hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Visszajelzés

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP OfficeJet Pro 8700 nyomtatók - „Papírelakadás" hibaüzenet

Ez a dokumentum a HP OfficeJet Pro 8720, 8725, 8728, 8730, 8732M, 8740, valamint 8745 All-in-One nyomtatóra vonatkozik.
A nyomtatási feladat közben a nyomtató leállítja a papíradagolást, és a Papírelakadás hibaüzenet jelenik meg a nyomtató kezelőpaneljén. Ez azt jelzi, hogy a papír elakadhatott a nyomtató belsejében.
megjegyzés:
A papírelakadási hiba lehet valós vagy téves. Előfordulhat, hogy a nyomtató akkor is papírelakadást jelez, amikor nincs elakadt papír. Az alábbi lépések a valós és a téves papírelakadásokra egyaránt vonatkoznak.

Áttekintő videó

1. lépés: A papírelakadás megszüntetése a nyomtatóban

A nyomtató több területén is előfordulhatnak papírelakadások. Ha nem találja az elakadt papírt a készülék egy adott részében, keresse tovább máshol, amíg meg nem találja azt.
megjegyzés:
Kerülje a vastagabb papír használatát. Maximum 105 g/m2 (28 fontos bankpostapapír) sima papír esetén, vagy 200 g/m2 (110 fontos kartoték) kártyák esetén.
Ha ellenőrizte és eltávolította az elakadt papírt a nyomtató minden területéről, és a hiba továbbra is fennáll, akkor folytassa a következő lépéssel.

2. lépés: A patrontartó szabad mozgásának ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a patrontartó a nyomtató egész szélességében szabadon tud-e mozogni.
 1. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a nyomtatót.
 2. Emelje fel, majd tolja vissza a patrontartó ajtaját.
  Kép: A tintapatrontartó ajtajának kinyitása
 3. A folytatás előtt várjon, amíg a patrontartó megáll és már nem ad ki több hangot.
 4. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülék hátlapjából.
 5. Húzza ki a tápkábelt az áramforrásból vagy elektromos hálózati aljzatból.
    figyelem:
  Ahhoz, hogy áramütés veszélye nélkül mozgathassa a patrontartót kézzel, és visszaállíthassa a papírbehúzási mechanizmust, ki kell húznia a tápkábelt.
 6. Zseblámpával ellenőrizze, hogy nincs-e papír vagy egyéb idegen tárgy, ami korlátozza a patrontartó szabad mozgását, majd távolítsa el az esetlegesen talált papírt vagy tárgyakat.
    vigyázat:
  Ha az eltávolítás során a papír elszakad, a nyomtató belsejében ellenőrizze, hogy a görgők és kerekek között nem maradtak-e papírdarabok. Ha a nyomtatóban papírdarabok maradnak, a papír valószínűleg továbbra is el fog akadni.
 7. Nyúljon be a nyomtatóba a tintapatrontartó ajtaján keresztül, és kézzel mozgassa a patrontartót.
  • Ha a patrontartó a nyomtató jobb oldalán akadt el, a nyomtató bal oldala felé tolja.
  • Ha a patrontartó a nyomtató bal oldalán akadt el, a nyomtató jobb oldala felé tolja.
  • Ha a patrontartó a nyomtató középső részén elakadt, akkor tolja a patrontartót előbb a nyomtató jobb oldala felé, majd a nyomtató bal oldala felé.
 8. Távolítsa el a szabadon lévő papírlapokat vagy más akadályokat.
 9. Ellenőrizze, hogy a patrontartó a nyomtató teljes szélességében szabadon mozog-e. Tolja el határozottan a patrontartót a nyomtató bal, majd a jobb oldala felé.
 10. Zárja be a tintapatrontartó ajtaját.
 11. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a nyomtató hátuljához, majd kapcsolja be a nyomtatót.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a hiba továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

3. lépés: A papíradagoló görgők tisztítása

A por, papírmaradékok és egyéb szennyeződések felhalmozódhatnak a papíradagoló görgőin, és ez papírelakadást és papíradagolási problémákat okozhat. Tisztítsa meg a nyomtató belsejében található görgőket, majd próbáljon meg újra nyomtatni.

4. lépés: A nyomtató alaphelyzetbe történő visszaállítása

Néha a papírelakadási hiba akkor is fennáll, ha nincs elakadt papír (téves papírelakadási hiba). Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót – ezzel törölhető a téves papírelakadási hiba –, majd próbáljon meg ismét nyomtatni.
 1. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülékből.
 2. Húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
 3. Várjon 60 másodpercet.
 4. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a fali aljzathoz és a nyomtatóhoz.
  megjegyzés:
  A HP javasolja a nyomtató közvetlenül a fali aljzatba történő csatlakoztatását.
 5. Kapcsolja be a nyomtatót.
Próbáljon meg nyomtatni. Ha a hiba továbbra is fennáll, folytassa a következő lépéssel.

5. lépés: A nyomtató szervizben történő javítása

Ha a probléma továbbra is fennáll, miután végrehajtotta a fenti lépéseket, javíttassa meg vagy cserélje ki HP készülékét.
A termék javításának vagy cseréjének ütemezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással. Ha Ázsiában vagy a Csendes-óceáni térségben tartózkodik, az adott terület helyi szervizközpontjához lesz irányítva.
A garancia állapotának ellenőrzéséhez látogasson el a HP termékek jótállásának ellenőrzése oldalra. Lejárt garanciájú készülékek esetén előfordulhat, hogy javítási díjat számolnak fel.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...