hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SOROZATA - Fax hibaüzenetei

Ha a HP LaserJet készülék analóg faxot küldött vagy fogadott, akkor a faxolási folyamat során fellépő bármilyen hiba megjelenik a készülék kezelőpaneljén, és feljegyzésre kerül a faxjelentésbe. A faxhibákat számos tényező okozhatja, azok leggyakoribb oka a telefonvonal megszakadása vagy zajossága. A faxolás közben fellépő hibák azok eredetétől függetlenül megjelennek a készülék kijelzőjén.
Ha a faxolási folyamat megszakad, illetve a faxtovábbítás vagy -fogadás közben hiba lép fel, a készülék faxalrendszere egy kétrészes állapot-/hibaleírást hoz létre. A normál vagy sikeres faxok esetén is megjelenik egy nyugtázó üzenet. Az üzenet egy szöveges leírásból és egy számkódból áll (néhány üzenet nem tartalmaz számkódot). A készülék kezelőpanelén csak az üzenet szöveges része jelenik meg, ugyanakkor az üzenet szöveges része és számkódja is megtalálható a Faxtevékenység naplóban, a Faxhívási jelentésben és a T.30 faxnyilvántartóban (ezeket a faxjelentéseket a készülék kezelőpaneléről külön-külön is kinyomtathatja az Adminisztráció > Jelentések > Faxjelentések és az Adminisztráció > Hibaelhárítás > Fax > T.30 faxnyilvántartó menük használatával). A jelentésekben a számkód az üzenet szöveges része után zárójelben jelenik meg. Például, kommunikációs hiba esetén a kezelőpanelen a következő jelenik meg: Sikertelen fax: Kommunikációs hiba. Ugyanaz a hiba a Faxtevékenység napló Eredmény sorában a következőképpen jelenne meg: Kommunikációs hiba (17). Ebben a példában a kommunikációs hibához hozzárendelt számkód értéke 17.
A számkódot a faxmodem hozza létre. Rendszerint a (0) számkód jelzi a modem normál válaszát. Néhány üzenet mindig a (0) számkódot jeleníti meg, míg más üzenetek a körülményektől függő számkód tartományokat tartalmazhatnak, egyes üzenetek pedig egyáltalán nem tartalmaznak számkódot. A (0) számkód általában a faxmodem hibamentes működését jelzi, így akár arról is tájékoztathat, hogy a hiba a faxolási alrendszer más részében fordult elő. A nullától eltérő hibakódok a modem által végrehajtott tevékenység vagy művelet további részleteit ismertetik, nem feltétlenül a modem hibás működését jelentik.
A következő táblázatok a leggyakoribb számkódokhoz tartozó faxüzeneteket és a javasolt hibaelhárítási műveleteket tartalmazzák. A normál üzenetek és a normál eseményt jelző üzenetek is megtalálhatók a táblázatokban. Például, ha a készülék nem tudott egy faxot elküldeni a foglalt számra, akkor a Foglalt üzenet jelenik meg. Ebben az esetben a faxolási alrendszerben nincs hiba. Az üzenet azt jelzi, hogy a faxolás a hívott telefonszám foglaltsága miatt sikertelen volt.
Az itt felsoroltaktól eltérő, számkódot tartalmazó állandó hibaüzenetek elhárításához vegye igénybe az ügyfélszolgálat segítségét. Az ügyfélszolgálat felhívását megelőzően a hiba azonosításának elősegítése érdekében kinyomtathatja a legutóbbi faxhívás részletes adatait. A faxolás részletes adatainak listáját T.30 faxnyilvántartónak nevezzük, melyet a legutóbbi faxra vonatkozóan ki is nyomtathat, vagy beállíthatja úgy is, hogy a készülék a faxnyilvántartót faxhiba esetén minden esetben kinyomtassa. A T.30 faxnyilvántartó kinyomtatásához vagy konfigurálásához nyomja meg az Adminisztráció, Hibaelhárítás, majd a T.30 faxnyilvántartó menüpontot. Ezután kinyomtathatja a legutóbbi fax jelentését vagy beállíthatja, mikor kívánja kinyomtatni a T.30 faxnyilvántartót.

Faxküldési üzenetek

Faxküldési üzenetek
Üzenet
Hiba száma
Leírás
Művelet(ek)
Megszakítva
0
A faxolást a felhasználó a készülék kezelőpanelén megszakította.
Nincs.
Sikeres
Sikeres faxküldés.
Nincs.
Foglalt
0
A hívott faxkészülék foglalt.
A fax automatikusan visszatér készenléti üzemmódba (ha így van beállítva) vagy próbálja meg a faxot később újra elküldeni.
Nem válaszol
0
A hívott faxkészülék nem válaszol a hívásra.
A hívott faxkészülék esetleg nincs csatlakoztatva vagy ki van kapcsolva. Kérje meg a hívott felet, hogy ellenőrizze a készüléket. Próbálja újra elküldeni a faxot.
Tömörítési hiba
Bármely
A faxadatok sérültek vagy a küldő készülék nem küldte el azokat.
Próbálja újra elküldeni a faxot.
Nincs tárcsahang
0
A fax elküldése során a készülék nem észlelt tárcsahangot.
Ellenőrizze a telefonvonal működését, és a faxküldéshez kapcsolja ki a tárcsahang észlelését.
Modemhiba
Bármely
A belső faxmodem váratlan vagy hibás választ küldött a készüléknek.
Próbálja meg ismét elküldeni a faxot. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
megjegyzés:
Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a modem hardvere hibás.
Kommunikációs hiba
17 vagy 36
A hívó és a hívott között megszakadt a telefonos kapcsolat. Ezt hanghívások is okozhatják.
Próbálja újra elküldeni a faxot.
Kommunikációs hiba
17 és 36-on kívül bármely másik kód
Általános kommunikációs hiba, ami a faxtovábbítás megszakadását vagy az elvárttól eltérő végrehajtását okozta.
Próbálja meg ismét elküldeni a faxot. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Szünethiba
0
A fax képfájljának lemezre írása vagy onnan történő beolvasása sikertelen. Ennek az lehet az oka, hogy a készülék lemeze megsérült, vagy a túl kevés a szabad hely a készülék lemezén.
Próbálja meg ismét elküldeni a faxot. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Laphiba
0
Nem megfelelő az oldalszélesség, vagy az oldal túl sok hibás sort tartalmaz.
Próbálja meg ismét elküldeni a faxot. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Memóriahiba
0
Nincs elegendő RAM memória a készüléken.
Ha a hiba többször előfordul, bővítse a készülék memóriáját.
A művelet nem sikerült
Bármely
Faxhiba, a faxolási feladat végrehajtása sikertelen.
Próbálja meg ismét elküldeni a faxot. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Áramkimaradás
0
A faxot küldő készüléken a fax továbbítása közben tápellátási hiba lépett fel.
Próbálja újra elküldeni a faxot.
Nincs érzékelhető fax
17 vagy 36
A hívott számon nem észlelhető faxkészülék. Ezt hanghívások is okozhatják.
Ellenőrizze a faxszámot, és a címzettel ellenőriztesse, hogy a faxkészülék be legyen kapcsolva, csatlakoztatva legyen, majd próbálja meg újra elküldeni a faxot.

Faxfogadási üzenetek

Faxfogadási üzenetek
Üzenet
Hiba száma
Leírás
Művelet(ek)
Sikeres
Sikeres faxfogadás.
Nincs.
Blokkolva
A faxfogadás sikertelen, mert a fogadó faxkészüléken a letiltott számok funkció megszakította azt.
Nincs.
Modemhiba
Bármely
A belső modem váratlan vagy hibás választ adott a készüléknek. Ez a hiba például olyankor fordul elő, amikor faxot próbál küldeni, miközben egy fax érkezik.
Küldesse el ismét a faxot. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Kommunikációs hiba
17, 36
A hívó és a hívott között megszakadt a telefonos kapcsolat.
Kérje meg a feladót, hogy ismét küldje el a faxot (ha a küldő faxkészülék ezt nem próbálja meg automatikusan).
Kommunikációs hiba
17 és 36-on kívül bármely másik kód
Általános kommunikációs hiba, ami a faxtovábbítás megszakadását vagy az elvárttól eltérő végrehajtását okozta.
Küldesse el ismét a faxot. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Szünethiba
0
A képfájl lemezre írása vagy onnan történő beolvasása sikertelen. Ennek az lehet az oka, hogy a készülék lemeze megsérült, vagy a túl kevés a szabad hely a lemezen.
Küldesse el ismét a faxot. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Laphiba
0
Nem megfelelő az oldalszélesség, vagy az oldal túl sok hibás sort tartalmaz.
Küldesse el ismét a faxot. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Memóriahiba
0
Nincs elegendő RAM memória a készüléken.
Ha a hiba többször előfordul, bővítse a készülék memóriáját.
Tömörítési hiba
0
Hibás fax – a fogadott képfájl dekódolása sikertelen.
Kérje meg a feladót, hogy újra küldje el a faxot, valamint engedélyezze az ECM hibajavítási módot, ha az még nincs engedélyezve.
Nyomtatási hiba
0
Hibás fax – a fogadott képfájl dekódolása sikertelen.
Kérje meg a feladót, hogy újra küldje el a faxot, valamint engedélyezze az ECM hibajavítási módot, ha az még nincs engedélyezve.
Érvénytelen lekérdezés
0
A faxlekérdezés funkció megkísérelt egy faxot egy másik készülékről lekérni, de nem volt elérhető faxkészülék.
Lépjen kapcsolatba a lekérdezett faxkészülék kezelőjével, és ellenőrizze, hogy a faxkészülék rendelkezésre áll-e, majd próbálja meg újra a lekérdezést.
A művelet nem sikerült
Bármely
Faxhiba. Ide tartozik az összes egyéb hiba.
Küldesse el ismét a faxot. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
Áramkimaradás
0
Faxfogadás közben tápellátási hiba lépett fel.
Kérje meg a feladót a fax újbóli elküldésére.
Nincs érzékelhető fax
17, 36
Beszédhívás érkezett a faxkészülékre.
Nincs

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...