hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Feladatok tárolása

Lehetőség van másolási vagy nyomtatási feladatok tárolására a készüléken, hogy azokat később bármikor kinyomtathassa. A tárolt feladatok megoszthatók más felhasználókkal vagy magánjellegűként is beállíthatók.

Feladatok tárolása a készüléken

 1. Helyezze az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé az üvegre vagy nyomtatott oldalával felfelé a lapadagolóba.
 2. A Feladattárolás funkció megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg a Feladattárolás elemet. Kattintson a Létrehozás fülre.
 3. Adja meg a tárolt feladat nevét az alábbi lehetőségek valamelyikét használva:
  • Jelöljön ki egy létező mappát a listából. Érintse meg az Új feladat elemet, és adjon meg egy feladatnevet.
  • Érintse meg a létező Mappanév: vagy Feladat neve: alatti mezőt, majd szerkessze a szöveget.
 4. A magánjellegű tárolt feladatok neve mellett egy lakat ikon található, ezek lekéréséhez meg kell adni a megfelelő PIN-kódot. A feladat magánjellegűvé tételéhez válassza a Nyomtatási PIN-kód elemet, majd adja meg a PIN-kódot a feladathoz.
 5. Az egyéb feladattárolási opciók megtekintéséhez érintse meg a További opciók elemet. Egyéni beállítások használatára vonatkozó további tudnivalókért lásd: .
 6. Ha minden kívánt opciót beállított, a dokumentum beolvasásához és a feladat tárolásához érintse meg a Tárolt feladat létreh. gombot (). A feladat annak törléséig el van mentve a készüléken, így szükség esetén bármikor kinyomtatható.
  Ha be van jelentkezve a készülékre, a feladat az Ön bejelentkezési nevét viselő mappában tárolódik el. Ha nincs bejelentkezve a készülékre, a feladat egy nyilvános mappában tárolódik el.
  A feladat lehívására vonatkozó tudnivalókat lásd: .

Számítógépről bejövő feladatok tárolása

Azon kívül, hogy a készülék kezelőpaneljének használatával beolvashat egy dokumentumot és azt eltárolhatja, lehetőség van arra is, hogy számítógépről küldjön át egy feladatot és azt tárolja a készüléken. Ehhez a nyomtató-illesztőprogramot használja. Amikor a számítógépről érkező feladatot tárol, számos tárolási feladattípus közül választhat.
Tárolt feladatok típusai
Feladattárolási opció
Leírás
Próbanyomat és megtartás
A feladat rövid távú tárolásra van a készülékre küldve. Ha több példányt kell kinyomtatnia egy feladatból, de mielőtt az összeset kinyomtatná, szeretné ellenőrizni a végeredményt, akkor válassza ezt a funkciót. A feladatot a számítógép elküldi a készülékre, ahol az egyszer kinyomtatódik. A készülék kezelőpultján megadhatja, hogy a készülék kinyomtassa-e a többi példányt, vagy törölje a feladatot. A példányok kinyomtatása után a feladat törlődik a készülékről.
Feladat tárolása nyomtatásig
A feladatot a készülék tárolja, amíg Ön vagy valaki más le nem hívja azt a készüléken. Ha megad egy négyjegyű PIN-kódot, akkor a feladat lehívásához meg kell adni az adott PIN-kódot.
A készülék a nyomtatás után automatikusan törli a feladatot.
Gyorsmásolás
A feladatot a számítógép elküldi a készülékre, ahol az egyszer kinyomtatódik. A készülék tárolja a feladatot, hogy szükség esetén további példányokat lehessen nyomtatni.
Tárolt feladat
A feladatot a készülék addig tárolja, amíg Ön nem törli azt. A feladatot a készülék nem nyomtatja ki, amíg azt Ön vagy valaki más le nem hívja a készüléken. Ha megad egy négyjegyű PIN-kódot, akkor a feladat lehívásához meg kell adni az adott PIN-kódot.
Ezt a opció olyan dokumentumok tárolására használja, amelyeket sok felhasználó közösen használ.

A feladattárolási opciók konfigurálása

A készülék számos funkciót kínál a készüléken beolvasott és tárolt feladatok optimalizálására. Ezen funkciók mindegyike elérhető a Feladattárolás képernyőn, amikor létrehoz egy tárolt feladatot.
megjegyzés:
Ezek a funkciók nem állnak rendelkezésre a feladat nyomtatásra történő lehívásakor.
A Feladattárolás képernyő két oldalból áll. Az első oldalról a következő oldalra lépéshez érintse meg a További opciók elemet.
Egy adott opció használatának részleteihez érintse meg az opciót, majd érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található súgó () gombot. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a feladattárolási opciókról.
megjegyzés:
Előfordulhat, hogy a lehetőségek némelyike nem jelenik meg, attól függően, hogy mely tartozékok vannak telepítve. Az opciók a táblázatban a megjelenésük sorrendjében vannak felsorolva.
Opciók tárolt feladatokhoz
Opció neve
Leírás
Tűzés/Leválogatás vagy Leválogatás
Ha csatlakoztatva van az opcionális HP többfunkciós befejezőegység, akkor rendelkezésre áll a Tűzés/Leválogatás lehetőség. Ezzel a funkcióval beállíthatja a példányok lapjainak kötegekbe való tűzésére és összegyűjtésére vonatkozó opciókat.
Ha nincs csatlakoztatva van az opcionális HP többfunkciós befejezőegység, akkor a Leválogatás lehetőség áll rendelkezésre. Ezzel a funkcióval az egyes lapkötegeket az eredeti dokumentummal megegyező sorrendbe rendezheti.
Papír kiválasztása
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a használni kívánt méretű és típusú papírt tartalmazó tálcát.
Képbeállítás
Ezzel a funkcióval javíthatja a fájl általános minőségét. Például megadhatja a sötétség, élesség és kontraszt beállításait, a Háttér tisztítása beállítás segítségével pedig eltávolíthatja a háttérben lévő halvány képeket, vagy eltávolíthat világos háttérszíneket.
Tartalom tájolása
Ezzel a funkcióval megadhatja, hogyan helyezkedik el az oldalon az eredeti oldal tartalma: álló vagy fekvő.
Kimeneti tálca
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a kimeneti tálcát a másolatokhoz. Ha a HP többfunkciós befejezőegység csatlakoztatva van a készülékhez, a tűzött másolatok mindig az 5. kimeneti tálcába kerülnek.
Oldalak laponként
Ezzel a funkcióval több oldal másolható egyetlen papírlapra.
Vízjel
Ezzel a funkcióval szöveges karakterláncot nyomtathat átlósan, az egyes oldalak közepén áthaladva.
Fedőlapok
Ezzel a funkcióval félig átlátszó képet nyomtathat az egyes oldalakra. A fedőlapok hasonlóak a vízjelekhez, de a fedőlapok bármilyen képet, például vállalati logót is tartalmazhatnak.
Fejezetoldalak
Ezzel a funkcióval másolhatók olyan dokumentumok, amelyek fejezetekből állnak. Megadhatja, hogy a fejezetek mindig a bal, vagy mindig a jobb oldalon kezdődjenek-e. Szükség esetén a készülék üres oldalakat szúr be, hogy az egyes fejezetek első oldalai a megfelelő oldalra kerüljenek.
Dátum/Idő bélyegző
Ezzel a funkcióval a másolatokra rányomtathatja a dátumot és az időt. Az adatok számozási módja és elhelyezése beállítható.
Oldalszámbélyegzés
Ezzel a funkcióval oldalszámokat nyomtathat a másolatokra. A számozási mód és az elhelyezés beállítható.
Szöveg bélyegzése
Ezzel a funkcióval előre megadott szöveges üzenet nyomtatható másolatokra, vagy megadott üzenet nyomtatható. A szöveges bélyegző hasonló a vízjelhez, de módosítható az oldalon való elhelyezkedése és a szöge.
Részszám bélyegzése
Ezzel a funkcióval a másolatokra rányomtathatja a részszámot. Ha például öt másolatot készít egy dokumentumról, az első rész minden oldalára az 1-es szám lesz bélyegezve.
Széltől-szélig
Ha az eredeti dokumentumot a szélekhez közel nyomtatták, ezzel a funkcióval biztosíthatja, hogy a tartalom a lehető legteljesebb mértékben le legyen másolva. Az élek mentén azonban előfordulhatnak árnyékok.
Kép eltolása
Ezzel a funkcióval eltolhatja a képet az oldalon.
Képismétlés
Ezzel a funkcióval ugyanaz a kép többször is rámásolható egyetlen papírlapra. A funkció használatához helyezze az eredetit a síkágyas lapolvasó üvegére, és hagyja nyitva a fedelet.

Tárolt feladatok lekérése

A készüléknél lekérhetők és kinyomtathatók a készüléken tárolt feladatok, függetlenül attól, hogy azok a készüléken voltak-e beolvasva, vagy számítógépről küldték át őket.
Ha nem rendelkezik engedéllyel színes nyomtatásra, akkor nem tud tárolt feladatot lekérni vagy kinyomtatni. Ebben az esetben a készülék figyelmeztetést küld.
 1. A Feladattárolás funkció megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg a Feladattárolás elemet. Kattintson a Lekérés fülre.
 2. A képernyő bal oldalán található listából válassza ki a mappát, amelyben a feladat tárolva van. Ekkor megjelenik a tárolt feladatok listája.
 3. Válassza ki a feladatot a listáról. Ha a feladat magánjellegű, érintse meg a PIN: alatti mezőt és adja meg a megfelelő PIN-kódot.
 4. A feladat nyomtatásához érintse meg a Tárolt feladat lekérése gombot ().
A készülék a legtöbb feladatot addig tartja meg, amíg azokat Ön nem törli, de egyes feladatokat automatikusan töröl a kinyomtatásuk után.
Tárolt feladat típusa
Nyomtatás utáni művelet
A készüléken beolvasott összes nyilvános és magánjellegű feladat.
Megtartás a készülék merevlemezén
Számítógépről küldött tárolt feladatok
Megtartás a készülék merevlemezén
Számítógépről küldött Gyorsmásolás tárolt feladatok
Megtartás a készülék merevlemezén
Számítógépről küldött „Feladat tárolása nyomtatásig” feladatok
Automatikus törlés nyomtatás után
Számítógépről küldött Próbanyomat és megtartás tárolt feladatok
A soron következő példányok kinyomtatása után a feladat automatikus törlése

Tárolt feladatok kezelése

Az alapértelmezett feladattárolási opciók a kezelőpanel Kezelés menüje segítségével állíthatók be. Tárolt feladatok törléséhez használja a Feladattárolás funkciót.

Tárolt feladatok törlése

Tárolt feladatok törléséhez nyissa meg a Feladattárolás funkciót a készülék kezelőpaneljén.
 1. A Kezdőképernyőn érintse meg a Feladattárolás elemet.
 2. Kattintson a Lekérés fülre.
 3. Nyissa meg a mappát, amelyben a feladat tárolva van, majd jelölje ki a kívánt feladatot.
 4. Érintse meg a Törlés elemet.
 5. Ismételje meg a műveletet az összes törölni kívánt feladat esetében.

Gyorsmásolási feladattárolási korlát

A Kezelés menü segítségével megadhatja a készüléken tárolt feladatok maximális számát.
 1. A Főképernyőn görgessen le és érintse meg a Adminisztráció lehetőséget.
 2. Érintse meg a Kezelés, majd a Tárolt feladat kezelése elemet.
 3. Érintse meg a Másol. gyorsfel. tár.korlát elemet.
 4. Adja meg a tárolandó feladatok számát. A készülék esetében ez maximum 100 feladat lehet.

Gyorsmásolási feladat tárolási időkorlát

A Kezelés menüvel beállíthat egy olyan opciót a tárolt feladatokhoz, hogy azok egy előre meghatározott idő után lejárjanak.
 1. A Főképernyőn görgessen le és érintse meg a Adminisztráció lehetőséget.
 2. Érintse meg az Kezelés, majd az Tárolt feladat kezelése elemet.
 3. Érintse meg a Gyorsmásolat feladattárolási időkorlát elemet.
 4. Az opció engedélyezéséhez érintse meg a Világít lehetőséget.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...