hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Visszajelzés

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Enterprise és Color LaserJet Enterprise nyomtató és többfunkciós nyomtató - A kezelőpanelen a 49.XXXX számú hibaüzenet jelenik meg.

Probléma:

49. xxxx számú hibaüzenet jelenik meg a HP FutureSmart firmverrel rendelkező nyomtatókészülékek kezelőpanelén.
49-es hibák jelenhetnek meg, amikor a készülék olyan műveletet próbál meg végrehajtani, amelyet a készülékfirmver – esetlegesen a tervezésből fakadóan – nem képes kezelni.
A hibák két kategóriába sorolhatók:
Időszakosan jelentkező 49.XXXX számú hibák
Ezek a hibák ismételten előfordulhatnak, de csak rövid időre, miközben a készülék hosszabb ideig megfelelően működik.
Folyamatosan jelentkező 49.XXXX számú hibák
Ezek a hibák időről időre megjelennek – gyakran vagy ritkábban –, miközben a készülék nem működik vagy nem megfelelően működik annak ellenére, hogy megpróbálták megoldani a problémát.
Nem törölhető 49. XXX számú hibák
Ezek a hibák a nyomtató újraindításával nem törölhetők.

Ok:

A 49 hiba lehetséges okai, többek között:
 • Nem támogatott nyomtatóparancsokat is tartalmazó fájlok nyomtatása.
 • A felhasználói környezet és a nyomtatóval folytatott interakciók egyedi kombinációja.
 • Kapcsolódás olyan harmadik féltől származó megoldáshoz, amelyet nem úgy alakítottak ki, hogy a készülékkel együttműködjön.
Ezen esetek mindegyike eredményezhet 49-es hibát, ha a nyomtató firmverje olyan műveletet próbál elindítani, amelyet a készülék nem támogat.
Amikor ez a hiba előfordul, a helyreállítás egyetlen módja, hogy ki-, majd újra bekapcsolja a készüléket (a firmvert úgy tervezték, hogy ezt automatikusan is megtegye, ha engedélyezve van).
megjegyzés:
A HP teljes körűen teszteli az MFP többfunkciós készüléket és a nyomtató firmverét a kiadás előtt annak érdekében, hogy a 49-es hiba minél ritkábban lépjen fel. A HP gondoskodik arról, hogy ezek a hibák csak olyan gyakorisággal történjenek, hogy a végfelhasználók csak ritkán szembesüljenek velük. Abban a ritka esetben, amikor 49-es hiba fordul elő, a firmver automatikusan újraindul, és csökkenti a felhasználót érintő hatásokat.

Megoldás:

FONTOS! A további lépések végrehajtása előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató/többfunkciós készülék firmverje a legújabb verziójú.

Automatikus helyreállítás engedélyezése

Ahhoz, hogy a készülék automatikusan helyreálljon a 49-es hibák után, a rendszergazdáknak/felhasználóknak engedélyezniük kell a készülék Automatikus helyreállítás funkcióját.
Az Automatikus helyreállítás funkció engedélyezése után a készülék rendszergazdája/felhasználója konfigurálhatja a készülék automatikus helyreállítását (pl. újraindítását) egy időszakos 49-es hiba előfordulása esetén. Az Automatikus helyreállítás funkció engedélyezése lehetővé teszi, hogy az eszköz felhasználói beavatkozás nélkül újrainduljon. Ez segít a rendszergazdának/felhasználónak megnövelni a HP készülék működési idejét.

Az engedélyezés módja

Ha a legfrissebb rendelkezésre álló firmvert töltötték fel a készülékre, a funkció automatikusan engedélyezve lesz. Ha egy rendszergazda/felhasználó érvényesíteni szeretné a funkció rendelkezésre állását, vagy bármilyen okból le szeretné tiltani, az alábbi menüket használhatja a kezelőpanelen keresztül. Távoli hozzáférés érhető el a készülék Beágyazott webkiszolgáló (EWS) beállításai képernyőjének használatával, majd az alábbiakban található, a kezelőpanelen megjelenő azonos menükre navigálva.
M-sorozatú többfunkciós nyomtatók és nagy kijelzős termékek
 1. Nyomja le az Adminisztráció ikont.
 2. Ezután lépjen a Kezelés menüre.
  Ábra : Kezelés menü
 3. Válassza ki az Automatikus helyreállítás lehetőséget.
  Ábra : Automatikus helyreállítás kiválasztása
 4. Válassza ki az Engedélyezés beállítást.

Egyfunkciós színes vagy monokróm nyomtatók esetében

 1. Nyomja le a Menü gombot.
 2. Ezután válassza ki az Eszköz konfigurálása menüt.
 3. Válassza ki a Rendszerbeállítások menüt.
 4. Válassza ki az Automatikus helyreállítás elemet.
 5. Válassza ki a Letiltás vagy Engedélyezés lehetőséget.

Hibaelhárítás:

Fontos! Több 49-es hiba megoldódott az új firmvermódosítások révén, győződjön meg róla, hogy a nyomtatóhoz tartozó firmver legfrissebb verzióját futtatja.
1. Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra.

- Azokban az esetekben, amelyekben a 49-es hiba nem törlődik a készülék újraindítása után: (Nem törölhető 49. XXX számú hibák)

 1. Ha túlfeszültségvédő eszközt használ, távolítsa el. Csatlakoztassa a készülék tápkábelét közvetlenül a fali aljzatba.
 2. Válassza le a nyomtatót a hálózatról, faxvonalról és bármely más környezetről, és kapcsolja KI, majd BE.
  1. Ha a nyomtató üzemkész állapotba kerül, akkor az alapvető nyomtatási funkciók bizonyítottan működnek.
   Ellenőrizze a firmververziót, és frissítse, ha egy újabb verziója elérhető.
   * Ha a probléma bármennyi idő elteltével visszatér, akkor azt időszakosan jelentkező 49-es hibának kell minősíteni (használja a konkrét típusra vonatkozó hibaelhárítást).
  2. Ha a nyomtató üzemkész állapotba kerül, helyezze vissza egyenként az eltávolított csatlakozásokat, és figyelje meg, hogy visszatér-e a hiba.
  3. Ha egy konkrét csatlakozás okozza a hiba visszatérését, ellenőrizze az adott csatlakozás konfigurációját.
   • Ellenőrizze, hogy van-e olyan hálózati szoftver, amely lekérdezi az eszközre vonatkozó információkat a teljes hálózaton.
   • Ellenőrizze a nem támogatott hálózati protokollok vagy konfigurációk és/vagy nem megfelelően konfigurált hálózati beállítások vagy kártyák meglétét.
  4. d) Ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy milyen típusú feladatot, fájlt stb. küldtek éppen a nyomtatónak. Végezze el a hibaelhárítást az alábbi rész vagy részek használatával.
 3. Ha a nyomtató nem kerül üzemkész állapotba. Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el vagy válassza le a faxkártyát, ha szükséges, az összes külső gyártótól származó DIMM-memóriát, kelléket, illetve minden EIO-kártyát, majd kapcsolja be újra a készüléket. (hagyja meg a telepített minimális HP memóriát)
 4. Telepítettek bármilyen harmadik féltől származó alkalmazást a nyomtatóra?
 5. Lépjen be a Rendszerindítás előtti menübe, és hajtson végre részleges tisztítást. (Részleges tisztítás lépései)
 6. Ha a fentiek egyike sem oldja fel a 49-es hibaüzenetet, forduljon a HP ügyfélszolgálatához.

- Azokban az esetekben, amelyekben időszakosan vagy folyamatosan jelentkező 49-es hiba van:

Abban az esetben, ha úgy véli, hogy a 49-es hibát egy bizonyos fájl vagy alkalmazás okozza, próbálkozzon az alábbiakkal:
 1. Ellenőrizze a firmververziót, és frissítse, ha egy újabb verziója elérhető.
 2. Használjon egy másik nyomtató-illesztőprogramot. Például ha az univerzális nyomtató-illesztőprogramot (UPD) használja, nyomtassa ki ugyanazt a fájlt a PCL 5 vagy PCL 6 illesztőprogrammal.
 3. Módosítsa a fájlformátumot mentéskor. Például mentse el a fájlt PDF-be vagy egyéb fájlformátumba, mielőtt kinyomtatja.
 4. Ha nagy ábrákat használ a dokumentumban, próbáljon meg kevesebb ábrát használni az egyes oldalakon, vagy rendezze át az ábrákat az oldalon. Ha lehet, próbáljon más betűtípusokat használni.
 5. Módosítsa a grafikus üzemmódot a Nyomtató beállításai oldalon (csak PCL 5e vagy PLC 6 esetében).
A 49. XXXX számú hiba beolvasás, másolás, küldés vagy faxolás esetén fordul elő:
 1. Próbálkozzon egy másik felbontással vagy egy másik fájlformátumba való mentéssel.
 2. Ha másoláskövető eszközt használat, távolítsa el azt a készülékből, és tesztelje a készüléket.
 3. Ha egy adott eljárást vagy beállításcsoportot használ a kívánt kimeneti és/vagy utómunkálati lehetőség eléréséhez, ez a kombináció is okozhatja a hibát. Ebben az esetben próbáljon meg néhány választási lehetőséget kiszűrni mindaddig, amíg a hiba többé nem jelenik meg. Majd használjon alternatív módszereket a kívánt kimeneti eredmény eléréséhez.
A 49. XXXX számú hiba faxoláskor fordul elő
 1. Kapcsolja ki a JBIG-tömörítést.
 2. Helyezze a faxot egy másik helyre. Elképzelhető, hogy zajos a vonal, riasztás történt stb.
 3. Kapcsolja ki a hibajavítás üzemmódot, kapcsolja ki V.34 gyors üzemmódot, és állítsa be az átviteli sebességet 9600 vagy alacsonyabb értékre.
 4. Gondoskodjon róla, hogy a fax firmververziója a legújabb legyen.
 5. Gondoskodjon róla, hogy a készülék analóg vonalat és a mellékelt telefonkábelt használja.
 6. Állítsa vissza a faxot a gyári alapértékekre; csak a működéshez szükség alapvető beállításokat konfigurálja (országkód, vállalatnév és faxszám).
A 49. XXXX számú hiba digitális küldés esetén fordul elő
 1. Próbálja ki a szoftvert egy másik számítógépről, ha lehetséges.
 2. Konfiguráljon a beágyazott webkiszolgálón (EWS) keresztül. Ellenőrizze, hogy a szolgáltatást használja-e (vagyis – a DSS szoftveren keresztül történő e-mail küldés beállításakor kiválaszthatja, hogy az e-mailek küldése a többfunkciós nyomtatón vagy a szolgáltatáson keresztül történjen-e – mindkét lehetőséget ki kell próbálni és ellenőrizni).
 3. Tiltsa le a tűzfalszoftvert, a vírusellenőrző szoftvert, az internetblokkoló programokat, illetve a kémprogramokat/reklámprogramokat.
 4. Ha a küldés beállítása korábban működött, és most nem működik, mi változott meg a számítógépén vagy a hálózaton? (A konfigurációkat módosították vagy új alkalmazásokat adtak hozzá vagy frissítettek).
Ha a fenti lépéseket követve nem merülnek fel problémák, az alábbi lehetőségek végrehajtása segíthet a probléma felmerülésének csökkentésében:
Mindig gondoskodjon róla, hogy a firmver a legújabb verzióra legyen frissítve.
megjegyzés:
A KÖVETKEZŐ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSA ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI FONTOS MEGJEGYZÉSEKET.
FONTOS!
A HIDEG ÚJRAINDÍTÁS ÉS A RÉSZLEGES TISZTÍTÁS MEGKÖVETELIK AZ ESZKÖZ ÚJRAKONFIGURÁLÁSÁT, ÉS ELTÁVOLÍTJÁK AZ ESZKÖZRŐL A CÍMJEGYZÉKET (CSAK TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓ ESETÉBEN)
megjegyzés:
A VISSZAÁLLÍTÁSOK segíthetnek az időszakosan előforduló 49-es hibák esetében, azonban a rendszergazdáknak/felhasználóknak újra kell konfigurálniuk az eszközüket küldési, faxolási és egyéb beállításokhoz, és ezeket a visszaállítások végrehajtása előtt kell elvégezni.
A Biztonsági mentést és a Helyreállítást (Erre vonatkozó lépések?) lehetőség szerint a visszaállítások elvégzése előtt kell végrehajtani. Ha ezt nem tudja elvégezni, még a visszaállítások előtt nyomtassa ki a Jelenlegi beállítások oldalt, amely segítséget nyújthat az alapszintű újrakonfigurálás elvégzésében.
Ha a fentiek egyike sem oldja fel a 49-es hibaüzenetet, forduljon a HP ügyfélszolgálatához.
Látogasson el a HP illesztőprogramok és letöltések oldalra a nyomtató-illesztőprogramok és firmverek letöltéséhez.

Rendszerindítás előtti menü

A HP FutureSmart szoftver a készülék rendszergazdái és a HP szerviztechnikusok számára tervezett rendszerindítás előtti menüt biztosít számos feladat eléréséhez.
A rendszerindítás előtti menü két elsődleges funkciót kínál.
 • Firmver letöltése
 • Visszaállítások
A rendszerindítás előtti menüben elérhető visszaállítások
 • Hideg újraindítás
 • Részleges tisztítás
 • Lemeztisztítás
 • Titkosított lemezmeghajtóhoz tartozó jelszó törlése
A rendszerindítás előtti menü elérése és a visszaállítások végrehajtása:
* Hideg újraindítás
A Hideg újraindítás törli a készülékről az IP-címet és az összes egyedi beállítást, valamint az összes alapértelmezett értéket visszaállítja a gyári beállításokra.
M-sorozatú többfunkciós nyomtatók és nagy kijelzős termékek
 1. Kapcsolja BE a nyomtatót.
 2. Nyomja le a HP emblémát a képernyő közepén, amikor az „1/8” jelzést látja az embléma alatt.
 3. A 3 és a 9 gomb segítségével jelölje ki a Rendszergazda elemet, majd nyomja le az „OK” gombot.
 4. A 3 és a 9 gomb segítségével jelölje ki a Hideg újraindítás elemet, majd nyomja le az „OK” gombot.
  A készülék visszaáll alaphelyzetbe, újraindul, majd „Üzemkész” állapotba áll.
Egyfunkciós színes vagy monokróm nyomtatók esetében
 1. Kapcsolja be az eszközt.
 2. A készülék rendszerbetöltésekor tekintse meg a kezelőpanelen található két vagy három jelzőfényt:
  • Üzemkész
  • Figyelem
  • Adatok
 3. Ha mindkét vagy mindhárom jelzőfény folyamatosan világít, nyomja le a Stop gombot. Megjelenik a rendszerindítás előtti menü.
 4. A felfelé és lefelé gomb segítségével jelölje ki a Rendszergazda elemet, majd nyomja le az „OK” gombot.
 5. A felfelé és lefelé gomb segítségével jelölje ki a Hideg újraindítás elemet, majd nyomja le az „OK” gombot.
  A készülék visszaáll alaphelyzetbe, újraindul, majd „Üzemkész” állapotba áll.
* Részleges tisztítás
A Részleges tisztítás töröl minden partíciót és adatot a lemezmeghajtóról, kivéve a firmvertárat, amely a firmverfájl biztonsági másolatát tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy az új firmver letöltése nélkül elvégezze az újraformázást, hogy a nyomtatót rendszerindításra alkalmas állapotba hozza.
megjegyzés:
FONTOS TUDNIA, HOGY A MŰVELET VÉGREHAJTÁSA ELTÁVOLÍTJA AZ ÜGYFÉL ÁLTAL VÉGZETT VALAMENNYI KONFIGURÁCIÓT, BEÁLLÍTÁST ÉS AZ ÖSSZES FÁJLT!
 • Minden egyéni beállítás, harmadik féltől származó megoldás, firmverfájl, valamint az operációs rendszer teljesen elvész.
 • A újraindítás automatikusan visszaállítja az adattárból a firmver fájljait, de nem állít vissza az ügyfél által meghatározott egyetlen beállítást sem.
  vigyázat:
Ha a készülék beállításainak elvesztése gondot okoz, a HP azt javasolja, hogy az adatok biztonsági mentését a készüléken kívüli helyre végezze, hogy egy részleges tisztítás után visszaállíthassa azokat. (Biztonsági mentés/visszaállítás lépései)
M-sorozatú többfunkciós nyomtatók és nagy kijelzős termékek
 1. Kapcsolja BE a nyomtatót.
 2. Nyomja le a HP emblémát a képernyő közepén, amikor az „1/8” jelzést látja az embléma alatt.
 3. A 3 és a 9 gomb segítségével jelölje ki a Rendszergazda elemet, majd nyomja le az „OK” gombot.
 4. A 3 és a 9 gomb segítségével jelölje ki a Részleges tisztítás elemet, majd nyomja le az „OK” gombot.
 5. Nyomja le újra az „OK” gombot.
 6. Az 5 gomb egyszeri lenyomásával készítsen biztonsági mentést, és jelölje ki a Folytatás lehetőséget, majd nyomja le az „OK” gombot.
Egyfunkciós színes vagy monokróm nyomtatók esetében
 1. Kapcsolja be az eszközt.
 2. A készülék rendszerbetöltésekor tekintse meg a kezelőpanelen található két vagy három jelzőfényt:
  • Üzemkész
  • Figyelem
  • Adatok
 3. Ha mindkét vagy mindhárom jelzőfény folyamatosan világít, nyomja le a Stop gombot. Megjelenik a rendszerindítás előtti menü.
 4. A felfelé és lefelé gomb segítségével jelölje ki a Rendszergazda elemet, majd nyomja le az „OK” gombot.
 5. A felfelé és lefelé gomb segítségével jelölje ki a Részleges tisztítás elemet, majd nyomja le az „OK” gombot.
 6. Nyomja le újra az „OK” gombot.
 7. A Vissza gomb egyszeri lenyomásával jelölje ki a Folytatás lehetőséget, majd nyomja le az „OK” gombot.

A merevlemez-meghajtó szerkezete

Ahhoz, hogy megértse, hogyan hatnak ezek a visszaállítások a készülékre, fontos, hogy megismerje a merevlemez-meghajtó felépítését. A merevlemez-meghajtón két elsődleges hely van, ahol a firmver-összetevők találhatók:
 • Az aktív helyek azok, ahol az operációs rendszer és a firmver jelenleg fut.
  * Az aktív helyeken a firmver az alapfirmvert és az összes egyéni beállítást tartalmazza, ilyenek például a PIN-kódok és a jelszavak.
 • Az adattár a helyreállítás helye.
  * Az adattárban a firmver az alapfirmvert tartalmazza, de nem tartalmaz egyetlen egyéni beállítást sem.
A rendszerindítás során a rendszer ellenőrzi a merevlemez-meghajtón lévő aktív és tárterületeket is.
 • Ha egy aktív hely megsérült, részleges tisztítást kell végrehajtani.
  * A részleges tisztítás végrehajtása után válassza ki a „Folytatás” lehetőséget, hogy a rendszerindítással a készülék üzemkész állapotba kerüljön.
  * A rendszerindítás során a készülék automatikusan átmásolja az operációs rendszer és a firmver fájljait a merevlemez-meghajtón lévő adattárból.
 • Ha az aktív hely és a tárhely is sérült, vagy ha lemeztisztítást végeztek, akkor az aktív hely és a tárhely elvész, és a készüléken megjelenik a 99.09.67 számú hibaüzenet.
  * Ehhez fel kell tölteni a firmvert, hogy a készülék ismét működjön.

A biztonsági mentés és a visszaállítás végrehajtási módja

A Biztonsági mentés/visszaállítás funkcióval a rendszergazdák biztonsági másolatot készíthetnek a készülék konfigurációiról, beállításairól és a tárolt feladatokról. A biztonsági mentés során a rendszerértékek és -adatok a készülék merevlemez-meghajtójára lesznek elmentve.
Az elmentett információk azután exportálhatók a készülékről.
FONTOS!
Ne csak biztonsági másolatot készítsen az adatokról, hanem exportálja is azokat.
Ha a rendszergazda csak biztonsági másolatot készít a készülék adatairól a merevlemez-meghajtóra, de nem exportálja azokat, az összes adat elveszhet, ha a merevlemez-meghajtó meghibásodik vagy megtisztítják.
Az adatok, például eszközbeállítások, harmadik féltől származó alkalmazások és privát feladatok tényleges védelme érdekében a rendszergazdáknak ki kell exportálniuk az adatokat a készülékről.
Adatok biztonsági mentése a készülékről USB-tárolóeszközre
 1. A kezelőpanelen válassza ki az Eszközkarbantartás menüt, majd a Biztonsági mentés/visszaállítás elemet.
 2. Válassza ki az Adatok biztonsági mentése lehetőséget.
 3. Válassza ki a Biztonsági mentés most lehetőséget. Az adatok biztonsági mentése néhány percet vesz igénybe.
 4. Miután az adatokról biztonsági mentést készített a készülékre, helyezzen be egy USB-tárolóeszközt a helyi USB-portba, és válassza ki az Utolsó biztonsági mentés exportálása lehetőséget.
  A fájl titkosításához meg kell adni egy jelszót.
 5. Az alfanumerikus billentyűzeten gépelje be a jelszót, és nyomja le az OK gombot, majd erősítse meg a jelszót, és nyomja le újra az „OK” gombot.
 6. A biztonsági mentési fájl exportálásának elindításához nyomja le az OK gombot.
 7. Várjon néhány másodpercet, amíg az adatok exportálása befejeződik. Megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja, hogy a biztonsági mentés exportálása az USB-tárolóeszközre sikeres volt. Válassza a OK lehetőséget.
  A fájl biztonsági mentése az USB-meghajtóra megtörtént.
  Ugyanennek a meghajtónak a használatával végezze el a visszaállítást a kezelőpanelről, ehhez válassza ki az Eszközkarbantartás menüt, majd a Biztonsági mentés/visszaállítás elemet.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...