hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP-tietokoneet - HP:n Järjestelmän palauttaminen (Windows 7)

Tämä asiakirja koskee HP- ja Compaq-tietokoneita, joihin Windows 7 oli asennettu valmiiksi ennen toimitusta.
Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten tietokoneen tehdasasetukset palautetaan, ja ohjeet on jaettu osiin järjestelmän palautustapojen mukaan.
Varmuuskopioi kaikki henkilökohtaiset tiedostot ja lue varoitukset ennen järjestelmän palautusta.
Täydellisen palautuksen suorittaminen voi kestää 4-6 tuntia tai enemmän. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tietokoneen tulee olla yhdistetty Internetiin. Tietokone käynnistyy uudelleen monta kertaa prosessin aikana. Älä sammuta virtaa tai keskeytä palautusta, ennen kuin kirjautumiskehote Windowsiin avautuu.

Järjestelmän palautustyypit

Järjestelmän palautustyyppejä voi olla kolme tai kaksi. Käytä palautustyyppiä, joka ratkaisee ongelmasi tekemättä tarpeettomia muutoksia.
 • Järjestelmän palautus: Tämä vaihtoehto alustaa järjestelmäaseman (yleensä C:) uudelleen, asentaa alkuperäisen käyttöjärjestelmän uudelleen sekä asentaa uudelleen alkuperäiset laiteohjaimet ja ohjelmistot. Järjestelmän palautus ei vaikuta käyttäjän luomiin osioihin. Jos kiintolevyasemia on kaksi, järjestelmän palautus muokkaa vain käyttöjärjestelmän sisältävää asemaa.
    varoitus:
  Jos käyttöjärjestelmäosion (yleensä C:) koko on pienentynyt alle vähimmäisvaatimuksensa, muut käyttäjän luomat osiot ja kaikki tallennetut tiedot poistetaan.
 • Tehdasasetusten palautus: Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki osiot, alustaa koko kiintolevyn uudelleen, asentaa alkuperäisen käyttöjärjestelmän uudelleen sekä asentaa uudelleen alkuperäiset laiteohjaimet ja ohjelmistot. Tämä vaihtoehto luo myös pakollisen palautusosion (yleensä D:) ja UEFI-osion (yleensä E:) uudelleen sekä asentaa vaaditut ohjelmistot uudelleen.
  Tehdasasetusten palautus palauttaa kannettavan tietokoneen ohjelmistot tilaan, jossa ne olivat ostohetkellä. Kaikki käyttäjän tekemät muutokset tai lisäykset poistetaan.
 • Minimaalinen näköistiedoston palautus: Monissa HP:n kannettavissa tietokoneissa käytössä oleva Minimaalinen näköistiedoston palautus poistaa kaikki osiot, alustaa koko kiintolevyn uudelleen, asentaa alkuperäisen käyttöjärjestelmän ja laiteohjaimet sekä asentaa uudelleen tärkeimmät HP-ohjelmistot (kuten HP Support Assistant ja HP Recovery Manager). Minimaalinen näköistiedoston palautus ei asenna uudelleen kokeiluversioita sovelluksista eikä pelejä.

Videossa näytetään, miten voit suorittaa HP-järjestelmän palautuksen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä

Palautus Windows 7 -työpöydän näytöltä

Jos Windows 7 avautuu oikein, käynnistä järjestelmän palautus Windows 7:n käynnistysvalikosta seuraavasti.
huomautus:
 1. Sammuta tietokone.
 2. Irrota kaikki oheislaitteet paitsi näyttö, näppäimistö, hiiri ja virtajohto. Poista kaikki media sisäisistä asemista ja irrota hiljattain lisätyt sisäiset laitteet.
 3. Käynnistä tietokone.
 4. Valitse Käynnistä , Kaikki ohjelmat, valitse Recovery Manager ja valitse sitten Recovery Manager uudelleen.
  Jos saat kehotteen antaa järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus. Jos Käyttäjätilien valvonta -valintaikkunassa kysytään, haluatko antaa ohjelman tehdä muutoksia tietokoneeseen, valitse Kyllä.
  Recovery Manager
 5. Valitse Tarvitsen apua välittömästi -kohdassa Järjestelmän palauttaminen.
 6. Recovery Manager kysyy, palautetaanko tietokone alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Valitse Kyllä ja valitse sitten Seuraava.
  Recovery Manager -ohjelman vahvistusikkuna
 7. Tietokone käynnistyy uudelleen. Jos kiintolevyaseman palautusosio toimii kunnolla, Recovery Manager -ikkuna tulee näyttöön.
  huomautus:
  Jos kiintolevyaseman palautusosio ei toimi oikein, järjestelmän palautukseen tarvitaan palautuslevysarja. Seuraa ohjeita osiossa Palautus palautuslevyiltä.
  Recovery Manager uudelleenkäynnistyksen jälkeen
 8. Valitse Järjestelmän palauttaminen.
 9. Kun järjestelmän palautus pyytää varmuuskopioimaan tiedot, valitse vaihtoehto:
  • Jos olet jo varmuuskopioinut tiedot tai jos et halua tehdä varmuuskopioita, valitse Palauta tekemättä varmuuskopioita ja valitse sitten Seuraava. Jatka seuraavaan vaiheeseen.
 10. Napsauta OK näyttöön tulevassa varoitusikkunassa.
 11. Kun järjestelmän palautus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Valmis. Käy asetusikkunat läpi ja odota, että tietokone viimeistelee asetukset.
 12. Kun määritys on valmis, sammuta tietokone, kytke kaikki laitteet ja kaapelit takaisin ja käynnistä sitten tietokone.
 13. Päivitä ja suojaa tietokone, ennen kuin käytät sitä. Asenna uudelleen kaikki tietoturvaohjelmat, jotka olit asentanut ennen järjestelmän palautusta.
 14. Asenna uudelleen kaikki ohjelmistot, jotka oli asennettu tietokoneen oston jälkeen, ja siirrä kaikki varmuuskopioidut tiedostot takaisin.

Pauautus käynnistysruudusta (järjestelmän käynnistyksen aikana) TAI kun käynnistäminen kirjautumisnäyttöön ei onnistu

Jos Windows 7 ei käynnisty oikein, voit palauttaa järjestelmän seuraavasti:
huomautus:
Jos kiintolevyn palautusosio ei toimi kunnolla, tämä menetelmä ei toimi ja näyttöön tulee virheilmoitus. Jos virheilmoitus osoittaa, että järjestelmän palautus ei onnistu käynnistysnäytössä, järjestelmän palautukseen tarvitaan palautuslevysarja. Seuraa ohjeita osiossa Palautus palautuslevyiltä.
 1. Sammuta tietokone.
 2. Irrota kaikki oheislaitteet paitsi näyttö, näppäimistö, hiiri ja virtajohto. Poista kaikki media sisäisistä asemista ja irrota hiljattain lisätyt sisäiset laitteet.
 3. Käynnistä tietokone ja paina heti käynnistyksen jälkeen toistuvastiF11-näppäintä noin kerran sekunnissa, kunnes Recovery Manager aukeaa.
  Recovery Manager
 4. Valitse Tarvitsen apua välittömästi -kohdassa Järjestelmän palauttaminen.
 5. Kun järjestelmän palautus pyytää varmuuskopioimaan tiedot, valitse vaihtoehto:
  • Jos olet jo varmuuskopioinut tiedot tai jos et halua tehdä varmuuskopioita, valitse Palauta tekemättä varmuuskopioita ja valitse sitten Seuraava. Jatka seuraavaan vaiheeseen.
 6. Napsauta OK näyttöön tulevassa varoitusikkunassa.
 7. Kun järjestelmän palautus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Valmis. Käy asetusikkunat läpi ja odota, että tietokone viimeistelee asetukset.
 8. Kun määritys on valmis, sammuta tietokone, kytke kaikki laitteet ja kaapelit takaisin ja käynnistä sitten tietokone.
 9. Päivitä ja suojaa tietokone, ennen kuin käytät sitä. Asenna uudelleen kaikki tietoturvaohjelmat, jotka olit asentanut ennen järjestelmän palautusta.
 10. Asenna uudelleen kaikki ohjelmistot, jotka oli asennettu tietokoneen oston jälkeen, ja siirrä kaikki varmuuskopioidut tiedostot takaisin.

Palauttaminen palautuslevyiltä

Voit palauttaa tietokoneen järjestelmän palautuslevyiltä (CD- tai DVD-levyiltä) seuraavien ohjeiden avulla. Levyt voivat olla HP-tuesta vastaanotettu sarja tai itse luomasi levyt.
huomautus:
HP ei sisällytä tietokoneidensa pakkaukseen palautuslevyjä, koska palautusohjelmisto on asennettuna kiintolevylle. Voit saada palautuslevyt HP-tuesta tai luoda palautuslevysarjan Recovery Manager -ohjelmistolla. HP suosittelee, että luot palautuslevyt, kun saat tietokoneesi, ja säilytät niitä turvallisessa paikassa. Tuen lähettämiltä palautuslevyiltä järjestelmän palauttaminen voi kestää jopa 4–6 tuntia, mutta itse luomiltasi palautuslevyiltä palautus sujuu yleensä nopeammin. Lisätietoja palautuslevysarjan luonnista on kohdassa Palautuslevyjen luominen tai palautuslevyn näköistiedoston tallennus USB-muistitikulle Windows 7:ssä.
 1. Käynnistä tietokone ja aseta sitten ensimmäinen palautuslevy asemaan.
 2. Sammuta tietokone pitämällä virtapainiketta painettuna.
 3. Irrota kaikki oheislaitteet paitsi näyttö, näppäimistö, hiiri ja virtajohto. Poista kaikki media sisäisistä asemista ja irrota sitten hiljattain lisätyt sisäiset laitteet.
 4. Käynnistä tietokone.
 5. Paina heti Escape-näppäintä toistuvasti noin kerran sekunnissa, kunnes näyttöön avautuu käynnistysvalikko (Startup Menu) tai käynnistyslaitteen valintavalikko (Select boot device).
 6. Tarvittavat valinnat määräytyvät sen mukaan, millainen valikko näyttöön tulee:
  • Jos näyttöön tulee Select Boot Device -valikko, valitse CD/DVD-asema nuolinäppäimillä ja paina Enter-näppäintä.
  • Jos näyttöön tulee Startup Menu -valikko, avaa "Boot Menu" tai "Boot Device Options" painamalla F9-näppäintä. Valitse CD-/DVD-asema painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. Paina tämän jälkeen Enter-näppäintä.
   huomautus:
   Käynnistyslaitteiden luettelossa saattaa olla useita CD-/DVD-asemia. Jos näin on, kokeile käynnistyykö HP Recovery, kun valitset jonkin CD-/DVD-vaihtoehdoista. Jos palautus ei käynnisty tai saat virheen puuttuvasta järjestelmälevystä, käynnistä tietokone uudelleen virtapainikkeesta ja valitse toinen CD/DVD-asema toistamalla nämä vaiheet. Kun palautus käynnistyy, suorita se noudattamalla näitä vaiheita.
 7. Näyttöön saattaa tulla ikkuna, jossa voit valita, suoritetaanko Recovery Manager kiintolevyltä vai levyasemassa olevalta levyltä. Jos ikkuna tulee näyttöön, valitse Suorita ohjelma levyltä ja valitse sitten Seuraava.
 8. Valitse vaihtoehto palautuslevyjen tyypin mukaan:
  • HP-tuesta vastaanotetut palautuslevyt:
   Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista näytössä näkyvän valinnan mukaan ja valitse sitten Seuraava.
   • Tehdasasetusten palautus: Palauta tietokone tyhjentämällä koko kiintolevy ja palauttamalla tehdasasetuksiin
   • Palauta tietokone tyhjentämällä koko kiintolevy ja palauttamalla tehdasasetuksiin
   Recovery Manager HP:n lähettämillä palautuslevyillä
 9. Kun järjestelmän palautus pyytää varmuuskopioimaan tiedot, valitse vaihtoehto:
  • Jos olet jo varmuuskopioinut tiedot tai jos et halua tehdä varmuuskopioita, valitse Palauta tekemättä varmuuskopioita ja valitse sitten Seuraava. Jatka seuraavaan vaiheeseen.
 10. Napsauta OK näyttöön tulevassa varoitusikkunassa.
 11. Lue näyttöön tulevat viestit ja reagoi niihin. Jos ruudussa kehotetaan asettamaan levy, aseta seuraava levy. Toisinaan sama levy on asetettava useita kertoja, ennen kuin ruutu antaa jatkaa eteenpäin.
 12. Kun järjestelmän palautus on valmis, poista levy. Jos kelkka ei poista levyä, poista se painamalla tietokoneen kotelossa olevaa poistopainiketta.
 13. Jos näyttöön tulee ruutu "Palautus valmis", valitse Valmis.
  Jos näyttöön tulee ruutu "Tiedostojen kopiointi valmis", valitse Seuraava.
 14. Tietokone sammuu tai käynnistyy uudelleen mallin mukaan. Jos tietokone sammuu, odota 5 sekuntia ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.
  huomautus:
  Jos käytät HP-tuen lähettämiä palautuslevyjä, palautus voi kestää yli tunnin. Älä keskeytä palautusta. Palautus on valmis, kun Windows-asennusruudut tulevat näyttöön.
 15. Suorita Windowsin asennus loppuun, kun ruudut tulevat näyttöön.
 16. Kun Windowsin asennus on tehty, sammuta tietokone, kytke kaikki laitteet ja kaapelit takaisin ja käynnistä sitten tietokone.
 17. Päivitä ja suojaa tietokone, ennen kuin käytät sitä. Asenna uudelleen kaikki tietoturvaohjelmat, jotka olit asentanut ennen järjestelmän palautusta.
 18. Asenna uudelleen kaikki ohjelmistot, jotka oli asennettu tietokoneen oston jälkeen, ja siirrä kaikki varmuuskopioidut tiedostot takaisin.

Käynnistäminen USB-palautusasemalta

Voit palauttaa tietokoneen USB-muistitikulta seuraavasti.
huomautus:
Lisätietoja palautuslevyn näköistiedoston tallentamisesta USB-muistitikulle on kohdassa Palautuslevyjen luominen tai palautuslevyn näköistiedoston tallennus USB-muistitikulle Windows 7:ssä.
 1. Käynnistä tietokone ja aseta USB-flash-asema USB-porttiin.
 2. Sammuta tietokone painamalla virtapainiketta.
 3. Irrota kaikki oheislaitteet paitsi näyttö, näppäimistö, hiiri ja virtajohto. Poista kaikki media sisäisistä asemista ja irrota hiljattain lisätyt sisäiset laitteet.
 4. Paina heti Escape-näppäintä toistuvasti noin kerran sekunnissa, kunnes näyttöön avautuu käynnistysvalikko (Startup) tai käynnistyslaitteen valintavalikko (Select boot device).
 5. Tarvittavat valinnat määräytyvät sen mukaan, millainen valikko näyttöön tulee:
  • Jos näyttöön tulee Select Boot Device -valikko, valitse USB-tallennusväline nuolinäppäimillä ja paina Enter-näppäintä.
  • Jos näyttöön tulee Startup Menu -valikko, avaa "Boot Menu" tai "Boot Device Options" painamalla F9-näppäintä. Valitse USB-tallennusväline (aseman nimi) ylä- ja alanuolinäppäimillä. Jatka sitten painamalla Enter-näppäintä.
  Tervetuloa Recovery Manageriin
 6. Näyttöön saattaa tulla ikkuna, jossa voit valita, suoritetaanko Recovery Manager kiintolevyltä vai tietovälineestä. Jos ikkuna tulee näyttöön, valitse USB-vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.
 7. Valitse Järjestelmän palauttaminen kohdassa tarvitsen apua heti. Valitse seuraavassa näytössä Kyllä ja vahvista, että haluat palauttaa tietokoneen alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Jatka sitten valitsemalla Seuraava.
  Tietokoneen palautuksen varmennus
 8. Kun järjestelmän palautus pyytää varmuuskopioimaan tiedot, valitse vaihtoehto:
  • Jos olet jo varmuuskopioinut tiedot tai jos et halua tehdä varmuuskopioita, valitse Palauta tekemättä varmuuskopioita ja valitse sitten Seuraava. Jatka seuraavaan vaiheeseen.
 9. Valitse Seuraava. Näytössä näkyy varoitus siitä, että tietokoneesta tulee irrottaa kaikki laitteet. Varmista, että kaikki laitteet paitsi palautusmuistitiukku on irrotettu, ja valitse OK.
 10. Lue näytölle avautuvat ruudut ja toimi niiden mukaan. Kun järjestelmän palautus on valmis, näyttöön tulee ruutu "Palautus valmis"
 11. Poista USB-muistitikku USB-portista.
 12. Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Valmis.
 13. Tietokone sammuu tai käynnistyy uudelleen mallin mukaan. Jos tietokone sammuu, odota 5 sekuntia ja käynnistä sitten tietokone.
 14. Suorita Windowsin asennus loppuun, kun ruudut tulevat näyttöön.
 15. Kun Windowsin asennus on tehty, sammuta tietokone, kytke kaikki laitteet ja kaapelit takaisin ja käynnistä sitten tietokone.
 16. Päivitä ja suojaa tietokone, ennen kuin käytät sitä. Asenna uudelleen kaikki tietoturvaohjelmat, jotka olit asentanut ennen järjestelmän palautusta.
 17. Asenna uudelleen kaikki ohjelmistot, jotka oli asennettu tietokoneen oston jälkeen, ja siirrä kaikki varmuuskopioidut tiedostot takaisin.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...