hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product -

A menü megnyitásához érintse meg a Beállítás gombot. Az alábbi almenük állnak rendelkezésre:
 • HP Web Services
 • Jelentések
 • Gyorsformák
 • Faxbeállítás
 • Rendszerbeállítás
 • Szerviz
 • Hálózati telepítés

HP Web Services menü

Menüelem
Leírás
Webes szolgáltatások engedélyezése
Engedélyezi a HP webes szolgáltatásokat, hogy használható legyen a HP ePrint funkció és az Alkalmazások menü.
A HP ePrint eszköz a dokumentumok nyomtatásához olyan eszközt használ, amelyen engedélyezve van az e-mail küldési funkció, hogy elküldje a dokumentumokat a készülék e-mail címére.
Az Alkalmazások menü használatával közvetlenül nyomtathat kiválasztott webes alkalmazásokból.
Új e-mail cím megjelenítése
Kiválaszthatja, hogy megjelenjen-e a termék IP-címe a kezelőpanelen.
Információs oldal nyomtatása
Kinyomtat egy oldalt, amely tartalmazza a készülék e-mail címét, illetve a HP webes szolgáltatásokra vonatkozó egyéb információkat.
ePrint funkció be-/kikapcsolása
A HP ePrint funkció be- és kikapcsolása.
Alkalmazások be-/kikapcsolása
Az Alkalmazások funkció be- és kikapcsolása.
Web Services eltávolítása
A HP webes szolgáltatások funkció eltávolítása a készülékről.

Jelentések menü

A Jelentések menü segítségével kinyomtathatja a termékre vonatkozó jelentéseket.
Menüelem
Leírás
Demóoldal
Kinyomtat egy oldalt a nyomtatási minőség bemutatásához
Menüstruktúra
Kinyomtatja a kezelőpanel elrendezését mutató menütérképet. A listában láthatóak az aktív beállítások az egyes menükhöz.
Konfigurációs jelentés
Kinyomtat egy listát a készülék összes beállításáról. A lista tartalmazza az alapvető hálózati adatokat is, ha a termék csatlakozik a hálózatra.
Kellékek állapota
Kinyomtatja az egyes nyomtatópatronok állapotát, az alábbi adatokkal együtt:
 • A kazetta hátralévő élettartamának becsült százaléka
 • Becsült hátralévő oldalak
 • A HP nyomtatókazetták termékszámai
 • A kinyomtatott lapok száma
 • Az új HP nyomtatókazetták rendelésére, illetve a használt nyomtatókazetták újrahasznosítására vonatkozó tudnivalók
Hálózati összegzés
Kinyomtat egy listát a termék hálózati beállításairól.
Használati oldal
Kinyomtat egy oldalt, amelyen szerepelnek a készülékben elakadt vagy a hibásan behúzott lapok, az egyszínű (fekete-fehér) vagy színes nyomtatások, és amely jelenti a beolvasott, faxolt vagy másolt oldalakhoz tartozó számláló állását.
PCL fontlista
Kinyomtat egy listát az összes telepített PCL (PS) betűkészletről.
PS fontlista
Kinyomtat egy listát az összes telepített PostScript (PS) betűkészletről
PCL6 fontlista
Kinyomtat egy listát az összes telepített PCL6 (PS) betűkészletről
Színhasználati napló
A felhasználónevet, az alkalmazás nevét, valamint a színes használatra vonatkozó információkat tartalmazó jelentést nyomtat az egyes feladatokra vonatkozóan
Szervizoldal
Szervizjelentés nyomtatása
Diagnosztikai oldal
Kinyomtatja a kalibrációs és színdiagnosztika oldalakat
Nyomtatási minőség oldal
Kinyomtat egy oldalt, amely segít a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásában

Gyorsformák menü

Menüelem
Almenü-elem
Leírás
Notebook papír
Keskeny szabvány
Széles szabvány
Másodlagos szabály
Előnyomott sorokat tartalmazó oldalakat nyomtat
Ábrás papír
1/8 hüvelyk
5 mm
Előnyomott ábrákat tartalmazó oldalakat nyomtat
Ellenőrzőlista
1. oszlop
2. oszlop
Előnyomott sorokat és jelölőnégyzeteket tartalmazó oldalakat nyomtat
Zenei papír
Álló
Fekvő
Zenei anyagok írásához használható előnyomott sorokat tartalmazó oldalakat nyomtat

Faxbeállítás menü

Az alábbi táblázatban a csillaggal (*) megjelölt elemek a gyári alapbeállításokat jelzik.
Menüelem
Almenü-elem
Almenü-elem
Leírás
Faxbeállítási segédeszköz
Faxbeállítások konfigurálását lehetővé tévő eszköz. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, és jelölje ki a kérdésekre a megfelelő választ.
Alapszintű beállítás
Dátum/idő
(Az időformátum, az aktuális idő, a dátumformátum és az aktuális dátum beállítása.)
A készülék idő- és dátumbeállításainak megadása.
Faxfejléc
Adja meg saját faxszámát.
Adja meg a cégnevet.
A fogadó készüléknek elküldött azonosító adatok beállítása.
Válasz üzemmód
Automatikus*
Kézi
Üzenetrögzítő
Fax/Tel
A válasz üzemmód típusának beállítása. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 • Automatikus: A készülék automatikusan fogadja a bejövő hívásokat a megadott számú csengetés után.
 • Kézi: A bejövő hívás fogadásához a felhasználónak meg kell nyomnia a Fax indítása gombot, vagy egy telefonmelléket kell használnia (a telefonmelléken nyomja meg az 1-2-3 gombokat).
 • Üzenetrögzítő: A készülék Aux telefonportjához üzenetrögzítő csatlakozik. Miután az üzenetrögzítő fogadta a hívást, a készülék figyeli a faxhangokat, és amennyiben észlel, fogadja a hívást.
 • Fax/Tel: A készülék automatikusan fogadja az összes hívást, és eldönti, hogy hanghívásról vagy faxhívásról van-e szó. Ha a hívás faxhívás, akkor a készülék bejövő faxként kezeli a hívást. Ha a hívás hanghívás, a készülék egy hallható szintetizált csengetést generál, hogy értesítse a felhasználót a bejövő hanghívásról.
Csengetés válaszig
Megadhatja, hogy hány csengetést várjon végig a faxmodem, mielőtt fogadja a hívást. Az alapértelmezett beállítás: 5.
Megkülönböztető csengetés
Minden csengetés*
Egyszeres
Dupla
Tripla
Dupla és tripla
Ha megkülönböztetett csengetés telefonszolgáltatással rendelkezik, ezzel az elemmel beállíthatja, hogy a készülék hogyan kezelje a bejövő hívásokat.
 • Minden csengetés: A készülék a telefonvonalon érkező valamennyi csengetésmintát és hívást fogadja.
 • Egyszeres: A készülék azokat a hívásokat fogadja, amelyekhez egycsengetéses minta társul.
 • Dupla: A készülék azokat a hívásokat fogadja, amelyekhez kétcsengetéses minta társul.
 • Tripla: A készülék azokat a hívásokat fogadja, amelyekhez háromcsengetéses minta társul.
 • Dupla és tripla: A készülék azokat a hívásokat fogadja, amelyekhez két- vagy háromcsengetéses minta társul.
Előhívószám
Be
Ki*
Megad egy előtagot, amelyet a készülékről történő faxküldés esetén tárcsázni kell. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a készülék kéri a szám megadását, amelyet aztán automatikusan feltüntet minden fax küldésekor.
Speciális beállítás
Faxfelbontás
Normál
Finom*
Szuperfinom
Fotó
Az elküldött dokumentumok felbontásának beállítása. A nagyobb felbontású képek magasabb pont per hüvelyk (dpi) értékkel rendelkeznek, így több részlet látható rajtuk. A kisebb felbontású képek alacsonyabb pont/hüvelyk (dpi) értékkel rendelkeznek, és kevesebb részlet látható rajtuk, de a fájl kisebb méretű, így a fax küldése kevesebb időt vesz igénybe.
Világosítás/Sötétítés
A kimenő faxok sötétségének beállítása.
Oldalhoz igazítás
Be*
Ki
A tálcán beállított papírméretnél nagyobb méretű bejövő faxokat lekicsinyíti.
Üvegméret
Letter
A4
Az alapértelmezett papírméret beállítása a síkágyas lapolvasóról beolvasott dokumentumokhoz.
Tárcsázási mód
Hangfrekvenciás (Tone)*
Impulzusos (Pulse)
Annak beállítása, hogy a készülék a hangfrekvenciás (tone) vagy az impulzusos (pulse) tárcsázást alkalmazza-e.
Újratárcsázás, ha foglalt
Be*
Ki
Annak beállítása, hogy a készülék megkísérelje-e az újrahívást, ha a vonal foglalt.
Újratárcsázás, ha nincs válasz
Be
Ki*
Annak beállítása, hogy a készülék megkísérelje-e az újrahívást, ha a hívott faxszám nem válaszol.
Újratárcsázás kommunikációs hiba esetén
Be*
Ki
Annak beállítása, hogy a készülék megkísérelje-e az újrahívást, ha kommunikációs hiba lép fel.
Tárcsahang érzékelése
Be
Ki*
Annak beállítása, hogy a készülék keresse-e a tárcsahangot a fax küldése előtt.
Számlázási kódok
Be
Ki*
Be beállítás esetén lehetővé teszi a számlázási kódok használatát. Megjelenik egy felszólítás, ahol megadhatja a kimenő fax számlázási kódját.
Mellék
Be*
Ki
Ha ez a funkció engedélyezve van, a készülék a telefonmellék-készülék 1-2-3 gombjainak lenyomására fogadja a bejövő faxhívást.
Faxok bélyegzése
Be
Ki*
A készülék beállítása, hogy a készülék által fogadott faxok minden oldalán jelenítse meg a dátumot, az időt, a küldő faxszámát és az oldalszámot.
Privát fogadás
Be
Ki*
Ha a Privát fogadás funkciót Be értékre állítja, be kell állítania egy termékjelszót. A jelszó beállítását követően az alábbi beállítások lépnek érvénybe:
 • A Privát fogadás funkció be van kapcsolva.
 • Minden régi fax törlődik a memóriából.
 • A Faxtovábbítás funkció Ki állásba van kapcsolva, és ez nem módosítható.
 • A készülék az összes beérkezett faxot tárolja a memóriában.
Faxszám jóváhagyása
Be
Ki*
A faxszám jóváhagyásához adja meg újra a számot.
Fax újranyomtatásának enged.
Be*
Ki
Beállíthatja, hogy a készülék tárolja-e a bejövő faxokat későbbi újranyomtatáshoz.
Fax/telefon csengetési ideje
20*
30
40
70
Másodpercben megadhatja, hogy a készülék meddig folytassa a Fax/Tel hallható csengetést, hogy értesítse a felhasználót a bejövő hanghívásról.
Kétoldalas nyomtatás
Be
Ki*
A kétoldalas nyomtatást alapértelmezetté teszi fax esetén.
megjegyzés:
Ez a tétel csak duplexelő modellek esetében áll rendelkezésre.
Faxküldési/fogadási sebesség
Gyors (V.34)*
Közepes (V.17)
Lassú (V.29)
A megengedett faxátviteli sebesség megadása.

Rendszerbeállítás menü

Az alábbi táblázatban a csillaggal (*) megjelölt elemek a gyári alapbeállításokat jelzik.
Menüelem
Almenü-elem
Almenü-elem
Almenü-elem
Leírás
Nyelv
(A rendelkezésre álló kezelőpanel-nyelvek listája.)
A nyelv beállítása, amelyen a kezelőpanel megjeleníti az üzeneteket és a készülékre vonatkozó jelentéseket.
Papírbeállítás
Alapértelmezett papírméret
Letter
A4
Legal
Beállíthatja a méretet a belső jelentések és faxok nyomtatásához, illetve minden olyan nyomtatási feladathoz, amelyhez nincs megadva méret.
Alapértelmezett papírtípus
Megjeleníti a használható papírtípusok listáját.
Beállíthatja a típust a belső jelentések és faxok nyomtatásához, illetve minden olyan nyomtatási feladathoz, amelyhez nincs megadva típus.
1. tálca
Papírtípus
Papírméret
Válassza ki az alapértelmezés szerinti méretet és típust az 1. tálcához a választható méretek és típusok listájáról.
2. tálca
Papírtípus
Papírméret
Válassza ki az alapértelmezés szerinti méretet és típust a 2. tálcához a választható méretek és típusok listájáról.
Művelet papírkifogyáskor
Várakozás folyamatosan*
Visszavonás
Hatálytalanítás
Meghatározhatja, mit tegyen a készülék, ha a tálca üres, vagy ha egy nyomtatási feladathoz olyan méretre vagy típusra van szükség, amely nem elérhető.
 • Várakozás folyamatosan: A készülék vár, amíg betölti a megfelelő papírt.
 • Hatálytalanítás: A megadott várakozási idő letelte után más méretű papírra nyomtat.
 • Visszavonás: Automatikusan törli a nyomtatási feladatot a megadott várakozási idő letelte után.
 • Ha a Hatálytalanítás vagy a Visszavonás lehetőséget választja, a kezelőpanelen megjelenő üzenet kérni fogja, hogy adja meg a várakozási időt másodpercben.
Nyomtatási minőség
Színek kalibrálása
Kalibrálás most
Bekapcsolási kalibrálás
Teljes kalibrálás végrehajtása.
 • Kalibrálás most: Azonnali kalibrálás végrehajtása.
 • Bekapcsolási kalibrálás: Megadhatja a készülék bekapcsolást követő várakozási idejét a kalibrálás előtt.
Beigazítás beállítása
Tesztoldal nyomtatása
Ezzel a menüvel módosíthatja a margókat, hogy a képet középre helyezze az oldalon, fent és lent, bal és jobb oldalt. Az értékek megadása előtt nyomtasson ki egy tesztoldalt. Ez útmutatást ad az X és Y irányok igazításához, így Ön el tudja dönteni, milyen igazítások szükségesek.
<X>. tálca beállítása
X1-eltolás
X2-eltolás
Y-eltolás
Az X1-eltolás beállítással oldalirányban középre állíthatja a képet egy egyoldalas lapon, illetve egy kétoldalas lap második oldalán.
Az X2-eltolás beállítással oldalirányban középre állíthatja a képet egy kétoldalas lap második oldalán.
Az Y-eltolás beállítással felülről lefelé irányulva középre állíthatja a képet az oldalon.
Energiabeállítások
Alváskésleltetés
15 perc*
30 perc
1 óra
2 óra
Ki
1 perc
Beállítja, hogy a készülék mennyi ideig várjon az Alvó állapot módba lépése előtt. A készülék automatikusan kilép az Alvó üzemmódból, amint nyomtatási feladatot küld rá, vagy megnyomja a kezelőpanel valamelyik gombját.
megjegyzés:
Az alapértelmezett Alváskésleltetés idő 15 perc.
Automatikus kikapcsolás
Kikapcsolás késleltetése
30 perc*
1 óra
2 óra
24 óra
8 óra
24 óra
Soha
Adja meg, hogy a készülék mennyi idő múlva kapcsoljon ki automatikusan.
megjegyzés:
Az alapértelmezett Kikapcsolás késleltetése idő 30 perc.
Feléledési események
USB feladat
LAN feladat
Vezeték nélküli feladat
Gomb megnyomása
Adja meg, hogy a készülék feléledjen-e az ilyen típusú feladatok és tevékenységek érkezésekor.
Az egyes beállítások alapértelmezett értéke: Igen.
Hangerő-beállítások
Riasztási hangerő
Csengetési hangerő
Gombnyomás hangereje
Telefonvonal hangereje
A készülék hangerőszintjeinek beállítása. A hangerőszint beállítása során az alábbi lehetőségek érhetők el:
 • Ki
 • Halk
 • Közepes*
 • Hangos
Dátum/idő
(Az időformátum, az aktuális idő, a dátumformátum és az aktuális dátum beállítása.)
A készülék idő- és dátumbeállításainak megadása.
Termékbiztonság
Be
Ki
A Készülékbiztonság funkció beállítása. Ha a Be lehetőséget választja, jelszót kell beállítania.
USB flash meghajtó
Be
Ki
A közvetlenül az USB-portról történő nyomtatás engedélyezése vagy letiltása a készülék elején.
Fax letiltása
Be
Ki
A Fax funkció engedélyezése vagy letiltása.
Kellékbeállítások
Fekete kazetta
Nagyon alacsony szinten beállítás
Figyelmeztetés
Folytatás*
Leállítás
Állítsa be, hogy miként reagáljon a készülék, ha a fekete nyomtatókazetta eléri a nagyon alacsony szint határát.
 • Figyelmeztetés: A készülék nem nyomtat, és figyelmeztet a nyomtatókazetta cseréjére. Ezzel a beállítással nyugtázhatja a figyelmeztetést, és folytathatja a nyomtatást. A felhasználó által megadható beállítás a készüléken „Figyelmeztetés 100 oldalanként, 200 oldalanként, 300 oldalanként vagy soha.” Ez a beállítás a felhasználók kényelmét szolgálja, és nem azt jelzi, hogy ezek az oldalak elfogadható minőségben lesznek kinyomtatva.
 • Folytatás: A készülék jelzi, hogy a nyomtatókazetta nagyon alacsony szinten van, de folytatja a nyomtatást.
 • Leállítás: A készülék a nyomtatókazetta cseréjéig nem nyomtat.
Alsó küszöbérték
Százalék megadása
A nyílgombok segítségével növelheti vagy csökkentheti azt a százalékértéket, amelynél a készülék figyelmezteti Önt arra, hogy a nyomtatókazetta becsült élettartama végéhez közeledik.
A készülékhez mellékelt fekete nyomtatókazetta esetében az alapértelmezett érték 27%. A normál csere fekete nyomtatókazetta esetében az alapértelmezett érték 15%. A nagy kapacitású csere fekete nyomtatókazetta esetében az alapértelmezett érték 8%.
Az alapértelmezett értékek kb. két hét további lehetséges használatot jeleznek, mielőtt a kazetta eléri a nagyon alacsony szintet.
Színes kazetták
Nagyon alacsony szinten beállítás
Leállítás
Figyelmeztetés
Folytatás
Fekete nyomtatás*
Állítsa be, hogy miként reagáljon a készülék, ha az egyik színes nyomtatókazetta eléri a nagyon alacsony szint határát.
 • Figyelmeztetés: A készülék nem nyomtat, és figyelmeztet a nyomtatókazetta cseréjére. Ezzel a beállítással nyugtázhatja a figyelmeztetést, és folytathatja a nyomtatást. A felhasználó által megadható beállítás a készüléken „Figyelmeztetés 100 oldalanként, 200 oldalanként, 300 oldalanként vagy soha.” Ez a beállítás a felhasználók kényelmét szolgálja, és nem azt jelzi, hogy ezek az oldalak elfogadható minőségben lesznek kinyomtatva.
 • Folytatás: A készülék jelzi, hogy a nyomtatókazetta nagyon alacsony szinten van, de folytatja a nyomtatást.
 • Fekete nyomtatás: A készüléket a felhasználó úgy állította be, hogy csak a fekete festéket használva nyomtasson, ha az egyik színes kellék szintje nagyon alacsony. Ekkor még lehetséges, hogy a színes kellék elfogadható nyomtatási minőséget képes nyújtani. Színes nyomtatáshoz cserélje ki a színes kelléket vagy konfigurálja újra a készüléket.
  Ha azt a lehetőséget választja, hogy kicseréli a nagyon alacsony szinten álló nyomtatókazettát, a színes nyomtatás automatikusan folytatódik.
 • Leállítás: A készülék a nyomtatókazetta cseréjéig nem nyomtat.
Alsó küszöbérték
Cián
Bíbor
Sárga
Százalék megadása
A nyílgombok segítségével növelheti vagy csökkentheti azt a százalékértéket, amelynél a készülék figyelmezteti Önt arra, hogy a nyomtatókazetta becsült élettartama végéhez közeledik.
A készülékhez mellékelt színes nyomtatókazetták esetében az alapértelmezett érték 20%. A csere színes nyomtatókazetta esetében az alapértelmezett érték 10%.
Az alapértelmezett értékek kb. két hét további lehetséges használatot jeleznek, mielőtt a kazetta eléri a nagyon alacsony szintet.
Használati adatok tárolása
Kelléken*
Nem kelléken
A készülék a belső memóriájában automatikusan tárolja a nyomtatókazetta-használati adatokat. Az adatokat képes a nyomtatókazettákban található memóriachipeken is tárolni. Válassza a Nem kelléken beállítást, ha az adatokat csak a készülék memóriájában szeretné tárolni.
A nyomtatókazetta memóriachipjén tárolt információ segítségével a HP design future termékek képesek megfelelni ügyfeleink nyomtatási elvárásainak. A HP a díjmentes visszajuttatási és újrahasznosítási program során visszaküldött nyomtatókazettákon található memóriachipeket mintavételezéshez használja. A mintavételből használt memóriachipek adatait a HP az újabb termékek fejlesztése céljából tanulmányozza.
A nyomtatókazetta memóriachipjén található adatok alapján nem lehet azonosítani a vásárlót, a felhasználót vagy az adott készüléket.
Courier betűtípus
Normál
Sötét
A Courier betűtípus értékeinek beállítása.
Színes másolás
Be
Ki
A színes másolás engedélyezése vagy letiltása.

Szerviz menü

Az alábbi táblázatban a csillaggal (*) megjelölt elemek a gyári alapbeállításokat jelzik.
Menüelem
Almenü-elem
Almenü-elem
Leírás
Faxszolgáltatás
Mentett faxok törlése
Törli a készülék memóriájában található összes faxot.
Faxteszt futtatása
Elvégzi a fax tesztelését annak ellenőrzésére, hogy a telefonvezeték a megfelelő csatlakozóba lett-e bedugva, illetve hogy működik-e telefonvonal. Az eredményeket a kinyomtatott faxtesztelési jelentésben olvashatja.
T.30 követés nyomtatása
Most
Soha*
Hiba esetén
Hívás végén
Kinyomtatja vagy ütemezi a faxátviteli problémák hibaelhárítására használatos jelentést.
Hibajavítás
Be*
Ki
A hibajavítás üzemmód lehetővé teszi a küldő készülék számára, hogy újra elküldje az adatokat, ha hibajelet észlel.
Faxszolgáltatás naplója
A faxszolgáltatási napló a faxnapló utolsó 40 bejegyzését nyomtatja ki.
Tisztítólap
A készülék tisztítása, amikor a kinyomtatott anyagon festékszemcsék vagy egyéb foltok jelennek meg. A tisztítási művelet eltávolítja a lerakódott port és a kiszóródott festéket a papírútról.
A funkció kiválasztása esetén a készülék kéri, hogy töltsön be sima Letter vagy A4 méretű papírt az 1. tálcába. A tisztítási folyamat indításához érintse meg az OK gombot. Várjon, amíg a folyamat befejeződik. Dobja ki a kinyomtatott lapot.
megjegyzés:
Automatikus duplex egységgel nem rendelkező típusoknál a készülék kinyomtatja az első oldalt, majd figyelmeztet, hogy távolítsa el a lapot kimeneti tálcából és helyezze az 1. tálcába, a tájolás megtartása mellett.
USB-sebesség
Magas*
Teljes
Meghatározza a számítógéppel létrehozott USB-kapcsolat adatátviteli sebességét. Ahhoz, hogy egy termék ténylegesen nagy sebességgel működjön, erre a sebességre engedélyezni kell, és olyan EHCI gazdavezérlőhöz kell csatlakoznia, amely ugyancsak nagy sebességgel működik. Ez a menüelem sem tükrözi a termék jelenlegi működési sebességét.
Kevesebb papírmeghajlás
Be
Ki*
Ha a kinyomtatott oldalak mind hullámosodnak, ezt az opciót használva olyan üzemmódba állíthatja a készüléket, amelyben csökkenthető a hullámosodás mértéke.
Archív nyomtatás
Be
Ki*
Ha olyan oldalakat nyomtat, amelyeket hosszabb ideig szeretne tárolni, ezt az opciót használva olyan üzemmódba állíthatja a készüléket, amelyben csökkenthető a festékelkenődés és a festékelszóródás.
Firmware dátumkódja
Megjeleníti az aktuális firmware dátumkódot
Alapértelmezés visszaállítása
Az összes beállítást visszaállítja az alapértelmezett gyári értékre
HP Smart Install
Be*
Ki
A HP Smart Install eszköz engedélyezése vagy letiltása.
Tiltsa le az eszközt, ha Ethernet-kábellel szeretne csatlakozni a hálózathoz.
Ha letiltja a HP Smart Install funkciót, használja a termék telepítő CD lemezét a program telepítéséhez.

Hálózati telepítés menü

Az alábbi táblázatban a csillaggal (*) megjelölt elemek a gyári alapbeállításokat jelzik.
Menüelem
Almenü-elem
Almenü-elem
Leírás
Vezeték nélküli menü
megjegyzés:
A menü elérhető a kezelőpanel Vezeték nélküli gombjának megérintésével is.
Vezeték nélküli direkt beállítások
Vezeték nélküli direkt be/ki
A vezeték nélküli direkt Wi-Fi hozzáférés funkció engedélyezése vagy letiltása.
Vezeték nélküli direkt név
Állítsa be az eszköz direkt Wifi nevét, hogy a készüléket más, a Wi-Fi Direct protokollt támogató vezeték nélküli eszközről is elérhesse.
Vezeték nélküli direkt mód
Állítsa be a terméken a direkt Wifi üzemmódot.
 • Ha a vezeték nélküli hozzáférést mobil eszközről csak a készülék nyomtatási funkcióihoz szeretné engedélyezni , akkor válassza a Print Only (Csak nyomtatás) lehetőséget (ez az alapértelmezett beállítás).
 • Ha a készülék összes funkciójához és beállításához szeretné engedélyezni a mobil eszközről való hozzáférést, akkor válassza az Open Network (Nyílt hálózat) lehetőséget.
Vezeték nélküli telepítési varázsló
Bemutatja a készülék vezeték nélküli hálózatban történő telepítésének lépéseit
Wi-Fi védett telepítést
Ha a vezeték nélküli útválasztó támogatja ezt a funkciót, használja ezt a módszert a készülék vezeték nélküli hálózatban történő beállításához. Ez a legegyszerűbb módszer.
Hálózati teszt futtatása
Teszteli a vezeték nélküli hálózatot, és kinyomtatja az eredményeket tartalmazó jelentést.
A vezeték nélküli készülék be-/kikapcsolása
A vezeték nélküli hálózati funkció engedélyezése vagy letiltása.
TCP/IP konfig.
Automatikus*
Kézi
Automatikus: A készülék automatikusan konfigurálja az összes TCP/IP beállítást a DHCP, BootP vagy AutoIP segítségével.
Kézi: Manuálisan konfigurálhatja az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót. A kezelőpanel kéri, hogy adja meg értékeket az egyes címrészletekhez. Ha elkészült az összes címmel, a készülék kéri a cím megerősítését, mielőtt a következő címhez lépne. Miután mindhárom címet beállította, a hálózat újrainicializál.
Automatikus csere
Be*
Ki
A szokásos 10/100 megabites hálózati kábel használatának engedélyezése vagy tiltása, amikor a készülék közvetlenül van csatlakoztatva egy számítógéphez.
Hálózati szolgáltatások
IPv4
IPv6
Az IPv4 és IPv6 protokoll engedélyezése vagy letiltása. Alapértelmezett állapotban mindkét protokoll engedélyezve van.
Kapcsolódási sebesség
Automatikus*
10T teljes
10T fél
100TX teljes
100TX fél
A kapcsolódási sebesség kézi beállítása, amennyiben szükséges.
Miután beállította a kapcsolódási sebességet, a készülék automatikusan újraindul.
HTTPS alkalmazása
Igen
Nem*
A készülék beállítása oly módon, hogy az csak a HTTPS (hypertext transfer protocol secure) biztonságos protokollt használó weboldalakkal kommunikáljon.
Alapértelmezés visszaállítása
Minden hálózati konfigurációt visszaállít a gyári alapbeállításokra.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...