hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Tulostintöiden pikakuvakkeiden mukauttaminen pikasarjojen avulla

Pikasarjat ovat töiden pikakuvakkeita, joita voi käyttää aloitusnäytössä tai tulostimen ohjauspaneelin Pikasarjat-toiminnon kautta. Ne eivät vaikuta perussovelluksen oletusasetuksiin.

Johdanto

Voit käyttää pikasarjaa tulostimen ohjauspaneelista ottamalla käyttöön perussovelluksen. Jos haluat parantaa työn tarkkuutta ja nopeuttaa työn suorittamista, luo pikasarja seuraaville perussovelluksille:

 • Sähköposti – sähköpostin pikasarjojen avulla voit määrittää ja tallentaa tulostimesta sähköpostiliitteinä lähetettävien töiden usein käytettyjä asetuksia.

 • Faksi – faksin pikasarjojen avulla voit määrittää ja tallentaa faksitöiden usein käytettyjä asetuksia.

 • Tallennus verkkokansioon – verkkokansiotallennuksen pikasarjojen avulla voit määrittää ja tallentaa töiden verkkokansiotallennuksessa usein käytettyjä asetuksia.

 • USB-tallennus – USB-tallennuksen pikasarjojen avulla voit määrittää ja tallentaa töiden USB-tallennuksessa usein käytettyjä asetuksia.

 • Kopiointi (vain monitoimilaitteet) – kopioinnin pikasarjojen avulla voit määrittää ja tallentaa kopiointitöissä usein käytettyjä asetuksia.

 • Tallennus SharePointiin® – tallennus SharePointiin- pikasarjojen avulla voit määrittää ja tallentaa töiden SharePoint-tallennuksessa usein käytettyjä asetuksia.

Valitse työasetukset, kuten työn käynnistäminen välittömästi pikasarjan valitsemisen yhteydessä tai esikatselukuvan edellyttäminen ennen työn käynnistämistä.

pikasarjojen lisääminen ja hallinta

Ota selvää, miten voit lisätä ja hallita pikasarjoja.

Pikasarjan lisääminen

Voit lisätä uuden pikasarjan seuraavasti.

 1. Valitse yläosan siirtymisvälilehtien avulla Yleiset.

 2. Valitse vasemmasta siirtymisruudusta Pikasarjojen määritys.

 3. Käynnistä ohjattu pikasarjatoiminto valitsemalla Lisää.

  Huomautus:

  Voit peruuttaa tehdyt muutokset, poistua ohjatusta pikasarjatoiminnosta ja palata Pikasarjojen määritys -sivulle valitsemalla Peruuta millä tahansa ohjatun pikasarjatoiminnon sivulla.

 4. Valitse pikasarjan tyyppi ja valitse Seuraava. Seuraavat pikasarjatyypit ovat valittavissa tulostimesi mukaan:

  Huomautus:

  Pikasarjan tyyppi on määritettävä vain, kun pikasarja luodaan sulautetun verkkopalvelimen välilehden Yleiset-kohdassa.

  • Sähköposti

  • Faksi

  • Tallennus verkkokansioon

  • USB-tallennus

  • Kopiointi (vain monitoimilaitteet)

  • Skannaus SharePointiin®

 5. Kirjoita pikasarjan otsikko Pikasarjan otsikko -kenttään (pakollinen).

 6. Valitse pikasarjan sijainti tulostimessa avattavasta Painikkeen sijainti -luettelosta. Tämä asetus määrittää, näytetäänkö pikasarja tulostimen aloitusnäytössä vai ohjauspaneelin Pikasarjat-alueella.

 7. Kirjoita pikasarjan kuvaus Pikasarjan kuvaus: -kenttään (pakollinen).

 8. Määritä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun pikasarja on valittu tulostimen ohjauspaneelista, valitsemalla Pikasarjan käynnistysasetus ja valitsemalla sitten Seuraava.

 9. Valitse asetukset ja suorita tehtävät ohjatussa toiminnossa. Siirry asetuksissa seuraavalle sivulle valitsemalla Seuraava, kunnes päädyt Yhteenveto-sivulle.

  Huomautus:

  Ohjatussa pikasarjatoiminnossa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat lisättävän pikasarjan tyypin mukaan. Tarkista kunkin pikasarjatyypin käytettävissä olevat asetukset kohdan Pikasarjan asetukset taulukoista.

 10. Tarkista asetusten yhteenveto ja tallenna pikasarja valitsemalla Valmis tai valitse Edellinen ja muokkaa asetuksia.

Pikasarjan muokkaaminen

Muokkaa aiemmin luodun pikasarjan asetuksia seuraavasti.

 1. Valitse yläosan siirtymisvälilehtien avulla Yleiset.

 2. Valitse vasemmasta siirtymisruudusta Pikasarjojen määritys.

 3. Valitse Pikasarjat-alueella muokattavan pikasarjan vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten Muokkaa. Pikasarjan ohjattu toiminto avautuu.

  Huomautus:

  Voit peruuttaa tehdyt muutokset, poistua ohjatusta pikasarjatoiminnosta ja palata Pikasarjojen määritys -sivulle valitsemalla Peruuta millä tahansa ohjatun pikasarjatoiminnon sivulla.

 4. Muokkaa tarvittaessa seuraavia asetuksia ja valitse sitten Seuraava:

  • Pikasarjan otsikko

  • Painikkeen sijainti

  • Ohjauspaneelin sijainti

  • Pikasarjan kuvaus

  • Pikasarjan käynnistysasetus

 5. Valitse asetukset ja suorita tehtävät ohjatussa toiminnossa. Siirry asetuksissa seuraavalle sivulle valitsemalla Seuraava, kunnes päädyt Yhteenveto-sivulle.

  Huomautus:

  Ohjatussa pikasarjatoiminnossa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat muokattavan pikasarjan tyypin mukaan. Tarkista kunkin pikasarjatyypin käytettävissä olevat asetukset kohdan Pikasarjan asetukset taulukoista.

 6. Tarkista Yhteenveto-sivu ja tallenna sitten pikasarjaan tehdyt muutokset valitsemalla Valmis.

Seuraavassa on esimerkki Skannaus USB-asemaan -kuvakkeesta, joka tulee esiin pikasarjan luomisen jälkeen.

Esimerkki Skannaus USB-asemaan -kuvakkeesta

Pikasarjan kopioiminen

Voit kopioida pikasarjan noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse yläosan siirtymisvälilehtien avulla Yleiset.

 2. Valitse vasemmasta siirtymisruudusta Pikasarjojen määritys.

 3. Valitse Pikasarjat-alueella kopioitavan pikasarjan vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten Kopioi. Pikasarjan ohjattu toiminto avautuu.

  Huomautus:

  Voit peruuttaa tehdyt muutokset, poistua ohjatusta pikasarjatoiminnosta ja palata Pikasarjojen määritys -sivulle valitsemalla Peruuta millä tahansa ohjatun pikasarjatoiminnon sivulla.

 4. Muokkaa tarvittaessa seuraavia asetuksia ja valitse sitten Seuraava:

  • Pikasarjan otsikko

  • Painikkeen sijainti

  • Ohjauspaneelin sijainti

  • Pikasarjan kuvaus

  • Pikasarjan käynnistysasetus

 5. Valitse asetukset ja suorita tehtävät ohjatussa toiminnossa. Siirry asetuksissa seuraavalle sivulle valitsemalla Seuraava, kunnes päädyt Yhteenveto-sivulle.

  Huomautus:

  Ohjatussa pikasarjatoiminnossa käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat kopioitavan pikasarjan tyypin mukaan. Tarkista kunkin pikasarjatyypin käytettävissä olevat asetukset kohdan Pikasarjan asetukset taulukoista.

 6. Tarkista Yhteenveto-sivu ja tallenna sitten pikasarja valitsemalla Valmis.

Pikasarjan poistaminen

Voit poistaa pikasarjan seuraavasti.

 1. Valitse yläosan siirtymisvälilehtien avulla Yleiset.

 2. Valitse vasemmasta siirtymisruudusta Pikasarjojen määritys.

 3. Valitse Pikasarjat-alueella poistettavan pikasarjan vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten Poista....

 4. Kun vahvistussivu avautuu, viimeistele pikasarjan poisto valitsemalla Poista.

Pikasarjan asetukset

Seuraavissa taulukoissa luetellaan ohjatussa pikasarjatoiminnossa pikasarjan lisäämisessä, muokkaamisessa ja kopioimisessa käytettävissä olevat asetukset.

Osoite- ja viestikentän hallinta – sähköpostin pikasarjat

Vaihtoehto

Kuvaus

Osoitekenttien rajoitukset

Määritä avattavassa Osoitekenttien rajoitukset -luettelossa, voivatko käyttäjät kirjoittaa sähköpostiosoitteen tai valita sähköpostiosoitteen osoitekirjasta.

Lähettäjä:

Määritä avattavassa Lähettäjä:-luettelossa sähköpostiosoite, joka näkyy sähköpostiviestin Lähettäjä:-kentässä.

Jos Oletuslähettäjä: on valittuna, käytetään Oletuslähettäjä: -kentässä annettua sähköpostiosoitetta.

Jos Käyttäjän osoite (pakollinen kirjautuminen) on valittu, käyttäjän on kirjauduttava tulostimeen sähköpostiosoitteella pikasarjaa käyttäessään.

Tämä kenttä voidaan määrittää käyttäjän muokattavaksi.

Oletuslähettäjä:

Oletuslähettäjä:-kentässä määritetään, mitä sähköpostiosoitetta on käytettävä, kun avattavasta Lähettäjä:-luettelosta valitaan Oletuslähettäjä:.

Oletusnäyttönimi:

Tässä kentässä voidaan määrittää tulostimen ohjauspaneelissa näkyvä nimi. Jos tätä kenttää ei ole määritetty, tulostimen ohjauspaneelissa näkyy Oletuslähettäjä:-kentän arvo.

Tämä on valinnainen kenttä.

Vastaanottaja:

Kopio:

Piilokopio:

Näiden avattavien luetteloiden avulla voidaan määrittää sähköpostin vastaanottaja-, kopio- ja piilokopio-kenttien arvot.

Näiden kenttien asetukset ovat:

 • Käytt. osoite (pakoll. kirjautum.)

 • Tyhjä

 • Määritä osoite

Nämä kentät voidaan määrittää käyttäjän muokattaviksi.

Aihe:

Tässä kentässä voidaan määrittää sähköpostiviestin aiherivillä näkyvä arvo.

Tämä kenttä voidaan määrittää käyttäjän muokattavaksi.

Viesti:

Tässä kentässä voidaan määrittää sähköpostiviestin teksti.

Tämä kenttä voidaan määrittää käyttäjän muokattavaksi.

Allekirjoitus ja salaus – sähköpostin pikasarjat

Vaihtoehto

Kuvaus

Allekirjoitus

Avattavassa Allekirjoitus-luettelossa voidaan määrittää, allekirjoitetaanko pikasarjalla lähetettävä sähköposti digitaalisesti.

Tämä kenttä voidaan määrittää käyttäjän muokattavaksi.

Hajautusalgoritmi

Avattavassa Hajautusalgoritmi-luettelossa voidaan määrittää allekirjoitetuissa sähköpostiviesteissä käytettävän hajautusalgoritmin tyyppi. Seuraavat hajautusalgoritmit ovat käytettävissä:

 • SHA-1

 • SHA-256 (suositus)

 • SHA-384

 • SHA-512

Salaus

Avattavassa Salaus-luettelossa voidaan määrittää, salataanko pikasarjalla lähetettävä sähköposti.

Tämä kenttä voidaan määrittää käyttäjän muokattavaksi.

Salausalgoritmi

Avattavassa Salausalgoritmi-luettelossa voidaan määrittää pikasarjalla lähetettävien salattujen sähköpostiviestien salausalgoritmi.

Vastaanottajan julkisen avaimen ominaisuus

Vastaanottajan julkisen avaimen ominaisuus -kentässä määritetään attribuutti, jota käytetään sähköpostin vastaanottajan julkisen avaimen hakemiseen allekirjoitettujen tai salattujen sähköpostien LDAP-palvelimesta.

Skannausasetukset – sähköpostin, faksin, verkkokansiotallennuksen ja USB-tallennuksen pikasarjat

Vaihtoehto

Kuvaus

Oletustiedostotyyppi

Valitse skannatun asiakirjan oletustiedostotyyppi:

 • PDF

 • JPEG

 • TIFF

 • M-TIFF

 • XPS

 • PDF/A

 • Teksti (OCR)

 • Unicode-teksti (OCR)

 • RTF (OCR)

 • Hakukelpoinen PDF (OCR)

 • Hakukelpoinen PDF/A (OCR)

 • HTML (OCR)

 • CSV (OCR)

Oletusväriasetukset

Valitse skannatun asiakirjan oletusväriasetus:

 • Väri

 • Musta

 • Musta/harmaa

 • Havaitse automaattisesti

Oletustulostuslaatu

Valitse skannatun asiakirjan oletustulostuslaatu:

 • Heikko (pieni tiedosto)

 • Tavallinen

 • Korkea (suuri tiedosto)

Oletustarkkuus

Valitse skannatun asiakirjan skannauksen oletustarkkuus:

 • 75 dpi

 • 150 dpi

 • 200 dpi

 • 300 dpi

 • 400 dpi

 • 600 dpi

Tiedostoasetukset — sähköpostin, verkkokansiotallennuksen ja USB-tallennuksen pikasarjat

Ominaisuus

Kuvaus

Tiedostonimen etuliite

Määritä tiedostonimen oletusetuliite niitä tiedostoja varten, jotka tallennetaan verkkokansioon.

Oletustiedostonimi

Tallennettavan tiedoston oletusnimi.

Jos haluat, että tätä asetusta voi muokata laitteen ohjauspaneelissa, valitse Käyttäjän muokattavissa -valintaruutu.

Tiedostonimen jälkiliite

Määritä tiedostonimen oletuspääte niitä tiedostoja varten, jotka tallennetaan verkkokansioon.

Päällekkäisen tiedostonimen oletuspääte [tiedostonimi] _VVVVKKPPT

Tiedostonumeron muoto

Valitse tiedostonimen muoto useisiin tiedostoihin jaetuille töille.

Oletustiedostotyyppi

Valitse tallennettavan tiedoston tiedostomuoto.

Jos haluat, että tätä asetusta voi muokata laitteen ohjauspaneelissa, valitse Käyttäjän muokattavissa -valintaruutu.

Tiedostonimen esikatselu

Kirjoita tiedostonimi ja napsauta Päivitä esikatselu -painiketta.

Oletusväriasetus

Tällä asetuksella voit valita, onko tiedosto mustavalkoinen vai värillinen.

Oletustulostuslaatu

Valitse tiedoston laatu. Parempilaatuiset kuvat ovat tiedostokooltaan suurempia kuin heikompilaatuiset, ja niiden lähettäminen kestää kauemmin.

Oletustarkkuus

Määritä tiedoston tarkkuus. Suuritarkkuuksisissa kuvissa on paljon pisteitä tuumalla (dots per inch, dpi), joten niissä näkyy paljon yksityiskohtia. Pienitarkkuuksisissa kuvissa on vähemmän pisteitä tuumalla, ja niissä näkyy vähemmän yksityiskohtia, mutta tiedoston koko on pienempi.

Pakkaus

Määritä tiedoston pakkaustavaksi Normaali tai Korkea, kun skannattu asiakirja tallennetaan PDF- tai XPS-muotoon. Jos pakkaustavaksi on valittu Korkea, skannatun tiedoston koko on pienempi, mutta skannaaminen saattaa kestää kauemmin kuin käytettäessä Normaali-pakkaustapaa.

Musta TIFF-pakkaus

Valitse musta TIFF-pakkausalgoritmi, jota käytetään luodun TIFF-tiedoston pakkaamisessa.

Värin/harmaasävyn TIFF-pakkaus

Valitse värin/harmaasävyn TIFF-pakkausalgoritmi, jota käytetään luodun TIFF-tiedoston pakkaamisessa.

PDF-salaus

Jos tiedostotyyppi on PDF, tämä asetus salaa tulostettavan PDF-tiedoston. Salaus edellyttää salasanan määrittämistä. Samaa salasanaa käytetään tiedoston avaamiseen. Käyttäjä saa kehotteen antaa salasanan ennen työn skannaamista, jos salasanaa ei ole määritetty ennen käynnistyspainikkeen painamista.

Poista OCR-tiedostotyypit käytöstä

Estä OCR-tiedostotyyppien käyttö laitteen ohjauspaneelista valitsemalla tämä asetus.

Tyhjien sivujen estäminen käytössä

Jos Tyhjien sivujen estäminen käytössä -asetus on valittu, tyhjät sivut ohitetaan.

Kopiointiasetukset — kopioinnin pikasarjat

Vaihtoehto

Kuvaus

Kopiot

Määrittää kopioiden oletusmäärän.

Puolet

Valitse Kopion puolet -asetus:

 • 1-puolinen alkuperäiskappale, 1-puolinen tuloste

 • 2-puolinen alkuperäiskappale, 2-puolinen tuloste

 • 1-puolinen alkuperäiskappale, 2-puolinen tuloste

 • 2-puolinen alkuperäiskappale, 1-puolinen tuloste

Väri/musta

Määritä, tulostetaanko kopiot värillisinä vai mustavalkoisina:

 • Automaattinen tunnistus: tulostaa värilliset asiakirjat värillisinä (värikopiointia tukevissa tulostimissa) ja mustavalkoiset asiakirjat mustavalkoisina. Sekalaiset asiakirjat tulostin tulostaa joko värillisinä tai mustavalkoisina.

 • Väri: tulostaa asiakirjat värillisinä (värikopiointia tukevissa tulostimissa).

 • Musta: tulostaa asiakirjat mustavalkoisina.

Lajittele

Jos tulostin tukee tulostustöiden viimeistelyä, voit koota kunkin kopion samaan järjestykseen kuin alkuperäinen asiakirja.

Huomautus:

Jos tulostimessa on nitoja, valitse nidonta-asetus. Jos et halua nidottuja kopioita, valitse Ei mitään.

Valitse Lajittelu-asetus.

 • Lajittelu käytössä (sarjat sivujärjestyksessä): jos tulostat useita kopioita, voit koota sivut oikeaan järjestykseen.

 • Lajittelu ei käytössä (sivut ryhmitetty): ryhmitä samat sivut yhteen. Jos otat esimerkiksi viisi kopiota kaksisivuisesta asiakirjasta, kaikki viisi ensimmäistä sivua tulostuvat yhtenä ryhmänä ja kaikki viisi toista sivua tulostuvat yhtenä ryhmänä.

Pienennä/suurenna

Pienennä/Suurenna-toiminnolla voit muuttaa asiakirjan kokoa.

Valitse jokin esimääritetyistä prosenttiluvuista tai kosketa Skaalaus-kenttää ja kirjoita prosenttiluku välillä 25–400 (tasoskanneri) tai 25–200 (asiakirjansyöttölaite). Voit valita myös nämä asetukset:

 • Automaattinen: tulostin skaalaa kuvan automaattisesti vastaamaan lokerossa olevaa paperikokoa.

 • Lisää marginaalit automaattisesti: tulostin pienentää kuvaa hieman, jotta se sopii skannattuun kuvaan sivun tulostusalueelle.

  Huomautus:

  Jos haluat pienentää kuvaa, määritä skaalausarvoksi alle 100 %. Jos haluat suurentaa kuvaa, määritä skaalausarvoksi yli 100 %.

Paperin valinta

Määritä tulostus- ja kopiointilokero:

 • Käsinsyöttö: Paperin valinta -asetukseksi määritetään automaattisesti Lokero 1:. Mikä tahansa tyyppi tai koko.

 • Automaattinen tunnistus: määrittää automaattisesti alkuperäisen asiakirjan paperikoon vastaamaan jonkin lokeron paperikokoa.

 • Lokero 1: Mikä tahansa tyyppi tai koko.

 • Lokero 2: Tavallinen, Letter (8,5 x 11)

Image Adjustment (Kuvan säätö)

Näiden asetusten avulla voit parantaa kopion kokonaislaatua. Voit esimerkiksi säätää tummuutta ja terävyyttä sekä poistaa Taustan tyhjennys -asetuksella taustalla häämöttäviä kuvia tai vaalean taustavärin.

 • Tummuus: voit lisätä tai vähentää mustan ja valkoisen määrää väreissä.

 • Kontrasti: voit korostaa tai heikentää sivun vaaleimpien ja tummimpien kohtien eroa.

 • Taustan tyhjennys: säädä, jos sinulla on ongelmia vaalean kuvan kopioimisessa.

 • Terävyys: voit terävöittää tai pehmentää kuvaa. Jos esimerkiksi lisäät terävyyttä, tekstistä tulee selkeämpää. Terävyyden vähentäminen puolestaan pehmentää valokuvia.

Sisällön suunta

Jotkin toiminnot edellyttävät alkuperäisen asiakirjan sisällön suunnan määrittämistä.

Jos teet kaksipuolisia kopioita, valitse kaksipuolinen vaihtoehto.

Suunta:

 • Pysty: sivun lyhyt reuna on ylhäällä.

 • Vaaka: sivun pitkä reuna on ylhäällä.

2-puolinen muoto:

 • Kirja: Alkuperäiskappaleen taustapuoli tulostetaan oikeinpäin, ja kopion taustapuoli tulostetaan samalla tavalla. Käytä tätä vaihtoehtoa vasemmasta reunasta sidottujen alkuperäisten asiakirjojen ja kopioiden yhteydessä.

 • Lehtiötyyli: Alkuperäiskappaleen taustapuoli tulostetaan ylösalaisin, ja kopion taustapuoli tulostetaan samalla tavalla. Käytä tätä vaihtoehtoa yläreunasta sidottujen alkuperäisten asiakirjojen ja kopioiden yhteydessä.

 • Kirja alkuperäinen; Lehtiötyyli kopio: Alkuperäiskappaleen taustapuoli tulostetaan oikeinpäin, mutta kopion taustapuoli tulostetaan ylösalaisin. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun alkuperäinen asiakirja on sidottu vasemmasta reunasta, mutta tarvitset yläreunasta sidotut kopiot.

 • Lehtiötyyli alkuperäinen; Kirja kopio: Alkuperäiskappaleen taustapuoli tulostetaan ylösalaisin, mutta kopion taustapuoli tulostetaan oikeinpäin. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun alkuperäinen asiakirja on sidottu yläreunasta, mutta tarvitset vasemmasta reunasta sidotut kopiot.

Tekstin/kuvan optimointi

Valitse, miten tietyntyyppistä tulostettavaa sisältöä käsitellään:

 • Manuaalinen säätö: optimoi jokaisen asiakirjan asetus manuaalisesti.

 • Teksti: valitse, jos asiakirjassa on pääasiassa tekstiä.

 • Painokuva: käytä, kun käsittelet viivapiirroksia ja esipainettuja kuvia, kuten aikakauslehtileikkeitä tai kirjojen sivuja.

  Huomautus:

  Jos kopioihin tulostuu tummuudeltaan vaihtelevia raitoja, kokeile parantaa laatua valitsemalla Tulostettu kuva.

 • Valokuva: käytä valokuvatulostukseen.

Valitse Optimointikohde-arvo manuaaliselle säädölle.

Sivuja/arkki

Valitse yhdelle arkille tulostettavien sivujen määrä ja sivujärjestys: onko Sivuja/arkki yksi, kaksi vai neljä ja käytetäänkö Lisää sivun reunukset -asetusta.

Sivuja/arkki

 • Yksi (1)

 • Kaksi (2)

 • Neljä (4)

Sivujärjestys

 • Oikealle ja sitten alas: tulostaa sivut riveinä.

 • Alas ja sitten oikealle: tulostaa sivut sarakkeina.

Voit lisää sivun reunukset valitsemalla Lisää sivun reunukset -valintaruudun.

Alkuperäinen koko

Määritä alkuperäisen asiakirjan paperikoko:

 • Havaitse automaattisesti

 • Letter (8,5 x 11)

 • Erikok. Letter/Legal

 • Legal (8,5 x 14)

 • Executive (7,25 x 10,5)

 • Statement (5,5 x 8,5)

 • Oficio (8,5 x 13)

 • A4 (210 x 297 mm)

 • A5 (148 x 210 mm)

 • B5 (182 x 257 mm)

 • 16k (195 x 270 mm)

 • DPostcard JIS (148 x 200 mm)

 • Oficio (216 x 340 mm)

Vihko

Valitse, onko Vihko-tulostusmuoto käytössä. Jos on, valitse joko yksipuolinen tai kaksipuolinen vihko ja määritä sivujen reuna-asetukset Reunukset joka sivulla -kohdassa.

Reunasta reunaan

Tämän asetuksen avulla voit välttää varjot, joita voi näkyä kopioiden reunoissa, kun alkuperäiskappale on tulostettu lähelle paperin reunoja.

Yhdistämällä tämän toiminnon Pienennä/Suurenna-toimintoon voit varmistaa, että koko sivu tulostuu kopioihin.

Kun Reunasta reunaan -toiminto on käytössä, tulostin pienentää marginaalit ja tulostaa niin lähelle paperin reunoja kuin mahdollista.

Monisyötön tunnistus

Tämä toiminto havaitsee, jos useita sivuja syötetään samanaikaisesti automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen tai arkinsyöttöskanneriin, se varoittaa käyttäjää ja keskeyttää skannauksen, jotta tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa. Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä, joten se parantaa automaattisesti skannaamista ja skannaustuloksia.

Kaksipuolinen henkilökortin skannaus

Voit skannata esimerkiksi henkilökortin tai käyntikortin molemmille puolille ottamalla Kaksipuolinen henkilökortin skannaus -asetuksen käyttöön. Voit myös poistaa sen käytöstä.

Kirja-tila

Valitse, onko Kirjatila-tulostusmuoto käytössä.

Esimerkki pikasarjoista

Alla on esimerkki siitä, miltä Pikasarjat-kohta näyttää pikasarjojen luomisen jälkeen.

Esimerkki Pikasarjat-alueesta pikasarjojen luomisen jälkeen

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...