hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Tálcák betöltése

Minden tálcán címke jelzi a papír betöltésének helyes módját. Minden alkalommal, amikor papírt tölt be valamelyik tálcába, a készülék figyelmezteti, hogy konfigurálja a tálcát az adott papírméretre és típusra. A legjobb teljesítmény érdekében mindig állítsa be a papírméretet és típust.

1. tálca (kézi adagolótálca) betöltése

Ebbe a tálcába szabványos vagy egyedi méretű papír tölthető be. Legfeljebb 80 lap 75 g/m2 súlyú papír tölthető be. Ez a tálca használható nehezebb papírok, mint például kartonlap, HP Edgeline fényes papír vagy brosúrapapírok betöltésére is.
 1. Húzza fel és húzza ki a tálcatámasztékot, majd húzza ki a hosszabbítót.
 2. Húzza a vezetőt kifelé.
 3. Töltse be a papírt. A papírt mindig a rövid éllel előre töltse be.
  • A fejléces vagy előnyomott papírt a nyomtatási oldallal felfelé, a lap felső szélével előre töltse be.
  • Az előlyukasztott papírt a lyukasztott oldalával a készülék eleje felé töltse be.
  • Címkék betöltésekor a címkék elülső oldala lefelé nézzen.
  • A HP Edgeline fényes papír betöltésekor pörgesse át a köteget a lapok szétválasztásához, mielőtt behelyezné azt a tálcába. Ez segít megakadályozni a lapok összetapadását.
 4. Igazítsa be a vezetőket, hogy azok érintsék a papírköteget.
 5. Konfigurálja a tálcát a papír méretének és típusának megfelelően.
  1. A Kezdőképernyőn érintse meg A kellékek állapota elemet.
  2. Válassza a Tálcák fület.
  3. Ha egy adott tálcához felsorolt méret és típus nem megfelelő, érintse meg a tálca nevét, majd érintse meg a Módosítás elemet.
  4. Válassza ki a megfelelő papírméretet és -típust, majd érintse meg az OK elemet.
   VAGY
   Ha egyedi papírméretet tölt be, érintse meg az Egyedi gombot. Adja meg a papír méreteit, majd érintse meg az OK gombot, a Tálca módosítása képernyőre való visszatéréshez.
  5. A beállítások mentéséhez érintse meg az OK gombot.

2., 3. és 4. tálca betöltése

A 2. , 3. és 4. tálcába számos szabványos papírméret és -típus tölthető be. Az egyes tálcákba legfeljebb 500 lap 75 g/m2 súlyú papír tölthető be.
 1. Nyissa ki a 2., 3. vagy 4. tálcát
 2. Töltse be a papírt, egyszerre teljes íveket. A hosszú oldalt mindig a tálca elülső oldala mentén helyezze el.
  • A fejléces vagy előnyomott papírt a nyomtatási oldallal lefelé, a lap felső szélével jobbra töltse be.
  • Az előlyukasztott papírt lyukasztott oldalával a tálca elülső oldala mentén töltsön be.
 3. Állítsa be mindkét vezetőt, hogy azok a papírmérethez jelzett helyre beugorjanak.
 4. Tolja vissza a tálcát a készülékbe.
 5. Konfigurálja a tálcát az adott papírtípushoz a tálca becsukásakor az érintőképernyőn megjelenő előugró üzenet megválaszolásával. Vagy kövesse az alábbi lépéseket:
  1. A Kezdőképernyőn érintse meg A kellékek állapota elemet.
  2. Válassza a Tálcák fület.
  3. Ha egy adott tálcához felsorolt típus nem megfelelő, érintse meg a tálca nevét, majd érintse meg a Módosítás elemet.
  4. Válassza ki a megfelelő papírtípust, majd érintse meg az OK elemet.

5. tálca betöltése

Ez a tálca akár 4000 lap (8 ív) letter vagy A4 méretű papír befogadására van konfigurálva. A lapok méretére vonatkozó beállítás nem módosítható.
 1. Nyissa ki az 5. tálca felső ajtaját, és töltse be a papírt. Egyszerre teljes íveket töltsön be. A tálca lejjebb ereszkedik, ahogy egyre több papírt tölt be.
 2. Konfigurálja a tálcát az adott papírtípushoz a tálca becsukásakor az érintőképernyőn megjelenő előugró üzenet megválaszolásával. Vagy kövesse az alábbi lépéseket:
  1. A Kezdőképernyőn érintse meg A kellékek állapota elemet.
  2. Válassza a Tálcák fület.
  3. Ha az adott tálcához felsorolt papírtípus nem megfelelő, érintse meg a tálca nevét, majd érintse meg a Módosítás elemet.
  4. Válassza ki a megfelelő papírtípust, majd érintse meg az OK elemet.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...