hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Visszajelzés

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP DeskJet 2600 nyomtatók - „E4" hibaüzenet (papírelakadás)

Ez a dokumentum a HP DeskJet 2620, 2622, 2623, 2624, 2630, 2632,, 2633, 2634,,, e-a 2635 és 2636 all-in-One nyomtatókra vonatkozik.
A nyomtatási feladat közben a nyomtató leállítja a papíradagolást, E4 hibaüzenet jelenik meg és a Folytatás jelzőfény villog. Ez azt jelzi, hogy a papír elakadhatott a nyomtató belsejében.
megjegyzés:
A papírelakadási hiba lehet valós vagy téves. Előfordulhat, hogy a nyomtató akkor is papírelakadást jelez, amikor nincs elakadt papír. Az alábbi lépések a valós és a téves papírelakadásokra egyaránt vonatkoznak.
„E4” hibaüzenet és villogó Folytatás jelzőfény

Áttekintő videó

1. lépés: Az elakadt papír megkeresése

A nyomtató több területén is előfordulhatnak papírelakadások. Ha nem találja az elakadt papírt a készülék egy adott részében, keresse tovább máshol, amíg meg nem találja azt.
A következő lépések közül néhány elvégzéséhez zseblámpára is szükség lesz.
  vigyázat:
Először az adagolótálcából távolítsa el a papírt és egyéb tárgyakat, mielőtt hozzálátna a nyomtató más területeinek megtisztításához. Amennyiben nem az adagolótálca megtisztításával kezdi, a nyomtató károsodhat.
Ha ellenőrizte és eltávolította az elakadt papírt a nyomtató minden területéről, és a hiba továbbra is fennáll, akkor folytassa a következő lépéssel.

2. lépés: A patrontartó szabad mozgásának ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a patrontartó a nyomtató egész szélességében szabadon tud-e mozogni.
 1. Kapcsolja be a nyomtatót.
 2. Nyissa ki a tintapatrontartó rekesz ajtaját.
  A patrontartó a nyomtató közepére áll.
  A patronajtó rekesz ajtajának kinyitása
 3. A folytatás előtt várjon, amíg a patrontartó megáll és már nem ad ki hangot.
 4. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából.
 5. Húzza ki a tápkábelt az áramforrásból vagy fali aljzatból.
    figyelem:
  Húzza ki a készülék tápkábelét, hogy áramütés veszélye nélkül mozgathassa a patrontartót kézzel, és visszaállíthassa a papírbehúzási mechanizmust.
 6. Zseblámpával ellenőrizze, hogy nincs-e a készülékben papír vagy egyéb tárgy, amely korlátozza a patrontartó szabad mozgását, majd távolítsa el az esetlegesen talált papírt vagy tárgyakat.
    vigyázat:
  Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze a nyomtató belsejében, hogy a görgők és kerekek között nem maradtak-e papírdarabok. Ha a nyomtatóban papírdarabok maradnak, az további papírelakadásokat okozhat.
 7. Nyúljon be a nyomtatóba a tintapatrontartó rekesz ajtaján keresztül, majd mozgassa kézzel a patrontartót.
  • Ha a patrontartó a nyomtató jobb oldalán akadt el, tolja a nyomtató bal oldala felé.
  • Ha a patrontartó a nyomtató bal oldalán akadt el, tolja a nyomtató jobb oldala felé.
  • Ha a patrontartó a nyomtató középső részén akadt el, tolja a nyomtató jobb oldala felé.
 8. Távolítsa el az esetlegesen talált papírdarabot vagy akadályt.
 9. Ellenőrizze, hogy a patrontartó a nyomtató teljes szélességében szabadon mozog-e. Tolja el határozottan a patrontartót a nyomtató bal, majd a jobb oldala felé.
 10. Zárja be a tintapatrontartó rekesz ajtaját.
  Kép: A patrontartó rekesz ajtajának bezárása
 11. Helyezze vissza a tápkábelt a tápforrásba vagy hálózati aljzatba.
 12. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a nyomtató hátuljához, majd kapcsolja be a nyomtatót.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a hiba továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

3. lépés: Automatikus eszköz használata a papírgörgők megtisztításához

Tisztítsa meg a nyomtató papírgörgőit egy automatikus eszközzel.
 1. Kapcsolja be a nyomtatót.
 2. Vegye ki az összes papírt az adagolótálcából.
 3. Tartsa lenyomva a tápkapcsoló gombot, nyomja meg háromszor a Mégse gombot , nyomja meg hétszer a Színes másolás indítása gombot , majd engedje fel a tápkapcsoló gombot.
  A nyomtató körülbelül egy percen át hangot ad ki. Folytatás előtt várjon, amíg meg nem szűnik a nyomtató zúgása.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a hiba továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

4. lépés: Automatikus eszköz használata a tintaelkenődés tisztításához

A tintaelkenődés tisztítása segíthet a papírelakadások megszüntetésében és optimalizálja a nyomtatási minőséget.
 1. Kapcsolja be a nyomtatót.
 2. Töltsön papírt az adagolótálcába.
 3. Tartsa lenyomva a tápkapcsoló gombot, nyomja meg háromszor a Mégse gombot , nyomja meg nyolcszor a Színes másolás indítása gombot , majd engedje fel a tápkapcsoló gombot.
  A nyomtató lassan behúz egy lapot. A nyomtató körülbelül egy percen át hangot adhat ki. Várjon, amíg a nyomtató kiadja a lapot, és csak ezután vegye el.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a hiba továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

5. lépés: Tisztítsa meg manuálisan a nyomtató belsejében található papírgörgőket

A por, papírmaradékok és egyéb szennyeződések felhalmozódhatnak a papíradagoló görgőin, és ez papírelakadást és papíradagolási problémákat okozhat. Tisztítsa meg a nyomtató belsejében található görgőket, majd próbáljon meg újra nyomtatni.
 1. Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt és minden egyéb kábelt.
    figyelem:
  Húzza ki a készülék tápkábelét, hogy áramütés veszélye nélkül mozgathassa a patrontartót kézzel, és visszaállíthassa a papírbehúzási mechanizmust.
 2. Emelje fel az adagolótálcát.
   Az adagolótálca felemelése
 3. Emelje fel és tartsa fent az adagolótálca fedelét.
 4. Nézze végig a nyitott adagolótálcát alaposan, és keresse meg a szürke színű papírbehúzó görgőket. Előfordulhat, hogy zseblámpára is szüksége lesz a terület megfelelő megvilágításához.
  Papírbehúzó görgők
 5. Nedvesítse meg enyhén egy vattapálcát vízzel, majd alaposan nyomja össze a felesleg eltávolításához.
 6. Nyomja a vattapálcát a görgőkre, majd forgassa a görgőket az ujjával felfelé. Ha közepes erejű nyomást alkalmaz, könnyen eltávolíthatja a rájuk rakódott port vagy piszkot.
 7. Engedje le az adagolótálca fedelét.
 8. Várjon, amíg a görgők teljesen megszáradnak (körülbelül 10 percig).
 9. Csatlakoztassa újra a tápkábelt és a többi kábelt, majd kapcsolja be a nyomtatót.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a hiba továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

6. lépés: A nyomtató alaphelyzetbe történő visszaállítása

Néha a papírelakadási hiba akkor is fennáll, ha nincs elakadt papír (téves papírelakadási hiba). Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót – ezzel törölhető a téves papírelakadási hiba –, majd próbáljon meg ismét nyomtatni.
 1. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülékből.
 2. Húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
 3. Várjon 60 másodpercet.
 4. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a fali aljzathoz és a nyomtatóhoz.
  megjegyzés:
  A HP javasolja a nyomtató közvetlenül a fali aljzatba történő csatlakoztatását.
 5. Kapcsolja be a nyomtatót.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a hiba továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

7. lépés: A nyomtató szervizben történő javítása

Ha a probléma továbbra is fennáll, miután végrehajtotta a fenti lépéseket, javíttassa meg vagy cserélje ki HP készülékét.
A termék javításának vagy cseréjének ütemezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással. Ha Ázsiában vagy a Csendes-óceáni térségben tartózkodik, az adott terület helyi szervizközpontjához lesz irányítva.
A garancia állapotának ellenőrzéséhez látogasson el a HP termékek jótállásának ellenőrzése oldalra. Lejárt garanciájú készülékek esetén előfordulhat, hogy javítási díjat számolnak fel.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...