hp-support-head-portlet

Actions
Loading...
Υποστήριξη πελατών HP - Γνωσιακή βάση δεδομένων

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

Ακρίβεια χρώματος

Η δυνατότητα εκτύπωσης χρωμάτων που ταιριάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με την πρωτότυπη εικόνα, έχοντας στο μυαλό το γεγονός ότι όλες οι συσκευές έχουν μια περιορισμένη γκάμα χρωμάτων και μπορεί να μην έχουν τη φυσική δυνατότητα για ακριβή ταίριασμα ορισμένων χρωμάτων.

Ακροφύσιο

Μία από τις πολλές μικροσκοπικές οπές που υπάρχουν σε μια κεφαλή εκτύπωσης μέσω της οποία γίνεται εναπόθεση μελανιού στο χαρτί.

Άξονας περιστροφής

Μια ράβδος που στηρίζει ένα ρολό χαρτιού ενώ χρησιμοποιείται για εκτύπωση.

Γκάμα

Το εύρος χρωμάτων και τιμών πυκνότητας που αναπαράγονται σε μια συσκευή εξόδου, όπως ένας εκτυπωτής ή μια οθόνη.

Διεύθυνση IP

Μπορεί να σημαίνει κάποια διεύθυνση IPv4 (πιο πιθανό) ή κάποια διεύθυνση IPv6.

Διεύθυνση IPv4

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο κόμβο σε ένα δίκτυο IPv4. Η διεύθυνση IPv4 αποτελείται από τέσσερις ακέραιους αριθμούς που διαχωρίζονται με τελείες. Τα περισσότερα δίκτυα στον κόσμο χρησιμοποιούν διευθύνσεις IPv4.

Διεύθυνση IPv6

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο κόμβο σε ένα δίκτυο IPv6. Η διεύθυνση IPv6 αποτελείται από έως 8 ομάδες δεκαεξαδικών ψηφίων που διαχωρίζονται με δίστιγμα. Κάθε ομάδα περιέχει έως 4 δεκαεξαδικά ψηφία. Μόνο μερικά νέα δίκτυα στον κόσμο χρησιμοποιούν διευθύνσεις IPv6.

Διεύθυνση MAC

Διεύθυνση Media Access Control: ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μιας συγκεκριμένης συσκευής σε δίκτυο. Πρόκειται για αναγνωριστικό χαμηλότερου επιπέδου από τη διεύθυνση IP. Συνεπώς, μια συσκευή μπορεί να έχει μια διεύθυνση MAC και μια διεύθυνση IP.

Δίκτυο

Το δίκτυο αποτελεί ένα σύνολο συνδέσεων που κυκλοφορούν δεδομένα μεταξύ υπολογιστών και συσκευών. Κάθε συσκευή μπορεί να επικοινωνήσει με όλες τις άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή η μετακίνηση δεδομένων μεταξύ υπολογιστών και συσκευών, καθώς και η κοινή χρήση συσκευών όπως οι εκτυπωτές, σε πολλούς υπολογιστές.

Δοχείο μελανιού

Ένα αφαιρούμενο στοιχείο του εκτυπωτή το οποίο αποθηκεύει μελάνι συγκεκριμένου χρώματος και το παρέχει στην κεφαλή εκτύπωσης.

Επιφάνεια

Η επίπεδη επιφάνεια στο εσωτερικό του εκτυπωτή από την οποία περνάει το χαρτί ενώ πραγματοποιείται εκτύπωση σε αυτό.

Θύρα κεντρικού υπολογιστή USB

Μια ορθογώνια υποδοχή USB όπως αυτές που υπάρχουν στους υπολογιστές. Ένας εκτυπωτής μπορεί να ελέγξει συσκευές USB οι οποίες είναι συνδεδεμένες σε τέτοια θύρα. Ο εκτυπωτής σας διαθέτει δύο θύρες κεντρικού υπολογιστή USB, τις οποίες χρησιμοποιεί για τον έλεγχο του βοηθητικού εξοπλισμού και των μονάδων USB flash.

Θύρα συσκευής USB

Ένα τετράγωνο βύσμα για USB που βρίσκεται επάνω στις συσκευές USB, μέσω της οποίας είναι δυνατός ο έλεγχος της συσκευής από τον υπολογιστή. Για να μπορέσει ο υπολογιστής να εκτυπώσει στον εκτυπωτή σας χρησιμοποιώντας σύνδεση USB, ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στη θύρα συσκευής USB του εκτυπωτή.

Κεφαλή εκτύπωσης

Ένα αφαιρούμενο στοιχείο του εκτυπωτή που παίρνει μελάνι ενός ή περισσότερων χρωμάτων από το αντίστοιχο δοχείο μελανιού και το εναποθέτει στο χαρτί, μέσω ενός συμπλέγματος ακροφυσίων.

Κόπτης

Ένα εξάρτημα του εκτυπωτή που σύρεται εμπρός και πίσω κατά μήκος του τυμπάνου για την κοπή του χαρτιού.

Μοντέλο χρωμάτων

Ένα σύστημα απεικόνισης των χρωμάτων με αριθμούς, όπως RGB ή CMYK.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Λογισμικό το οποίο μετατρέπει μια εργασία εκτύπωσης γενικευμένης μορφής σε δεδομένα κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο εκτυπωτή.

Συνέπεια χρώματος

Η δυνατότητα εκτύπωσης των ίδιων χρωμάτων από μια συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης από εκτύπωση σε εκτύπωση και από εκτυπωτή σε εκτυπωτή.

Υλικολογισμικό

Λογισμικό το οποίο ελέγχει τις λειτουργίες του εκτυπωτή σας και είναι αποθηκευμένο ημι-μόνιμα στον εκτυπωτή (υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσής του).

Χαρτί

Ένα λεπτό, επίπεδο υλικό που προορίζεται για εγγραφή ή εκτύπωση. Συνήθως είναι κατασκευασμένο από κάποιες ίνες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε πολτοποίηση, ξήρανση και συμπίεση.

Χώρος χρωμάτων

Ένα μοντέλο χρωμάτων στο οποίο κάθε χρώμα αντιπροσωπεύεται από ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών. Πολλοί διαφορετικοί χώροι χρωμάτων μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο χρωμάτων: για παράδειγμα, οι οθόνες γενικά χρησιμοποιούν το μοντέλο χρωμάτων RGB, αλλά έχουν διαφορετικούς χώρους χρωμάτων, επειδή ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών RGB έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικά χρώματα σε διαφορετικές οθόνες.

AirPrint

Μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται από iPod, iPhone, iPad και (προαιρετικά) Mac OS X 10.7 και μεταγενέστερων εκδόσεων, η οποία επιτρέπει την άμεση εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο χωρίς να απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης συγκεκριμένου εκτυπωτή.

AppleTalk

Ένα πακέτο πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκε από την Apple Computer το 1984 για δίκτυα υπολογιστών. Η Apple συνιστά πλέον δικτύωση TCP/IP και Bonjour αντί αυτού. Οι εκτυπωτές HP Designjet δεν υποστηρίζουν πλέον AppleTalk.

Bonjour

Εμπορική ονομασία της Apple Computer για την υλοποίηση του πλαισίου προδιαγραφών IETF Zeroconf, μιας τεχνολογίας δικτύων υπολογιστών που χρησιμοποιείται στο Mac OS X της Apple από την έκδοση 10.2 και άνω. Χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε ένα τοπικό δίκτυο. Αρχικά ήταν γνωστό ως Rendezvous.

ESD

Ηλεκτροστατική εκκένωση. Ο στατικός ηλεκτρισμός είναι συνηθισμένος στην καθημερινή ζωή. Είναι ο σπινθήρας κατά την επαφή με την πόρτα του αυτοκινήτου, ή την εφαρμογή των ρούχων. Αν και ο ελεγχόμενος στατικός ηλεκτρισμός έχει μερικές χρήσιμες εφαρμογές, οι μη ελεγχόμενες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις αποτελούν το βασικό κίνδυνο στα ηλεκτρονικά προϊόντα. Συνεπώς, για την αποφυγή βλάβης, απαιτούνται ορισμένες προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή ή το χειρισμό συσκευών ευαίσθητων στο ηλεκτροστατικό φορτίο. Αυτός ο τύπος βλάβης μπορεί να μειώσει την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της συσκευής. Ένας τρόπος για την ελαχιστοποίηση των μη ελεγχόμενων ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, και συνεπώς τον περιορισμό των βλαβών αυτού του τύπου, είναι να αγγίζετε οποιοδήποτε εκτεθειμένο γειωμένο τμήμα του εκτυπωτή (κυρίως μεταλλικά μέρη) πριν από το χειρισμό συσκευών ευαίσθητων στο ηλεκτροστατικό φορτίο (όπως η κεφαλή εκτύπωσης ή τα δοχεία μελανιού). Επιπλέον, για να μειωθεί η δημιουργία ηλεκτροστατικού φορτίου στο σώμα σας, προσπαθήστε να μην εργάζεστε σε χώρο με χαλί και να κάνετε όσο το δυνατό λιγότερες κινήσεις με το σώμα σας κατά το χειρισμό συσκευών ευαίσθητων στο ηλεκτροστατικό φορτίο. Επίσης, αποφύγετε την εργασία σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας.

Ethernet

Μια γνωστή τεχνολογία δικτύωσης υπολογιστών για τοπικά δίκτυα.

Fast Ethernet

Ένα δίκτυο Ethernet με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με ταχύτητα έως 100.000.000 bit/δευτερόλεπτο. Οι διεπαφές Fast Ethernet έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας σε χαμηλότερη ταχύτητα, όταν χρειάζεται να είναι συμβατές με παλαιότερες συσκευές Ethernet.

Gigabit Ethernet

Ένα δίκτυο Ethernet με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με ταχύτητα έως 1.000.000.000 bit/δευτερόλεπτο. Οι διεπαφές Gigabit Ethernet έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας σε χαμηλότερη ταχύτητα, όταν χρειάζεται να είναι συμβατές με παλαιότερες συσκευές Ethernet.

HP-GL/2

Hewlett-Packard Graphics Language 2: μια γλώσσα που καθορίζεται από την HP για την περιγραφή διανυσματικών γραφικών.

HP RTL

Hewlett-Packard Raster Transfer Language: μια γλώσσα που καθορίζεται από την HP για την περιγραφή γραφικών raster (bitmap).

I/O

Είσοδος/Έξοδος: ο όρος αυτός περιγράφει τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών.

ICC

International Color Consortium, μια ομάδα εταιρειών οι οποίες έχουν συμφωνήσει σε ένα κοινό πρότυπο για τα χρωματικά προφίλ.

IPSec

Ένας εξελιγμένος μηχανισμός που παρέχει ασφάλεια στο δίκτυο ελέγχοντας την ταυτότητα και κρυπτογραφώντας τα πακέτα IP που στέλνονται μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου. Κάθε κόμβος δικτύου (υπολογιστής ή συσκευή) διαθέτει διαμόρφωση IPSec. Οι εφαρμογές συνήθως δεν αναγνωρίζουν εάν χρησιμοποιείται IPSec ή όχι.

LED

Δίοδος εκπομπής φωτός: μια συσκευή ημιαγωγού η οποία εκπέμπει φως όταν διεγείρεται με ηλεκτρικό ρεύμα.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol: τα πρωτόκολλα επικοινωνίας στα οποία βασίζεται το Internet.

USB

Universal Serial Bus: ένας βασικός σειριακός δίαυλος που έχει σχεδιαστεί για σύνδεση συσκευών με υπολογιστές. Ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει USB Hi-Speed (ορισμένες φορές ονομάζεται USB 2.0).

USB Hi-Speed

Μια έκδοση του USB, που ορισμένες φορές ονομάζεται USB 2.0, η οποία μπορεί να εκτελέσει εργασίες 40 φορές πιο γρήγορα από το αρχικό USB, αλλά παραμένει συμβατό με το αρχικό USB. Οι περισσότεροι προσωπικοί υπολογιστές σήμερα χρησιμοποιούν USB Hi-Speed.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Χώρα/περιοχή: Flag Ελλάδα

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...