hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Eltávolítás és visszahelyezés: Többfunkciós tálca (1. tálca) hengere

Bevezetés

Ez a dokumentum a többfunkciós (MP) tálca (1. tálca) görgőinek eltávolításával és visszahelyezésével kapcsolatos eljárásokat tartalmazza.

Szervizelés előtt

A nyomtató kikapcsolása
 • Húzza ki a tápkábelt.
    figyelem:
  A nyomtató károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 30 másodpercet, majd húzza ki a tápkábelt, mielőtt megkísérelné a nyomtató szervizelését.
Az alábbi táblázat segítségével azonosítsa a nyomtatóhoz tartozó megfelelő cikkszámot. Az alkatrész megrendeléséhez látogasson el a www.hp.com/buy/parts weboldalra.
MP tálca (1. tálca) görgőinek cikkszáma
RL2-0656-000CN
Görgő, MP tálca (1. tálca)

Szükséges szerszámok

 • Nem szükségesek speciális szerszámok az alkatrész eltávolításához.

Szervizelés után

A nyomtató bekapcsolása
 • Csatlakoztassa a tápkábelt.
 • A tápkapcsoló gomb segítségével kapcsolja be a tápellátást.

Szervizelés utáni teszt

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató inicializál az Üzemkész állapotra.
Nyomtasson egy oldalt az 1. tálcáról, és győződjön meg róla, hogy a nyomtató megfelelően működik.

1. lépés: A henger eltávolítása

Az eljárásban az M427/M426 típusú nyomtató látható. Azonban a lépések az M403/M402 típusú nyomtatókra is érvényesek.
 1. Nyomja meg az ajtót felengedő gombot, majd nyissa ki a tonerkazetta ajtaját.
  Ábra : A tonerkazetta ajtajának kinyitása
 2. Oldja ki a henger pereme és a henger közötti két fület, majd fordítsa a nyomtatóból kifelé, azzal ellentétes irányba a henger felső részét.
  megjegyzés:
  Lehet, hogy a henger felső részének lefelé nyomásával könnyebben ki tudja oldani a füleket.
  Ábra : Két fül kioldása
 3. Távolítsa el a hengert.
  Ábra : A henger eltávolítása

2. lépés: A csereegység kicsomagolása

Vegye ki a cserealkatrészt a csomagolásból.
  vigyázat:
Ne érjen a cserehenger szürke, szivacsos részéhez. A bőrről származó zsír a hengerre jutva papírkezelési problémákat okozhat.
megjegyzés:
A HP azt javasolja, hogy felelős módon gondoskodjon a hibás alkatrészek hulladékelhelyezéséről.
Újrahasznosítás és kicsomagolás
Ábra : Újrahasznosítás és kicsomagolás

3. lépés: A henger behelyezése

  vigyázat:
Ne érjen a cserehenger szürke, szivacsos részéhez. A bőrről származó zsír a hengerre jutva papírkezelési problémákat okozhat.
Az eljárásban az M427/M426 típusú nyomtató látható. Azonban a lépések az M403/M402 típusú nyomtatókra is érvényesek.
 1. Illessze a csere behúzóhenger csapjait a nekik megfelelő, a tartóelemen lévő nyílásokba, majd forgassa a henger tetejét felfelé, a nyomtató irányába.
  Ábra : A henger behelyezése
 2. Fordítsa tovább a henger felső részét a nyomtató felé (1), amíg a két fül (2) a helyére nem pattan.
  Ábra : A két fül rögzítése
 3. Csukja be a tonerkazetta ajtaját.
  Ábra : A tonerkazetta ajtajának becsukása

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...