hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...

Üdvözöljük a HP Ügyféltámogató csapatának oldalán

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Információ:
  Frissítjük weboldalunkat.

  Ha hibás működést tapasztal, kérjük, próbálkozzon később. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Enterprise M806 - A nyomtató (hardveres) üzembe helyezése (x+ típus)

  megjegyzés:
Ez a dokumentum a HP LaserJet Enterprise M806x+ típusra vonatkozik.
Ez a dokumentum a nyomtató fizikai alkatrészeinek üzembe helyezési módját ismerteti. Az előtt végezze el ezeket a lépéseket, hogy telepíti a nyomtató szoftverét a számítógépre.
Amennyiben Ön már beállította a nyomtatót, és a szoftver telepítéséhez segítségre van szüksége, akkor erre vonatkozó információt jelen dokumentum végén találhat: Szoftvertelepítési utasítások hivatkozásai.
Ez a dokumentum a nyomtató beállításának következő lépéseit taglalja:
A nyomtató kicsomagolása
 1. Olyan helyet válasszon a nyomtató elhelyezésére, amely megfelel a következő követelményeknek:
  • Erős munkafelület, jól szellőző, a közvetlen napfénytől védett terület
  • Hőmérséklet-tartomány: 15-32,5 °C
  • Páratartalom-tartomány: 10–80%
    vigyázat:
  A nyomtató tömege 76,1 kg. A HP azt javasolja, hogy négy személy mozgassa a nyomtatót.
 2. Vegye ki a HP nyomtatót a dobozából, majd távolítsa el róla a csomagolóanyagot. Ellenőrizze, hogy a csomag megfelel-e ennek az ábrának.
    megjegyzés:
  A HP azt javasolja, hogy lehetőség szerint hasznosítsa újra a csomagolóanyagokat
  Ábra : A doboz tartalma
 3. Távolítson el minden ragasztószalagot és csomagolóanyagot a nyomtató külsejéről. Nyisson ki minden ajtót és papírtálcát, majd távolítson el minden ragasztószalagot, narancssárga műanyag tálcabetétet és más csomagolóanyagot a nyomtató belsejéből.
  Ábra : A szállítási szalag és a műanyaghabból készült védőelemek eltávolítása
A festékkazetta behelyezése
 1. Nyissa ki az elülső ajtót. Győződjön meg arról, hogy az ajtó teljesen nyitva van.
  Ábra : Elülső ajtó nyitása
 2. Nyomja meg a gombot a karon, majd fordítsa a festékkazetta karját alsó helyzetbe.
  Ábra : Nyomja meg a gombot a karon, majd fordítsa a festékkazetta karját alsó helyzetbe.
 3. Vegye ki a festékkazettát a védőtasakból.
  Ábra : Vegye ki a festékkazettát a védőtasakból.
 4. Igazítsa a tonerkazettát a nyíláshoz, majd csúsztassa be azt a nyomtatóba. A festékkazetta kissé lesüllyed, ahogy a helyére kerül.
  Ábra : A tonerkazetta behelyezése
 5. Nyomja meg a gombot a karon, majd fordítsa a festékkazetta karját felső helyzetbe.
  Ábra : Nyomja meg a gombot a karon, majd fordítsa a festékkazetta karját felső helyzetbe.
 6. Zárja be az elülső ajtót.
  Ábra : Elülső ajtó bezárása
A kimeneti tálca felhelyezése
 1. Helyezze fel az egyenes hordozókimeneti tálcát. Nyomja a helyére a bal fület.
  Ábra : A bal fül felhelyezése
 2. A kimeneti tálca megfelelő helyre igazításához húzza a jobb oldali fület balra, majd a fül jobbra nyomásával rögzítse a tálcát a helyén.
  Ábra : A jobb fül felhelyezése
Hálózati kábel csatlakoztatása (nem kötelező)
Ha hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa most a hálózati kábelt. Ha nem, hagyja ki ezt a lépést, és ugorjon a jelen dokumentum A tápkábel csatlakoztatása és a nyomtató bekapcsolása című részére.
  vigyázat:
Még ne csatlakoztassa az USB-kábelt. Ha azt tervezi, hogy USB-kábellel csatlakoztatja a nyomtatót a számítógéphez, akkor a csatlakoztatást a szoftver telepítése közben kell elvégezni.
Ábra : Csatlakoztassa a hálózati kábelt
A tápkábel csatlakoztatása és a nyomtató bekapcsolása
 1. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy földelt fali aljzathoz. A nyomtató károsodásának elkerülése érdekében csak a nyomtatóhoz mellékelt tápkábelt használja.
  Ábra : A tápkábel csatlakoztatása
    vigyázat:
  Ellenőrizze, hogy a nyomtató tápellátása megfelel-e a készülék feszültségbesorolásának. A feszültségbesorolás a nyomtató termékcímkéjén található. A nyomtató működéséhez 100–127 V váltakozó feszültség vagy 220–240 V váltakozó feszültség és 50/60 Hz szükséges.
 2. Kapcsolja be a nyomtatót.
  Ábra : Nyomja meg a tápkapcsolót
 3. Folytatás előtt várjon 60 másodpercet. Ez idő alatt, ha csatlakoztatta hálózathoz a nyomtatót, akkor a hálózat felismeri azt, és IP-címet vagy állomásnevet rendel hozzá.
 4. A vezérlőpulton lehetősége van a nyelv, a billentyűzetkiosztás, a dátum-/időformátum és az időzóna beállítására. Ha megjelenik a kezdőképernyő, érintse meg a Kezdeti beállítás elemet, és engedélyezze a nyomtató alapfunkcióit.
  Hálózatba kötött nyomtatók esetén a speciális beállításhoz a szoftver telepítését követően adja meg a nyomtató IP-címét webböngészője címsorában. Az IP-címet a következőképpen találhatja meg:
    megjegyzés:
  A nyomtató IP-címének megkeresésére vonatkozó lépések a kezelőpanel típusától függően eltérőek. A kezelőpanel típusának meghatározásához tekintse meg az 5. lépésben található táblázatot.
  • FutureSmart 3: Érintse meg a Hálózat gombot a készülék kezelőpaneljén.
  • FutureSmart 4: A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg az Információk ikont, majd érintse meg a Hálózat gombot.
 5. Ha a nyomtató USB-kábellel csatlakozik, a szoftvertelepítési folyamathoz szükséges, hogy a nyomtató be legyen kapcsolva, és üzemkész állapotban legyen. Kövesse az alábbi lépéseket a Feléledés/Automatikus bekapcsolás beállítás megadásához, hogy a nyomtató felébredjen az alvó üzemmódból a szoftvertelepítés során:
    megjegyzés:
  A lépések a kezelőpanel típusától függően változnak.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az Adminisztráció gombhoz, majd érintse meg.
  2. Válassza az Általános beállítások menüt.
  3. Érintse meg az Energiabeállítások menüpontot.
  4. Érintse meg a Feléledés/Automatikus bekapcsolás ezekhez az eseményekhez elemet.
  5. Érintse meg az Összes esemény menüpontot.
  FutureSmart 4
  Alapértelmezés szerint a FutureSmart 4 verzióval rendelkező nyomtatók felébrednek az alvó üzemmódból a szoftvertelepítés során.
A 2. és a 3. tálca feltöltése
 1. Nyissa ki a tálcát.
  Ábra : A 2. és 3. tálca kinyitása
 2. Állítsa be a papírhosszúság- és papírszélesség-beállítót a beállítóreteszek összenyomásával és a beállítóknak a használt papír méretének megfelelő helyre húzásával.
  Ábra : Állítsa be a papírvezetőket.
 3. Töltsön papírt a tálcába. A papír ellenőrzésével győződjön meg arról, hogy a vezetők finoman érintik a köteget, de nem hajlítják meg.
  Ábra : Papír betöltése a tálcába
    megjegyzés:
  Ellenőrizze, hogy a tálca nincs-e túltöltve. Ha a tálca túl van töltve, vegye ki a teljes papírköteget, igazítsa meg, majd helyezze vissza a köteg egy részét a tálcára.
  Győződjön meg róla, hogy a tálca papírvezetői a papírméretnek megfelelően vannak beállítva. Állítsa a papírvezetőket úgy, hogy azok érintsék a papírköteget, de ne hajlítsák meg.
  Ha túl sok papírt tölt a tálcába, vagy a vezetőket nem megfelelően állítja be, a készülék nem megfelelően húzza be a lapokat, ami elakadáshoz vezet.
 4. Csukja vissza a tálcát.
  Ábra : A tálca bezárása
A 4. és a 5. tálca feltöltése
A 4. és 5. tálcába csak A4 és Letter méretű papír tölthető.
 1. Nyissa fel a tálca jobb és bal oldalát.
  Ábra : Nyissa ki a tálcákat
 2. Mindkét oldalon állítsa be a papírméret-állító kart a használt papírnak megfelelő állásba.
  Ábra : A papírtámasztó kar beállítása
 3. Töltsön teljes papírköteget a tálca mindkét oldalába. A jobb oldal 1500 papírlap tárolására alkalmas. A bal oldal 2000 papírlap tárolására alkalmas.
    megjegyzés:
  A legjobb eredmény érdekében teljes papírkötegeket töltsön be. Ne bontsa a papírkötegeket kisebb adagokra.
    megjegyzés:
  Ellenőrizze, hogy a tálca nincs-e túltöltve. Ha a tálca túl van töltve, vegye ki a teljes papírköteget, igazítsa meg, majd helyezze vissza a köteg egy részét a tálcára.
  Győződjön meg róla, hogy a tálca papírvezetői a papírméretnek megfelelően vannak beállítva. Állítsa a papírvezetőket úgy, hogy azok érintsék a papírköteget, de ne hajlítsák meg.
  Ha túl sok papírt tölt a tálcába, vagy a vezetőket nem megfelelően állítja be, a készülék nem megfelelően húzza be a lapokat, ami elakadáshoz vezet.
  Ábra : Papír betöltése
 4. Csukja be a tálca jobb és bal oldalát.
  Ábra : A tálcák bezárása
A nyomtató működésének ellenőrzése
A nyomtató nyomtatóképességének ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
  megjegyzés:
A lépések a kezelőpaneltől függően változnak.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az Adminisztráció gombhoz, majd érintse meg.
 2. Nyissa meg a következő menüket:
  • Jelentések
  • Konfiguráció/Állapotoldalak
 3. Jelölje ki a Konfigurációs oldal elemet úgy, hogy megérinti.
 4. Nyomtassa ki a konfigurációs és Jetdirect oldalt a Nyomtatás gomb megérintésével.
    megjegyzés:
  Ha hálózaton kívánja használni a nyomtatót, őrizze meg ezeket az oldalakat. A Jetdirect oldalon található a nyomtató IP-címe.
 5. Ha hálózathoz csatlakoztatta a nyomtatót, keresse meg az IP-címet a Jetdirect oldalon.
  • IPv4: Ha az IP-cím 0.0.0.0 vagy 192.0.0.192 vagy 169.254.x.x, akkor manuálisan kell beállítania. Egyéb esetben a hálózat beállítása sikerült.
  • IPv6: Ha az IP-cím „fe80:” karakterekkel kezdődik, a nyomtató elvileg tud nyomtatni. Ha nem, akkor az IP-címet manuálisan kell megadnia.
  Ábra : Jetdirect oldal
FutureSmart 4
 1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a Jelentések lehetőségig, majd válassza ki.
 2. Válassza ki a Konfigurációs/állapotoldalak lehetőséget.
 3. Válassza a Konfigurációs oldal elemet.
 4. A konfigurációs és Jetdirect oldal nyomtatásához válassza a Nyomtatás lehetőséget.
 5. Ha hálózathoz csatlakoztatta a nyomtatót, keresse meg az IP-címet a Jetdirect oldalon.
  • IPv4: Ha az IP-cím 0.0.0.0 vagy 192.0.0.192 vagy 169.254.x.x, akkor az IP-címet manuálisan kell beállítania. Egyéb esetben a hálózat beállítása sikerült.
  • IPv6: Ha az IP-cím „fe80:” karakterekkel kezdődik, a nyomtató elvileg tud nyomtatni. Ha nem, akkor kézzel konfigurálja az IP-címet.
  Ábra : Jetdirect oldal
A firmware frissítése (nem kötelező, de ajánlott)
A HP rendszeresen frissíti a nyomtató firmware-ében elérhető funkciókat. Frissítse a nyomtató firmware-ét, hogy használhassa a legújabb funkciókat is.
  megjegyzés:
A nyomtató firmware-ének frissítése előtt egyeztessen a hálózati rendszergazdával.
Kattintson ide, ha arról szeretne tájékozódni, hogy miképpen frissítheti a nyomtató firmware-ét egy USB flash meghajtó vagy a beágyazott webszerver (EWS) segítségével.
A szoftvertelepítési útmutatásra mutató hivatkozások
Az előző üzembe helyezési lépések elvégzése után telepítheti a nyomtató szoftverét a nyomtatóhoz mellékelt CD-ről vagy a szoftvernek a HP webhelyéről történő letöltésével.
  vigyázat:
Még ne csatlakoztassa az USB-kábelt. Ha azt tervezi, hogy USB-kábellel csatlakoztatja a nyomtatót a számítógéphez, akkor a csatlakoztatást a szoftver telepítése közben kell elvégezni.
A szoftver telepítésére vonatkozó útmutatásért kattintson a számítógép operációs rendszerének és a csatlakoztatás típusának megfelelő hivatkozásra.
Windows
Mac OS X

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-online-communities-portlet

Műveletek
Betöltés...

Kérdezze a közösséget!


Támogatási fórum

Támogatási fórum

Kapcsolódjon be a beszélgetésbe! Találja meg a megoldást, tegyen fel kérdéseket, és adjon jó tanácsokat a többi HP-terméktulajdonosnak. Most megnézem


hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...