hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...

Üdvözöljük a HP Ügyféltámogató csapatának oldalán

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...
 • Információ:
  A legutóbbi biztonsági résekkel kapcsolatos információk

   

  A HP tisztában van a legfrissebb sebezhetőségi kategóriákkal, "spekulatív végrehajtási oldalsó csatornás támadások" amelyek többféle modern processzorra (Intel, AMD, ARM) és az operációs rendszerekre vonatkoznak. A HP friss információkkal szolgál a támogatási webhelyen, amint azok elérhetővé válnak. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP Officejet Pro 8500A (A910) e-All-in-One nyomtatók - nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Probléma
A termék nem tud faxot küldeni vagy fogadni.
A hiba elhárítása érdekében próbálkozzon a következő megoldási lehetőségek feltüntetett sorrendben történő végrehajtásával. Ha a lépések bármelyike megoldja a problémát, akkor nincs szükség a hibaelhárítás folytatására.
FONTOS: Mielőtt a jelen dokumentumban felsorolt megoldásokat alkalmazná, futtasson egy faxtesztjelentést a faxolás állapotának megállapítása és annak eldöntése céljából, hogy a készülék konfigurálása megfelelő-e faxok küldéséhez és fogadásához.
Faxtesztjelentés futtatása
Futtasson faxtesztjelentést a következő lépésekkel.
 1. Tegyen sima fehér papírt a tálcába.
 2. A készülék vezérlőpultján érintse meg a jobbra nyilat ().
 3. Érintse meg a Beállítás elemet ().
 4. Érintse meg az Eszközök, majd a Faxteszt futtatása lehetőséget. A készülék a kijelzőn megjeleníti a teszt állapotát, majd jelentést nyomtat.
 5. Nézze át a jelentést.
  • Ha a faxteszt eredménye Minden rendben, , kattintson ide, és folytassa a 2. megoldással.
  • Ha a faxteszt azt jelzi, hogy nem érzékelhető telefonvonal vagy tárcsahang, folytassa a következővel: „1. megoldás: A faxcsatlakozások ellenőrzése.”
1. megoldás: A faxcsatlakozások ellenőrzése
A következő lépések segítségével ellenőrizze a fizikai csatlakozásokat, majd használja a HP faxteszt szolgáltatását.
1. lépés: A fizikai csatlakozások ellenőrzése
 1. Válassza le a telefonvonalat a HP-faxkészülékről, és vizsgálja meg a csatlakozót a kábel végén. Ellenőrizze, hogy a kábel csak két érből áll-e.
  Ábra : Kéteres telefonkábel
  Ábra: Kéteres telefonkábel
  Ábra : Négyeres telefonkábel
  Ábra: Négyeres telefonkábelHa a kábel négyeres, cserélje ki kéteres telefonkábelre.Ha mindenképpen négyerest kell használnia, használja a készülékhez mellékelt átalakítót. Az átalakító segítségével a négyeres kábel együtt tud működni egy kéteres kábelt igénylő készülékkel.
 2. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a telefon-csatlakozóaljzatba, a másik végét pedig a 1-Line feliratú portba a HP-faxkészülék hátoldalán.
   Ábra : Csak fax
   Ábra: Csak fax csatlakoztatása
  1. Telefon-csatlakozóaljzat
  2. Kéteres telefonkábel a 1-Line-ba
 3. Csatlakoztassa az egyvonalas telefont a 2-Ext portba a HP-faxkészülék hátoldalán.
   Ábra : Fax és telefon
   Ábra: Fax és telefon csatlakoztatása
  1. Telefon-csatlakozóaljzat
  2. Kéteres telefonkábel a 1-Line-ba
  3. Telefon
  Ha több eszköz használja ugyanazt a telefon-csatlakozóaljzatot, ügyeljen arra, hogy ezeket a 2-Ext porthoz csatlakoztassa a HP-faxkészülék hátoldalán.
   Ábra : Fax üzenetrögzítővel és telefonnal
   Ábra: Fax üzenetrögzítővel és telefonnal
  1. Telefon-csatlakozóaljzat
  2. Telefonkábel a 2-Ext-ből
  3. Opcionális telefonkábel a telefonhoz
  4. Opcionális telefon
  5. Üzenetrögzítő
  6. Kéteres telefonkábel a 1-Line-ba
 4. Vegye fel a telefont, és ellenőrizze a tárcsahangot. Ellenőrizze, tud-e hívást indítani a telefon billentyűzetének segítségével.
  Ha hall tárcsahangot és hívást is tud indítani a telefonnal, a HP-faxkészülék megfelelően csatlakozik egy működő telefonkábelhez és telefon-csatlakozóaljzathoz. Ha nincs tárcsahang, ellenőrizze még egyszer a konfiguráció megfelelő beállítását.
2. lépés: Faxküldési és -fogadási próbálkozás
Próbáljon meg faxot küldeni és fogadni.
Második megoldás: A fax konfigurálása küldésre és fogadásra
Kövesse az alábbi lépéseket a faxkészülék küldésre és fogadásra konfigurálásához.
1. lépés: Konfigurálás VoIP telefonvonalhoz
  megjegyzés:
Analóg telefonszolgáltatás esetén ugorjon ide: „2. lépés: Konfigurálás digitális előfizetői vonalhoz.” Ha nem tudja meghatározni a telefonvonal típusát, forduljon a telefonszolgáltatóhoz, és kérjen tőle további tájékoztatást
A Voice over Internet protokollt (VoIP) használó telefonszolgáltatás faxhibát okozhat, mert a faxátvitel érzékeny a faxküldéshez használt jelek időzítésére. Ha mindenképpen VoIP digitális vonalat kell használnia, a Faxsebesség beállítása beállítás Lassú értékre módosítása javíthatja a faxküldést a VoIP telefonvonalakon.
  megjegyzés:
Mivel a HP faxkészülékeit hagyományos analóg telefonszolgáltatásokhoz tervezték, a HP nem garantálhatja, hogy megfelelően működnek VoIP szolgáltatáson.
A faxsebesség csökkentéséhez kövesse ezeket a lépéseket.
 1. A készülék vezérlőpultján érintse meg a jobbra nyilat ().
 2. Érintse meg a Beállítás elemet ().
 3. Érintse meg a Faxbeállítás, majd a További faxbeállítások elemet.
 4. Érintse meg a Faxsebesség elemet.
 5. Érintse meg a Lassú lehetőséget.
2. lépés: Konfigurálás digitális előfizetői vonalon
Ha digitális előfizetői vonallal (DSL) rendelkező internetkapcsolata van, ellenőrizze, van-e telepített DSL-szűrő. Ha nem rendelkezik DSL-szűrővel, érdeklődjön a DSL-szolgáltatótól annak beszerezhetősége felől.
3. lépés: A csengések számának megváltoztatása a HP-készüléken
 1. Válassza le a telefonvonalat az egyvonalas telefonról, majd csatlakoztassa a 1-Line portba a HP-készülék hátoldalán.
 2. A készülék vezérlőpultján érintse meg a jobbra nyilat ().
 3. Érintse meg a Beállítás elemet ().
 4. Érintse meg a Faxbeállítás, majd az Alapvető faxbeállítás elemet.
 5. Érintse meg a Csengések száma a válaszig: elemet.
 6. A lefelé nyíl () megérintésével változtassa meg a csengések számát. Válasszon az 1 és 2 csengés közül.
    megjegyzés:
  Válasszon legalább eggyel több csengést, mint az esetleges üzenetrögzítő.
 7. A beállítás jóváhagyásához érintse meg a Kész gombot.
4. lépés: A csengési minta módosítása megkülönböztető csengésre
  megjegyzés:
Csak abban az esetben állítson be megkülönböztető csengési mintát, ha a telefonszolgáltatás kínál megkülönböztető csengési szolgáltatást. További információkért forduljon a helyi telefonszolgáltatóhoz.
 1. A készülék vezérlőpultján érintse meg a jobbra nyilat ().
 2. Érintse meg a Beállítás elemet ().
 3. Érintse meg a Faxbeállítás, majd a További faxbeállítások elemet.
 4. Érintse meg a Megkülönböztető csengés elemet. Üzenet jelenik meg, amely közli, hogy a beállítást csupán abban az esetben módosítsa, ha egy telefonvonalhoz több szám tartozik.
 5. A folytatáshoz érintse meg az Igen lehetőséget. Megjelenik a csengési minták listája.
 6. Érintéssel válasszon csengési mintát.
 7. Próbáljon meg ismét faxot küldeni vagy fogadni.
Harmadik megoldás: A többi eszköz telefonvonalról történő átmeneti leválasztása és a termék újraindítása
A következő lépésekben leírtak szerint válassza le a többi eszközt a telefonvonalról, majd indítsa újra a készüléket.
1. lépés: A többi eszköz leválasztása a telefonvonalról
 1. Ha más eszközök, például telefon, üzenetrögzítő vagy modem csatlakozik a telefonvonalra, válassza le mindegyiket.
    megjegyzés:
  Abban az esetben is válassza le mindegyik eszközt, ha azok egy másik helyiségben egy másik telefon-csatlakozóaljzathoz, illetve vonalelosztóval csatlakoznak.
 2. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a telefon-csatlakozóaljzatba, a másik végét pedig a 1-Line feliratú portba a HP-faxkészülék hátoldalán.
 3. A következő lépésben a HP faxteszt szolgáltatásával kíséreljen meg újra faxot küldeni és fogadni.
2. lépés: A készülék újraindítása
 1. A készülék bekapcsolt állapotában húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából.
 2. A készülék hátoldalából húzza ki az USB-kábelt.
 3. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból vagy a túlfeszültség-védelmi eszközből.
 4. Várjon 60 másodpercig.
 5. Csatlakoztassa vissza a tápkábelt a fali aljzatba. Iktassa ki az esetleges túlfeszültség-védelmi eszközöket.
 6. Csatlakoztassa újra a hálózati tápkábelt a készülék hátuljához.
 7. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a tápkapcsológombot ().
 8. Csatlakoztassa újra az USB-kábelt a készülék hátuljához.
 9. Próbáljon meg faxot küldeni és fogadni.
Vigye szervizbe vagy cserélje ki HP készülékét, ha az összes előző lépést végrehajtotta.
Annak megállapításához, hogy a készüléke még garanciális-e, látogasson el a garancia-ellenőrzési webhelyre: http://www.support.hp.com/checkwarranty. A javítás vagy csere ütemezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással. Ha az ázsiai csendes-óceáni térségében tartózkodik, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással, és keresse meg az adott terület helyi szervizközpontját.
Lejárt garanciájú készülékek esetén előfordulhat, hogy javítási díjat számolnak fel.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-online-communities-portlet

Műveletek
Betöltés...

Kérdezze a közösséget!


Támogatási fórum

Támogatási fórum

Kapcsolódjon be a beszélgetésbe! Találja meg a megoldást, tegyen fel kérdéseket, és adjon jó tanácsokat a többi HP-terméktulajdonosnak. Most megnézem


hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...