hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Visszajelzés

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP asztali számítógép - CD- vagy DVD-meghajtó beszorult tálcájának kinyitása (Windows 10, 8)

Jelen dokumentum a Windows 10 vagy Windows 8 operációs rendszerrel működő és CD- vagy DVD-meghajtó tálcával rendelkező HP asztali számítógépekre vonatkozik.
Ez a dokumentum alternatív módszereket mutat be CD- vagy DVD-meghajtó nem megfelelően működő tálcájának kinyitására vagy bezárására. Ez a dokumentum az alábbi helyzetekre kínál megoldásokat:
 • A meghajtó tálcája nyitott állapotban ragadt be.
 • A meghajtó zárt állapotban ragadt az áramellátás megszakadása miatt.
 • Nem megfelelően behelyezett lemez.
 • A lemez sérült vagy karcolt.
 • A meghajtó meghibásodott.
Használja az alábbi részek valamelyikét, attól függően, hogy a meghajtó tálcája zárt vagy nyitott állapotban ragadt-e be.
megjegyzés:
Az Ön által használt Windows verziótól függően a jelen dokumentumban található egyes ábrák és információk némiképp eltérőek lehetnek.

Zárt állapotban beragadt CD- vagy DVD-meghajtótálca kinyitása

Hajtsa végre az alábbi lépéseket, ebben a sorrendben, amíg ki nem nyílik a meghajtó ajtaja:
  vigyázat:
Ha az ajtó kinyitását követően azt látja, hogy eltörött a lemez, és annak darabjai a meghajtón belül maradtak, próbálja meg a lemez összes darabját összeilleszteni. Ha nem talál meg minden darabot, akkor a meghajtót ki kell cserélni, mivel a sérült darabok további kárt okozhatnak a számítógépben és egyéb a lemezekben.
 1. Windows rendszerben kattintson a főkapcsoló gombra, majd az Újraindítás lehetőségre.
 2. Ha a billentyűzeten van lemezkiadó gomb, nyomja meg azt. A Kiadás billentyű általában a hangerőszabályzó billentyűk közelében található, a jelölése pedig egy felfelé mutató háromszög, alatta egy vonallal.
 3. Windows környezetben keresse meg és nyissa meg a Fájlkezelőt.
 4. A Számítógép ablakban válassza ki annak a lemezmeghajtónak az ikonját, amelyik beszorult, majd kattintson jobb egérgombbal az ikonra, majd a Kiadás lehetőségre.
  Ábra : Lemez kiadása
  Lemez kiadása opció
  A lemeztálcának ekkor ki kell nyílnia. Ha mégsem nyílik ki, folytassa a következő lépésekkel.
 5. Ha a meghajtó ajtajának gombja egy hosszú műanyag sáv a számítógép elején, akkor nyomja meg erősen a sáv jobb oldalát. Egyes típusok esetében található egy gomb a számítógép előlapján, a csuklópántos ajtótól jobbra. Nyomja meg a gombot a meghajtó kiadásához.
 6. Ha a meghajtóajtó gombja része a számítógépháznak és elfedi a tényleges meghajtóajtót, akkor nyissa ki a számítógépház részét képező ajtót és nyomja meg a meghajtó előlapján található Kiadás gombot.
 7. Indítsa újra a számítógépet és az első képernyő megjelenésekor (még a Windows rendszer indulása előtt) nyomja meg a meghajtó előlapján található Kiadás gombot. Ha a meghajtó ajtaja így kinyílik, a Windows rendszer alatt pedig nem, akkor egy másik szoftveralkalmazás átvette a vezérlést a lemezmeghajtó felett. Próbálja meg leállítani vagy konfigurálni azokat az alkalmazásokat, amelyek lemezeket készítenek vagy a lemezmeghajtót felügyelik.
 8. Ha az ajtó továbbra sem nyílik ki, dugja be egy kiegyenesített gémkapocs végét a meghajtó előlapján található kézi kiadási lyukba, az alábbi lépéseket követve:
  1. Windows rendszerben kattintson a főkapcsoló gombra, majd a Leállítás lehetőségre.
  2. A számítógép hátoldalából húzzon ki minden tápkábelt.
  3. Keresse meg a kis lyukat a lemezmeghajtó előlapján. Ez a kézi kiadásra szolgáló lyuk. A kézi kiadásra szolgáló lyuk elhelyezkedése eltérő lehet.
   megjegyzés:
   Egyes típusok esetében el kell távolítani az előlapot a kézi kiadási lyuk felfedéséhez. Az előlap eltávolítására vonatkozó információkat a számítógéphez mellékelt dokumentációban olvashatja.
   Ábra : Az előlap eltávolítása
   Az előlap eltávolítása
   megjegyzés:
   Egyes modelleken a kiadatásra szolgáló lyuk és a meghajtó tevékenységét mutató LED hasonlóan néz ki és körülbelül azonos méretű. Ne erőltesse befelé a gémkapocs végét, ha az nem megy be. Ellenőrizze, hogy véletlenül nem a LED-be próbálja-e bedugni.
   Ábra : A kézi kiadásra szolgáló lyuk lehetséges elhelyezkedése
   A kézi kiadásra szolgáló lyuk elhelyezkedése
   Ábra : A kézi kiadásra szolgáló lyuk lehetséges elhelyezkedése
   A kézi kiadásra szolgáló lyuk elhelyezkedése
   Ábra : A kézi kiadásra szolgáló lyuk lehetséges elhelyezkedése
   A kézi kiadásra szolgáló lyuk elhelyezkedése
  4. Egyenesítse ki a gémkapcsot és tolja befelé a kézi kiadásra szolgáló lyukba, amíg ellenállást nem érez.
  5. Óvatosan nyomja befelé a gémkapcsot, amíg a tálca ki nem nyílik.
   A zár kioldásával a tálca csak kis távolságra nyílik ki.
  6. Távolítsa el a gémkapcsot és óvatosan húzza ki a tálcát, amíg elérhető nem lesz a lemez.
  7. Vegye ki a lemezt a tálcából, majd kapcsolja be a számítógépet.
 9. Ha a tálca továbbra sem nyílik ki, kövesse az alábbi lépéseket az eszköz kinyitásához, valamint ellenőrizze, hogy a meghajtó tápkábele csatlakoztatva legyen.
    figyelem:
  A fémpanelek élei képesek az emberi bőr elvágására. Vigyázzon, hogy ne húzza végig a bőrét a számítógép egyetlen belső fém élén sem.
    vigyázat:
  Ez a termék tartalmaz olyan összetevőket, amelyeket könnyen károsíthat az elektrosztatikus kisülés. Az elektrosztatikus kisülés esélyének csökkentése érdekében szőnyeggel nem fedett padlón végezze a munkát, használjon az elektrosztatikus töltést elosztó munkafelületet (például vezető hablap) és viseljen földelt felülethez (például a számítógép fémvázához) csatlakoztatott, elektrosztatikus feltöltődés elleni karperecet.
  1. Windows rendszerben kattintson a főkapcsoló gombra, majd a Leállítás lehetőségre.
  2. A számítógép hátoldalából húzzon ki minden tápkábelt.
  3. Nyomja meg röviden a tápkapcsoló gombot a számítógép előlapján.
  4. Távolítsa el az oldalpanelt.
   Ábra : Az oldalpanel eltávolítása
   Az oldalpanel eltávolítása
  5. Keresse meg azt a tápvezetéket, amely a problémát mutató lemezmeghajtó hátoldalához csatlakozik.
   Ábra : A tápvezeték megkeresése
   A tápvezeték megkeresése
  6. Húzza ki a tápvezetéket és várjon öt másodpercig.
  7. Keressen egy másik, használaton kívüli tápvezetéket és csatlakoztassa ezt a másik tápvezetéket a meghajtó hátoldalához, ügyelve, hogy szilárdan csatlakozzon az aljzatba. Ha nem áll rendelkezésre másik tápvezeték, akkor csatlakoztassa újra az eredeti tápvezetéket a meghajtó hátoldalához, ügyelve, hogy szilárdan csatlakozzon az aljzatba.
  8. Helyezze vissza az oldalpanelt, majd dugja be a tápvezetéket.
   Ábra : Az oldalpanel visszahelyezése
   Az oldalpanel visszahelyezése
  9. Kapcsolja be a számítógépet és nyomja meg a kiadás gombot a meghajtó előlapján.
  Ha a CD- vagy DVD-meghajtó nem rendelkezik kézi kiadási funkcióval, és a tálca nem nyílik ki az ebben a dokumentumban bemutatott lépések végrehajtásával, vagy ha a lemez darabokra tört a meghajtón belül, akkor a meghajtót ki kell cserélni.

Nyitott állapotban beragadt CD- vagy DVD-meghajtótálca bezárása

Indítsa újra a számítógépet. Az újraindításkor a meghajtó ajtajának automatikusan be kell záródnia. Figyelje meg, mi történik.

A meghajtótálca nyitva maradását okozó idegen tárgyak vagy hardverproblémák keresése

Ellenőrizze végig az alábbi problémákat és megoldásokat:
 • Ha a számítógépház az előlap részeként rendelkezik meghajtóajtóval is, akkor előfordulhat, hogy a meghajtótálca ezzel az ajtóval akad össze. Óvatosan tartsa nyitva (lefelé) a számítógép burkolatán található ajtót és nyomja befelé a meghajtótálcát a tálca bezárásához. Ha a meghajtótálca bezáródik, akkor a tálca nem megfelelően csúszik az ajtó felülete mentén. Tisztítsa meg az ajtó belső felületét és távolítsa el az esetlegesen az ajtóba szorult idegen tárgyakat.
  Ábra : Ajtó az előlapon és a meghajtótálca
  Az ajtó és a tálca bezárása
 • Ellenőrizze, hogy a meghajtó előlapján lévő kiadás gomb nincs-e beszorulva (a kiadási pozícióban). Ha a gomb be van szorulva, próbálja meg visszaállítani azt a normál helyzetbe egy ceruza radíros végének segítségével. Szükség esetén tisztítsa meg a gombot.
 • Zseblámpával világítson be a meghajtó belsejébe a nyíláson keresztül. Nézze meg, hogy nem esett-e valamilyen tárgy – például lemezcímke darabja, törött lemez darabja vagy bármilyen véletlenül behelyezett tárgy – a meghajtó belsejébe. Ha az ilyen tárgy könnyen eltávolítható, távolítsa el azt, majd próbálja meg újra bezárni a tálcát. Ha nem jár sikerrel, szervizeltesse vagy cserélje ki a meghajtót.

A meghajtótálca nyitva maradását okozó szoftverproblémák keresése

Ha a meghajtótálca kinyílik, majd becsukódik a Windows betöltődése előtt, de ezt követően nyitva marad, akkor valamilyen szoftver tartja nyitva a tálcát. Hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Windows környezetben keresse meg és nyissa meg a Fájlkezelőt.
 2. A Számítógép ablakban válassza ki annak a lemezmeghajtónak az ikonját, amelyik beszorult, majd kattintson jobb egérgombbal az ikonra, majd a Kiadás lehetőségre.
  Ábra : Lemez kiadása
  Lemez kiadása opció
 3. Várjon körülbelül 3 másodpercet, majd a meghajtótálca elejét megnyomva próbálja meg bezárni a tálcát. Ha a tálca ellenáll és nyitva marad, akkor folytassa ezekkel a lépésekkel.
 4. A Microsoft Rendszer-visszaállítás szolgáltatás segítségével lépjen vissza egy olyan időpontra, amikor még megfelelően működött a meghajtótálca. További részletekért lásd: A Microsoft rendszer-helyreállító program használata (Windows 10, 8) című HP támogatási dokumentumot.
 5. Ha a Rendszer-visszaállítás használatát követően megfelelően bezáródik a meghajtótálca, akkor nincs szükség további lépések megtételére. Ellenkező esetben folytassa az alábbi lépésekkel a lemeztálca állapotának visszaállításához.
 6. Nyomja meg a Windows + I billentyűkombinációt.
 7. Windows rendszerben kattintson a főkapcsoló gombra, majd a Leállítás lehetőségre.
 8. A számítógép hátoldalából húzzon ki minden tápkábelt.
 9. Távolítsa el az oldalpanelt.
  Ábra : Az oldalpanel eltávolítása
  Az oldalpanel eltávolítása
 10. Távolítsa el a vezetékeket a lemezmeghajtó hátoldalából és a vezetékek szabad végeit a ventilátoroktól távolra igazítsa be.
  Ha a meghajtó SATA meghajtó, akkor a csatlakozók eltávolításakor nyomja össze azokat, hogy elkerülje a kapcsok eltörését.
  Ábra : Lemezmeghajtó vezetékei
   A lemezmeghajtó vezetékeinek elhelyezkedése
 11. Csatlakoztassa újra a tápkábelt, kapcsolja be a számítógépet és várjon, amíg a Windows teljesen betöltődik.
 12. Windows rendszerben kattintson a főkapcsoló gombra, majd válassza az Újraindítás lehetőséget.
  Várjon, amíg a számítógép újraindul és betölti a Windows rendszert.
 13. Kattintson a Kikapcsolás gombra, nyomja meg és tartsa lenyomva a Shift billentyűt, majd válassza a Leállítás lehetőséget.
  Várjon, amíg a számítógép teljesen leáll.
 14. A számítógép hátoldalából húzzon ki minden tápkábelt.
 15. Csatlakoztassa újból a meghajtó vezetékeit.
 16. Helyezze vissza az oldalpanelt.
 17. Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a számítógépet. A Kiadás funkciónak ekkor megfelelően működnie kell.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...