hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Skannaus verkkokansioon -toiminnon määrittäminen

Ota selvää, miten voit määrittää Skannaus verkkokansioon -toiminnon.

Huomautus:

Toimenpiteet vaihtelevat ohjauspaneelin tyypin mukaan.

Ohjauspaneelit

Kiinteän ohjelmiston versio

Ohjauspaneelit

FutureSmart 3

FutureSmart 3 -ohjauspaneeli

FutureSmart 4

FutureSmart 4 -ohjauspaneeli

FutureSmart 3

Noudata FutureSmart 3:ssa seuraavia ohjeita.

Johdanto

Tässä asiakirjassa kerrotaan, kuinka skannaaminen verkkokansioon otetaan käyttöön ja määritetään. Tulostin voi skannata tiedoston ja tallentaa sen verkkokansioon. Tämän skannaustoiminnon käyttö edellyttää, että tulostin on kytketty verkkoon. Toiminto ei kuitenkaan ole käytettävissä ennen kuin se on määritetty. Skannaus verkkokansioon -toiminnon voi määrittää kahdella tavalla: perusmäärityksen voi tehdä Tallennus verkkokansioon -pikasarjan ohjattu määritys -toiminnolla ja lisämäärityksen Verkkokansiotallennuksen määritys -toiminnolla.

Ennen aloittamista

Tarkista seuraavat tiedot ennen Skannaa verkkokansioon -toiminnon määrittämistä.

Huomautus:

Tulostimesta täytyy muodostaa verkkoyhteys Skannaus verkkokansioon -toiminnon määritystä varten.

Järjestelmänvalvojat tarvitsevat seuraavat asiat ennen määritysprosessin aloittamista.

 • Tulostimen käyttö järjestelmänvalvojana

 • Kohdekansion täydellinen toimialuenimi (FQDN) (esim. \\palvelinnimi.fi.yrityksennimi.net\skannaukset) TAI palvelimen IP-osoite (esim. \\16.88.20.20\skannaukset).

  Huomautus:

  Termi "palvelin" viittaa tässä yhteydessä tietokoneeseen, jossa jaettu kansio sijaitsee.

Huomautus:

Verkkokansio on määritettävä jaetuksi kansioksi, jotta verkkokansioon skannaaminen toimii. Lisätietoja jaettujen kansioiden määrittämisestä on kohdassa Jaetun kansion määrittäminen (c04431534).

Katso videoesitys Skannaus verkkoon -toiminnon määrittämisestä FutureSmart 3 -tulostimissa.

Määritä Tallennus verkkokansioon

Määritä Tallennus verkkokansioon -toiminto noudattamalla seuraavia ohjeita.

Tapa 1: Käytä Tallennus verkkokansioon -toiminnon ohjattua määritystä

Tämä valinta avaa ohjatut määritystoiminnot, jotka sisältyvät tulostimeen kuuluvaan HP:n sulautettuun verkkopalvelimeen. Ohjatussa määritystoiminnossa on valinnat perusasetuksille.

Huomautus:

Ennen aloittamista: voit näyttää tulostimen IP-osoitteen tai isäntänimen koskettamalla Verkko-painiketta tulostimen ohjauspaneelissa.

 1. Napsauta Skannaus/digitaalilähetys-välilehteä. Sähköpostin ja Tallennus verkkokansioon ‑toiminnon ohjattu pikamääritys ‑valintaikkuna avautuu.

 2. Valitse Tallennus verkkokansioon -pikasarjan ohjattu määritys -linkki.

 3. ValitseLisää tai poista verkkokansiotallennuksen pikasarja -valintaikkunassa Lisää.

  Huomautus:

  Pikasarjat ovat töiden pikakuvakkeita, joita voi käyttää tulostimen aloitusnäytössä tai Pikasarjat-sovelluksessa.

  Huomautus:

  Tallenna verkkokansioon -toiminnon perusmäärityksen voi tehdä luomatta pikasarjaa. Ilman pikasarjaa käyttäjien on kuitenkin syötettävä kohdekansion tiedot ohjauspaneeliin kunkin skannaustyön kohdalla. Pikasarja vaaditaan Tallennus verkkokansioon -metatietojen sisällyttämiseen.

 4. Täytä seuraavat tiedot Lisää kansion pikasarja -valintaikkunassa:

  1. Kirjoita otsikko Pikasarjan otsikko -kenttään.

   Huomautus:

   Anna pikasarjalle nimi, jonka käyttäjät ymmärtävät nopeasti (esim. "Skannaus ja tallennus kansioon").

  2. Määritä Pikasarja -painikkeen sijainti ohjauspaneelissa valitsemalla yksi seuraavista avattavan Painikkeen sijainti -luettelon vaihtoehdoista:

   • Pikasarjat-sovellus

   • Aloitusnäyttö

  3. Kirjoita Pikasarjan kuvaus -kenttään selitys siitä, mitä pikasarja tallentaa.

  4. Valitse Seuraava.

 5. Täytä seuraavat tiedot Kohdekansion määritys -valintaikkunassa:

  1. Kirjoita skannauksen kansiopolku UNC-kansiopolku-kenttään.

   Kansiopolku voi olla joko täydellinen toimialuenimi (FQDN) tai palvelimen IP-osoite. Varmista, että kansiopolku (esim. \skannaukset) noudattaa FQDN-toimialuenimeä tai IP-osoitetta.

   FQDN-esimerkki: \\servername.us.companyname.net\scans

   Esimerkki IP-osoitteesta: \\16.88.20.20\scans

   Huomautus:

   FQDN voi olla luotettavampi kuin IP-osoite. Jos palvelin saa IP-osoitteensa DHCP:n kautta, IP-osoite voi muuttua. IP-osoitteen kautta muodostettu yhteys voi olla nopeampi, sillä tulostimen ei tarvitse käyttää DNS-palvelinta kohdepalvelimen etsimiseen.

  2. Valitse avattavasta Todennusasetukset -luettelosta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

   • Käytä käyttäjän tunnuksia, kun muodostat yhteyttä ohjauspaneelissa kirjautumisen jälkeen

   • Käytä aina näitä tunnuksia

    Huomautus:

    Jos Käytä aina näitä tunnuksia -vaihtoehto on valittu, käyttäjätunnus ja salasana täytyy kirjoittaa niille tarkoitettuihin kenttiin ja tulostimen kansion käyttöoikeus täytyy tarkistaa valitsemalla Vahvista käyttöoikeudet.

  3. Kirjoita Windows-toimialue Windows-toimialue-kenttään.

   Huomautus:

   Etsi Windows-toimialueen nimi Windows 7 -käyttöjärjestelmässä valitsemalla Käynnistä, Ohjauspaneeli ja Järjestelmä.

   Etsi Windows-toimialueen nimi Windows 8 käyttöjärjestelmässä valitsemalla Haku, kirjoittamalla hakukenttään Järjestelmä ja valitsemalla Järjestelmä.

   Toimialueen nimi näkyy Tietokoneen nimi, toimialue ja työryhmäasetukset -kohdan alla.

  4. Valitse Seuraava.

 6. Määritä Määritä tiedoston skannausasetukset -valintaikkunassa pikasarjan oletusskannausasetukset ja valitse Seuraava.

 7. Tarkasta Yhteenveto-valintaikkuna ja valitse sitten Valmis.

 8. Tarkista valitut asetukset Verkkokansiotallennuksen määritys -valintaikkunassa ja suorita asetusten määritys loppuun valitsemalla Valmis.

Tapa 2: Skannaus verkkokansioon -määritys

Tämän toiminnon avulla on mahdollista määrittää tulostimen verkkokansiotallennuksen lisäasetukset HP:n sulautetun verkkopalvelimen avulla.

Huomautus:

Ennen aloittamista: voit näyttää tulostimen IP-osoitteen tai isäntänimen koskettamalla Verkko -painiketta tulostimen ohjauspaneelissa.

Vaihe 1: Aloita määritys

Aloita Verkkokansiotallennuksen määritys -toiminnon määrittäminen noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Napsauta Skannaus/digitaalilähetys-välilehteä.

 2. Napsauta vasemmassa valikossa Verkkokansiotallennuksen määritys -linkkiä.

Vaihe kaksi: Määritä Tallennus verkkokansioon -toiminnon asetukset

Määritä Tallennus verkkokansioon -toiminnon asetukset noudattamalla seuraavia ohjeita.

Ohjatun pikasarjamäärityksen suorittaminen loppuun

Siirry ohjattuun pikasarjamääritykseen ja käynnistä se noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse Verkkokansiotallennuksen määritys -valintaikkunassa Ota käyttöön Tallennus verkkokansioon -valintaruutu. Jos tätä ruutua ei valita, toimintoa ei voi käyttää tulostimen ohjauspaneelissa.

 2. Valitse Pikasarjat-alueella Lisää. Pikasarjan ohjattu toiminto avautuu.

  Huomautus:

  Pikasarjat ovat töiden pikakuvakkeita, joita voi käyttää tulostimen aloitusnäytössä tai Pikasarjat-sovelluksessa.

  Huomautus:

  Tallenna verkkokansioon -toiminnon perusmäärityksen voi tehdä luomatta pikasarjaa. Ilman pikasarjaa käyttäjien on kuitenkin syötettävä kohdekansion tiedot ohjauspaneeliin kunkin skannaustyön kohdalla. Pikasarja vaaditaan Tallennus verkkokansioon -metatietojen sisällyttämiseen.

Määritä Tallenna verkkokansioon -toiminto suorittamalla pikasarjan ohjatun toiminnon kaikkien valintaikkunoiden vaiheet.

Valintaikkuna 1: Määritä pikasarjan painikkeen sijainti ja käyttöasetukset ohjauspaneelia varten

Tässä valintaikkunassa voit määrittää Pikasarja-painikkeen paikan ja käyttäjän toimien tason tulostimen ohjauspaneelissa.

 1. Kirjoita otsikko Pikasarjan otsikko -kenttään.

  Huomautus:

  Anna pikasarjalle nimi, jonka käyttäjät ymmärtävät nopeasti (esim. "Skannaus ja tallennus kansioon").

 2. Määritä Pikasarja -painikkeen sijainti laitteen ohjauspaneelissa valitsemalla yksi seuraavista avattavan Painikkeen sijainti -luettelon vaihtoehdoista:

  • Pikasarjat-sovellus

  • Aloitusnäyttö

 3. Kirjoita Pikasarjan kuvaus -kenttään selitys siitä, mitä pikasarja tallentaa.

 4. Valitse avattavasta Pikasarjan aloitusasetus -luettelosta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

  • Vaihtoehto 1: Siirry sovellukseen, sitten käyttäjä painaa Aloita

  • Vaihtoehto 2: Aloita heti valinnan jälkeen

   Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista Alkuperäispuolten kehote -kohdassa:

   • Käytä sovelluksen oletusta

   • Alkuperäispuolten kehote

   Huomautus:

   Jos asetus Aloita heti valinnan jälkeen valitaan, kohdekansio täytyy antaa seuraavassa vaiheessa.

 5. Valitse Seuraava.

Valintaikkuna 2: Kansion asetukset

Määritä Kansion asetukset -valintaikkunassa kansiotyypit, joihin tulostin lähettää skannatut asiakirjat.

Voit valita toisen kahdesta kansiotyypistä:

 • Jaetut kansiot tai FTP-kansiot

 • Omat jaetut kansiot

Kansion käyttöoikeuksia on kahta eri tyyppiä:

 • Luku- ja kirjoitusoikeudet

 • Pelkät kirjoitusoikeudet

Seuraavissa tiedoissa kuvataan kansioasetusten määrittäminen.

Esimerkki Kansion asetukset -valintaikkunasta
Skannattujen asiakirjojen kohdekansion määrittäminen

Määritä kohdekansio jollakin seuraavista tavoista.

Vaihtoehto 1: Jaetut kansiot tai FTP-kansiot

Jos haluat tallentaa skannatut asiakirjat jaettuun kansioon tai FTP-kansioihin, suorita seuraavat vaiheet.

 1. Valitse Tallenna jaettuihin kansioihin tai FTP-kansioihin -vaihtoehto, mikäli sitä ei ole vielä valittu.

 2. Valitse Lisää.... Verkkokansiopolun lisäämisen valintaikkuna avautuu.

 3. Valitse Lisää verkkokansiopolku -valintaikkunassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Vaihtoehto 1: Tallenna jaettuun vakioverkkokansioon

   Esimerkki Tallenna jaettuun vakioverkkokansioon -kentistä
   Huomautus:

   Lisätietoja jaettujen verkkokansioiden luomisesta on kohdassa Jaetun kansion määrittäminen (c04431534).

   1. Valitse Tallenna jaettuun vakioverkkokansioon -vaihtoehto, mikäli sitä ei ole vielä valittu.

   2. Kirjoita kansiopolku UNC-kansiopolku-kenttään.

    Kansiopolku voi olla joko täydellinen toimialuenimi (FQDN) tai palvelimen IP-osoite. Varmista, että kansiopolku (esim. \skannaukset) noudattaa FQDN-toimialuenimeä tai IP-osoitetta.

    FQDN-esimerkki: \\servername.us.companyname.net\scans

    Esimerkki IP-osoitteesta: \\16.88.20.20\scans

    Huomautus:

    FQDN voi olla luotettavampi kuin IP-osoite. Jos palvelin saa IP-osoitteensa DHCP:n kautta, IP-osoite voi muuttua. IP-osoitteen kautta muodostettu yhteys voi olla nopeampi, sillä tulostimen ei tarvitse käyttää DNS-palvelinta kohdepalvelimen etsimiseen.

   3. Voit luoda automaattisesti alikansion skannattujen asiakirjojen kohdekansioon valitsemalla alikansion nimen muodon Mukautettu alikansio -luettelosta.

    Jos haluat myöntää alikansion käyttöoikeuden vain skannaustyön luoneelle käyttäjälle, valitse Rajoita alikansion käyttö käyttäjälle.

   4. Saat skannattujen asiakirjojen täydellisen kansiopolun näkyviin valitsemalla Päivitä esikatselu.

   5. Valitse avattavasta Todennusasetukset-luettelosta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

    • Käytä käyttäjän tunnuksia, kun muodostat yhteyttä ohjauspaneelissa kirjautumisen jälkeen

    • Käytä aina näitä tunnuksia

     Huomautus:

     Jos Käytä aina näitä tunnuksia -vaihtoehto valitaan, käyttäjätunnus ja salasana on annettava niille tarkoitettuihin kenttiin.

   6. Kirjoita Windows-toimialue Windows-toimialue-kenttään.

    Huomautus:

    Etsi Windows-toimialueen nimi Windows 7 -käyttöjärjestelmässä valitsemalla Käynnistä, Ohjauspaneeli ja Järjestelmä.

    Etsi Windows-toimialueen nimi Windows 8 käyttöjärjestelmässä valitsemalla Haku, kirjoittamalla hakukenttään Järjestelmä ja valitsemalla Järjestelmä.

    Toimialueen nimi näkyy Tietokoneen nimi, toimialue ja työryhmäasetukset -kohdan alla.

    Huomautus:

    Jos jaetun kansion käyttöoikeudet annetaan kaikille, työryhmän nimi- (oletus on "Työryhmä"), käyttäjätunnus- ja salasanatiedot täytyy antaa niille tarkoitettuihin kenttiin. Jos kansio sijaitsee tietyn käyttäjän omistaman kansion sisällä eikä se ole julkinen, kyseisen käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan.

    Huomautus:

    IP-osoite vaaditaan ehkä tietokoneen nimen sijasta. Monet kotireitittimet eivät pysty käsittelemään tietokoneiden nimiä kunnolla, eikä käytössä ole nimipalvelinta (DNS). Tässä tapauksessa on parasta määrittää staattinen IP-osoite jaetulle tietokoneelle, jotta DHCP ei vaihda IP-osoitetta. Tavallisessa kotireitittimessä tämä tapahtuu määrittämällä staattinen IP-osoite, joka kuuluu samaan aliverkkoon mutta on DHCP-osoitealueen ulkopuolella.

   7. Valitse OK.

  • Vaihtoehto 2: Tallenna FTP-palvelimeen

   Esimerkki Tallenna FTP-palvelimelle -kentistä
   Huomautus:

   Jos FTP-palvelin sijaitsee palomuurin ulkopuolella, välityspalvelin on määritettävä verkkoasetuksissa. Nämä asetukset löytyvät sulautetun verkkopalvelimen välilehdestä Lisäasetukset-osiosta.

   1. Valitse Tallenna FTP-palvelimeen.

   2. Kirjoita FTP-palvelimen nimi tai IP-osoite FTP-palvelin-kenttään.

   3. Kirjoita portin numero Portti-kenttään.

    Huomautus:

    Yleensä portin numeron oletusasetusta ei tarvitse muuttaa.

   4. Voit luoda automaattisesti alikansion skannattujen asiakirjojen kohdekansioon valitsemalla alikansion nimen muodon Mukautettu alikansio -luettelosta.

   5. Saat skannattujen asiakirjojen täydellisen kansiopolun näkyviin valitsemalla Päivitä esikatselu.

   6. Valitse avattavasta FTP-siirtotila -luettelosta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

    • Passiivinen

    • Aktiivinen

   7. Kirjoita käyttäjätunnus Käyttäjätunnus-kenttään.

   8. Kirjoita salasana Salasana-kenttään.

   9. Varmista kohteen käytön toiminta napsauttamalla Varmista käyttö -valintaa.

   10. Valitse OK.

Vaihtoehto 2: Omat jaetut kansiot

Jos haluat tallentaa skannatut asiakirjat omaan jaettuun kansioon, suorita seuraavat vaiheet:

Huomautus:

Tätä valintaa käytetään toimialueympäristöissä, joissa järjestelmänvalvoja määrittää jaetun kansion kullekin käyttäjälle. Jos omaan jaettuun kansioon tallentaminen on määritetty, käyttäjien on kirjauduttava tulostimen ohjauspaneeliin Windows-tunnuksilla tai LDAP-todennuksen avulla.

 1. Valitse Tallennus omaan jaettuun kansioon.

 2. Kirjoita Hae laitteen käyttäjän kotikansio tällä attribuutilla -kenttään käyttäjän kotikansio Microsoft Active Directoryssa.

  Huomautus:

  Varmista, että käyttäjä tietää kotikansionsa sijainnin verkossa.

 3. Lisää käyttäjätunnukselle alikansio kansiopolun loppuun valitsemalla Luo alikansio käyttäjänimen mukaan.

  Jos haluat myöntää alikansion käyttöoikeuden vain skannaustyön luoneelle käyttäjälle, valitse Rajoita alikansion käyttö käyttäjälle.

Valitse kohdekansion käyttöoikeudet

Valitse kohdekansion käyttöoikeudet jollakin seuraavista tavoista.

Vaihtoehto 1: Luku- ja kirjoitusoikeudet

Ota käyttöön skannattujen asiakirjojen lähettäminen luku- ja kirjoitusoikeuksilla varustettuun kansioon suorittamalla seuraavat vaiheet:

Huomautus:

Lähetä vain kansioihin, joihin on luku- ja kirjoitusoikeus -asetus tukee kansion vahvistusta ja työilmoituksia

 1. Valitse Lähetä vain kansioihin, joihin on luku- ja kirjoitusoikeus -asetus, mikäli se ei ole valittuna.

 2. Valitse Tarkista kansioon pääsy ennen työn aloittamista -asetus, jos haluat tulostimen tarkistavan kansion käyttöoikeuden ennen skannauksen aloittamista.

  Huomautus:

  Skannaustyöt voidaan suorittaa nopeammin, jos Tarkista kansioon pääsy ennen työn aloittamista -asetus ei ole valittuna. Jos kansio ei ole käytettävissä, skannaustyö kuitenkin epäonnistuu.

 3. Valitse Seuraava.

Vaihtoehto 2: Pelkät kirjoitusoikeudet

Ota käyttöön skannattujen asiakirjojen lähettäminen vain kirjoitusoikeudella varustettuun kansioon suorittamalla seuraavat vaiheet:

Huomautus:

Salli lähetys kansioihin, joihin on vain kirjoitusoikeus -asetus ei tue kansion vahvistusta eikä työilmoituksia.

Huomautus:

Kun tämä asetus on valittu, tulostin ei voi lisätä juoksevaa lukua skannauksen tiedostonimeen. Kaikki skannaukset lähetetään samalla tiedostonimellä.

Valitse aikaan liittyvä etuliite tai takaliite skannauksen tiedostonimelle, jotta kukin skannaus tallennetaan ainutkertaisella nimellä eikä edellisen tiedoston päälle kirjoiteta. Tiedostonimi riippuu Tiedostoasetukset-valintaikkunan tiedoista, jotka on asetettu pikasarjan ohjatussa määrityksessä.

 1. Valitse Salli lähetys kansioihin, joihin on vain kirjoitusoikeus.

 2. Valitse Seuraava.

Valintaikkuna 3: Ilmoitusasetukset

Ota selvää, miten voit määrittää ilmoitusasetukset.

 1. Suorita Ilmoitusasetukset-valintaikkunassa jokin seuraavista tehtävistä:

  Huomautus:

  Ilmoitussähköpostien lähettäminen edellyttää, että tulostin määritetään käyttämään SMTP-palvelinta sähköpostitöiden lähettämiseen. Lisätietoja SMTP-palvelimen määrittämisestä sähköpostiviestien lähettämistä varten on kohdassa Skannaus sähköpostiin -toiminnon määrittäminen (c05523998).

  • Vaihtoehto 1: Älä ilmoita

   1. Valitse Älä ilmoita.

   2. Jos haluat, että käyttäjä saa kehotteen tarkistaa ilmoitusasetukset, valitse Kehote käyttäjälle ennen työn alkua -asetus ja valitse sitten Seuraava.

  • Vaihtoehto 2: Ilmoita, kun työ valmistuu

   1. Valitse Ilmoita, kun työ valmistuu.

   2. Valitse ilmoituksen toimitustapa Ilmoituksen toimitustapa -luettelosta.

    Jos valitset ilmoituksen toimitustavaksi sähköpostin, kirjoita sähköpostiosoite Ilmoitussähköpostiosoite-kenttään.

   3. Jos haluat, että ilmoitukseen lisätään pienoiskuva skannauksen ensimmäisestä sivusta, valitse Lisää pienoiskuva.

   4. Jos haluat, että käyttäjä saa kehotteen tarkistaa ilmoitusasetukset, valitse Kehote käyttäjälle ennen työn alkua -asetus ja valitse sitten Seuraava.

  • Vaihtoehto 3: Ilmoita vain epäonnistumisesta

   1. Valitse Ilmoita vain epäonnistumisesta.

   2. Valitse ilmoituksen toimitustapa Ilmoituksen toimitustapa -luettelosta.

    Jos valitset ilmoituksen toimitustavaksi sähköpostin, kirjoita sähköpostiosoite Ilmoitussähköpostiosoite-kenttään.

   3. Jos haluat, että ilmoitukseen lisätään pienoiskuva skannauksen ensimmäisestä sivusta, valitse Lisää pienoiskuva.

   4. Jos haluat, että käyttäjä saa kehotteen tarkistaa ilmoitusasetukset, valitse Kehote käyttäjälle ennen työn alkua -asetus ja valitse sitten Seuraava.

Valintaikkuna 4: Skannausasetukset

Lisätietoja skannausasetuksista.

Määritä Skannausasetukset-valintaikkunassa pikasarjan oletusskannausasetukset ja valitse Seuraava.

Skannausasetukset ja niiden kuvaukset

Ominaisuus

Kuvaus

Alkuperäinen koko

Valitse alkuperäisen asiakirjan paperikoko.

Alkuperäisen puolet

Valitse, onko alkuperäinen asiakirja yksi- vai kaksipuolinen.

Tekstin/kuvan optimointi

Voit valita joko tulosteen optimoinnin sisällön tyypin mukaan tai manuaalisen säätämisen.

Optimointikohde

Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Tekstin/kuvan optimointi -asetukseksi on määritetty Manuaalinen säätäminen. Valitse manuaalisen säätämisen arvo.

Sisällön suunta

Tällä asetuksella voit valita, miten alkuperäisen sivun sisältö sijoittuu arkille: valitse joko Pysty, Vaaka tai Automaattinen tunnistus.

2–puolisuus

Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun Sisällön suunta -asetukseksi on määritetty Automaattinen tunnistus. Valitse sivun nidonnan kuvaus, jos haluat määrittää, onko sivun takapuoli yläpuoli alaspäin vai oikea puoli ylöspäin.

Taustan tyhjennys

Valitsemalla arvon voit poistaa taustan vaaleat kuvat tai vaalean taustavärin.

Tummuus

Valitsemalla arvon voit säätää tiedoston tummuutta.

Kontrasti

Valitsemalla arvon voit säätää tiedoston kontrastia.

Terävyys

Valitsemalla arvon voit säätää tiedoston terävyyttä.

Kuvan esikatselu

Valitse, onko työn esikatselunäyttö pakollinen, valinnainen vaiko poissa käytöstä.

Rajausasetukset

Valitse, sallitaanko työn rajaaminen, ja jos sallitaan, rajausasetuksen tyyppi.

Työn koonti

Valitse tämä asetus, jos haluat yhdistää useita alkuperäisasiakirjasarjoja yhdeksi sähköpostiliitteeksi. Tällä asetuksella voit myös skannata sellaisen alkuperäisen asiakirjan, jossa on enemmän sivuja kuin asiakirjansyöttölaite pystyy käsittelemään kerralla.

Automaattiset sävyt

Valitse tämä asetus, jos haluat määrittää automaattisen tummuuden, kontrastin ja taustan puhdistuksen. Tällöin nämä asetukset eivät ole käytettävissä tällä sivulla.

Monisyötön tunnistus

Valitse tämä asetus, jos haluat ottaa käyttöön monisyöttötöiden tunnistuksen.

Poista reunat

Valitse tämä asetus, jos haluat määrittää työn etu- ja takapuolelta poistettavien marginaalien leveyden joko tuumina tai millimetreinä.

Valintaikkuna 5: File Settings (Tiedoston asetukset)

Lisätietoja tiedostoasetuksista.

Määritä Tiedostoasetukset -valintaikkunassa pikasarjan oletustiedostoasetukset ja valitse Seuraava.

Tiedostoasetukset ja kuvaukset

Ominaisuus

Kuvaus

Tiedostonimen etuliite

Määritä tiedostonimen oletusetuliite niitä tiedostoja varten, jotka tallennetaan verkkokansioon.

Oletustiedostonimi

Tallennettavan tiedoston oletusnimi.

Jos haluat, että tätä asetusta voi muokata tulostimen ohjauspaneelissa, valitse Käyttäjän muokattavissa -valintaruutu.

Tiedostonimen jälkiliite

Määritä tiedostonimen oletuspääte niitä tiedostoja varten, jotka tallennetaan verkkokansioon.

Tiedostonumeron muoto

Valitse tiedostonimen muoto useisiin tiedostoihin jaetuille töille.

Oletustiedostotyyppi

Valitse tallennettavan tiedoston tiedostomuoto.

Jos haluat, että tätä asetusta voi muokata tulostimen ohjauspaneelissa, valitse Käyttäjän muokattavissa -valintaruutu.

Tiedostonimen esikatselu

Kirjoita tiedostonimi ja napsauta Päivitä esikatselu -painiketta.

Oletusväriasetus

Tällä asetuksella voit valita, onko tiedosto mustavalkoinen vai värillinen.

Oletustulostuslaatu

Valitse tiedoston laatu. Parempilaatuiset kuvat ovat tiedostokooltaan suurempia kuin heikompilaatuiset, ja niiden lähettäminen kestää kauemmin.

Oletustarkkuus

Määritä tiedoston tarkkuus. Suuritarkkuuksisissa kuvissa on paljon pisteitä tuumalla (dots per inch, dpi), joten niissä näkyy paljon yksityiskohtia. Pienitarkkuuksisissa kuvissa on vähemmän pisteitä tuumalla, ja niissä näkyy vähemmän yksityiskohtia, mutta tiedoston koko on pienempi.

Pakkaus

Määritä tiedoston pakkaustavaksi Normaali tai Korkea, kun skannattu asiakirja tallennetaan PDF- tai XPS-muotoon. Jos pakkaustavaksi on valittu Korkea, skannatun tiedoston koko on pienempi, mutta skannaaminen saattaa kestää kauemmin kuin käytettäessä Normaali-pakkaustapaa.

Musta TIFF-pakkaus

Valitse musta TIFF-pakkausalgoritmi, jota käytetään luodun TIFF-tiedoston pakkaamisessa.

Värin/harmaasävyn TIFF-pakkaus

Valitse värin/harmaasävyn TIFF-pakkausalgoritmi, jota käytetään luodun TIFF-tiedoston pakkaamisessa.

PDF-salaus

Jos tiedostotyyppi on PDF, tämä asetus salaa tulostettavan PDF-tiedoston. Salaus edellyttää salasanan määrittämistä. Samaa salasanaa käytetään tiedoston avaamiseen. Käyttäjä saa kehotteen antaa salasanan ennen työn skannaamista, jos salasanaa ei ole määritetty ennen käynnistyspainikkeen painamista.

Poista OCR-tiedostotyypit käytöstä

Estä OCR-tiedostotyyppien käyttö laitteen ohjauspaneelista valitsemalla tämä asetus.

Tyhjien sivujen estäminen käytössä

Jos Tyhjien sivujen estäminen käytössä -asetus on valittu, tyhjät sivut ohitetaan.

Valintaikkuna 6: Yhteenveto

Tarkista Skannaus verkkoon -toiminnon yhteenveto.

Tarkista YhteenvetoYhteenveto-valintaikkunassa ja valitse Valmis.

Vaihe 3: Määrityksen viimeisteleminen

Viimeistele Tallennus verkkokansioon -määritys seuraavasti:

 1. Tarkista valitut asetukset Tallennus verkkokansioon -valintaikkunassa ja suorita asetusten määritys loppuun valitsemalla Käytä.

FutureSmart 4

Noudata FutureSmart 4:ssä seuraavia ohjeita.

Johdanto

Tässä asiakirjassa kerrotaan, kuinka skannaaminen verkkokansioon otetaan käyttöön ja määritetään. Tulostin voi skannata tiedoston ja tallentaa sen verkkokansioon. Tämän skannaustoiminnon käyttö edellyttää, että tulostin on kytketty verkkoon. Toiminto ei kuitenkaan ole käytettävissä ennen kuin se on määritetty.

Skannaa verkkokansioon -toiminnon voi määrittää kahdella tavalla: perusmäärityksen voi tehdä Ohjattu verkkokansiotallennuksen määritys -toiminnolla ja lisämäärityksen Verkkokansiotallennuksen määritys -toiminnolla.

Ennen aloittamista

Tee seuraavat valmistelut ennen Skannaus verkkoon -toiminnon määrittämistä.

Huomautus:

Tulostimesta täytyy olla muodostettu verkkoyhteys verkkokansioon skannauksen määritystä varten.

Järjestelmänvalvojat tarvitsevat seuraavat asiat ennen määritysprosessin aloittamista.

 • Tulostimen käyttö järjestelmänvalvojana.

 • Kohdekansion täydellinen toimialuenimi (FQDN) (esim. \\palvelinnimi.fi.yrityksennimi.net\skannaukset) TAI palvelimen IP-osoite (esim. \\16.88.20.20\skannaukset).

  Huomautus:

  Termi "palvelin" viittaa tässä yhteydessä tietokoneeseen, jossa jaettu kansio sijaitsee.

Skannaus verkkokansioon -toiminnon määrittäminen

Voit määrittää Skannaus verkkokansioon -toiminnon jollakin seuraavista tavoista.

Tapa 1: Käytä Skannaus verkkokansioon -toiminnon ohjattua määritystä

Tämän asetuksen avulla voi tehdä Tallennus verkkokansioon -toiminnon perusmäärityksen käyttämällä ohjattua Tallennus verkkokansioon -toimintoa.

Huomautus:

Ennen aloittamista: Voit näyttää tulostimen IP-osoitteen tai isäntänimen koskettamalla Tiedot-kuvaketta Tietoja-kuvake|ja sitten Verkko-kuvaketta Verkon kuvake tulostimen ohjauspaneelissa.

 1. Valitse EWS:n yläosan siirtymisvälilehtien avulla Skannaus/digitaalilähetys. Sähköpostin ja Skannaus verkkokansioon -toiminnon ohjattu pikamääritys -valintaikkuna avautuu.

 2. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Sähköpostin ja Skannaus verkkokansioon -toiminnon ohjattu pikamääritys.

 3. Valitse Tallennus verkkokansioon -pikasarjan ohjattu määritys -linkki.

 4. ValitseLisää tai poista verkkokansiotallennuksen pikasarja -valintaikkunassa Lisää.

  Huomautus:

  Pikasarjat ovat töiden pikakuvakkeita, joita voi käyttää tulostimen aloitusnäytössä tai Pikasarjat-sovelluksessa.

  Huomautus:

  Verkkokansiotallennustoiminnon perusmäärityksen voi tehdä luomatta pikasarjaa. Ilman pikasarjaa käyttäjien on kuitenkin syötettävä kohdekansion tiedot ohjauspaneeliin kunkin skannaustyön kohdalla. Pikasarja vaaditaan Tallennus verkkokansioon -metatietojen sisällyttämiseen.

 5. Täytä seuraavat tiedot Lisää kansion pikasarja -valintaikkunassa:

  1. Kirjoita otsikko Pikasarjan otsikko -kenttään.

   Huomautus:

   Anna pikasarjalle nimi, jonka käyttäjät ymmärtävät nopeasti (esim. "Skannaus ja tallennus kansioon").

  2. Kirjoita Pikasarjan kuvaus -kenttään selitys siitä, mitä pikasarja tallentaa.

  3. Valitse Seuraava.

 6. Täytä seuraavat tiedot Kohdekansion määritys -valintaikkunassa:

  1. Kirjoita skannauksen kansiopolku UNC-kansiopolku-kenttään.

   Kansiopolku voi olla joko täydellinen toimialuenimi (FQDN) tai palvelimen IP-osoite. Varmista, että kansiopolku (esim. \skannaukset) noudattaa FQDN-toimialuenimeä tai IP-osoitetta.

   FQDN-esimerkki: \\servername.us.companyname.net\scans

   Esimerkki IP-osoitteesta: \\16.88.20.20\scans

   Huomautus:

   FQDN voi olla luotettavampi kuin IP-osoite. Jos palvelin saa IP-osoitteensa DHCP:n kautta, IP-osoite voi muuttua. IP-osoitteen kautta muodostettu yhteys voi olla nopeampi, sillä tulostimen ei tarvitse käyttää DNS-palvelinta kohdepalvelimen etsimiseen.

  2. Valitse avattavasta Todennusasetukset -luettelosta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

   • Käytä käyttäjän tunnuksia, kun muodostat yhteyttä ohjauspaneelissa kirjautumisen jälkeen

   • Käytä aina näitä tunnuksia

    Huomautus:

    Jos Käytä aina näitä tunnuksia -vaihtoehto on valittu, käyttäjätunnus ja salasana täytyy kirjoittaa niille tarkoitettuihin kenttiin ja tulostimen kansion käyttöoikeus täytyy tarkistaa valitsemalla Vahvista käyttöoikeudet.

  3. Kirjoita Windows-toimialue Windows-toimialue-kenttään.

   Vihje:

   Etsi Windows-toimialueen nimi Windows 7 -käyttöjärjestelmässä valitsemalla Käynnistä, Ohjauspaneeli ja Järjestelmä.

   Etsi Windows-toimialueen nimi Windows 8 käyttöjärjestelmässä valitsemalla Haku, kirjoittamalla hakukenttään Järjestelmä ja valitsemalla Järjestelmä.

   Toimialueen nimi näkyy Tietokoneen nimi, toimialue ja työryhmäasetukset -kohdan alla.

  4. Valitse Seuraava.

 7. Määritä Määritä tiedoston skannausasetukset -valintaikkunassa pikasarjan oletusskannausasetukset ja valitse Seuraava.

 8. Tarkasta Yhteenveto-valintaikkuna ja valitse sitten Valmis.

Tapa 2: Skannaus verkkokansioon -määritys

Tämän toiminnon avulla on mahdollista määrittää tulostimen verkkokansiotallennuksen lisäasetukset HP:n sulautetun verkkopalvelimen avulla.

Huomautus:

Ennen aloittamista: Voit näyttää tulostimen IP-osoitteen tai isäntänimen koskettamalla Tiedot-kuvaketta Tietoja-kuvake|ja sitten Verkko-kuvaketta Verkon kuvake tulostimen ohjauspaneelissa.

Vaihe 1: Aloita määritys

Aloita Skannaus verkkokansioon -toiminnon määrittäminen noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Napsauta Skannaus/digitaalilähetys-välilehteä.

 2. Valitse vasemmasta siirtymisruudusta Skannaus verkkokansioon -määritys.

Vaihe 2: Määritä Skannaa verkkokansioon -toiminnon asetukset

Viimeistele Skannaus verkkokansioon -toiminnon määrittäminen noudattamalla seuraavia ohjeita.

Vaihe 1: Aloita määritys

Aloita määritys noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse Skannaus verkkokansioon -määritys -sivulla Ota käyttöön skannaus verkkokansioon -valintaruutu. Jos tätä ruutua ei valita, toimintoa ei voi käyttää tulostimen ohjauspaneelissa.

 2. Valitse vasemman siirtymisruudun verkkokansioon skannauksen alueella Pikasarjat. Kun valitset Lisää, Pikasarjojen määritys -valintaikkuna avautuu.

  Huomautus:

  Pikasarjat ovat töiden pikakuvakkeita, joita voi käyttää tulostimen aloitusnäytössä tai Pikasarjat-sovelluksessa.

  Huomautus:

  Skannaus verkkokansioon -toiminnon perusmäärityksen voi tehdä luomatta pikasarjaa. Ilman pikasarjaa käyttäjien on kuitenkin syötettävä kohdekansion tiedot ohjauspaneeliin kunkin skannaustyön kohdalla. Pikasarja vaaditaan Skannaus verkkokansioon -metatietojen sisällyttämiseen.

Määritä Skannaus verkkokansioon -toiminto kokonaan viimeistelemällä kaikki pikasarjan määrityksen asetukset.

Valintaikkuna 1: Määritä pikasarjan nimi, kuvaus ja käyttöasetukset ohjauspaneelissa.

Määritä käyttöasetusten pikasarjan tiedot tulostimen ohjauspaneelissa.

Määritä pikasarjan painikkeen sijainnin ja ohjauspaneelin käyttäjäasetusten määrityksen valintaikkunassa Pikasarja-painikkeen sijainti ja käyttöasetukset tulostimen ohjauspaneelissa.

 1. Kirjoita otsikko Pikasarjan nimi -kenttään.

  Huomautus:

  Anna pikasarjalle nimi, jonka käyttäjät ymmärtävät nopeasti (esim. "Skannaus ja tallennus kansioon").

 2. Kirjoita Pikasarjan kuvaus -kenttään selitys siitä, mitä pikasarja tallentaa.

 3. Valitse avattavasta Pikasarjan aloitusasetus -luettelosta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

  • Vaihtoehto 1: Siirry sovellukseen, sitten käyttäjä valitsee Aloita.

  • Vaihtoehto 2: Aloita heti valinnan jälkeen.

   Valitse jokin seuraavista kehoteasetuksista:

   • Alkuperäispuolten kehote

   • Lisäsivujen kehote

   • Edellytä esikatselua

   Huomautus:

   Jos asetus Aloita heti valinnan jälkeen valitaan, kohdekansio täytyy antaa seuraavassa vaiheessa.

 4. Valitse Seuraava.

Valintaikkuna 2: Kansion asetukset

Määritä Kansion asetukset -valintaikkunassa kansiotyypit, joihin tulostin lähettää skannatut asiakirjat, ja kansion käyttöoikeudet.

Voit valita toisen kahdesta kansiotyypistä:

 • Jaetut kansiot tai FTP-kansiot

 • Omat jaetut kansiot

Kansion käyttöoikeuksia on kahta eri tyyppiä:

 • Luku- ja kirjoitusoikeudet

 • Pelkät kirjoitusoikeudet

Skannattujen asiakirjojen kohdekansion määrittäminen

Määritä kansiokohteet valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista.

Vaihtoehto 1: Määritä tulostin tallentamaan jaettuun kansioon tai FTP-kansioon

Jos haluat tallentaa skannatut asiakirjat jaettuun vakiokansioon tai FTP-kansioon, suorita seuraavat vaiheet.

 1. Valitse Tallenna jaettuihin kansioihin tai FTP-kansioihin -vaihtoehto, mikäli sitä ei ole vielä valittu.

 2. Valitse Lisää.... Verkkokansiopolun lisäämisen valintaikkuna avautuu.

 3. Valitse Lisää verkkokansiopolku -valintaikkunassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Vaihtoehto 1: Tallenna jaettuun vakioverkkokansioon.

   Esimerkki Tallenna jaettuun vakioverkkokansioon -kentistä
   1. Valitse Tallenna jaettuun vakioverkkokansioon -vaihtoehto, mikäli sitä ei ole vielä valittu.

   2. Kirjoita kansiopolku UNC-kansiopolku-kenttään.

    Kansiopolku voi olla joko täydellinen toimialuenimi (FQDN) tai palvelimen IP-osoite. Varmista, että kansiopolku (esim. \skannaukset) noudattaa FQDN-toimialuenimeä tai IP-osoitetta.

    FQDN-esimerkki: \\servername.us.companyname.net\scans

    Esimerkki IP-osoitteesta: \\16.88.20.20\scans

    Huomautus:

    FQDN voi olla luotettavampi kuin IP-osoite. Jos palvelin saa IP-osoitteensa DHCP:n kautta, IP-osoite voi muuttua. IP-osoitteen kautta muodostettu yhteys voi olla nopeampi, sillä tulostimen ei tarvitse käyttää DNS-palvelinta kohdepalvelimen etsimiseen.

   3. Voit luoda automaattisesti alikansion skannattujen asiakirjojen kohdekansioon valitsemalla alikansion nimen muodon Mukautettu alikansio -luettelosta.

    Jos haluat myöntää alikansion käyttöoikeuden vain skannaustyön luoneelle käyttäjälle, valitse Rajoita alikansion käyttö käyttäjälle.

   4. Saat skannattujen asiakirjojen täydellisen kansiopolun näkyviin valitsemalla Päivitä esikatselu.

   5. Valitse avattavasta Todennusasetukset-luettelosta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

    • Käytä käyttäjän tunnuksia, kun muodostat yhteyttä ohjauspaneelissa kirjautumisen jälkeen

    • Käytä aina näitä tunnuksia

    Huomautus:

    Jos Käytä aina näitä tunnuksia -vaihtoehto valitaan, käyttäjätunnus ja salasana on annettava niille tarkoitettuihin kenttiin.

   6. Kirjoita Windows-toimialue Windows-toimialue-kenttään.

    Huomautus:

    Etsi Windows-toimialueen nimi Windows 7 -käyttöjärjestelmässä valitsemalla Käynnistä, Ohjauspaneeli ja Järjestelmä.

    Etsi Windows-toimialueen nimi Windows 8 käyttöjärjestelmässä valitsemalla Haku, kirjoittamalla hakukenttään Järjestelmä ja valitsemalla Järjestelmä.

    Toimialueen nimi näkyy Tietokoneen nimi, toimialue ja työryhmäasetukset -kohdan alla.

    Huomautus:

    Jos jaetun kansion käyttöoikeudet annetaan kaikille, työryhmän nimi- (oletus on "Työryhmä"), käyttäjätunnus- ja salasanatiedot täytyy antaa niille tarkoitettuihin kenttiin. Jos kansio sijaitsee tietyn käyttäjän omistaman kansion sisällä eikä se ole julkinen, kyseisen käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana vaaditaan.

    Huomautus:

    IP-osoite vaaditaan ehkä tietokoneen nimen sijasta. Monet kotireitittimet eivät pysty käsittelemään tietokoneiden nimiä kunnolla, eikä käytössä ole nimipalvelinta (DNS). Tässä tapauksessa on parasta määrittää staattinen IP-osoite jaetulle tietokoneelle, jotta DHCP ei vaihda IP-osoitetta. Tavallisessa kotireitittimessä tämä tapahtuu määrittämällä staattinen IP-osoite, joka kuuluu samaan aliverkkoon mutta on DHCP-osoitealueen ulkopuolella.

   7. Valitse OK.

  • Vaihtoehto 2: Tallenna FTP-palvelimeen.

   Esimerkki Tallenna FTP-palvelimelle -kentistä
   Huomautus:

   Jos FTP-sivusto on palomuurin ulkopuolella, välityspalvelin on määritettävä verkkoasetuksissa. Nämä asetukset ovat Lisäasetukset-kohdan Sulautetun verkkopalvelimen verkkoyhteydet -välilehdessä.

   1. Valitse Tallenna FTP-palvelimeen.

   2. Kirjoita FTP-palvelimen nimi tai IP-osoite FTP-palvelin-kenttään.

   3. Kirjoita portin numero Portti-kenttään.

    Huomautus:

    Yleensä portin numeron oletusasetusta ei tarvitse muuttaa.

   4. Voit luoda automaattisesti alikansion skannattujen asiakirjojen kohdekansioon valitsemalla alikansion nimen muodon Mukautettu alikansio -luettelosta.

   5. Saat skannattujen asiakirjojen täydellisen kansiopolun näkyviin valitsemalla Päivitä esikatselu.

   6. Valitse avattavasta FTP-siirtotila -luettelosta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

    • Passiivinen

    • Aktiivinen

   7. Kirjoita käyttäjätunnus Käyttäjätunnus-kenttään.

   8. Kirjoita salasana Salasana-kenttään.

   9. Varmista kohteen käytön toiminta napsauttamalla Varmista käyttö -valintaa.

   10. Valitse OK.

Vaihtoehto 2: Määritä tulostin tallentamaan omaan jaettuun kansioon

Suorita seuraavat vaiheet, jos haluat tallentaa skannatut asiakirjat omaan jaettuun kansioon.

Huomautus:

Tätä valintaa käytetään toimialueympäristöissä, joissa järjestelmänvalvoja määrittää jaetun kansion kullekin käyttäjälle. Jos omaan jaettuun kansioon tallentaminen on määritetty, käyttäjien on kirjauduttava tulostimen ohjauspaneeliin Windows-tunnuksilla tai LDAP-todennuksen avulla.

 1. Valitse Tallennus omaan jaettuun kansioon.

 2. Kirjoita Hae laitteen käyttäjän kotikansio tällä attribuutilla -kenttään käyttäjän kotikansio Microsoft Active Directoryssa.

  Huomautus:

  Varmista, että käyttäjä tietää kotikansionsa sijainnin verkossa.

 3. Lisää käyttäjätunnukselle alikansio kansiopolun loppuun valitsemalla Luo alikansio käyttäjänimen mukaan.

  Jos haluat myöntää alikansion käyttöoikeuden vain skannaustyön luoneelle käyttäjälle, valitse Rajoita alikansion käyttö käyttäjälle.

Valitse kohdekansion käyttöoikeudet

Määritä kansiokohteet valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista.

Vaihtoehto 1: Määritä luku- ja kirjoitusoikeudet

Ota käyttöön skannattujen asiakirjojen lähettäminen luku- ja kirjoitusoikeuksilla varustettuun kansioon suorittamalla seuraavat vaiheet.

Huomautus:

Lähetä vain kansioihin, joihin on luku- ja kirjoitusoikeus -asetus tukee kansion vahvistusta ja työilmoituksia.

 1. Valitse Lähetä vain kansioihin, joihin on luku- ja kirjoitusoikeus -asetus, mikäli se ei ole valittuna.

 2. Valitse Tarkista kansioon pääsy ennen työn aloittamista -asetus, jos haluat tulostimen tarkistavan kansion käyttöoikeuden ennen skannauksen aloittamista.

  Huomautus:

  Skannaustyöt valmistuvat nopeammin, jos Tarkista kansioon pääsy ennen työn aloittamista -asetusta ei ole valittu, mutta jos kansioon ei ole käyttöoikeutta, skannaus epäonnistuu.

 3. Valitse Seuraava.

Vaihtoehto 2: Määritä vain kirjoitusoikeus

Ota käyttöön skannattujen asiakirjojen lähettäminen vain kirjoitusoikeudella varustettuun kansioon suorittamalla seuraavat vaiheet.

Huomautus:

Salli lähetys kansioihin, joihin on vain kirjoitusoikeus -asetus ei tue kansion vahvistusta eikä työilmoituksia.

Huomautus:

Kun tämä asetus on valittu, tulostin ei voi lisätä juoksevaa lukua skannauksen tiedostonimeen. Kaikki skannaukset lähetetään samalla tiedostonimellä.

Valitse aikaan liittyvä etuliite tai takaliite skannauksen tiedostonimelle, jotta kukin skannaus tallennetaan ainutkertaisella nimellä eikä edellisen tiedoston päälle kirjoiteta. Tiedostonimi riippuu Tiedostoasetukset-valintaikkunan tiedoista, jotka on asetettu pikasarjan ohjatussa määrityksessä.

 1. Valitse Salli lähetys kansioihin, joihin on vain kirjoitusoikeus.

 2. Valitse Seuraava.

Valintaikkuna 3: Ilmoitusasetukset

Ilmoitusasetukset-valintaikkunassa voidaan määrittää, milloin ilmoitukset lähetetään.

 1. Suorita Ilmoitusasetukset-valintaikkunassa jokin seuraavista tehtävistä:

  • Vaihtoehto 1: Älä ilmoita.

   1. Valitse Älä ilmoita.

   2. Jos haluat, että käyttäjä saa kehotteen tarkistaa ilmoitusasetukset, valitse Kehote käyttäjälle ennen työn alkua -asetus ja valitse sitten Seuraava.

  • Vaihtoehto 2: Ilmoita, kun työ valmistuu.

   1. Valitse Ilmoita, kun työ valmistuu.

   2. Valitse ilmoituksen toimitustapa Ilmoituksen toimitustapa -luettelosta.

    Jos valitset ilmoituksen toimitustavaksi sähköpostin, kirjoita sähköpostiosoite Ilmoitussähköpostiosoite-kenttään.

   3. Jos haluat, että ilmoitukseen lisätään pienoiskuva skannauksen ensimmäisestä sivusta, valitse Lisää pienoiskuva.

   4. Jos haluat, että käyttäjä saa kehotteen tarkistaa ilmoitusasetukset, valitse Kehote käyttäjälle ennen työn alkua -asetus ja valitse sitten Seuraava.

  • Vaihtoehto 3: Ilmoita vain epäonnistumisesta.

   1. Valitse Ilmoita vain epäonnistumisesta.

   2. Valitse ilmoituksen toimitustapa Ilmoituksen toimitustapa -luettelosta.

    Jos valitset ilmoituksen toimitustavaksi sähköpostin, kirjoita sähköpostiosoite Ilmoitussähköpostiosoite-kenttään.

   3. Jos haluat, että ilmoitukseen lisätään pienoiskuva skannauksen ensimmäisestä sivusta, valitse Lisää pienoiskuva.

   4. Jos haluat, että käyttäjä saa kehotteen tarkistaa ilmoitusasetukset, valitse Kehote käyttäjälle ennen työn alkua -asetus ja valitse sitten Seuraava.

Valintaikkuna 4: Scan Settings (Skannausasetukset)

Määritä skannausasetukset seuraavasti.

Määritä Skannausasetukset -valintaikkunassa pikasarjan oletusskannausasetukset ja valitse Seuraava.

Skannausasetukset

Ominaisuus

Kuvaus

Alkuperäinen koko

Valitse alkuperäisen asiakirjan paperikoko.

Alkuperäisen puolet

Valitse, onko alkuperäinen asiakirja yksi- vai kaksipuolinen.

Tekstin/kuvan optimointi

Valitse, jos haluat optimoida tulostuksen sisällön mukaan.

Sisällön suunta

Tällä asetuksella voit valita, miten alkuperäisen sivun sisältö sijoittuu arkille: Pysty tai Vaaka.

Taustan tyhjennys

Valitsemalla arvon voit poistaa taustan vaaleat kuvat tai vaalean taustavärin.

Tummuus

Valitsemalla arvon voit säätää tiedoston tummuutta.

Kontrasti

Valitsemalla arvon voit säätää tiedoston kontrastia.

Terävyys

Valitsemalla arvon voit säätää tiedoston terävyyttä.

Kuvan esikatselu

Valitse, onko työn esikatselunäyttö pakollinen, valinnainen vaiko poissa käytöstä.

Rajausasetukset

Valitse, sallitaanko työn rajaaminen, ja jos sallitaan, rajausasetuksen tyyppi.

Poista reunat

Valitse tämä asetus, jos haluat määrittää työn etu- ja takapuolelta poistettavien marginaalien leveyden joko tuumina tai millimetreinä.

Valintaikkuna 5: File Settings (Tiedoston asetukset)

Määritä tiedostoasetukset seuraavasti.

Määritä Tiedostoasetukset -valintaikkunassa pikasarjan oletustiedostoasetukset ja valitse Seuraava.

Tiedostoasetukset

Ominaisuus

Kuvaus

Tiedostonimen etuliite

Määritä tiedostonimen oletusetuliite niitä tiedostoja varten, jotka tallennetaan verkkokansioon.

Tiedostonimi

Tallennettavan tiedoston oletusnimi.

Jos haluat, että tätä asetusta voi muokata tulostimen ohjauspaneelissa, valitse Käyttäjän muokattavissa -valintaruutu.

Tiedostonimen jälkiliite

Määritä tiedostonimen oletuspääte niitä tiedostoja varten, jotka tallennetaan verkkokansioon.

Tiedostonimen esikatselu

Kirjoita tiedostonimi ja napsauta Päivitä esikatselu -painiketta.

Tiedostonumeroinnin muoto

Valitse tiedostonimen muoto useisiin tiedostoihin jaetuille töille.

Lisää numerointi, kun työssä on vain yksi tiedosto (esim. 1-1)

Valitse tämä asetus, jos haluat lisätä numeroinnin tiedostonimeen, kun työssä on vain yksi tiedosto.

Tiedostomuoto

Valitse tallennettavan tiedoston tiedostomuoto.

Jos haluat, että tätä asetusta voi muokata tulostimen ohjauspaneelissa, valitse Käyttäjän muokattavissa -valintaruutu.

Korkea pakkaus (pienempi tiedosto)

Valitse tämä asetus, jos haluat pakata skannatun tiedoston, mikä pienentää tiedostokokoa. Korkean pakkauksen tiedoston skannaus voi kuitenkin kestää kauemmin kuin normaalisti pakatun tiedoston skannaus.

PDF-salaus

Jos tiedostotyyppi on PDF, tämä asetus salaa tulostettavan PDF-tiedoston. Salaus edellyttää salasanan määrittämistä. Samaa salasanaa käytetään tiedoston avaamiseen. Käyttäjä saa kehotteen antaa salasanan ennen työn skannaamista, jos salasanaa ei ole määritetty ennen skannauksen aloittamista.

tarkkuus

Määritä tiedoston tarkkuus. Suuritarkkuuksisissa kuvissa on paljon pisteitä tuumalla (dots per inch, dpi), joten niissä näkyy paljon yksityiskohtia. Pienitarkkuuksisissa kuvissa on vähemmän pisteitä tuumalla, ja niissä näkyy vähemmän yksityiskohtia, mutta tiedoston koko on pienempi.

Laatu ja tiedostokoko

Valitse tiedoston laatu. Parempilaatuiset kuvat ovat tiedostokooltaan suurempia kuin heikompilaatuiset, ja niiden lähettäminen kestää kauemmin.

Väri/musta

Voit valita, tulostetaanko kopiot värillisinä, mustana ja harmaana vai vain mustana.

Estä tyhjät sivut

Jos Estä tyhjät sivut -asetus on valittuna, tyhjät sivut ohitetaan.

Metatietotiedoston muoto

Valitse avattavasta luettelosta metadatatietojen tiedostomuoto.

Luo useita tiedostoja

Valitsemalla tämän asetuksen voit skannata sivuja erillisiin tiedostoihin tiedostokohtaisen sivujen enimmäismäärän perusteella.

Valintaikkuna 6: Yhteenveto

Tarkista YhteenvetoYhteenveto-valintaikkunassa ja valitse Valmis.

Vaihe 3: Määrityksen viimeisteleminen

Viimeistele Skannaus verkkokansioon -toiminnon määrittäminen noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse vasemmasta siirtymisruudusta Skannaus verkkokansioon.

 2. Tarkista valitut asetukset Skannaus verkkokansioon -sivulla ja suorita määritys loppuun valitsemalla Käytä.


hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...