hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP Deskjet 1000 (J110), 2000 (J210), 3000 (J310) és Deskjet Ink Advantage 2010 (K010a) sorozatú nyomtatók - A nyomtató nem húzza be vagy adagolja a papírt

Probléma

A készülék nem húz be vagy adagol papírt a papírtálcáról. A készülék esetleg ad valamiféle zajt, mintha nyomtatna, de papír nem halad rajta keresztül

Hogyan használandók az ebben a dokumentumban lévő megoldási javaslatok

Papíradagolási probléma számtalan okból fordulhat elő, mint például a poros vagy szennyezett papírgörgők, a tálcában lévő papír állapota, vagy akár szoftverproblémák miatt.
A probléma megoldásához próbálja végig a jelen dokumentumban felsorolt megoldási lehetőségeket, majd a jelen szakaszban bemutatott lépések alapján nyomtassa ki az öntesztjelentést. Ezzel a lépéssel meghatározhatja, hogy a készülék hardvere megfelelően működik-e. Ha valamelyik megoldással sikerül elhárítani a problémát, és a termék sikeresen kinyomtatja az öntesztjelentést, befejezheti a hibaelhárítást.
Öntesztjelentés nyomtatása
 1. Nyissa meg a HP készülékszoftvert.
  megjegyzés:
  A HP készülékszoftvert megnyithatja a számítógép asztaláról is: kattintson duplán a HP-készülék ikonjára ().
  Ekkor megnyílik a készülékszoftver.
 2. Kattintson duplán a Nyomtatóműveletek elemre.
 3. Kattintson duplán a Karbantartási feladatok elemre.
 4. Kattintson az Eszközszolgáltatások fülre, majd kattintson a Diagnosztikai információk nyomtatása () elemre. Ekkor kinyomtatódik az öntesztjelentés.
FONTOS: Próbáljon minden megoldási kísérlet után öntesztjelentést nyomtatni, még akkor is, ha a megoldás megszünteti a problémát.
A következő videó azt mutatja, hogyan lehet megoldást találni a „Kifogyott a papír” hibaüzenetre, amikor ténylegesen van papír betöltve a készülékbe.
megjegyzés:
Ezen a videón a HP Deskjet 3000 készülék látható. Előfordulhat, hogy a készülék külseje eltér az Ön készülékétől, de a lépések megegyeznek.
.
Ha valamilyen probléma jelentkezne a videó megtekintésekor, vagy más méretben kívánja megtekinteni a videót, kattintson ide a videó YouTube-on történő lejátszásához.

1. megoldási lehetőség: Visszaállítás végrehajtása

Néha a készülék újraindítása megszüntetheti a papíradagolási hibát. Kövesse az alábbi lépéseket a visszaállítás elvégzéséhez.

1. lépés: A nyomtató alaphelyzetbe történő visszaállítása

 1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a tápkapcsológombot ().
 2. A készülék bekapcsolt állapotában húzza ki a tápkábelt a készülék hátoldalából.
 3. Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból.
 4. Várjon legalább 15 másodpercig.
 5. Dugja vissza a tápkábel dugóját a fali csatlakozóba.
 6. Illessze vissza a tápkábel csatlakozóját a készülék hátoldalába.
 7. Ha a készülék nem kapcsol be automatikusan, a bekapcsoláshoz nyomja meg a Tápkapcsológombot ().

2. lépés: Öntesztjelentés nyomtatása

Nyomtasson ki egy önteszt-jelentést. Lásd a dokumentum elején található, ezeknek a megoldási lehetőségeknek a használatára vonatkozó részt.
 • Ha az öntesztjelentés nyomtatása sikeres, próbálja ismét kinyomtatni az eredeti dokumentumot. Ha a probléma megoldódott, nincs szükség a hibaelhárítás folytatására.
 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.
 • Ha az öntesztjelentés nyomtatása sikertelen, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

2. megoldási lehetőség: A papír állapotának ellenőrzése, majd a papír ismételt betöltése

A papíradagolási problémák fakadhatnak abból is, hogy a tálcában poros, szakadt, gyűrődött, nedves vagy meghajtott papír van. A papír minősége is fontos tényező. Csak jó minőségű, a készülék specifikációinak megfelelő papírt használjon. Kövesse az alábbi lépéseket a papír minőségének ellenőrzéséhez.
megjegyzés:
Ezekhez a hibaelhárítási lépésekhez csak 10-25 lap sima fehér, még nem használt papírt használjon.

1. lépés: A papír állapotának ellenőrzése

 1. Távolítsa el a papírköteget a tálcából.
 2. Ellenőrizze, hogy vannak-e akadályok a tálcában. Zseblámpa segítségével tekintse meg a tálcában található szerkezetet annak ellenőrzése végett, hogy semmi sem akadályozza a papír behúzását. Még a kisméretű papírdarabok is akadályozhatják a papíradagolást.
  megjegyzés:
  Ha a papírúton akadályt talál, ugorjon a görgők tisztítását ismertető részhez.
 3. Ellenőrizze a papír állapotát, majd cserélje ki a szakadt, poros, hullámos, gyűrött vagy meghajlott papírlapokat.
 4. Ellenőrizze, hogy a papírkötegben kizárólag azonos méretű és típusú papírok találhatók-e. Ne tegyen be többféle papírt a tálcába. A termék egyszerre csak egyféle típusú papírt képes feldolgozni.
 5. Egy sima felülethez ütögetve igazítsa össze a lapok széleit.
 6. Ügyeljen rá, hogy a papírköteg legalább 10, de legfeljebb 25 lapot tartalmazzon.
  megjegyzés:
  Ez a megkötés csak az alábbi hibaelhárítási lépések végrehajtására vonatkozik. Ha a probléma megoldódott, a termék előírt tálcakapacitásának függvényében további papírlapokat is behelyezhet.

2. lépés: Papír ismételt betöltése

 1. Ha a készülék még nincs bekapcsolva, a bekapcsoláshoz nyomja meg a Tápkapcsológombot ().
 2. Emelje fel a papírtálcát.
  Ábra : A papírtálca felemelése
  Ábra: Az adagolótálca felemelése
 3. Engedje le a kiadótálcát, és húzza ki a tálcahosszabbítót.
  Ábra : A kiadótálca leengedése
  Ábra: A kiadótálca leengedése
 4. Csúsztassa a papírszélesség-beállítókat a legszélső helyzetébe.
  Ábra : A papírszélesség-beállítók csúsztatása
  Ábra: A papírszélesség-beállítók csúsztatása a legszélső helyzetbe.
 5. Töltsön be még nem használt, sima fehér letter vagy A4 méretű papírt a tálcába a rövid élével előre és a nyomtatandó oldallal felfelé.
  Ábra : Papír betöltése a tálcába
  Ábra: Papír betöltése a tálcába
 6. Csúsztassa a papírszélesség-beállítót jobbra, ütközésig a papír széléig, de úgy, hogy ne hajlítsa meg vele a papírt.
  Ábra : A papírszélesség-beállító csúsztatása jobbra
  Ábra: A papírszélesség-beállító csúsztatása jobbra

3. lépés: Öntesztjelentés nyomtatása

Nyomtasson ki egy önteszt-jelentést. Lásd a dokumentum elején található, ezeknek a megoldási lehetőségeknek a használatára vonatkozó részt.
 • Ha az öntesztjelentés nyomtatása sikeres, próbálja ismét kinyomtatni az eredeti dokumentumot. Ha a probléma megoldódott, nincs szükség a hibaelhárítás folytatására.
 • Ha a probléma továbbra is fennáll, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.
 • Ha az öntesztjelentés nyomtatása sikertelen, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

3. megoldási lehetőség: A papírbehúzó görgők tisztítása

A készülék belsejében található görgőkön felhalmozódó por vagy papírmaradványok papíradagolási problémákat okozhatnak. Az alábbi lépéseket követve tisztítsa meg a görgőket.

1. lépés: A papírbehúzó görgők tisztítása

megjegyzés:
A görgők megtisztításához hosszú pamut törlőruhára lesz szüksége.
 1. Nyomja meg a tápkapcsológombot () a készülék kikapcsolásához.
 2. A készülék hátoldalából húzza ki a tápkábelt.
 3. Emelje fel az adagolótálcát.
  Ábra : Az adagolótálca felemelése
  Ábra: Az adagolótálca felemelése
 4. A nyitott adagolótálcán keresztül nézzen lefelé és keresse meg a szürke papírbehúzó görgőket. A terület megvilágításához lehet, hogy zseblámpára lesz szüksége.
  Ábra : Papírbehúzó görgők
  Fénykép: papírbehúzó görgők
 5. Nedvesítsen meg egy hosszú pamut törlőruhát palackozott vagy desztillált vízzel, majd csavarja ki a felesleges vizet a törlőruhából.
 6. Nyomja a törlőruhát a görgőkre, majd forgassa a görgőket az ujjaival felfelé. Mérsékelt erővel nyomja rá a ruhát a görgőkre, hogy eltávolítsa a port vagy szennyeződéseket.
 7. Hagyja körülbelül 10-15 percig száradni a görgőket.
 8. Csatlakoztassa újra a hálózati tápkábelt a készülék hátsó részébe.
 9. Ha a HP-készülék nem kapcsolódik be, nyomja meg a tápkapcsológombot ().

2. lépés: Öntesztjelentés nyomtatása

Nyomtasson ki egy önteszt-jelentést. Lásd a dokumentum elején található, ezeknek a megoldási lehetőségeknek a használatára vonatkozó részt.
 • Ha az öntesztjelentés kinyomtatódik, kísérelje meg újból az eredeti dokumentum kinyomtatását. Ha a probléma megoldódott, nincs szükség a hibaelhárítás folytatására.
 • Ha az öntesztjelentés kinyomtatódik, de az eredeti dokumentum nem, akkor folytassa a dokumentumban található következő megoldással.
 • Ha az öntesztjelentés nem nyomtatódik ki, kísérelje meg újból kinyomtatni a jelentést. Figyelje a gumiból készült papírbehúzó görgők hangját; hallania kell, ahogy azok forognak. Majd lassan próbálja meg beljebb nyomni a papírt, amíg a görgő be nem húzza azt. Ügyeljen, hogy ne tolja be túl messzire a papírt, mert az papírelakadást okozhat.
  • Ha az öntesztjelentés nem nyomtatódik ki, amikor lassan beljebb nyomja a papírt, ismételje meg az előző lépéseket a görgők újbóli megtisztításához. Ha a probléma ismételt tisztítás után is fennáll, ugorjon a dokumentumban található következő megoldási lehetőségre, majd szervizeltesse a készüléket.
  • Ha az öntesztjelentés kinyomtatódik, amikor lassan beljebb nyomja a papírt, próbálja meg ismét kinyomtatni az eredeti dokumentumot. Előfordulhat, hogy papír nincs elég messze betöltve a készülékbe. Ha a probléma megoldódott, nincs szükség a hibaelhárítás folytatására.
  • Ha a papír csak akkor halad keresztül a készüléken, amikor lassan beljebb nyomja azt, akkor az előző lépéseket megismételve tisztítsa meg újra a görgőket. Ha a probléma ismételt tisztítás után is fennáll, ugorjon a dokumentumban található következő megoldási lehetőségre, majd szervizeltesse a készüléket.

4. megoldási lehetőség: A papírbeállítások megadása a nyomtató-illesztőprogramban

Előfordulhat, hogy a készülék nem húzza be a papírt, ha a papírtálcában lévő papír mérete és típusa nem egyezik a nyomtató-illesztőprogramban beállított mérettel és típussal. A készüléknek ez a funkciója segít elkerülni a tinta és a papír pazarlását, ha a papír nem az adott feladathoz elvárt típusú.
 1. Térjen vissza a dokumentumhoz, amelyet nyomtatni próbált, amikor a probléma fellépett.
 2. Kattintson a Fájl menüpontra, majd kattintson a Nyomtatás menüelemre. Megnyílik a Nyomtatás párbeszédpanel.
  Ábra : Kattintson a Fájl menüpontra, majd kattintson a Nyomtatás menüelemre
  Ábra: Kattintson a Fájl menüpontra, majd kattintson a Nyomtatás menüelemre
 3. Válassza ki az Ön készülékét, majd kattintson a Tulajdonságok gombra. Ekkor megjelenik a nyomtató Tulajdonságok párbeszédpanel.
 4. Kattintson a Papír/Minőség fülre.
 5. A Papírméret legördülő menüben ellenőrizze, hogy a kiválasztott opció megfelel-e a papírméretnek. Például, ha a készülékbe legal méretű papír van betöltve, akkor válassza a Legal 8,5 x 14 hüv. lehetőséget.
 6. Az Adathordozó legördülő menüben válassza ki a készülékbe betöltött papírnak megfelelő papírtípust.
 7. Kattintson az OK gombra a beállítások alkalmazásához.
 8. A nyomtatási feladat indításához kattintson az OK gombra a Nyomtatás párbeszédpanelen.
 • Ha a készülék kinyomtatja a dokumentumot, a probléma megoldódott, és nincs szükség a hibaelhárítás folytatására.
 • Ha a dokumentumot sima fehér papírra sikerül kinyomtatni, speciális típusúra viszont nem, nincs szükség a hibaelhárítás folytatására. A hibát valószínűleg a nyomtatáshoz használt papír, esetleg valamilyen csatlakoztatási probléma okozta. A további lehetőségek ellenőrzése végett tekintse meg a dokumentum végén található Okok és Megelőzés című részt.
 • Ha a dokumentum nyomtatása sikertelen, folytassa a következő megoldási lehetőséggel.

5. megoldási lehetőség: A készülék szervizben történő javítása

Ha a készülék kinyomtatott öntesztjelentést sima fehér papírra, akkor a nyomtató működőképes, és nem kell lecserélni. Egyéb tényezők – például csatlakozási probléma, a nyomtató-illesztőprogram beállításai, speciális papírok, fotópapír fényes oldala felfelé van, vagy sima vagy sérült papír – okozhatják a problémát. Az alábbi szakaszokat átnézve megismerheti a jellemző okokat, valamint a probléma elkerülésének módját.
Vigye szervizbe vagy cserélje ki HP készülékét, ha az összes előző lépést végrehajtotta.
Annak megállapításához, hogy a készüléke még garanciális-e, látogasson el a garancia-ellenőrzési webhelyre: http://www.support.hp.com/checkwarranty. A javítás vagy csere ütemezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással. Ha az ázsiai csendes-óceáni térségében tartózkodik, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyféltámogatással, és keresse meg az adott terület helyi szervizközpontját.
Lejárt garanciájú készülékek esetén előfordulhat, hogy javítási díjat számolnak fel.
FONTOS: A készülék szervizeléséről csak akkor gondoskodjon, ha a fenti megoldási lehetőséget mindegyikét megpróbálta, és a készülék továbbra sem nyomtat öntesztjelentési oldalt sima papírra.

A papíradagolási problémák megelőzése

A papíradagolási problémák megelőzéséhez kövesse az alábbi útmutatásokat:
 • Töltsön be legalább 10 oldalt a tálcába, ügyelve arra, hogy ne terhelje túl.
 • Helyezze be a papírt megfelelően, majd tolja be, ameddig csak lehet.
 • A tálcába egyszerre csak egyféle típusú papírt töltsön be.
 • A papírt száraz, hűvös helyen tárolja.
 • A tálcába kizárólag üres, korábban még nem használt papírt töltsön be.
 • Ha a papír már hosszabb ideje a fotótálcában volt, helyezze be ismét. Kerülje a poros papír használatát.
 • Csak akkor töltsön be papírt, ha a termék befejezte a nyomtatást, vagy ha a kijelzőn az „Out of Paper” („Elfogyott a papír”) üzenet jelenik meg.

Ok

Az alábbiak bármelyike okozhatja a problémát:
 • A papírtálcák üresek vagy túlterheltek.
 • A papír hullámos.
 • A papír nem a nyomtatási oldalával vagy fényes oldalával felfelé van betöltve a tálcába. Fotópapírok esetében mindig a papír durvább oldala nézzen lefelé.
 • A papír túlságosan simított ehhez a készülékhez.
 • Lehet, hogy a papír nem érintkezik az adagológörgőkkel.
 • A papírszélesség-beállító túl szorosan van a papírköteg széléhez nyomva.
 • A papírtálca nincs teljesen behelyezve a készülékbe.
 • A nyomtató-illesztőprogramban megadott papírbeállítások nem egyeznek a papírtálcába betöltött papír jellemzőivel.
 • A gumiból készült papíradagoló görgők porosak.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...