hp-support-head-portlet

Actions
Loading...

Καλώς ορίσατε στην Υποστήριξη Πελατών της HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Σειρά προϊόντων HP LaserJet M1120 MFP - Σέρβις και υποστήριξη

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard
ΠΡΟΪΟΝ HP
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
HP LaserJet M1120 και M1120n
Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους
Η HP εγγυάται σε εσάς, τον τελικό πελάτη-χρήστη, ότι το υλικό και ο βοηθητικός εξοπλισμός HP θα είναι ελεύθερα ελαττωμάτων σε υλικό και κατασκευή μετά την ημερομηνία αγοράς και για το διάστημα που αναφέρεται παραπάνω. Εάν η HP λάβει ειδοποίηση για τέτοια ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα έχει την επιλογή να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα που θα αποδειχθούν ελαττωματικά. Τα προϊόντα που παρέχονται κατά την αντικατάσταση μπορεί να είναι καινούρια ή ισοδύναμα σε απόδοση με καινούρια.
Η HP σας εγγυάται ότι το λογισμικό HP δεν θα αποτύχει να εκτελέσει τις οδηγίες προγραμματισμού μετά την ημερομηνία αγοράς για την παραπάνω αναφερομένη περίοδο, λόγω ελαττωμάτων στο υλικό και την κατασκευή, με προϋπόθεση τη σωστή εγκατάσταση και χρήση. Εάν η HP λάβει ειδοποίηση για τέτοια ελαττώματα κατά την περίοδο εγγύησης, θα αντικαταστήσει το λογισμικό που δεν εκτελεί τις οδηγίες προγραμματισμού εξαιτίας τέτοιων ελαττωμάτων.
Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των προϊόντων HP θα είναι αδιάλειπτη ή ελεύθερη σφαλμάτων. Εάν η HP, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, δεν δύναται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν σύμφωνα με την εγγύηση, θα δικαιούστε αποζημίωση του κόστους αγοράς με την έγκαιρη επιστροφή του προϊόντος.
Τα προϊόντα της HP μπορεί να περιέχουν ανακατασκευασμένα εξαρτήματα, ισοδύναμα σε απόδοση με καινούρια ή εξαρτήματα που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί περιστασιακά.
Η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που προκύπτουν από (α) ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση ή ρύθμιση, (β) λογισμικό, προϊόντα διασύνδεσης, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται από την HP, (γ) μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή κακή χρήση, (δ) λειτουργία εκτός των γνωστών περιβαλλοντικών προδιαγραφών του προϊόντος ή (ε) ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση του χώρου λειτουργίας.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΣΥΝΘΗΚΗ, ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Ή ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ. Η HP ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Μερικές χώρες/περιοχές, πολιτείες ή περιφέρειες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στη διάρκεια της σιωπηρής εγγύησης με αποτέλεσμα οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, ενώ μπορεί να έχετε και άλλα που διαφέρουν από χώρα/περιοχή σε χώρα/περιοχή, από πολιτεία σε πολιτεία και από περιφέρεια σε περιφέρεια. Η περιορισμένη εγγύηση της HP ισχύει σε οποιαδήποτε χώρα/περιοχή όπου η HP διαθέτει υποστήριξη για αυτό το προϊόν και όπου η HP προωθεί αυτό το προϊόν. Το επίπεδο υπηρεσιών εγγύησης που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα τοπικά πρότυπα. Η HP δεν θα τροποποιήσει τη μορφή, τις προδιαγραφές ή τη λειτουργία του προϊόντος, ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία του σε χώρα/περιοχή για την οποία ποτέ δεν προοριζόταν να λειτουργήσει για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Ή ΑΛΛΩΣ. Μερικές χώρες/περιοχές, πολιτείες ή περιφέρειες δεν επιτρέπουν περιορισμούς ή εξαιρέσεις των θετικών ή αποθετικών ζημιών με αποτέλεσμα οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.
ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ NOMIKA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ.
Υπηρεσία εγγύησης για επισκευή από τον πελάτη
Τα προϊόντα της HP έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαθέτουν πολλά εξαρτήματα με δυνατότητα επιδιόρθωσης από τον πελάτη (CSR), προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος επισκευής και να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων. Εάν, κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου, η HP διαπιστώσει ότι η επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός ανταλλακτικού CSR, η HP θα αποστείλει το εν λόγω ανταλλακτικό απευθείας σε εσάς για αντικατάσταση. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανταλλακτικών CSR: 1) Ανταλλακτικά για τα οποία η επισκευή από τον πελάτη είναι υποχρεωτική. Εάν ζητήσετε από την HP να αντικαταστήσει τα εν λόγω ανταλλακτικά, θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα μετακίνησης και εργασίας για την υπηρεσία αυτή. 2) Ανταλλακτικά για τα οποία η επισκευή από τον πελάτη είναι προαιρετική. Τα ανταλλακτικά αυτά έχουν σχεδιαστεί και για επισκευή από τον πελάτη. Ωστόσο, εάν θέλετε να τα αντικαταστήσει η HP, αυτό μπορεί να γίνει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση ανάλογα με την κατηγορία υπηρεσίας εγγύησης που έχει καθοριστεί για το προϊόν σας.
Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τη γεωγραφική θέση, τα ανταλλακτικά CSR αποστέλλονται για παραλαβή την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Όπου το επιτρέπει η γεωγραφική θέση, μπορεί να παρέχεται και παραλαβή την ίδια ημέρα ή εντός τεσσάρων ωρών με πρόσθετη επιβάρυνση. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε την Υποστήριξη πελατών HP και κάποιος τεχνικός θα σας βοηθήσει τηλεφωνικώς. Στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το ανταλλακτικό CSR αναγράφεται εάν θα πρέπει να επιστρέψετε το ελαττωματικό εξάρτημα στην HP. Στις περιπτώσεις που το ελαττωματικό εξάρτημα πρέπει να επιστραφεί στην HP, θα πρέπει να το στείλετε εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, συνήθως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Το ελαττωματικό εξάρτημα πρέπει να επιστραφεί μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση που υπάρχει στα παρεχόμενα υλικά αποστολής. Τυχόν παράλειψη επιστροφής του ελαττωματικού εξαρτήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη χρέωσή σας από την HP για το ανταλλακτικό. Όταν πρόκειται για επισκευή από τον πελάτη, η HP καταβάλλει όλα τα έξοδα αποστολής και επιστροφής εξαρτημάτων και επιλέγει το μεταφορέα ή την εταιρεία αποστολής που θα χρησιμοποιηθεί.
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για το δοχείο εκτύπωσης
Αυτό το προϊόν HP έχει εγγύηση ότι δεν φέρει ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή.
Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα (α) ξαναγεμισμένα, επισκευασμένα, ανακατασκευασμένα ή τροποποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο, (β) τα οποία εμφανίζουν προβλήματα λόγω κακής χρήσης, ακατάλληλης αποθήκευσης ή λειτουργίας εκτός των γνωστοποιημένων περιβαλλοντικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον εκτυπωτή ή (γ) τα οποία παρουσιάζουν φθορά λόγω καθημερινής χρήσης.
Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης, επιστρέψτε το προϊόν στην τοποθεσία αγοράς του (με γραπτή περιγραφή του προβλήματος και δείγματα εκτύπωσης) ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών HP. Η HP θα αντικαταστήσει τα προϊόντα που έχουν αποδειχθεί ελαττωματικά ή θα επιστρέψει το αντίτιμο αγοράς τους, κατά τη διακριτική ευχέρειά της.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟΣ, ΓΡΑΠΤΟΣ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ, ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΟΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΟΣ KAI H HP ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ.
ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ NOMIKA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ.
Μέριμνα πελατών HP
Online υπηρεσίες
Για πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο σε λογισμικό ενημερωμένο για τα χαρακτηριστικά της συσκευής HP, πληροφορίες προϊόντος και πληροφορίες υποστήριξης μέσω σύνδεσης Internet, μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη πελατών HP.
Το HP Instant Support Professional Edition (ISPE, Άμεση υποστήριξη HP Έκδοση Professional) είναι μια σουίτα εργαλείων αντιμετώπισης προβλημάτων μέσω web για προϊόντα υπολογιστών desktop και εκτύπωσης. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα instantsupport.hp.com.
Τηλεφωνική υποστήριξη
Η HP παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης. Για να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου για τη χώρα/περιοχή σας, ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή ή επισκεφτείτε την Υποστήριξη πελατών HP. Πριν τηλεφωνήσετε στην HP, βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκαιρες τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα προϊόντος και το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς και μια περιγραφή του προβλήματος.
Επισκεφθείτε το HP SureSupply για να ελέγξετε τη συμβατότητα του δοχείου μελάνης/γραφίτη ή για να αγοράσετε ανταλλακτικά δοχεία και άλλα αναλώσιμα.
 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία HP SureSupply.
 2. Αν χρειαστεί, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας.
  Εικόνα : Επιλογή χώρας/περιοχής
  Επιλογή της χώρας/περιοχής σας
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να παραγγείλετε νέα αναλώσιμα ή για να ελέγξετε τη συμβατότητα των δοχείων με τον εκτυπωτή σας.
Μπορείτε, επίσης, να αγοράσετε γνήσια δοχεία και αναλώσιμα HP από άλλα καταστήματα λιανικής.
Για να παραγγείλετε βοηθητικό εξοπλισμό από όλο τον κόσμο, μεταβείτε στην ενότητα Αγορές HP και επιλέξτε τη χώρα σας.
Πληροφορίες σέρβις HP
Για να βρείτε εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους της HP τηλεφωνήστε στον αριθμό 1-800-243-9816 (Η.Π.Α.) ή στον αριθμό 1-800-387-3867 (Καναδάς).
Για χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, καλέστε τον αριθμό της υποστήριξης πελατών της χώρας/περιοχής σας. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.
Συμβόλαια σέρβις της HP
Τηλεφωνήστε στον αριθμό 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (Η.Π.Α.)] ή στον αριθμό 1-800-268-1221 (Καναδάς). Διαφορετικά, μεταβείτε στην ενότητα Υπηρεσίες HP SupportPack και CarepaqTM στον ιστότοπο www.hpexpress-services.com/10467a.
Για επέκταση των υπηρεσιών, τηλεφωνήστε στον αριθμό 1-800-446-0522.
Συμβόλαια συντήρησης HP
Η HP διαθέτει αρκετούς τύπους συμβολαίων συντήρησης που ικανοποιούν ένα ευρύ φάσμα αναγκών υποστήριξης. Τα συμβόλαια συντήρησης δεν αποτελούν μέρος της τυπικής εγγύησης. Οι υπηρεσίες υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Αναζητήστε με τη βοήθεια του τοπικού αντιπροσώπου της HP τις υπηρεσίες που διατίθενται για εσάς.
Συσκευασία της συσκευής
Αν η Μέριμνα πελατών HP κρίνει ότι πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή σας στην HP για επισκευή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συσκευάσετε τη συσκευή πριν τη στείλετε.
  προσοχή:
Η ευθύνη για τυχόν ζημιές κατά την αποστολή λόγω ακατάλληλης συσκευασίας βαρύνει τον πελάτη.
 1. Αφαιρέστε και φυλάξτε το δοχείο εκτύπωσης.
    προσοχή:
  Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αφαιρέσετε το δοχείο εκτύπωσης πριν στείλετε τη συσκευή. Αν το δοχείο εκτύπωσης παραμείνει στη συσκευή κατά την αποστολή μπορεί να στάξει και να καλύψει πλήρως το μηχανισμό της συσκευής και άλλα εξαρτήματα με γραφίτη.
  Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο δοχείο εκτύπωσης, μην αγγίζετε τον κύλινδρο που υπάρχει πάνω σε αυτό και αποθηκεύστε το δοχείο εκτύπωσης στο αρχικό υλικό συσκευασίας του ή έτσι ώστε να μην εκτίθεται στο φως.
 2. Αφαιρέστε και φυλάξτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο διασύνδεσης και τον προαιρετικό βοηθητικό εξοπλισμό.
 3. Αν είναι εφικτό, συμπεριλάβετε δείγματα εκτύπωσης και 50 έως 100 φύλλα χαρτιού ή άλλα μέσα εκτύπωσης που δεν εκτυπώθηκαν σωστά.
 4. Στις Η.Π.Α., επικοινωνήστε με τη Μέριμνα πελατών HP για να ζητήσετε νέο υλικό συσκευασίας. Σε άλλες περιοχές, χρησιμοποιήστε το αρχικό υλικό συσκευασίας, αν είναι εφικτό. Η Hewlett-Packard συνιστά την ασφάλιση του εξοπλισμού για αποστολή.
Επέκταση εγγύησης
Η Υποστήριξη πελατών HP προβλέπει κάλυψη για το υλικό HP και όλα τα παρεχόμενα εσωτερικά εξαρτήματα HP. Η συντήρηση υλικού καλύπτει περίοδο 1-3 έτη από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος HP. Ο πελάτης πρέπει να αγοράσει την Υποστήριξη πελατών HP στο πλαίσιο της καθορισμένης εργοστασιακής εγγύησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών HP.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-online-communities-portlet

Actions
Loading...

Ρωτήστε την κοινότητα!


Φόρουμ υποστήριξης

Φόρουμ υποστήριξης

Πάρτε μέρος στη συζήτηση! Βρείτε λύσεις, κάντε ερωτήσεις και μοιραστείτε συμβουλές με άλλους κατόχους προϊόντων ΗΡ. Μετάβαση τώρα


hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Χώρα/περιοχή: Flag Ελλάδα

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...