hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP Deskjet 1510 All-in-One Series - A készülék kezelőpaneljének leírása

A vezérlőpanel szolgáltatásai

Ábra : A vezérlőpanel szolgáltatásai
Szolgáltatás
Leírás
1
Világít gomb: A nyomtató be- és kikapcsolása.
2
Visszavonás gomb: Az aktuális művelet leállítása.
3
Másolás indítása – Fekete gomb: Fekete-fehér másolási feladat indítása. Folytatás gombként is használható a nyomtatási problémák megoldása után.
4
Másolás indítása – Színes gomb: Színes másolási feladat indítása. Folytatás gombként is használható a nyomtatási problémák megoldása után.
5
Figyelmeztető jelzőfény: A papír elakadását vagy kifogyását, illetve valamely olyan eseményt jelez, amely a felhasználó figyelmét igényli.
6
Cartridge (Patron) jelzőfények: Kifogyóban lévő tintára vagy meghibásodott tintapatronra figyelmeztet.

Állapotot jelző fény

Be gomb jelzőfénye
Ábra : Be gomb jelzőfénye
Jelzőfény viselkedése
Leírás
Ki
A nyomtató ki van kapcsolva.
Halvány
Azt jelzi, hogy a nyomtató Alvó üzemmódban van. A nyomtató 5 perc tétlenséget követően automatikusan Alvó üzemmódba lép.
Villog
A nyomtató feladat feldolgozását végzi.
Világít
A nyomtató be van kapcsolva.
A további jelzőfények működéséről és az adott esetekben végrehajtandó teendőkről az alábbiakban tájékozódhat.
Jelzőfény viselkedése
Ok és megoldás
A Figyelmeztető jelzőfény villog.
A kimeneti tálca zárva van a nyomtatás megkezdésekor, nincs papír, papírelakadás történt, vagy a lapolvasó nem működik.
 • Ha a kimeneti tálca zárva van, nyissa ki.
 • Ha nincs papír, töltsön be papírt, és a nyomtatás folytatásához nyomja meg bármelyik gombot a Visszavonás gomb kivételével.
 • Ha elakadt a papír, szüntesse meg a papírelakadást, és a nyomtatás folytatásához nyomja meg bármelyik gombot a Visszavonás gombon kívül.
 • Ha nem működik a lapolvasó, kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.
Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálatával. A nyomtató akkor is képes nyomtatni, ha a lapolvasó nem működik.
Mindkét Cartridge (Patron) jelzőfény és a Figyelmeztető jelzőfény is villog.
A patrontartó rekesz fedele nyitva van, vagy a nyomtatón belül elakadt a patrontartó.
 • Ha a patrontartó rekesz fedele nyitva van, csukja le.
 • Ha elakadt a patrontartó, nyissa fel a patrontartó rekesz fedelét, a patrontartót jobbra húzva szüntesse meg az elakadást, majd csukja le a patrontartó rekesz fedelét. A nyomtatás folytatásához nyomjon meg egy gombot a Visszavonás gombon kívül.
Egy Cartridge (Patron) jelzőfény világít (nem villog).
Egy világító Cartridge (Patron) jelzőfény azt jelzi, hogy a hozzá tartozó tintapatronon még rajta van a védőszalag, kevés benne a tinta, vagy a patron hamisítvány.
 • Távolítsa el a védőszalagot a tintapatronról, ha még rajta van.
 • Ha a tintapatronban kevés a tinta, és a nyomtatás minősége elfogadhatatlanná válik, cserélje ki a patront.
 • Ha a tintapatronok egyike hiányzik, a nyomtató automatikusan egypatronos üzemmódba lép. Az egypatronos üzemmódból való kilépéshez helyezze be a hiányzó tintapatront.
 • Ha a tintapatron hamisítvány, cserélje ki egy eredeti HP tintapatronra, vagy a nyomtatás folytatásához nyomja meg bármelyik gombot a Visszavonás gombon kívül.
Mindkét Cartridge (Patron) jelzőfény világít (nem villog).
Mindkét tintapatronban kevés a tinta.
 • Ha a nyomtatási minőség már elfogadhatatlan, cserélje ki mindkét tintapatront.
Egy Cartridge (Patron) jelzőfény villog.
Egy villogó Cartridge (Patron) jelzőfény azt jelzi, hogy a hozzá tartozó tintapatron nincs megfelelően behelyezve, nem kompatibilis, vagy nagyon kevés benne a tinta.
 • Ha a tintapatron nincs megfelelően behelyezve, ismét helyezze be azt.
 • Ha a tintapatron nem ehhez a nyomtatóhoz készült, cserélje egy kompatibilis tintapatronra.
 • Ha a tintapatronban nagyon kevés a tinta, a nyomtatás folytatásához nyomja meg bármelyik gombot a Visszavonás gombon kívül, ha pedig a nyomtatás minősége elfogadhatatlanná válik, cserélje ki a megfelelő tintapatront.
Mindkét Cartridge (Patron) jelzőfény villog.
Lehetséges, hogy még mindkét tintapatronon rajta van a védőszalag, hiányoznak, hibásak, vagy nagyon kevés bennük a tinta.
 • Távolítsa el a védőszalagot a tintapatronokról, ha még rajtuk van.
 • Ha hiányoznak a tintapatronok, helyezze be azokat.
 • Ha a tintapatronok hibásak, cserélje ki őket.
 • Ha a tintapatronokban nagyon kevés a tinta, a nyomtatás folytatásához nyomja meg bármelyik gombot a Visszavonás gombon kívül, ha pedig a nyomtatás minősége elfogadhatatlanná válik, cserélje ki mindkét tintapatront.
A Világít gomb jelzőfénye, mindkét Cartridge (Patron) jelzőfény és a Figyelmeztető jelzőfény is villog.
A nyomtató hibaállapotban van. A hibaállapotból való kilépéshez állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
 1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
 2. Húzza ki a tápkábelt.
 3. Várjon egy percet, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.
 4. Kapcsolja be a nyomtatót.
Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a HP ügyfélszolgálatával.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...