hp-support-head-portlet

Actions
Loading...
Υποστήριξη πελατών HP - Γνωσιακή βάση δεδομένων

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Actions
Loading...

hp-share-print-widget-portlet

Actions
Loading...

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions
Loading...

HP Color LaserJet Enterprise M855 - Δήλωση περιορισμένης εγγύησης Hewlett-Packard

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης Hewlett-Packard

ΠΡΟΪΟΝ ΗΡ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
HP Color LaserJet Enterprise M855dn, M855xh, M855x+
Εγγύηση επιτόπιας εξυπηρέτησης την επόμενη εργάσιμη ημέρα για 1 έτος
Η HP εγγυάται σε σας, τον πελάτη και τελικό χρήστη, ότι το υλικό και τα βοηθητικά εξαρτήματα της HP δεν θα παρουσιάσουν κανένα ελάττωμα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή τους μετά την ημερομηνία αγοράς τους και για το διάστημα που προσδιορίζεται παραπάνω. Αν η HP λάβει ειδοποίηση για τέτοια ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα προχωρήσει, κατά την κρίση της, σε επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων που θα αποδειχθούν ελαττωματικά. Τα προϊόντα με τα οποία θα αντικατασταθούν τα προηγούμενα μπορεί να είναι καινούργια ή αντίστοιχης απόδοσης με καινούργιο προϊόν.
Η ΗΡ σάς εγγυάται ότι το λογισμικό της HP δεν θα αστοχήσει κατά την εκτέλεση των εντολών προγραμματισμού τις οποίες περιέχει, μετά την ημερομηνία αγοράς και για την περίοδο η οποία καθορίζεται παραπάνω, εξαιτίας ελαττωμάτων υλικών και κατασκευής, εφόσον εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται σωστά. Αν η HP λάβει ειδοποίηση για τέτοια ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του λογισμικού που δεν εκτελεί τις οδηγίες προγραμματισμού του λόγω τέτοιων ελαττωμάτων.
Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των προϊόντων HP θα είναι απρόσκοπτη και χωρίς σφάλματα. Αν η HP δεν έχει τη δυνατότητα, μέσα σε εύλογο χρόνο, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε προϊόν στην κατάσταση που περιγράφεται από την εγγύηση, δικαιούστε επιστροφής του ποσού αγοράς, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα επιστραφεί έγκαιρα στη HP.
Τα προϊόντα της HP μπορεί να περιέχουν ανακατασκευασμένα εξαρτήματα, ισοδύναμης απόδοσης με τα καινούργια ή εξαρτήματα που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν περιστασιακά.
Η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που οφείλονται σε (α) ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση ή μικρορρύθμιση, (β) λογισμικό, σύστημα διασύνδεσης, εξαρτήματα ή αναλώσιμα άλλου κατασκευαστή, (γ) μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή κακή χρήση, (δ) λειτουργία εκτός δημοσιευμένων περιβαλλοντικών προδιαγραφών για το προϊόν ή (ε) ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση του χώρου εργασίας.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, Η ΗΡ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, πολιτείες ή επαρχίες δεν επιτρέπεται ο περιορισμός της διάρκειας μιας σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωσή σας. Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Μπορεί επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από χώρα/περιοχή σε χώρα/περιοχή, από πολιτεία σε πολιτεία ή από επαρχία σε επαρχία.
Η περιορισμένη εγγύηση της HP ισχύει σε κάθε χώρα/περιοχή όπου η HP παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για το συγκεκριμένο προϊόν και σε κάθε χώρα/περιοχή όπου η HP εμπορεύεται το προϊόν. Το επίπεδο εξυπηρέτησης βάσει εγγύησης που θα λάβετε μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις τοπικές προδιαγραφές. Η HP δεν πρόκειται να τροποποιήσει το προϊόν όσον αφορά τη μορφή, την εφαρμογή ή τη λειτουργία του, ώστε να λειτουργεί σε χώρα/περιοχή για την οποία δεν υπήρξε εξ αρχής καμία τέτοια πρόβλεψη, για νομικούς και κανονιστικούς λόγους.
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ. Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, πολιτείες ή επαρχίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των περιστασιακών ή παρεπόμενων ζημιών, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.
ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΕΣΑΣ.

hp-feedback-input-portlet

Actions
Loading...

hp-feedback-banner-portlet

Actions
Loading...

hp-country-locator-portlet

Actions
Loading...
Χώρα/περιοχή: Flag Ελλάδα

hp-detect-load-my-device-portlet

Actions
Loading...