear (Leállítás/Törlés) gombot egy másolási vagy faxolási művelet közben.
Próbálkozzon újra.
[Toner empty] (Tonerkazetta üres)
Kifogyott a tonerkazetta.
Cserélje a tonerkazettát újra.
[Toner low] (Kevés a festék)
A tonerkazetta majdnem üres.
Vegye ki a tonerkazettát, és óvatosan rázza fel. Ezáltal a nyomtatási műveleteket ideiglenesen újra el lehet végezni.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-online-communities-portlet

Műveletek
Betöltés...

Kérdezze a közösséget!


Támogatási fórum

Támogatási fórum

Kapcsolódjon be a beszélgetésbe! Találja meg a megoldást, tegyen fel kérdéseket, és adjon jó tanácsokat a többi HP-terméktulajdonosnak. Most megnézem


hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...