hp-support-head-portlet

Műveletek
Betöltés...
HP ügyféltámogatás – tudásbázis

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-share-print-widget-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-concentra-wrapper-portlet

Műveletek
Betöltés...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Eszköz viselkedése menü

megjegyzés:
Ez a menü a beágyazott webszerveren keresztül is elérhető. A beágyazott webszerveren válassza a Beállítások lapot, majd a képernyő bal oldalán található menüben válassza az Eszközkonfigurálás lehetőséget.
megjegyzés:
A csillaggal (*) jelölt értékek gyári alapbeállítások. Néhány menüelemnek nincs alapbeállítása.
Eszköz viselkedése menü
Menüpont
Almenü elem
Almenü elem
Értékek
leírás
Nyelv
Válassza ki a nyelvet a listából.
Ezzel a funkcióval kiválaszthat egy másik nyelvet a kezelőpanel üzeneteinek megjelenítéséhez. Amikor egy új nyelvet választ ki, előfordulhat, hogy a billentyűzet elrendezése is módosul.
A nyelv nem módosul addig, amíg a kezelőpanel vissza nem tér a Kezdőképernyőre.
Billentyűzet elrend.
Válasszon ki egy billentyűzetelrendezést a listáról.
Testre szabhatja a kezelőpanel-információk szerkesztéséhez előugró virtuális billentyűzet elrendezését.
Billentyűlenyom. hangja
Világít*
Kikapcsolva
Ezzel a funkcióval megadhatja, hogy a képernyő megérintésekor vagy a kezelőpanel gombjainak lenyomásakor hallható legyen-e hang.
Tétlenségi időkorlát
Adjon meg egy 10 és 300 mp közötti értéket. A gyári alapbeállítás 60 mp.
Ezzel a funkcióval megadható az az időtartam, amely leteltével a készülék visszatér az alapértelmezett beállításokhoz, ha a kezelőpanelen nincs aktivitás. Az idő leteltével a készülékre bejelentkezett felhasználókat a rendszer automatikusan kilépteti.
Figyelmezt./hiba viselk.
Törölhető figyelmezt.
Világít
Feladat*
Ezzel a funkcióval állíthatja be azt az időmennyiséget, amíg a törölhető figyelmeztetések megjelennek a kezelőpanelen.
Folytatást megengedő események
Aut. folytatás (10 másodperc)
A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot*
Ezzel a beállítással konfigurálhatja a készülék viselkedését arra az esetre, amikor a készülék bizonyos hibákkal találkozik.
Elakadáselhárítás
Automatikus*
Kikapcsolva
Világít
E funkció segítségével konfigurálhatja, hogyan kezelje a készülék az elakadás során elveszett oldalakat.
Tálca viselkedése
A szükséges tálcát használja
Kizárólag*
Első
E funkció segítségével konfigurálhatja, hogyan kezelje a készülék azokat a feladatokat, amelyekhez egy adott adagolótálca van megadva.
A Kizárólag lehetőség kiválasztásakor, ha a felhasználó azt jelezte, hogy egy adott tálcát kell használni, a készülék soha nem választ másik tálcát, még akkor sem, ha a megadott tálca üres.
Az Első lehetőség kiválasztásával ha a megadott tálca üres, a nyomtató másik tálcából húzza be a lapokat.
Hosszú rostokat tartalmazó papír
„Hosszú rostú” figy. megjelenítése*
„Hosszú rostú” figy. elrejtése
Ezzel a funkcióval megjelenítheti vagy elrejtheti az előugró figyelmeztetéseket, amikor a felhasználó hosszú rostú papírtípusra konfigurálja valamelyik tálcát.
Ha egy tálca hosszú rostú papírra van konfigurálva, de másmilyen típusú papír van betöltve, az csökkent megbízhatóságot és nyomtatási minőséget okozhat.
Kézi adagolás figyelmeztetés
Mindig*
Csak, ha töltve van
Ez a funkció nyomtatási feladatokra vonatkozik. Jelezheti, hogy megjelenjen-e figyelmeztetés, ha feladat típusa vagy mérete nem felel meg a megadott tálcának, és húzzon-e lapot másik tálcáról a készülék.
A Mindig lehetőség választásával a készülék minden alkalommal megjeleníti a figyelmeztetést, amikor a tálca nem felel meg a beállításnak. A Csak, ha töltve van lehetőség választásával a figyelmeztetés csak akkor jelenik meg, ha a tálca üres.
PS médiaválasztás
Engedélyezve*
Letiltva
Ezzel a funkcióval választhatja ki, hogy PostScript (PS) vagy HP papírkezelési modellt kíván-e használni.
Másik tálca haszn.
Engedélyezve*
Letiltva
Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a kezelőpanelen megjelenő figyelmeztetést, amely másik tálca választására szólít fel, ha a megadott tálca üres.
Méret/típ. figyelm.
Kijelző*
Nem jelenik meg
Ezzel a beállítással adható meg, hogy a tálcák kinyitásakor és bezárásakor megjelenjen-e a tálcabeállításra vonatkozó üzenet.
Üres lapok duplexelése
Automatikus*
Igen
Ezzel a funkcióval konfigurálhatja, hogyan kezelje a készülék a kétoldalas (duplexelési) feladatokat.
Általános nyomtatási viselkedés
Alapértelmezett papírméret
Válasszon a papírméretek listájáról.
Ezzel a funkcióval konfigurálhatja a nyomtatási feladatokhoz használt alapértelmezett papírméretet.
A4/Letter hatálytalanítása
Nem
Igen*
E funkció segítségével A4 méretű feladatot nyomtathat Letter méretű papírra, ha a készülékben nincs A4 méretű papír (vagy A4 méretű papírra nyomtathat Letter méretű feladatot, ha az eszközben nincs Letter méretű papír). Ez a beállítás továbbá az A3, valamint Ledger méretű papírok kölcsönös hatálytalanítását is jelenti.
Széltől-szélig hatályt.
Engedélyezve
Letiltva*
Ez a funkció lehetővé teszi szöveg vagy képek nyomtatását egészen a papír széléig, amennyire csak lehet.
Courier betűtípus
Normál*
Sötét
E funkció segítségével kiválaszthatja, hogy a Courier betűtípus melyik verzióját kívánja használni.
Széles A4
Engedélyezve
Letiltva*
E funkció segítségével módosítható az A4-es papírlapok nyomtatási területe. Ha engedélyezi ezt a funkciót, az A4-es méretű papír egyetlen sorába nyolcvan 10 pontos karakter nyomtatható.
PS-hibák nyomtatása
Engedélyezve
Letiltva*
E funkció segítségével megadhatja, hogy PS-hiba esetén a készülék nyomtasson-e PostScript (PS) hibalapot.
PDF-hibák nyomtatása
Engedélyezve
Letiltva*
E funkció segítségével megadhatja, hogy PDF-hiba esetén a készülék nyomtasson-e PDF hibalapot.
Nyomtatónyelv
Automatikus*
PCL
PDF
PS
Ezzel a funkcióval konfigurálhatja a készülék alapértelmezett nyomtatónyelvét. Rendszerint nincs arra szükség, hogy megváltoztassa a nyomtatónyelv beállítását. Egy bizonyos készüléknyelv beállítása esetén a készülék csak speciális szoftveres utasításra fog automatikusan átváltani egyik nyelvről a másikra.
PCL
Űrlap hossza
Adjon meg egy 5 és 128 sor közötti értéket. A gyári alapértelmezett beállítás 60 sor.
A PCL a Hewlett-Packard által a nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés biztosítása érdekében kifejlesztett nyomtatóparancsok halmaza.
Tájolás
Álló*
Fekvő
Fontforrás
Válassza ki a forrást a listából.
E funkció segítségével kiválaszthatja a felhasználó által letölthető alapértelmezett betűtípus fontforrását.
Fontszám
Adja meg a fontszámot. A fontszám 0-tól 999-ig terjedhet. A gyári alapértelmezett beállítás 0.
E funkció segítségével megadhatja a Fontforrás menüelemben megadott forrást használó, felhasználó által letölthető alapértelmezett font fontszámát. A készülék minden fonthoz hozzárendel egy számot, és felsorolja azokat a PCL fontlistán (lásd: Információ menü).
Betűsűrűség
Adjon meg egy 0,44 és 99,99 közötti értéket. A gyári alapértelmezett beállítás 10,00.
Ha a Fontforrás és a Fontszám kontúrrajzos fontot jelöl, akkor e funkció segítségével kiválasztható az alapértelmezett betűtávolság (állandó betűközű font esetén).
Font pontméret
Adjon meg egy 4,00 és 999,75 közötti értéket. A gyári alapértelmezett beállítás 12,00.
Ha a Fontforrás és a Fontszám kontúrrajzos fontot jelöl, akkor e funkció segítségével kiválasztható az alapértelmezett pontméret (arányos betűközű font esetén).
Jelkészlet
PC-8
Roman-8
Roman-9
ISO L6
PC-775
E funkció segítségével választhat a készülék kezelőpaneljén rendelkezésre álló többféle jelkészletből. A jelkészlet a betűtípus összes karakterének egyedi csoportosítása.
KV soremeléskor
Nem*
Igen
E funkció segítségével konfigurálhatja, hogy visszamenőlegesen kompatibilis PCL.feladatoknál (csak szöveg, feladatirányítás nélkül) minden sorváltás (LF) után beszúrásra kerüljön-e a kocsi vissza (CR) jel.
Üres lapok kihagyása
Nem*
Igen
Ez a beállítás azon felhasználóknak hasznos, akik saját PCL-t hoznak létre, amelyben plusz lapdobás is lehet, amely üres oldalak kinyomtatását eredményezné. Ha az Igen beállítást választja, az oldalkiadás nem történik meg, ha az oldal üres.
Médiaforrás-számozás
Szabványos*
Hagyományos
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az adagolótálcákat szám alapján válassza ki és tartsa karban, ha nem használja az eszköz-illesztőprogramot, illetve ha a szoftveralkalmazás nem nyújt lehetőséget tálcaválasztásra.

hp-feedback-input-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-feedback-banner-portlet

Műveletek
Betöltés...

hp-country-locator-portlet

Műveletek
Betöltés...
Ország/térség: Flag Magyarország

hp-detect-load-my-device-portlet

Műveletek
Betöltés...