hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Käytönhallinta-asetusten määrittäminen pikatoimintoja varten (EWS)

Ota selvää, miten voit määrittää käytönhallinta-asetukset pikatulostustoimintoja varten.

Johdanto

Käytönhallinta-sivulla voit hallita käyttäjien käytettävissä olevia tulostusominaisuuksia:

 • Ota käyttöön ja määritä kirjautumismenetelmät – määritä, kuinka käyttäjät voivat käyttää tulosominaisuuksia kirjautumalla tulostimen ohjauspaneelissa tai tietokoneessa.

 • Kirjautumis- ja oikeuskäytännöt – määritä käyttäjätyyppien, käyttöoikeustyyppien ja kirjautumismenetelmien käyttörajoitukset.

 • Laitteen käyttäjätilit – luo, muokkaa, tuo, vie ja poista käyttäjien ja ryhmien tilejä tulostusominaisuuksien käyttämiseen.

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan Käytönhallinta-toiminnon käyttämisestä.

Vaihe 1: kirjautumismenetelmien määrittäminen

Käytönhallinnan kirjautumismenetelmät voidaan ottaa käyttöön tulostimessa, mutta ainoastaan yksi menetelmä voi olla oletusarvoinen kirjautumismenetelmä. Jos käytössä on useampi kuin yksi menetelmä, käyttäjä voi valita muun kuin oletusmenetelmän valitsemalla tulostimen ohjauspaneelissa Kirjaudu sisään ja sitten Lisäasetukset.

Kirjautumismenetelmät

Huomautus:

Jos HP Smart Card Reader -lukija on asennettu, poista käytöstä kaikki muut tämän sivun kirjautumismenetelmät, sillä kirjautuminen on suoritettava lukijan avulla. Asenna sertifikaatit tarvittaessa Sertifikaatinhallinta-sivulla.

 • Windows

 • LDAP

 • Asennetut kolmansien osapuolten kirjautumisratkaisut – lisätietoja kirjautumismenetelmän määrittämisestä on kolmannen osapuolen ratkaisun mukana toimitetuissa oppaissa.

Windows-kirjautumisasetukset

Määritä Windows-kirjautuminen noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse sulautetun verkkopalvelimen yläosan siirtymisvälilehtien avulla Suojaus.

 2. Valitse vasemmasta siirtymisruudusta Käytönhallinta.

 3. Voit määrittää Windows-kirjautumismenetelmän valitsemalla menetelmän Määritys-linkin Käytönhallinnan asetukset -sivulla.

 4. Valitse Salli Windows-kirjautuminen (Kerberos ja NTLM) -valintaruutu.

 5. Voit lisätä tulostimen tunnistamia Windows-toimialueita seuraavasti:

  1. Kirjoita täydellinen toimialuenimi (FQDN) tai IP-osoite Luotettu toimialue -kenttään.

  2. Valitse Lisää.

  Kirjoita täydellinen isäntänimi tai IP-osoite merkittynä neljällä pistein erotetulla numerolla.

  Huomautus:

  Jos DNS-asetuksia ei ole määritetty oikein, laite saattaa vaatia täydellisen toimialueen nimen.

  Oletusasetus on, että luotettujen toimialueiden luetteloon ensimmäisenä lisätty toimialue valitaan automaattisesti Windowsin oletustoimialueeksi. Jos muita luotettuja toimialueita on lisätty, niitä voi valita oletustoimialueeksi Windowsin oletustoimialue -kentässä.

 6. Valitse Näytä ensisijaiset toimialuepalvelimet -valintaruutu, jos haluat luoda luettelon ensisijaisista toimialuepalvelimista.

  Ensin käytetään määritettyjä ensisijaisia toimialuepalvelimia, ja jos nämä palvelimet eivät toimi, laiteohjelmisto etsii toimialuepalvelimia luotettavien toimialueiden luettelon perusteella.

  1. Kirjoita täydellinen toimialuenimi (FQDN) tai IP-osoite Ensisijaiset toimialuepalvelimet -kenttään.

  2. Valitse Lisää.

 7. Vahvista oletusvastaavuus- ja oletushakuattribuutit ja päivitä ne tarvittaessa.

  Huomautus:

  Ota käyttöön käänteiset DNS-haut -asetus on valittu oletusmäärityksissä. Käytä aina suojattua yhteyttä (SSL) -asetusta ei ole valittu oletusmäärityksissä.

  Vastaavuus- ja hakuattribuuttikentät

  • Tarkista annetun nimen ja tämän attribuutin vastaavuus: SAMAccountName-attribuutti on annettu oletuksena. Attribuutti hakee Windowsin Active Directory -tilinimen käyttäjätunnusten vahvistamiseen.

  • Hae käyttäjän sähköpostiosoite tällä attribuutilla: oletusattribuutti on Mail ja sitä suositellaan käytettäväksi. Attribuutti hakee Windowsin Active Directory -käyttäjän sähköpostiosoitteen osoitekenttien täyttämiseen.

  • Hae laitteen käyttäjän nimi tällä attribuutilla: displayName-attribuutti on annettu oletuksena. Attribuutti hakee Windowsin Active Directory -käyttäjän näyttönimen.

 8. Voit tarkistaa kirjautumismenetelmän toiminnan antamalla kelvollisen käyttäjätunnuksen ja salasananTestaa Windows-kirjautumista -alueella ja valitsemalla sitten Testaa.

 9. Tallenna asetukset valitsemalla sivun alareunassa OK.

Huomautus:

Voit poistaa toimialueen valitsemalla sen ja valitsemalla sitten Poista.

LDAP-kirjautumisen määritys

Määritä LDAP-kirjautuminen noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse sulautetun verkkopalvelimen yläosan siirtymisvälilehtien avulla Suojaus.

 2. Valitse vasemmasta siirtymisruudusta Käytönhallinta.

 3. Voit ottaa LDAP-kirjautumismenetelmän käyttöön valitsemalla menetelmän Määritys-linkin Käytönhallinnan asetukset -sivulla.

 4. Valitse Ota käyttöön LDAP-kirjautuminen -valintaruutu Määritys-alueella.

 5. Kirjoita LDAP-palvelimen osoite LDAP-palvelimen osoite -kenttään. Osoite voi olla täydellinen isäntänimi tai IP-osoite merkittynä neljällä pistein erotetulla numerolla.

 6. Muodosta yhteys SSL-suojauksen avulla valitsemalla Käytä aina suojattua yhteyttä (SSL) -vaihtoehto ja kirjoita LDAP-palvelimen portin numero Portti-kenttään.

  Huomautus:

  TSL- tai SSL-yhteyttä käytettäessä portin oletusnumero on 636.

 7. Määritä todennusvaatimukset Palvelimen todennusvaatimukset -alueella.

  1. Valitse Käytä laitteen käyttäjän käyttöoikeuksia ja kirjoita etuliite Kirjautumisetuliite-kenttään.

  2. Valitse Käytä LDAP-järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia ja kirjoita arvot kenttiin LDAP-järjestelmänvalvojan yksilöivä nimi ja Salasana.

 8. Kirjoita LDAP-tietokannan hakuasetukset -alueella arvo Sidonnan ja etsinnän alkutaso -kenttään ja valitse sitten Lisää.

 9. Vahvista oletusvastaavuus- ja oletushakuattribuutit ja päivitä ne tarvittaessa.

  Vastaavuus- ja hakuattribuuttikentät:

  • Tarkista annetun nimen ja tämän attribuutin vastaavuus: kirjoita attribuutin nimi.

  • Hae käyttäjän sähköpostiosoite tällä attribuutilla: kirjoita attribuutin nimi.

  • Hae laitteen käyttäjän nimi tällä attribuutilla: kirjoita attribuutin nimi.

  • Hae laitteen käyttäjän ryhmä tällä attribuutilla: objectClass-attribuutti on annettu oletuksena.

   Huomautus:

   Tarkka ryhmäattribuutin vastine -vaihtoehto on valittu oletuksena.

 10. Voit tarkistaa kirjautumismenetelmän toiminnan antamalla kelvollisen käyttäjätunnuksen ja salasananTestaa LDAP-kirjautumista -alueella ja valitsemalla sitten Testaa.

 11. Tallenna asetukset valitsemalla sivun alareunassa OK.

Vaihe kaksi: tulostustoiminnon käyttöoikeuksien määrittäminen

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan käyttäjätyyppien, käyttöoikeustyyppien ja kirjautumismenetelmien käyttörajoitusten määrittämisestä.

Huomautus:

Kaikkien Laitteen vieras -tulostusominaisuuksien asetuksena on oletusarvoisesti Käyttöoikeus myönnetty ja Laitteen käyttäjä -asetuksena Täysi käyttöoikeus. Nämä eivät edellytä kirjautumismenetelmää. Kirjautumista ei vaadita, ellei kirjautumismenetelmää muuteta Kirjautumismenetelmä-sarakkeessa asetuksesta Käytä oletusta johonkin kolmesta kirjautumismenetelmästä (Paikallinen laite, LDAP tai Windows).

 1. Määritä asianmukainen vieraskäyttäjien käyttöoikeustaso Laitteen vieras -sarakkeessa.

  • Käyttöoikeus myönnetty: sallii laitteen vieraan käyttää määritettyä tulostustoimintoa ilman kirjautumista.

  • Edellyttää kirjautumista: määritetyn tulostusominaisuuden käyttö edellyttää laitteen vieraan kirjautumista.

  1. Poista kaikki tulostusominaisuudet käytöstä valitsemalla Laitteen vieras -kohdan alapuolella oleva valintaruutu. Tulostusominaisuuksien käyttöä koskevien valintaruutujen asetuksena on nyt Edellyttää kirjautumista.

   TAI

  2. Voit poistaa tietyn tulostusominaisuuden käytöstä valitsemalla Laitteen vieras -sarakkeessa ominaisuuden oikealla puolella olevan valintaruudun. Tulostusominaisuuden käyttöä koskevana asetuksena on nyt Edellyttää kirjautumista.

  Käytönhallinta-sivun käyttöoikeuksien asetukset

  Käytönhallinta-sivu
 2. Määritä Laitteen käyttäjä -käyttöoikeustaso.

  • Täysi käyttöoikeus: sallii laitteen käyttäjän käyttää määritettyä tulostustoimintoa ilman kirjautumista.

  • Käyttö estetty: määritetyn tulostusominaisuuden käyttö edellyttää laitteen käyttäjän kirjautumista.

  1. Poista kaikki tulostusominaisuudet käytöstä valitsemalla Laitteen käyttäjä -kohdan alapuolella oleva valintaruutu. Valintaruutujen asetuksena on nyt Käyttö estetty. Jos tulostusominaisuuden asetuksena on Laitteen käyttäjä -sarakkeessa Käyttö estetty, Laitteen vieras -sarakkeen käyttöoikeudeksi tulee automaattisesti Edellyttää kirjautumista.

  2. Voit poistaa tietyn tulostusominaisuuden käytöstä valitsemalla Laitteen käyttäjä -sarakkeessa ominaisuuden oikealla puolella olevan valintaruudun. Tulostusominaisuuden asetuksena on nyt Käyttö estetty. Jos tulostusominaisuuden asetuksena on Laitteen käyttäjä -sarakkeessa Käyttö estetty, Laitteen vieras -sarakkeen käyttöoikeudeksi tulee automaattisesti Edellyttää kirjautumista.

 3. Määritä pikakäyttäjien tulostusominaisuuksien kirjautumismenetelmä tulostimen ohjauspaneelissa.

  Huomautus:

  Kirjautumismenetelmä-asetuksena on oletusarvoisesti Paikallinen laite; Tulostustoiminnon käyttäminen ei kuitenkaan edellytä kirjautumista, ellei kirjautumismenetelmää muuteta Käytä oletusta -asetuksesta Paikallinen laite -asetukseksi.

 4. Jos haluat, että käyttäjien on käytettävä kullekin tulostusominaisuudelle määritettyä kirjautumismenetelmää, älä valitse Anna käyttäjien valita muita kirjautumistapoja -valintaruutua.

Vaihe 3: työn tilan ja näytön toiminta-asetusten määrittäminen

Määritä automaattinen uloskirjautuminen tulostimesta noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse Kirjaudu ulos automaattisesti -valintaruutu ja valitse sitten valintanappi Kirjaudu ulos heti, kun työ käynnistyy tai Uloskirjaus 10 s kuluttua ja mahdollisuus pysyä kirjautuneena.

 2. Valitse Asetusten säilytyksen oletustoiminta -kohdassa säilytettävien asetusten työtyypit valitsemalla seuraavat valintaruudut:

  • Kopioi

  • Digitaalinen lähetys

  • Faksi

Vaihe neljä: kunkin kirjautumismenetelmän oletuskäyttöoikeuksien määrittäminen

Määritä Windows- tai LDAP-kirjautumismenetelmän oletuskäyttöoikeusryhmän tyyppi noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Määritä kaikkien käyttäjien ja ryhmien oletuskäyttöoikeudet napsauttamalla avattavia LDAP- ja Windows-luetteloita ja valitsemalla sopivan vaihtoehdon.

 2. Jos tietyt käyttäjät tai ryhmät tarvitsevat muut kuin oletuskäyttöoikeudet, valitse Uusi.... Uusi käyttäjän tai ryhmän suhde oikeuksiin -sivu avautuu.

  1. Valitse avattavassa Käyttäjä tai ryhmä -luettelossa Käyttäjä tai Ryhmä.

  2. Valitse avattavassa Käyttöoikeudet-luettelossa Laitteen järjestelmänvalvoja tai Laitteen käyttäjä.

  3. Valitse avattavassa Kirjautumismenetelmä-luettelossa LDAP tai Windows.

  4. Kirjoita käyttäjän tai ryhmän nimi Verkkokäyttäjän tai -ryhmän nimi -kenttään.

  5. Valitse OK.

Vaihe 5: laitteen käyttäjätilien määrittäminen

Määritä paikallisen laitteen kirjautumismenetelmänä käyttökoodia käyttävät yksittäiset laitteen käyttäjätilit noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Valitse avattavassa Uusien tilien oletusoikeudet -luettelossa Laitteen järjestelmänvalvoja tai Laitteen käyttäjä.

 2. Luo uusi laitteen käyttäjätili valitsemalla Uusi... ja kirjoittamalla seuraavat tiedot:

  • Näyttönimi: kirjoita laitteen käyttäjätilin nimi.

  • Sähköpostiosoite: kirjoita käyttäjän sähköpostiosoite.

  • Verkkonimi: kirjoita verkkonimi.

  • Käyttökoodi: käytä tätä luotu käyttökoodia tai määritä uusi koodi.

  • Oikeudet: valitse avattavassa luettelossa Laitteen järjestelmänvalvoja tai Laitteen käyttäjä.

 3. Valitse OK.

Vaihe 6: määrityksen viimeisteleminen

Tarkista valitut asetukset Käytönhallinta-sivulla ja viimeistele määritys valitsemalla Käytä.


hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...