hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP DeskJet, ENVY 5640, 5660 nyomtatók - „Papírelakadás" hibaüzenet

Ez a dokumentum kizárólag a HP DeskJet Ink Advantage 5645, ENVY 5640, 5642, 5643, 5644, 5646, 5640, 5643, 5644, 5646, 5660, 5661, 5663, 5664 és 5665 e-All-in-One nyomtatókra vonatkozik.
A nyomtatási feladat elvégzése közben leáll a papíradagolás, és papírelakadás hibaüzenet jelenik meg a nyomtató vezérlőpultján.
megjegyzés:
A papírelakadással kapcsolatos riasztás lehet valós vagy téves. Előfordulhat, hogy a nyomtató akkor is papírelakadást jelez, amikor nincs elakadt papír. Az alábbi lépések a valós és téves papírelakadás-riasztásokra egyaránt vonatkoznak.

1. lépés: A papírelakadás megszüntetése a nyomtatóban

A papírok három különböző helyen akadhatnak el. Vegye ki a felgyülemlett papírt egy helyről, majd próbáljon meg újra nyomtatni. Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy hol akadhatott még el a papír.

2. lépés: A patrontartó szabad mozgásának ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a patrontartó a nyomtató egész szélességében szabadon tud-e mozogni.
 1. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a nyomtatót.
 2. Fogja meg a nyomtató fogantyúit mindkét oldalon, majd emelje fel a tintapatrontartó fedelét, amíg a helyére nem kattan.
  A patrontartó a nyomtató közepére áll.
  Ábra : A tintapatrontartó fedelének kinyitása
  Kép: A tintapatrontartó fedelének kinyitása.
 3. A folytatás előtt várjon, amíg a patrontartó megáll, és már nem ad ki hangot.
 4. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából.
 5. Zseblámpával ellenőrizze, hogy nincs-e papír vagy egyéb idegen tárgy, ami korlátozza a patrontartó szabad mozgását, majd távolítsa el az esetlegesen talált papírt vagy tárgyakat.
  Ábra : A patrontartó rekesz ellenőrzése zseblámpa segítségével
  Kép: A nyomtató belsejének ellenőrzése zseblámpa segítségével
    vigyázat:
  Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze a nyomtató belsejében, hogy a görgők és kerekek között nem maradtak-e papírdarabok. Ha a nyomtatóban papírdarabok maradnak, az további papírelakadásokat okozhat.
 6. Nyúljon be a nyomtatóba a tintapatrontartó ajtón keresztül, és kézzel mozgassa a patrontartót.
  • Ha a patrontartó a nyomtató jobb oldalán akadt el, tolja a nyomtató bal oldala felé.
  • Ha a patrontartó a nyomtató bal oldalán akadt el, tolja a nyomtató jobb oldala felé.
  • Ha a patrontartó a nyomtató középső részén akadt el, tolja a nyomtató jobb oldala felé.
 7. Távolítsa el a talált papírdarabokat vagy más akadályokat.
 8. Ellenőrizze, hogy a patrontartó a nyomtató teljes szélességében szabadon mozog-e. Tolja el határozottan a patrontartót a nyomtató bal, majd a jobb oldala felé.
 9. Zárja be a tintapatrontartó rekesz ajtaját.
  Ábra : A tintapatrontartó rekesz ajtajának bezárása
  Kép: A tintapatrontartó fedelének bezárása.
 10. Illessze vissza a tápkábel csatlakozóját a nyomtató hátoldalába.
 11. Kapcsolja be a nyomtatót.
Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

3. lépés: Automatikus eszközök használata a festék elkenődésének javításához

A festék elkenődésének javítása automatikus segédprogrammal segíthet a papírelakadások megszüntetésében.
 1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató sima fehér papírral van töltve.
 2. A nyomtató kezelőpanelen simítson a képernyőn balra az ujjával, majd érintse meg a Beállítás elemet.
 3. Érintse meg az Eszközök elemet.
 4. Húzza felfelé az ujját a kijelzőn, majd érintse meg A festék elkenődésének tisztítása elemet.
  A nyomtató lassan beadagol egy üres lapot.
 5. Várjon, amíg a nyomtató kiadja az üres lapot.

4. lépés: A papíradagoló görgők manuális megtisztítása

A por, papírszálak és egyéb szennyeződések felhalmozódhatnak a papíradagoló görgőkön, és ez papírelakadást és papíradagolási problémákat okozhat. Ebben az esetben a nyomtató belsejében található görgők megtisztítása segíthet a probléma megoldásában.
 1. Készítse elő az alábbi anyagokat:
  • Hosszú, szöszmentes vattapálcikák
  • Tiszta, szöszmentes kendő vagy bármilyen nem foszló, rostokat nem hagyó anyag
  • Desztillált, szűrt vagy palackozott víz (a csapvíz károsíthatja a nyomtatót)
 2. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a nyomtatót.
 3. Fogja meg a nyomtató fogantyúit mindkét oldalon, majd emelje fel a tintapatrontartó fedelét, amíg a helyére nem kattan.
  A patrontartó a nyomtató közepére áll.
  Ábra : A tintapatrontartó fedelének kinyitása
  Kép: A tintapatrontartó fedelének kinyitása.
 4. A folytatás előtt várjon, amíg a nyomtató megáll, és már nem ad ki hangot.
 5. A nyomtató bekapcsolt állapotában húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából, majd húzza ki a tápkábelt a tápforrásból vagy az elektromos fali aljzatból.
    figyelem:
  Mielőtt benyúlna a nyomtató belsejébe, a sérülések és az áramütés elkerülése érdekében feltétlenül húzza ki a tápkábelt.
 6. Ha a nyomtató kábellel csatlakozik a számítógéphez, húzza ki az USB-kábelt a nyomtató hátuljából.
 7. Keresse meg a papírtálca fedelét, fogja meg a rögzítőzárat és az eltávolításhoz emelje fel.
  Ábra : A papírtálca fedelének eltávolítása
  Kép: A papírtálca fedelének megkeresése.
 8. Kissé nedvesítse meg a vattapálcikát vízzel, majd jól nyomkodja ki a felesleges folyadékot a pálcikából.
 9. Zseblámpával ellenőrizze a görgőket. Nyomja a pálcát a nyomtatóban található görgőkre, majd forgassa a görgőket az ujjaival felfelé.
  Mérsékelt erővel nyomja rá a kendőt a görgőkre, hogy eltávolítsa a port vagy szennyeződéseket.
  Ábra : Példa görgőkre a papírtálcában
  Kép: Példa görgőkre a papírtálcában.
 10. Várjon, amíg a görgők teljesen megszáradnak (körülbelül 10 percig).
 11. Helyezze vissza a papírtálca fedelét, majd zárja be a tintapatrontartó ajtaját.
  Ábra : A tintapatrontartó rekesz ajtajának bezárása
  Kép: A tintapatrontartó fedelének bezárása.
 12. Fogja meg a kimeneti tálcát, majd húzza maga felé és vegye ki.
 13. Húzza ki az adagolótálcát a legszélső helyzetébe.
  Ábra : Az adagolótálca kihúzása
  Kép: Az adagolótálca kihúzása.
 14. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcából.
 15. Fordítsa a nyomtatót a jobb oldalára, hogy hozzáférjen a készülék alsó részéhez. Egyik kezével erősen tartsa a nyomtatót, hogy az ne billenjen meg.
  Ábra : A nyomtató jobb oldalra fordítása
  Kép: A nyomtató jobb oldalra fordítása.
 16. Palackozott vagy desztillált vízzel enyhén nedvesítsen meg egy tiszta, szöszmentes textilkendőt, majd csavarja ki a felesleges vizet.
 17. Zseblámpa segítségével ellenőrizze a rést, ahol az adagolótálca volt. Nyomja a ruhát a görgőkre, majd forgassa a görgőket az ujjaival felfelé. Mérsékelt erővel nyomja rá a kendőt a görgőkre, hogy eltávolítsa a port vagy szennyeződéseket.
  Ábra : Példa a nyomtató alatt található görgőkre
  Kép: Példa a nyomtató alatt található görgőkre.
 18. Várjon, amíg a görgők teljesen megszáradnak (körülbelül 10 percig).
 19. Nyomja be az adagolótálcát, majd fordítsa vissza a nyomtatót normál helyzetbe.
 20. Csúsztassa a kimeneti tálcát vissza az adagolótálcára.
 21. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a nyomtató hátuljához, majd ezt követően az elektromos fali csatlakozóaljzathoz.
 22. Ha a nyomtatója kábellel csatlakozik a számítógéphez, csatlakoztassa újra az USB-kábelt.
 23. Kapcsolja be a nyomtatót.
  Lehetséges, hogy a nyomtató bemelegedése időt vesz igénybe, a patrontartó pedig mozoghat. A folytatás előtt várja meg, amíg a nyomtató bemelegszik.
Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

5. lépés: A nyomtató alaphelyzetbe történő visszaállítása

Néha a papírelakadási hiba akkor is fennáll, ha nincs elakadt papír (téves papírelakadási riasztás). A nyomtató visszaállítása megszüntetheti a téves papírelakadási hibát.
 1. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a nyomtatót.
 2. A folytatás előtt várjon, amíg a nyomtató megáll és már nem ad ki hangot.
 3. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából.
 4. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 5. Várjon legalább 60 másodpercig.
 6. Dugja vissza a tápkábelt a fali aljzatba.
  megjegyzés:
  A HP azt javasolja, hogy a nyomtató tápkábelét közvetlenül a fali hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
 7. Illessze vissza a tápkábel csatlakozóját a nyomtató hátoldalába.
 8. Kapcsolja be a nyomtatót, amennyiben az nem kapcsol be automatikusan.
 9. A folytatás előtt várjon, amíg a nyomtató megáll és már nem ad ki több hangot.
Ismét próbálja meg a nyomtatást. Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

6. lépés: A nyomtató szervizben történő javítása

Ha a probléma továbbra is fennáll, miután végrehajtotta a fenti lépéseket, javíttassa meg vagy cserélje ki HP készülékét.
A termék javításának vagy cseréjének ütemezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással. Ha az ázsiai csendes-óceáni térségében tartózkodik, az adott terület helyi szervizközpontjához lesz irányítva.
A garancia állapotának ellenőrzéséhez látogasson el a HP termékek jótállásának ellenőrzése oldalra. Lejárt garanciájú készülékek esetén előfordulhat, hogy javítási díjat számolnak fel.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...