hp-support-head-portlet

Actions
Loading...
Υποστήριξη πελατών HP - Γνωσιακή βάση δεδομένων

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

Φορητοί υπολογιστές HP - Οι εφαρμογές OpenGL δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διακριτή μονάδα GPU για προσαρμογείς γραφικών με δυνατότητα εναλλαγής της Intel + AMD

Αυτό το έγγ�?αφο αφο�?ά ΜΟ�?Ο τις πα�?ακάτω Σει�?ές υπολογιστών:
Σει�?ές Pavilion dv6-60xx
Σει�?ές Pavilion g4-11xx
Σει�?ές Pavilion g7-11xx
Σει�?ές ENVY 14-20xx
Σει�?ές Pavilion dv6-61xx
Σει�?ές Pavilion g4-12xx
Σει�?ές Pavilion g7-12xx
Σει�?ές ENVY 14-21xx
Σει�?ές Pavilion dv6-6bxx
Σει�?ές Pavilion g4-13xx
Σει�?ές Pavilion g7-13xx
Σει�?ές ENVY 15-31xx
Σει�?ές Pavilion dv6-6cxx
Σει�?ές Pavilion g6-11xx
Σει�?ές ENVY 15-30xx
Σει�?ές Pavilion dv7-60xx
Σει�?ές Pavilion g6-12xx
Σει�?ές Pavilion dv7-61xx
Σει�?ές Pavilion g6-13xx
Σει�?ές Pavilion dv7-6bxx
Σει�?ές Pavilion g6-1bxx
Σει�?ές Pavilion dv7-6cxx
Σει�?ές Pavilion g6-1cxx
Σει�?ές Pavilion g6-1dxx
Όταν �?υθμίζετε τις πα�?αμέτ�?ους στα Δυναμικά γ�?αφικά με δυνατότητα εναλλαγής στο Catalyst Control Center, ο φο�?ητός υπολογιστής δεν επιτ�?έπει το συσχετισμό κάποιας εφα�?μογής OpenGL με τη διακ�?ιτή μονάδα (dGPU) ή τη μονάδα GPU υψηλής απόδοσης. Οι εφα�?μογές OpenGL λειτου�?γο�?ν χ�?ησιμοποιώντας τη μονάδα GPU εξοικονόμησης ενέ�?γειας ή την ενσωματωμένη GPU (iGPU), ωστόσο τα επίπεδα απόδοσης είναι πιο χαμηλά από τα αναμενόμενα.
Οι εφα�?μογές OpenGL δεν υποστη�?ίζονται από τη διακ�?ιτή μονάδα GPU όταν χ�?ησιμοποιείτε Δυναμικά γ�?αφικά με δυνατότητα εναλλαγής. Για να μπο�?έσει η διακ�?ιτή μονάδα GPU να υποστη�?ίξει τις εφα�?μογές OpenGL, ενε�?γοποιήστε τη Σταθε�?ή λειτου�?γία για τα γ�?αφικά με δυνατότητα εναλλαγής στο BIOS.

Ενε�?γοποίηση Σταθε�?ής λειτου�?γίας για τα γ�?αφικά με δυνατότητα εναλλαγής στο BIOS

Ενε�?γοποιήστε τη σταθε�?ή λειτου�?γία για τα γ�?αφικά με δυνατότητα εναλλαγής για μπο�?έσετε να επιλέξετε χει�?οκίνητα τον επεξε�?γαστή γ�?αφικών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα πα�?ακάτω βήματα:
σημείωση:
Αυτά τα βήματα, καθώς και η εικόνα της οθόνης ενδέχεται να διαφέ�?ουν ελαφ�?ώς στην πε�?ίπτωσή σας, ανάλογα με την έκδοση του BIOS που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
 1. Ενώ ο υπολογιστής είναι απενε�?γοποιημένος, βεβαιωθείτε ότι το τ�?οφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή και συνδεδεμένο σε μια πηγή τ�?οφοδοσίας.
 2. Ενε�?γοποιήστε τον υπολογιστή σας χ�?ησιμοποιώντας το κουμπί λειτου�?γίας και πατήστε αμέσως το πλήκτ�?ο F10 επανειλημμένα, μέχ�?ι να εμφανιστεί η οθόνη του βοηθητικο�? π�?ογ�?άμματος Εγκατάστασης του BIOS.
 3. Πατήστε το πλήκτ�?ο Δεξί βέλος για να επιλέξετε Ρ�?θμιση πα�?αμέτ�?ων συστήματος.
 4. Πατήστε το πλήκτ�?ο Κάτω βέλος για να επιλέξετε το στοιχείο Λειτου�?γία γ�?αφικών με δυνατότητα εναλλαγής.
  σημείωση:
  Αν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Λειτου�?γία γ�?αφικών με δυνατότητα εναλλαγής στο BIOS ή δεν μπο�?είτε να το επιλέξετε, ανατ�?έξτε στην πα�?ακάτω ενότητα για να Ενημε�?ώσετε το BIOS π�?οκειμένου να ενε�?γοποιηθεί η σταθε�?ή λειτου�?γία.
 5. Πατήστε το πλήκτ�?ο Enter, επιλέξτε Σταθε�?ή λειτου�?γίακαι πατήστε Enter ξανά.
 6. Πατήστε το πλήκτ�?ο F10 και επιλέξτε �?αι για να αποθηκε�?σετε τις �?υθμίσεις και να π�?αγματοποιήσετε έξοδο.
  Εικόνα : Πα�?άδειγμα αλλαγής της λειτου�?γίας γ�?αφικών με δυνατότητα εναλλαγής σε Σταθε�?ή
   Οι �?υθμίσεις των Γ�?αφικών με δυνατότητα εναλλαγής εμφανίζονται στην οθόνη του Βοηθητικο�? π�?ογ�?άμματος εγκατάστασης του BIOS.
Τώ�?α μπο�?είτε να ο�?ίσετε χει�?οκίνητα στη μονάδα GPU τις �?υθμίσεις για υψηλή απόδοση ή για εξοικονόμηση ενέ�?γειας, όπως απαιτείται. Για πε�?ισσότε�?ες πλη�?οφο�?ίες σχετικά με τα γ�?αφικά με δυνατότητα εναλλαγής του φο�?ητο�? υπολογιστή, δείτε Πώς μπο�?είτε να �?υθμίσετε τις πα�?αμέτ�?ους ATI Mobility Radeon των γ�?αφικών με δυνατότητα εναλλαγής.

Μετά τη μετατ�?οπή των �?υθμίσεων του BIOS σε Σταθε�?ή λειτου�?γία, μπο�?εί να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Δεν έχει εγκατασταθεί π�?όγ�?αμμα οδήγησης γ�?αφικών AMD"

Αν ο φο�?ητός υπολογιστής χ�?ησιμοποιεί τη Σταθε�?ή λειτου�?γία των γ�?αφικών με δυνατότητα εναλλαγής και είναι �?υθμισμένος στη λειτου�?γία εξοικονόμησης ενέ�?γειας ή στη λειτου�?γία της μονάδας iGPU με ακόλουθη απενε�?γοποίηση, και έπειτα άλλαξε η λειτου�?γία σε Δυναμικά γ�?αφικά με δυνατότητα εναλλαγής μέσω της εγκατάστασης F10, το πα�?ακάτω μήνυμα σφάλματος μπο�?εί να εμφανιστεί μετά την επανεκκίνηση του φο�?ητο�? υπολογιστή:
"Δεν έχει εγκατασταθεί π�?όγ�?αμμα οδήγησης γ�?αφικών AMD"
Αφο�? εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος, η ανάλυση της οθόνης θα επανέλθει στα 800 x 600.
Για να αποφ�?γετε αυτό το π�?όβλημα, βεβαιωθείτε ότι ο φο�?ητός υπολογιστής χ�?ησιμοποιεί την υψηλής απόδοσης μονάδα (dGPU) στο Catalyst Control Center π�?ιν τε�?ματίσετε τη λειτου�?γία των Windows και αλλάξετε τη λειτου�?γία των γ�?αφικών σε Δυναμικά γ�?αφικά με δυνατότητα εναλλαγής μέσω της εγκατάστασης F10.
Για να διο�?θώσετε το π�?όβλημα μετά την εμφάνιση του μην�?ματος σφάλματος, ακολουθήστε τα πα�?ακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ένα�?ξη, πληκτ�?ολογήστε Διαχεί�?ιση συσκευών και κάντε κλικ στην επιλογή Διαχεί�?ιση συσκευών.
 2. Κάντε κλικ στο σ�?μβολο συν (+) για να αναπτ�?ξετε την κατηγο�?ία Π�?οσα�?μογείς οθόνης.
 3. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο Radeon (TM) HD (Π�?οσα�?μογέας γ�?αφικών AMD) και επιλέξτε Ενε�?γοποίηση.
 4. Όταν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
Μετά την επανεκκίνηση, δεν θα εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος στην οθόνη και η ανάλυση της οθόνης θα έχει �?υθμιστεί σωστά.

Ενημέ�?ωση του BIOS για να ενε�?γοποιήσετε τη Σταθε�?ή λειτου�?γία

Α�?κετές σει�?ές φο�?ητών υπολογιστών της HP συνοδε�?ονταν α�?χικά μόνο με δυναμικά γ�?αφικά με δυνατότητα εναλλαγής. Σε αυτο�?ς τους υπολογιστές, π�?έπει π�?ώτα να ενημε�?ώσετε το BIOS για να ενε�?γοποιήσετε τη �?�?θμιση Σταθε�?ής λειτου�?γίας στο BIOS.
Ο πα�?ακάτω πίνακας εμφανίζει μια λίστα με π�?οϊόντα και το λογισμικό που χ�?ειάζονται για να ενε�?γοποιηθεί η σταθε�?ή λειτου�?γία.
σημείωση:
Αυτός ο πίνακας πα�?απέμπει σε λήψεις παλαιότε�?ου λογισμικο�?. Για καλ�?τε�?η απόδοση, αποκτήστε τα πιο π�?όσφατα π�?ογ�?άμματα οδήγησης του BIOS και των γ�?αφικών στη σελίδα λήψης λογισμικο�? και π�?ογ�?αμμάτων οδήγησης του π�?οϊόντος σας στην ιστοσελίδα υποστή�?ιξης της HP.
Σει�?ά φο�?ητών υπολογιστών
Απαιτο�?μενο λογισμικό
Σει�?ές Pavilion dv6-60xx
Σει�?ές Pavilion dv6-61xx
Σει�?ές Pavilion dv7-60xx
Σει�?ές Pavilion dv7-61xx
Σει�?ές Pavilion dv6-6bxx
Σει�?ές Pavilion dv6-6cxx
Σει�?ές Pavilion dv7-6cxx
Σει�?ές Pavilion dv7-61xx
Δεν απαιτείται ενημέ�?ωση. Ωστόσο, μπο�?είτε να λάβετε τις πιο π�?όσφατες ενημε�?ώσεις του BIOS και των γ�?αφικών από τη σελίδα υποστή�?ιξης του υπολογιστή σας στην ιστοσελίδα της HP.
Σει�?ές Pavilion g4-11xx
Σει�?ές Pavilion g4-12xx
Σει�?ές Pavilion g4-13xx
Σει�?ές Pavilion g6-11xx
Σει�?ές Pavilion g6-12xx
Σει�?ές Pavilion g6-13xx
Σει�?ές Pavilion g7-11xx
Σει�?ές Pavilion g7-12xx
Σει�?ές Pavilion g7-13xx
Σει�?ές Pavilion g6-1bxx
Σει�?ές Pavilion g6-1cxx
Σει�?ές Pavilion g6-1dxx
Σει�?ές ENVY 14-20xx
Σει�?ές ENVY 14-21xx
Σει�?ές ENVY 15-30xx
Σει�?ές ENVY 15-31xx
Δεν απαιτείται ενημέ�?ωση. Ωστόσο, μπο�?είτε να λάβετε τις πιο π�?όσφατες ενημε�?ώσεις του BIOS και των γ�?αφικών από τη σελίδα υποστή�?ιξης του υπολογιστή σας στην ιστοσελίδα της HP.
σημείωση:
Μια πιο π�?όσφατη έκδοση αυτο�? του λογισμικο�? μπο�?εί να είναι διαθέσιμη. Αναζητήστε ενημε�?ωμένα π�?ογ�?άμματα οδήγησης και λογισμικό για τον υπολογιστή σας στη σελίδα http://www.hp.com.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Χώρα/περιοχή: Flag Ελλάδα

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...