hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Visszajelzés

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP LaserJet Pro 400 M425 - A másolat minőségével kapcsolatos problémák megoldása

Por és egyéb szennyeződés a lapolvasó üvegén

A használat során szennyeződések gyűlhetnek fel a lapolvasó üveglapján és a fehér műanyag hátlapon, ami ronthatja a teljesítményt. A lapolvasó tisztítását az alábbiak szerint végezze.
 1. Kapcsolja ki a készüléket a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.
  Ábra : Tápcsatlakozó
 2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.
 3. Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját, a lapadagoló lapolvasási sávjait és a fehér műanyag hátlapot karcmentes üvegtisztítószerrel benedvesített puha ruhadarabbal vagy szivaccsal.
  Ábra : Tisztítandó terület
    vigyázat:
  A készülék egy alkatrészén se használjon olyan anyagokat, amelyek felsérthetik annak felületét, illetve ne használjon acetont, benzint, szalmiákszeszt, etilalkoholt és szén-tetrakloridot sem. Ezek ugyanis károsíthatják a készüléket. Ne engedje a folyadékot közvetlenül az üvegre vagy a papírtovábbító hengerre folyni, mert befolyhat alá, és kárt okozhat a termékben.
 4. A foltosodás megelőzésére szárítsa meg az üveglapot és a fehér műanyag részeket szarvasbőrrel vagy cellulóz szivaccsal.
 5. Csatlakoztassa a készüléket, majd a tápkapcsoló segítségével kapcsolja be a készüléket.

A papírbeállítások ellenőrzése

 1. A készülék kezelőpanelének kezdőképernyőjén érintse meg a Másolás gombot.
  Ábra : Másolás gomb
 2. Érintse meg a Beállítások gombot, majd görgessen az Papír gombhoz, és érintse meg azt.
 3. A papírméretek listáján érintse meg az 1. tálcához tartozó papírméret nevét.
 4. A papírtípusok listáján érintse meg az 1. tálcához tartozó papírtípus nevét.
 5. A másolás indításához nyomja meg a Fekete vagy a Szín gombot.

Optimalizálás szövegre vagy képekre

Az alábbi másolási minőség beállítások állnak rendelkezésre:
 • Automatikus kiválasztás: Használja ezt a beállítást, ha nem tudja biztosan a másolási minőség megfelelő beállítását. Ez az alapértelmezett beállítás.
 • Vegyes: Használja ezt a beállítást a szöveget és grafikákat is tartalmazó dokumentumokhoz.
 • Szöveg: Használja ezt a beállítást a főleg szöveget tartalmazó dokumentumokhoz.
 • Kép: Használja ezt a beállítást a főleg grafikát tartalmazó dokumentumokhoz.
 1. Töltse be a dokumentumot a lapolvasó üvegére vagy a dokumentumadagolóba.
  Ábra : Dokumentumadagoló
 2. A készülék kezelőpanelének kezdőképernyőjén érintse meg a Másolás gombot.
 3. Érintse meg a Beállítások gombot, majd görgessen az Optimalizálás gombhoz, és érintse meg azt.. A nyílgombok megérintésével görgesse végig a beállításokat, majd a kiválasztáshoz érintsen meg egy beállítást.
 4. A másolás indításához nyomja meg a Másolás indítása gombot.

Széltől szélig másolás

A készülék nem alkalmas a teljesen széltől-szélig történő nyomtatásra. A maximális nyomtatási terület 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 hüv.), ami azt jelenti, hogy a lapon körben 4 mm szélességű, nem nyomtatható szegély marad.
A levágott szélű dokumentumok nyomtatásával és beolvasásával kapcsolatos megfontolások:
 • Ha az eredeti példány kisebb, mint a nyomat, akkor az eredeti példányt húzza el 4 mm-rel a lapolvasó ikonnal jelzett sarkától. Ezzel a pozícióval hajtsa végre újból a másolást vagy a lapolvasást.
 • Ha a kívánt kimeneti méret az eredeti mérettel megegyezik, használja a Kicsinyítés/nagyítás funkciót a kép kicsinyítéséhez, így a másolat nem lesz körbevágva.

Tisztítsa meg a dokumentumadagoló behúzógörgőit és elválasztópárnáját

Ha a készülék dokumentumadagolójánál papírkezelési problémákat észlel - pl. elakadást vagy egyszerre több lap behúzását -, tisztítsa meg a behúzógörgőket és az elválasztópárnát.
 1. Nyissa ki a lapadagoló fedelét.
  Ábra : A dokumentumadagoló fedelének felnyitása
 2. A behúzógörgők és az elválasztópárna tisztításához használjon nedves, szöszmentes ruhadarabot.
    vigyázat:
  A készülék egy alkatrészén se használjon olyan anyagokat, amelyek felsérthetik annak felületét, illetve ne használjon acetont, benzint, szalmiákszeszt, etilalkoholt és szén-tetrakloridot sem. Ezek ugyanis károsíthatják a készüléket. Ne engedje a folyadékot közvetlenül az üvegre vagy a papírtovábbító hengerre folyni, mert befolyhat alá, és kárt okozhat a termékben.
  Ábra : A dokumentumadagoló görgőinek és elválasztópárnájának tisztítása
 3. Csukja be a lapadagoló fedelét.
  Ábra : A dokumentumadagoló fedelének bezárása

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...