hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Pro M501 - Eltávolítás és csere: Kezelőpanel

Bevezetés

Ez a dokumentum az M501 nyomtató kezelőpanelének eltávolításával és visszahelyezésével kapcsolatos eljárásokat tartalmazza.

Szervizelés előtt

A nyomtató kikapcsolása
 • Húzza ki a tápkábelt.
    figyelem:
  A nyomtató károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 30 másodpercet, majd húzza ki a tápkábelt, mielőtt megkísérelné a nyomtató szervizelését.
Az alábbi táblázat segítségével azonosítsa a nyomtatóhoz tartozó megfelelő cikkszámot. Az alkatrész megrendeléséhez látogasson el a www.hp.com/buy/parts weboldalra.
Kezelőpanel (M501) cikkszáma
J8H60-67904
Kezelőpanel (M501), használati útmutatóval

Szükséges szerszámok

 • Kisméretű, laposfejű csavarhúzó.

Szervizelés után

A nyomtató bekapcsolása
 • Csatlakoztassa a tápkábelt.
 • A tápkapcsoló gomb segítségével kapcsolja be a tápellátást.

Szervizelés utáni teszt

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató inicializál az Üzemkész állapotra.
Nyissa meg a menüket a nyomtató kezelőpanelje segítségével, majd nyomtasson egy konfigurációs oldalt, hogy meggyőződjön róla, hogy a nyomtató megfelelően működik.

1. lépés: A kezelőpanel eltávolítása (M501)

 1. Távolítsa el a csavart (1), majd vegye le fedelet a nyomtató hátulja felé csúsztatva azt (2).
  Ábra : A formázó fedelének eltávolítása
 2. Válassza szét a szalagkábelt (1).
  Ábra : Szalagkábel leválasztása
 3. Keresse meg a két fület (1) a kezelőpanel hátulsó széle mentén.
  Ábra : A két fül megkeresése
 4. Oldja ki a két fület, majd forgassa a kezelőpanel hátulsó részét felfelé, a nyomtatótól el.
  megjegyzés:
  Egy kisméretű, lapos fejű csavarhúzóval oldja ki a két fület.
  Ábra : A kezelőpanel kioldása
 5. Vezesse ki a kezelőpanelhez csatlakozó szalagkábelt a nyomtató házán lévő nyíláson keresztül, majd távolítsa el a kezelőpanelt.
  Ábra : A kezelőpanel eltávolítása

2. lépés: A csereegység kicsomagolása

Vegye ki a cserealkatrészt a csomagolásból.
megjegyzés:
A HP azt javasolja, hogy felelős módon gondoskodjon a hibás alkatrészek hulladékelhelyezéséről.
megjegyzés:
Ne felejtse el eltávolítani a csere kezelőpanel kijelzőjén található védőfóliát.
Újrahasznosítás és kicsomagolás
Ábra : Újrahasznosítás és kicsomagolás

3. lépés: A kezelőpanel felszerelése (M501)

 1. Helyezze a csere kezelőpanelt a nyomtató fölé.
  Ábra : A kezelőpanel nyomtató fölé helyezése
 2. Illessze a kezelőpanel elülső részén lévő füleket (1) a felső burkolaton lévő nyílásokba (2).
  Ábra : Fülek beillesztése a nyílásokba
 3. Óvatosan vezesse át a szalagkábelt a nyomtató házán lévő nyíláson.
  Ábra : A lapos kábel behelyezése
 4. Miközben az elülső fülek a helyükön vannak, forgassa a kezelőpanel hátulsó szélét lefelé, a nyomtató felé, hogy a hátulsó fülek is a helyükre kerüljenek.
  Ábra : A kezelőpanel hátulsó szélének lefelé forgatása
 5. Határozottan nyomja lefelé a kezelőpanel hátulsó szélét, hogy a fülek biztosan a helyükre pattanjanak.
  Ábra : A fülek helyrepattintása
 6. Csatlakoztassa a szalagkábelt (1).
  Ábra : Szalagkábel csatlakoztatása
 7. Helyezze vissza a formázó fedelét a nyomtató eleje felé csúsztatva (1), majd csavarozza be a csavart (2).
  Ábra : A formázó fedőlapjának felszerelése

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...