hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - A készülék nem nyomtat

Hibaelhárítási ellenőrző lista nyomtatása

Ha a készülék egyáltalán nem nyomtat, próbálja ki a következő megoldásokat:
 • Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és hogy a kezelőpanel jelzi-e, hogy készen áll.
  • Ha a kezelőpanel nem jelzi, hogy a termék készen áll, kapcsolja ki, majd újból kapcsolja be a készüléket.
  • Ha a kezelőpanel azt jelzi, hogy a készülék készen áll, próbálja meg újból elküldeni a feladatot.
 • Ha a kezelőpanel azt jelzi, hogy a készülék hibát észlelt, hárítsa el a hibát, és próbáljon meg egy tesztoldalt nyomtatni a kezelőpanelről. Ha sikerül kinyomtatnia a tesztoldalt, lehetséges, hogy kommunikációs hiba áll fenn a készülék és a számítógép között, amelyről nyomtatni próbál.
  megjegyzés:
  Ha megjelenik egy, a bal oldali duplex egységgel (vagy a karbantartó folyadéktartállyal) kapcsolatos hibaüzenet, lásd: A bal oldali duplex egység ismételt beszerelése vagy cseréje.
  Ha megjelenik egy, a nyomtatófejtörlő rögzítőivel kapcsolatos hibaüzenet, lásd: A nyomtatófejtörlő rögzítőinek eltávolítása.
 • Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha a készülék hálózathoz van csatlakoztatva, ellenőrizze a következőket:
  • Ellenőrizze a lámpát a hálózati csatlakozás mellett a készüléken. Ha a hálózat aktív, a lámpa zölden világít.
  • Ellenőrizze, hogy hálózati kábelt, és nem telefonkábelt használ-e a hálózati csatlakozáshoz.
  • Ellenőrizze, hogy a hálózati útválasztó, az elosztó vagy a kapcsoló be van-e kapcsolva és megfelelően működik-e.
 • Telepítse a HP szoftvert a www.support.hp.com webhelyről. Generikus nyomtató-illesztőprogramok használata késlekedéseket okozhat a feladatoknak a nyomtatósorokból való törlésekor.
 • A számítógépen a nyomtatók felsorolásában jobb gombbal kattintson ennek a készüléknek a nevére, kattintson a Tulajdonságok lehetőségre, majd nyissa meg a Portok fület:
  • Ha hálózati kábelt használ a hálózati csatlakozáshoz, ellenőrizze, hogy a Portok fülön felsorolt nyomtatónév egyezik-e a készülék konfigurációs oldalán található készüléknévvel.
  • Ha USB kábelt használ és vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, ellenőrizze, hogy a Virtuális nyomtatóport USB-hez lehetőség mellett a jelölőnégyzetben van-e pipa.
 • Ha személyes tűzfalrendszert használ a számítógépen, lehetséges, hogy az blokkolja a kommunikációt a készülékkel. Ideiglenesen tiltsa le a tűzfalat és ellenőrizze, nem ez okozza-e a problémát.
 • Ha a számítógép vagy a készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, a rossz minőségű jel vagy interferencia is akadályozhatja a nyomtatási feladatokat.

A bal oldali duplex egység ismételt beszerelése vagy cseréje

  vigyázat:
A nyomtató egyes belső területein figyelmeztető címkék láthatóak. A címkék leírásáért lásd: Figyelmeztető ikonok.
A bal oldali duplex egység problémáinak elhárításánál előfordulhat, hogy az egységet újra a helyére kell szerelni, vagy ki kell cserélni.
 1. A bal oldali fület felhúzva nyissa ki a bal oldali ajtót.
 2. Fogja meg a duplex egység fogantyúját, és húzza ki az egységet, amennyire csak tudja.
 3. A duplex egység eltávolítása:
  1. Előrefelé húzva oldja ki a kék reteszt, majd forgassa kifelé a duplex egységet, amíg ki nem vehető.
  2. Húzza ki a duplex egység jobb oldalát a jobb oldali sínből, majd távolítsa el a duplex egységet.
 4. A duplex egység beszerelése:
  1. Illessze be az egység jobb oldalán található fogantyút a jobb oldali sínbe.
  2. Csúsztassa át a duplex egység bal oldalát a bal oldali sín nyílásán, majd tolja vissza a kék reteszt a helyére.
 5. Helyezze be a duplex egységet, amíg a helyére nem kattan.
 6. Csukja be a bal oldali ajtót.

A nyomtatófejtörlő rögzítőinek eltávolítása

megjegyzés:
Mielőtt nyomtathatna, el kell távolítania a nyomtatófejtörlő szállítása során használt rögzítőket.
 1. A jobb oldali fület felhúzva nyissa ki a jobb oldali ajtót.
 2. Húzza a bal oldali rögzítőt a nyomtató közepe felé, majd vegye ki a nyomtatóból.
 3. Ismételje meg a műveletet a jobb oldali rögzítővel is.
 4. Zárja be a jobb oldali ajtót.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...