hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Visszajelzés

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP ScanJet Pro 3500 f1 flatbed scanner - Alapvető hibakeresési tanácsok

Egyszerű tényezők, például szennyeződések a beolvasó sávokon vagy meglazult kábelek is okozhatnak elmosódott képeket, rendellenes működést vagy működésképtelenséget. Ha problémát észlel a dokumentumok beolvasásakor, mindig ellenőrizze a következőket.
 • Ha olyan dokumentumot olvas be, amelyet optikai karakterfelismerő (OCR) szoftverrel kíván elemezni, győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentum megfelelően tiszta az elemzés elvégzéséhez.
 • Ellenőrizze, hogy az USB-kábel és a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a megfelelő aljzathoz a lapolvasó hátulján, és a tápkábel egy működő fali aljzathoz vagy túlfeszültség-védelmi eszközhöz csatlakozik-e.
 • Ellenőrizze, hogy a lapolvasó nem kapcsolt-e ki automatikusan. Ha kikapcsolt, nyomja meg a Tápkapcsológombot a lapolvasó bekapcsolásához.
  megjegyzés:
  Az automatikus kikapcsolás beállításait a HP Scanner Tools Utility (Windows) vagy a HP Utility (OS X) használatával módosíthatja.
 • Győződjön meg arról, hogy a lapolvasó áram alatt van.
  • Ellenőrizze, hogy a tápegység dobozán levő zöld jelzőfény világít-e.
  • Ha a zöld jelzőfény nem világít, ellenőrizze, hogy az áramellátáshoz használt fali aljzat vagy túlfeszültségvédő feszültség alatt van-e.
  • Amennyiben az aljzat feszültség alatt van, és a zöld jelzőfény továbbra sem világít, elképzelhető, hogy a tápegység tönkrement. Kérjen segítséget a www.hp.com/support weboldalon.
 • Ha a Lapolvasó nem található hibaüzenet jelenik meg, amikor a lapolvasót használni próbálja, akkor kapcsolja ki a lapolvasót 30 másodpercre, majd kapcsolja be újra. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, előfordulhat, hogy alaphelyzetbe kell állítani a lapolvasót.
 • Ha a lapolvasót a számítógéphez USB-elosztón vagy a számítógép elején lévő USB-porton keresztül csatlakoztatta, válassza le a lapolvasót a számítógépről, és csatlakoztassa a számítógép hátulján lévő USB-porthoz.
 • Windows: Ügyeljen arra, hogy a Beolvasás gomb engedélyezve legyen (további tudnivalókért lásd a „Kisegítő lehetőségek” című részt).
 • Kapcsolja ki a lapolvasót 30 másodpercre, majd kapcsolja be újra.
 • Ellenőrizze, hogy a lapadagoló fedele le van-e zárva.
 • Indítsa újra a számítógépet.
If problems continue, it is possible that the HP scanning software, firmware, or associated drivers are out of date or have become corrupted. See www.hp.com/support to locate software, firmware, and driver updates for the scanner.

A lapolvasó tesztelése

A következő lépések végrehajtásával tesztelheti a lapolvasót:
 1. Ellenőrizze, hogy a lapolvasó tápegysége megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzatba vagy a túlfeszültségvédő készülékbe. A tápegység megfelelő működésének ellenőrzéséhez nézze meg, hogy a tápegység dobozán levő zöld jelzőfény világít-e.
 2. Ha a tápegység túlfeszültségvédőhöz csatlakozik, ellenőrizze, hogy a túlfeszültségvédő csatlakoztatva van-e egy fali aljzathoz, és be van-e kapcsolva.
 3. Nyomja meg a Tápkapcsológombot a lapolvasó kikapcsolásához, húzza ki a tápkábelt a lapolvasóból, majd kapcsolja ki a számítógépet, amelyhez a lapolvasó csatlakozik. 30 másodperc elteltével csatlakoztassa ismét a tápkábelt a lapolvasóhoz, nyomja meg a Tápkapcsológombot a lapolvasó bekapcsolásához, majd kapcsolja be a számítógépet.
 4. Próbálja meg újra elvégezni a beolvasást.

A lapolvasó alaphelyzetbe állítása

A következő esetekben lehet szükség a lapolvasó alaphelyzetbe állítására:
 • Ha A lapolvasó inicializálása nem sikerült jellegű hibaüzenet jelenik meg, amikor a lapolvasót próbálja használni.
 • Ha A lapolvasó nem található hibaüzenet jelenik meg a lapolvasó használatakor, és 30 másodpercre kikapcsolja a lapolvasót, majd visszakapcsolja, de ez nem oldja meg a problémát.
A lapolvasó alaphelyzetbe állításához tegye a következőket:
 1. Ha meg van nyitva a HP Scan szoftver és a HP Scanner Tools Utility eszköz, zárja be őket.
 2. A lapolvasó kikapcsolásához nyomja meg a Tápkapcsológombot, majd húzza ki a tápkábelt a lapolvasóból.
 3. Várjon 30 másodpercet.
 4. Csatlakoztassa újra a tápkábelt, majd nyomja meg a Tápkapcsológombot a lapolvasó bekapcsolásához.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...