hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - A nyomtató (hardveres) üzembe helyezése (z+ típus)

megjegyzés:
Ez a dokumentum a HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+ típusra vonatkozik.
Ez a dokumentum a nyomtató fizikai alkatrészeinek üzembe helyezési módját ismerteti. Az előtt végezze el ezeket a lépéseket, hogy telepíti a nyomtató szoftverét a számítógépre.
Amennyiben Ön már beállította a nyomtatót, és a szoftver telepítéséhez segítségre van szüksége, akkor erre vonatkozó információt jelen dokumentum végén találhat: Szoftvertelepítési utasítások hivatkozásai.
Ez a dokumentum a nyomtató beállításának következő lépéseit taglalja:

A nyomtató kicsomagolása

 1. Olyan helyet válasszon a nyomtató elhelyezésére, amely megfelel a következő követelményeknek:
  • Erős munkafelület, jól szellőző, a közvetlen napfénytől védett terület
  • Hőmérséklet-tartomány: 15–30 °C
  • Páratartalom-tartomány 10–80%
    vigyázat:
  A nyomtató tömege 116,3 kg (256,5 font). A HP azt javasolja, hogy négy személy mozgassa a nyomtatót.
 2. Vegye ki a HP nyomtatót a dobozából, majd távolítsa el róla a csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy a csomag megfelel-e ennek az ábrának.
  megjegyzés:
  A HP azt javasolja, hogy lehetőség szerint hasznosítsa újra a csomagolóanyagokat
  Ábra : A doboz tartalma
 3. Távolítsa el a narancssárga szállítási szalagot és a műanyaghabból készült védőelemet.
  Ábra : A szállítási szalag és a műanyaghabból készült védőelemek eltávolítása
 4. Nyissa ki a dokumentumadagolót, majd távolítsa el a műanyag védőelemeket és a fennmaradó narancssárga szállítási szalagot.
  Ábra : A műanyag védőelemek és a fennmaradó szállítási szalag eltávolítása
 5. Nyissa ki a 2. tálcát, és vegye ki a tálca szállítási rögzítőjét.
  Ábra : A tálca szállítási rögzítőjének eltávolítása a 2. tálcából
 6. Zárja vissza a 2. tálcát.
  Ábra : Zárja vissza a 2. tálcát.
 7. Nyissa ki a 3. tálcát és a 4. tálcát, és vegye ki a narancssárga szállítási szalagot és a kartonbetéteket.
    vigyázat:
  Győződjön meg róla, hogy a papírkezelő tartozék karja (a 3. tálca mögött) zárolt állásban van.
  Ábra : A szállítási szalag és a kartonbetétek eltávolítása a 3. tálcából és a 4. tálcából
 8. Zárja be a 3. tálcát és a 4. tálcát.
  Ábra : A 3. és a 4. tálca bezárása
 9. Győződjön meg róla, hogy a papírkezelő tartozék karja zárolt állásban van.
  Ábra : A papírkezelő tartozék zárókarjának ellenőrzése

Papír betöltése

 1. Nyissa ki a 2. tálcát.
  Ábra : A 2. tálca kinyitása
 2. Állítsa be az elülső és oldalsó állítható papírvezetőt a papírméretnek megfelelően.
  Ábra : Állítsa be a papírvezetőket.
 3. Helyezzen papírt a tálcába.
  Ábra : Papír betöltése a tálcába
 4. Ne töltse túl a tálcát. Ügyeljen rá, hogy a papírköteg beleférjen a tálcába, és ne legyen magasabb a jeleknél.
  Ábra : A papírmagasság jelének ellenőrzése
 5. Csukja vissza a tálcát.
  Ábra : A tálca bezárása

Hálózati kábel csatlakoztatása (nem kötelező)

Ha hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa most a hálózati kábelt. Ha nem, hagyja ki ezt a lépést, és ugorjon a jelen dokumentum A tápkábel csatlakoztatása és a nyomtató bekapcsolása című részére.
  vigyázat:
Még ne csatlakoztassa az USB-kábelt. Ha azt tervezi, hogy USB-kábellel csatlakoztatja a nyomtatót a számítógéphez, akkor a csatlakoztatást a szoftver telepítése közben kell elvégezni.
Ábra : Csatlakoztassa a hálózati kábelt

A külön megvásárolható telefonkábel csatlakoztatása a faxhoz (nem kötelező)

A faxfunkció használatához a telefonkábellel össze kell kötnie a nyomtatón lévő faxcsatlakozót és egy telefonaljzatot.
megjegyzés:
Az RJ11 telefonvezeték telefonaljzathoz történő csatlakoztatásához szükség lehet egy adapterre.
Ábra : Csatlakoztassa a fax telefonkábelét

A tápkábel csatlakoztatása és a nyomtató bekapcsolása

 1. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy földelt fali aljzathoz. A nyomtató károsodásának elkerülése érdekében csak a nyomtatóhoz mellékelt tápkábelt használja.
  Ábra : A tápkábel csatlakoztatása
    vigyázat:
  Ellenőrizze, hogy a nyomtató tápellátása megfelel-e a készülék feszültségbesorolásának. A feszültségbesorolás a nyomtató termékcímkéjén található. A nyomtató működéséhez 100–127 V váltakozó feszültség vagy 220–240 V váltakozó feszültség és 50/60 Hz szükséges.
 2. Kapcsolja be a nyomtatót.
  Ábra : Nyomja meg a tápkapcsolót
 3. Folytatás előtt várjon 60 másodpercet. Ez idő alatt, ha csatlakoztatta hálózathoz a nyomtatót, akkor a hálózat felismeri azt, és IP-címet vagy állomásnevet rendel hozzá.
 4. Adja meg a kezelőpanelen a nyelv, a dátum-/időformátum és az időzóna beállítását. Ha megjelenik a kezdőképernyő, érintse meg a Kezdeti beállítás elemet, és engedélyezze a nyomtató alapfunkcióit.
  Hálózatba kötött nyomtatók esetén a speciális beállításhoz a szoftver telepítését követően adja meg a nyomtató IP-címét webböngészője címsorában. Az IP-címet a következőképpen találhatja meg:
  megjegyzés:
  A nyomtató IP-címének megkeresésére vonatkozó lépések a kezelőpanel típusától függően eltérőek. A kezelőpanel típusának meghatározásához tekintse meg az 5. lépésben található táblázatot.
  • FutureSmart 3: Érintse meg a Hálózat gombot a készülék kezelőpaneljén.
  • FutureSmart 4: A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg az Információk ikont, majd érintse meg a Hálózat gombot.
 5. Ha a nyomtató USB-kábellel csatlakozik, a szoftvertelepítési folyamathoz szükséges, hogy a nyomtató be legyen kapcsolva, és üzemkész állapotban legyen. Állítsa be a következő beállítást, hogy a nyomtató felébredjen az alvó üzemmódból a szoftvertelepítés során:
  megjegyzés:
  A lépések a kezelőpanel típusától függően változnak.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az Adminisztráció gombhoz, majd érintse meg.
  2. Válassza az Általános beállítások menüt.
  3. Érintse meg az Energiabeállítások menüpontot.
  4. Érintse meg a Feléledés/Automatikus bekapcsolás ezekhez az eseményekhez elemet.
  5. Érintse meg az Összes esemény menüpontot.
  FutureSmart 4
  Alapértelmezés szerint a FutureSmart 4 verzióval rendelkező nyomtatók felébrednek az alvó üzemmódból a szoftvertelepítés során.

A nyomtató működésének ellenőrzése

A nyomtató működésének ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
megjegyzés:
A lépések a kezelőpaneltől függően változnak.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. A következő lépésekkel ellenőrizze, hogy a nyomtató képes-e a nyomtatásra:
  1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az Adminisztráció gombhoz, majd érintse meg.
  2. Nyissa meg a következő menüket:
   • Jelentések
   • Konfiguráció/Áll.oldalak
  3. Jelölje ki a Konfigurációs oldal elemet úgy, hogy megérinti.
  4. Nyomtassa ki a konfigurációs és Jetdirect oldalt a Nyomtatás gomb megérintésével.
   megjegyzés:
   Ha hálózaton kívánja használni a nyomtatót, őrizze meg ezeket az oldalakat. A Jetdirect oldalon található a nyomtató IP-címe.
  5. Ha hálózathoz csatlakoztatta a nyomtatót, keresse meg az IP-címet a Jetdirect oldalon.
   • IPv4: Ha az IP-cím 0.0.0.0 vagy 192.0.0.192 vagy 169.254.x.x, akkor manuálisan kell beállítania. Egyéb esetben a hálózat beállítása sikerült.
   • IPv6: Ha az IP-cím „fe80:” karakterekkel kezdődik, a nyomtató elvileg tud nyomtatni. Ha nem, akkor az IP-címet manuálisan kell megadnia.
   Ábra : Jetdirect oldal
 2. Ellenőrizze a dokumentumadagolót és a másolási funkciót a következőkkel:
  1. Helyezze a konfigurációs oldalt nyomtatott oldalával felfelé a lapadagolóba.
  2. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg az Indítás gombot. A készülék bemásolja, majd kinyomtatja a lapot.
 3. Ellenőrizze a lapolvasó üvegasztalát és a másolási funkciót a következőkkel:
  1. Helyezze a kinyomtatott konfigurációs oldalt a nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.
  2. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg az Indítás gombot. A készülék beolvas, majd kinyomtat egy oldalt.
FutureSmart 4
 1. A következő lépésekkel ellenőrizze, hogy a nyomtató képes-e a nyomtatásra:
  1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a Jelentések lehetőségig, majd válassza ki.
  2. Válassza ki a Konfigurációs/állapotoldalak lehetőséget.
  3. Válassza a Konfigurációs oldal elemet.
  4. A konfigurációs és Jetdirect oldal nyomtatásához válassza a Nyomtatás lehetőséget.
  5. Ha hálózathoz csatlakoztatta a nyomtatót, keresse meg az IP-címet a Jetdirect oldalon.
   • IPv4: Ha az IP-cím 0.0.0.0 vagy 192.0.0.192 vagy 169.254.x.x, akkor az IP-címet manuálisan kell beállítania. Egyéb esetben a hálózat beállítása sikerült.
   • IPv6: Ha az IP-cím „fe80:” karakterekkel kezdődik, a nyomtató elvileg tud nyomtatni. Ha nem, akkor kézzel konfigurálja az IP-címet.
   Ábra : Jetdirect oldal
 2. Ellenőrizze a dokumentumadagolót és a másolási funkciót a következőkkel:
  1. Helyezze a konfigurációs oldalt nyomtatott oldalával felfelé a lapadagolóba.
  2. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg az Indítás gombot. A készülék bemásolja, majd kinyomtatja a lapot.
 3. Ellenőrizze a lapolvasó üvegasztalát és a másolási funkciót a következőkkel:
  1. Helyezze a kinyomtatott konfigurációs oldalt a nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére.
  2. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén érintse meg az Indítás gombot. A készülék bemásolja, majd kinyomtatja a lapot.

A firmware frissítése (nem kötelező, de ajánlott)

A HP rendszeresen frissíti a nyomtató firmware-ében elérhető funkciókat. Frissítse a nyomtató firmware-ét, hogy használhassa a legújabb funkciókat is.
megjegyzés:
A nyomtató firmware-ének frissítése előtt egyeztessen a hálózati rendszergazdával.
Kattintson ide, ha arról szeretne tájékozódni, hogy miképpen frissítheti a nyomtató firmware-ét egy USB flash meghajtó vagy a beágyazott webszerver (EWS) segítségével.

A szoftvertelepítési útmutatásra mutató hivatkozások

Az előző üzembe helyezési lépések elvégzése után telepítheti a nyomtató szoftverét a nyomtatóhoz mellékelt CD-ről vagy a szoftvernek a HP webhelyéről történő letöltésével.
  vigyázat:
Még ne csatlakoztassa az USB-kábelt. Ha azt tervezi, hogy USB-kábellel csatlakoztatja a nyomtatót a számítógéphez, akkor a csatlakoztatást a szoftver telepítése közben kell elvégezni.
A szoftver telepítésére vonatkozó útmutatásért kattintson a számítógép operációs rendszerének és a csatlakoztatás típusának megfelelő hivatkozásra.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...