hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...

Üdvözöljük a HP Ügyféltámogató csapatának oldalán

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Információ:
  A legutóbbi biztonsági résekkel kapcsolatos információk

   

  A HP tisztában van a legfrissebb sebezhetőségi kategóriákkal, "spekulatív végrehajtási oldalsó csatornás támadások" amelyek többféle modern processzorra (Intel, AMD, ARM) és az operációs rendszerekre vonatkoznak. A HP friss információkkal szolgál a támogatási webhelyen, amint azok elérhetővé válnak. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP ENVY 7640, OfficeJet 5740, 8040 nyomtatók - „Papírelakadás" hibaüzenet

Ez a dokumentum kizárólag a HP ENVY 7640, 7642, 7643, 7644, Officejet 5740, 5741, 5742, 5743, 5745, 5746 és Officejet 8040 e-All-in-One nyomtatókra vonatkozik.
A nyomtatási feladat közben a nyomtató leállítja a papíradagolást, és a következő hibaüzenet jelenik meg a nyomtató kezelőpaneljén:
A papír elakadt a nyomtatóban. Szüntesse meg az elakadást, majd érintse meg az „OK” gombot.
Előfordulhat, hogy más hibaüzeneteket is lát – például a „Valami blokkolja a fotótálcát” üzenetet.
A papírelakadási hiba elhárítása érdekében próbálkozzon a következő megoldásokkal. Ha sikeresen elvégezte a Nyomtatóállapot-jelentés kinyomtatását, befejezheti a hibaelhárítást.
  megjegyzés:
A papírelakadási hiba lehet valós vagy téves. Előfordulhat, hogy a nyomtató akkor is papírelakadást jelez, amikor nincs elakadt papír. Az alábbi lépések a valós és a téves papírelakadásokra egyaránt vonatkoznak.
Első megoldás: A nyomtató újraindítása
A nyomtató kikapcsolásával, majd újbóli bekapcsolásával a nyomtató részben visszaáll alaphelyzetbe. Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató újraindításához, majd próbáljon meg Nyomtatóállapot-jelentést nyomtatni.
1. lépés: A nyomtató kikapcsolása, majd újbóli bekapcsolása
Az alábbi lépéseket követve kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a nyomtatót.
 1. A nyomtató kikapcsolásához nyomja le a tápkapcsoló gombot. Ha a nyomtató nem kapcsol ki, húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából.
 2. Várjon 60 másodpercig.
 3. Illessze vissza a tápkábel csatlakozóját a nyomtató hátoldalába.
 4. Nyomja meg a tápkapcsoló gombot a nyomtató bekapcsolásához.
    megjegyzés:
  A nyomtatónak szüksége lehet egy néhány perces bemelegedési időszakra. Mielőtt folytatná, várjon, amíg véget ér a bemelegedési időszak.
2. lépés: Nyomtatóállapot-jelentés nyomtatása
Próbáljon meg kinyomtatni egy Nyomtatóállapot-jelentést, így meggyőződhet róla, hogy a hardver megfelelően működik.
 1. Tegyen sima fehér papírt az adagolótálcába.
 2. A nyomtató kezelőpaneljének kijelzőjén csúsztassa el az ujját, majd érintse meg a Beállítás ikont ().
 3. Csúsztassa el az ujját a kijelzőn, majd érintse meg a Jelentések elemet.
 4. Érintse meg a Nyomtatóállapot-jelentés elemet. A nyomtató kinyomtatja a jelentést.
  Ábra : Példa Nyomtatóállapot-jelentésre
  Kép: Példa Nyomtatóállapot-jelentésre
Második megoldás: A papírelakadás megszüntetése a nyomtatóban
Kövesse az alábbi lépéseket a papírelakadás eltávolításához az adagolótálcából, a kimeneti tálcából vagy a nyomtató belsejéből, majd próbáljon meg kinyomtatni egy Nyomtatóállapot-jelentést.
A visszatérő papírelakadások elkerülése:
 • Ne nyomtasson tűzőgéppel vagy gemkapoccsal összefogott papírra.
 • Ne erőltesse be a papírt és ne töltsön túl sok papírt az adagolótálcába.
 • Csak sima, tiszta, száraz papírt és nyomtatási hordozót használjon.
 • Csak akkor töltsön papírt a tálcára, ha a nyomtató éppen nem nyomtat.
1. lépés: Szabadon lévő papír eltávolítása a kimeneti tálcából
Ha az elakadt papír elérhető a kimeneti tálcából, az alábbi lépéseket követve távolítsa el a papírt.
 1. Távolítsa el a szabadon lévő papírt a kimeneti tálcáról.
 2. Nyomja be a kimeneti tálca hosszabbítóját.
 3. Fogja meg a kimeneti tálcát, majd húzza maga felé és vegye ki.
 4. Húzza ki az adagolótálcát a legszélső helyzetébe.
  Ábra : Az adagolótálca kihúzása
  Kép: Az adagolótálca kihúzása.
 5. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcából.
 6. Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt vagy elszakadt papírdarabokat a kimeneti görgők közül. Az egész lapokat két kézzel húzza, hogy elkerülje azok szakadását.
 7. Zseblámpával alaposan ellenőrizze, hogy nem maradtak-e szakadt papírdarabok a görgők között a kimeneti tálca belsejében. Ha a nyomtatóban szakadt papírdarabok maradnak, azok további papírelakadást okozhatnak.
 8. A kimeneti tálca visszahelyezéséhez csúsztassa azt vissza az adagolótálcára.
Ha az elakadt papír elérhető az adagolótálcából, az alábbi lépéseket követve távolítsa el a papírt.
 1. A nyomtató kikapcsolásához nyomja le a tápkapcsoló gombot.
 2. Fogja meg a kimeneti tálcát az oldalainál, majd húzza maga felé, és vegye ki.
 3. Fogja meg az adagolótálca fogantyúját, majd húzza az adagolótálcát maga felé, és nyissa ki.
  Ábra : Az adagolótálca kihúzása és kinyitása
  Kép: Az adagolótálca kihúzása és kinyitása
 4. Távolítsa el a szabadon lévő papírdarabokat az adagolótálcából, és minden olyan papírt, ami akadályozhatja a fotótálcát.
 5. Fordítsa a nyomtatót a jobb oldalára, hogy hozzáférjen a készülék alsó részéhez.
 6. Ellenőrizze a rést, ahol az adagolótálca volt. Fogja meg két kézzel a résben elakadt papírt, és húzza lassan, de határozottan maga felé. Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt és a szakadt papírdarabokat.
  Ábra : A nyomtató átfordítása annak jobb oldalára, és az elakadt papír eltávolítása
  Kép: A nyomtató átfordítása annak jobb oldalára, és az elakadt papír eltávolítása
    vigyázat:
  Nagyon óvatosan távolítsa el a papírt a résből. Ha szakadt papírdarabok maradnak a nyomtató belsejében, további papírelakadások is előfordulhatnak, és ez károsíthatja a nyomtatómechanizmust.
 7. Fordítsa vissza a nyomtatót normál helyzetbe.
 8. Fogja meg két kézzel, és távolítsa el a papírköteget az adagolótálcából, majd sík felületen rendezze egy vonalba a lapokat a köteg minden oldalán.
 9. Töltse be a papírt, csúsztassa össze a papírszélesség-beállítókat úgy, hogy érintsék a papírt, majd nyomja be az adagolótálcát.
  Ábra : Az adagolótálca benyomása
  Kép: Az adagolótálca benyomása
 10. A kimeneti tálca visszahelyezéséhez csúsztassa azt vissza az adagolótálcára.
  • Ha talált papírelakadást, és megszüntette azt , nyomja meg a tápkapcsoló gombot a nyomtató bekapcsolásához, majd ugorjon a Nyomtatóállapot-jelentés nyomtatása lépéshez.
  • Ha nem talált papírelakadást, folytassa a következő lépéssel.
3. lépés: Papírelakadás megszüntetése a papírútnál és a patronajtónál
Az alábbi lépéseket követve távolítsa el a nyomtató belsejében, a papírútnál és a patronajtónál elakadt papírt.
 1. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a nyomtatót.
 2. Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.
  A patrontartó a nyomtató közepére áll.
  Ábra : A tintapatrontartó ajtó kinyitása
  Kép: A tintapatrontartó ajtó kinyitása.
    vigyázat:
  Ne érintse meg a patrontartóhoz csatlakoztatott kábelt.
 3. A folytatás előtt várjon, amíg a nyomtató megáll és már nem ad ki több hangot.
 4. A nyomtató bekapcsolt állapotában húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából, majd húzza ki a tápkábelt a tápforrásból vagy az elektromos fali aljzatból.
    figyelem:
  Mielőtt benyúlna a nyomtató belsejébe, a sérülések és az áramütés elkerülése érdekében feltétlenül húzza ki a tápkábelt.
 5. Ha csatlakozik kábel a nyomtatóhoz, akkor húzza ki az USB-kábelt a nyomtató hátuljából.
 6. Óvatosan távolítsa el a nyomtató belsejében talált elakadt papírt. Az egész lapokat két kézzel húzza határozottan, hogy elkerülje azok szakadását.
  Ábra : A patrontartó mozgását korlátozó elakadt papír eltávolítása
  Kép: A patrontartó mozgását korlátozó elakadt papír eltávolítása.
 7. Zseblámpával ellenőrizze a nyomtató elülső részén található patrontartót, ezután ellenőrizze, hogy nincs-e elakadt papír vagy egyéb tárgy, ami korlátozza a patrontartó szabad mozgását, majd távolítsa el az esetlegesen talált papírt vagy tárgyakat.
 8. Keresse meg a papírtálca fedelét, fogja meg a rögzítőzárat és az eltávolításhoz emelje fel.
  Ábra : A papírtálca fedelének eltávolítása
  Kép: A papírtálca fedelének eltávolítása.
 9. Zseblámpával alaposan vizsgálja meg a papírtálcát és ellenőrizze, hogy nem maradtak-e szakadt papírdarabok a nyomtató belsejében, majd távolítsa el az esetlegesen a papírkimeneti területen maradt elakadt papírt.
  Ábra : Elakadt papír eltávolítása a papírtálcából
  Kép: Elakadt papír eltávolítása a papírtálcából.
 10. Tegye vissza a papírtálcát és tolja előre, amíg a helyére nem kattan.
 11. Zárja be a tintapatrontartó fedelét.
  Győződjön meg arról, hogy a tintapatrontartó ajtaja biztonságosan be van zárva: ellenőrizze, hogy eltűnik-e az Ajtó nyitva” üzenet, illetve, hogy a kezdőképernyő jelenik-e meg a nyomtató vezérlőpultján.
  Ábra : A tintapatron-ajtó bezárása
  Kép: A tintapatrontartó fedelének bezárása.
 12. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a nyomtató hátuljához, majd ezt követően az elektromos fali csatlakozóaljzathoz.
 13. Csatlakoztassa újra az USB vagy Ethernet kábelt, kivéve, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
 14. Kapcsolja be a nyomtatót.
  Lehetséges, hogy a nyomtató bemelegedése időt vesz igénybe, a patrontartó pedig mozoghat. Mielőtt folytatná, várjon, amíg befejeződik a bemelegedési időszak.
4. lépés: A papírelakadás megszüntetése az automatikus lapadagolónál (opcionális)
Ha nyomtatás közben elakad a papír az automatikus lapadagolóban (ADF), az alábbi lépéseket követve távolítsa el az elakadt papírt a lapadagolóból, és a lapolvasó-fedélen lévő lapadagoló görgőkről. Ha nem használ automatikus lapadagolót, ugorjon a következő lépésre.
 1. Emelje fel az automatikus lapadagoló fedelét.
  Ábra : Az automatikus lapadagoló fedelének felemelése
  Kép: Az automatikus lapadagoló fedelének felemelése
 2. Húzza le az automatikus lapadagolót.
  Ábra : Az automatikus lapadagoló lehúzása
  Kép: Húzza le az automatikus lapadagolót.
 3. Finoman húzza ki az elakadt papírokat az automatikus lapadagolóból. Két kézzel húzza ki az egész papírokat, hogy elkerülje azok szakadását.
    megjegyzés:
  Ha az eltávolítás során a papír elszakad, keresse meg a görgők és a kerekek környékén a leszakadt papírdarabokat, amelyek az automatikus lapadagoló belsejében maradhatnak. Ha a nyomtatóban leszakadt papírdarabok maradnak, azok további papírelakadást okozhatnak.
  Ábra : Minden papír eltávolítása a lapadagolóból
  Kép: Minden papír eltávolítása a lapadagolóból
 4. Tolja fel az automatikus lapadagolót annak fedeléig, amíg a helyére nem rögzül.
 5. Emelje fel a lapolvasó fedelének megnyitásához.
  Ábra : A lapolvasó fedelének felnyitása
  Kép: A lapolvasó fedelének felnyitása
 6. Óvatosan húzza ki az elakadt papírokat a lapolvasó-fedél alján lévő görgők közül. Két kézzel húzza ki az egész papírokat, hogy elkerülje azok szakadását.
  Ábra : A lapolvasó fedelén lévő lapadagoló görgők
  Kép: A lapolvasó fedelén lévő lapadagoló görgők
 7. Zárja le a lapolvasó fedelét.
  Ábra : A lapolvasó fedelének lezárása
  Kép: A lapolvasó fedelének lezárása
 1. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a nyomtatót.
 2. A folytatás előtt várjon, amíg a nyomtató megáll és már nem ad ki több hangot.
 3. A nyomtató bekapcsolt állapotában húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából, majd húzza ki a tápkábelt a tápforrásból vagy az elektromos fali aljzatból.
    figyelem:
  Mielőtt benyúlna a nyomtató belsejébe, a sérülések és az áramütés elkerülése érdekében feltétlenül húzza ki a tápkábelt.
 4. Ha csatlakozik kábel a nyomtatóhoz, akkor húzza ki az USB-kábelt a nyomtató hátuljából.
 5. Fordítsa a nyomtatót a jobb oldalára, hogy hozzáférjen a készülék alsó részéhez. Egyik kezével erősen tartsa a nyomtatót, hogy az ne billenjen meg.
  Ábra : Fordítsa a nyomtatót a jobb oldalára
  Kép: Fordítsa a nyomtatót a jobb oldalára
 6. Zseblámpával ellenőrizze közvetlenül a nyomtató alatti és környéki területen az alábbiakat:
  • Az adagolótálcában megakadt lapokat
  • Kisebb kemény tárgyakat, mint például kábeleket, tollakat, ceruzákat és könyveket
  • Puha vagy egyenetlen felületeket, mint pl. alátéteket vagy szőnyeghez hasonló anyagot
 7. Távolítson el minden esetlegesen megmaradt akadályt.
 8. Nyomja be az adagolótálcát, Azután fordítsa vissza a nyomtatót egyenes helyzetbe.
 9. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a nyomtató hátuljához, majd ezt követően az elektromos fali csatlakozóaljzathoz.
 10. Csatlakoztassa újra az USB vagy Ethernet kábelt, kivéve, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
 11. Kapcsolja be a nyomtatót.
  Lehetséges, hogy a nyomtató bemelegedése időt vesz igénybe, a patrontartó pedig mozoghat. Mielőtt folytatná, várjon, amíg befejeződik a bemelegedési időszak.
Harmadik megoldás: A nyomtató belsejében lévő görgők megtisztítása
A por, papírmaradékok és egyéb szennyeződések felhalmozódhatnak a papíradagoló görgőin, és ez papírelakadást és papíradagolási problémákat okozhat. Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató belsejében lévő görgők megtisztításához, majd próbáljon meg kinyomtatni egy Nyomtatóállapot-jelentést.
1. lépés: A papíradagoló görgők tisztítása
A papíradagoló görgők tisztításának elvégzéséhez kövesse az alábbi utasításokat.
 1. Készítse elő az alábbi anyagokat:
  • Hosszú, szöszmentes vattapálcikák
  • Tiszta, szöszmentes kendő vagy bármilyen nem foszló, rostokat nem hagyó anyag
  • Desztillált, szűrt vagy palackozott víz (a csapvíz károsíthatja a nyomtatót)
 2. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a nyomtatót.
 3. Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.
  Ábra : A tintapatrontartó ajtó kinyitása
  Kép: A tintapatrontartó ajtó kinyitása.
 4. Mielőtt továbblépne, várjon, amíg a patrontartó megáll és nem ad ki több hangot.
    figyelem:
  Mielőtt benyúlna a nyomtató belsejébe, a sérülések és az áramütés elkerülése érdekében feltétlenül húzza ki a tápkábelt.
 5. Ha csatlakozik kábel a nyomtatóhoz, akkor húzza ki az USB-kábelt a nyomtató hátuljából.
 6. Keresse meg a papírtálca fedelét, fogja meg a rögzítőzárat és az eltávolításhoz emelje fel.
  Ábra : A papírtálca fedelének eltávolítása
  Kép: A papírtálca fedelének megkeresése.
 7. Nedvesítse meg enyhén a pálcát vízzel, majd jól csavarja ki.
 8. Zseblámpával ellenőrizze a görgőket. Nyomja a pálcát a nyomtatóban található görgőkre, majd forgassa a görgőket az ujjaival felfelé.
  Mérsékelt erővel nyomja rá a ruhát a görgőkre, hogy eltávolítsa a port vagy szennyeződéseket.
  Ábra : Példa görgőkre a papírtálcában
  Kép: Példa görgőkre a papírtálcában.
 9. Hagyja kb. 10 percig száradni a görgőket.
 10. Helyezze vissza a papírtálca fedelét, majd zárja be a tintapatrontartó ajtaját.
  Ábra : A tintapatron-ajtó bezárása
  Kép: A tintapatrontartó fedelének bezárása.
 11. Fogja meg a kimeneti tálcát, majd húzza maga felé és vegye ki.
 12. Húzza ki az adagolótálcát a legszélső helyzetébe.
  Ábra : Az adagolótálca kihúzása
  Kép: Az adagolótálca kihúzása.
 13. Vegye ki az összes papírt a kimeneti tálcából.
 14. Fordítsa a nyomtatót a jobb oldalára, hogy hozzáférjen a készülék alsó részéhez. Egyik kezével erősen tartsa a nyomtatót, hogy az ne billenjen meg.
  Ábra : A nyomtató jobb oldalra fordítása
  Kép: A nyomtató jobb oldalra fordítása.
 15. Palackozott vagy desztillált vízzel enyhén nedvesítsen meg egy tiszta, szöszmentes törlőruhát, majd csavarja ki a felesleges vizet.
 16. Zseblámpával ellenőrizze azt a területet, ahol az adagolótálca volt. Nyomja a ruhát a görgőkre, majd forgassa a görgőket az ujjaival felfelé.
  Mérsékelt erővel nyomja rá a ruhát a görgőkre, hogy eltávolítsa a port vagy szennyeződéseket.
  Ábra : Példa a nyomtató alatt található görgőkre
  Kép: Példa a nyomtató alatt található görgőkre.
 17. Hagyja kb. 10 percig száradni a görgőket.
 18. Nyomja be az adagolótálcát, azután fordítsa vissza a nyomtatót egyenes helyzetbe.
 19. Csúsztassa a kimeneti tálcát vissza az adagolótálcára.
 20. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a nyomtató hátuljához, majd ezt követően az elektromos fali csatlakozóaljzathoz.
 21. Csatlakoztassa újra az USB vagy Ethernet kábelt, kivéve, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.
 22. Kapcsolja be a nyomtatót.
  Lehetséges, hogy a nyomtató bemelegedése időt vesz igénybe, a patrontartó pedig mozoghat. Mielőtt folytatná, várjon, amíg befejeződik a bemelegedési időszak.
2. lépés: A lapadagoló görgők és az elválasztó párna megtisztítása (opcionális)
Ha másolni vagy faxolni próbál egy dokumentumot, és a dokumentum behúzása nem megfelelően történik, tisztítsa meg az automatikus lapadagoló görgőit és az elválasztó párnát a por, papírmaradékok és más szennyeződések eltávolítása érdekében, amelyek felhalmozódhattak a görgőkön, és papíradagolási problémákat okozhatnak. Ha nem használ automatikus lapadagolót, ugorjon a következő lépésre.
 1. Emelje fel az automatikus lapadagoló fedelét.
  Ábra : Az automatikus lapadagoló fedelének felemelése
  Kép: Az automatikus lapadagoló fedelének felemelése
 2. Húzza le az automatikus lapadagolót a görgőkhöz és az elválasztóhoz való hozzáféréshez.
  Ábra : Az automatikus lapadagoló lehúzása
  Kép: Húzza le az automatikus lapadagolót.
 3. Palackozott vagy desztillált vízzel enyhén nedvesítsen meg egy tiszta, szöszmentes törlőruhát, majd csavarja ki a felesleges vizet.
 4. Nyomja a ruhát a görgőkre, majd forgassa a görgőket az ujjaival felfelé. Mérsékelt erővel nyomja rá a ruhát a görgőkre, hogy eltávolítsa a port vagy szennyeződéseket.
  Ábra : A görgők és az elválasztó megtisztítása
  Kép: A görgők és az elválasztó megtisztítása
 5. Hagyja 10-15 percig száradni a görgőket.
 6. Csukja le az automatikus lapadagoló fedelét.
  Ábra : Az automatikus lapadagoló fedelének lecsukása
  Kép: Az automatikus lapadagoló fedelének lecsukása
 7. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtató hátoldalába, majd csatlakoztassa újra az USB- vagy Ethernet-kábelt, ha korábban már csatlakoztatta valamelyiket.
 8. Nyomja meg a tápkapcsoló gombot a nyomtató bekapcsolásához.
3. lépés: Nyomtatóállapot-jelentés nyomtatása
Próbáljon meg kinyomtatni egy Nyomtatóállapot-jelentést, így meggyőződhet róla, hogy a hardver megfelelően működik.
Negyedik megoldás: A nyomtató visszaállítása alaphelyzetbe
Néha a papírelakadási hiba akkor is fennáll, ha nincs elakadt papír (téves papírelakadási hiba). Az alábbi lépéseket követve állítsa vissza a nyomtatót alaphelyzetbe, amely megszünteti a tévesen jelzett papírelakadási hibát, majd próbáljon meg kinyomtatni egy Nyomtatóállapot-jelentést.
1. lépés: A nyomtató visszaállítása alaphelyzetbe
Kövesse az alábbi lépéseket ebben a sorrendben a nyomtató alaphelyzetbe állításához.
 1. Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a nyomtatót.
 2. A folytatás előtt várjon, amíg a nyomtató megáll és már nem ad ki hangot.
 3. A nyomtató bekapcsolt állapota mellett húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából.
 4. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 5. Várjon legalább 60 másodpercig.
 6. Dugja vissza a tápkábelt a fali aljzatba.
    megjegyzés:
  A HP azt javasolja, hogy a nyomtató tápkábelét közvetlenül a fali hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
 7. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt a nyomtató hátoldalához.
 8. Kapcsolja be a nyomtatót, amennyiben az nem kapcsol be automatikusan.
  A nyomtató bemelegedése eltarthat egy ideig. Előfordulhat, hogy a nyomtató jelzőfényei felvillannak, és a patrontartó megmozdul.
 9. Mielőtt folytatná, várja meg, hogy a bemelegedési időszak befejeződjön, a nyomtató leálljon és ne adjon több hangot.
2. lépés: Nyomtatóállapot-jelentés nyomtatása
Próbáljon meg kinyomtatni egy Nyomtatóállapot-jelentést, így meggyőződhet róla, hogy a hardver megfelelően működik.
Vigye szervizbe vagy cserélje ki HP készülékét, ha az összes előző lépést végrehajtotta.
Annak megállapításához, hogy a készüléke még garanciális-e, látogasson el a garancia-ellenőrzési webhelyre: http://www.support.hp.com/checkwarranty. A javítás vagy csere ütemezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással. Ha az ázsiai csendes-óceáni térségében tartózkodik, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással, és keresse meg az adott terület helyi szervizközpontját.
Lejárt garanciájú készülékek esetén előfordulhat, hogy javítási díjat számolnak fel.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-online-communities-portlet

Műveletek
Betöltés...

Kérdezze a közösséget!


Támogatási fórum

Támogatási fórum

Kapcsolódjon be a beszélgetésbe! Találja meg a megoldást, tegyen fel kérdéseket, és adjon jó tanácsokat a többi HP-terméktulajdonosnak. Most megnézem


hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...