hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Kopiointiasetusten määrittäminen (EWS)

Tällä toiminnolla voit määrittää kopiointitöiden oletusasetukset ja -ominaisuudet.

Huomautus:

Kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Kopioinnin oletusasetusten määrittäminen

Määritä tulostimen kopioinnin oletusasetukset noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Avaa sulautetussa verkkopalvelimessa Kopiointiasetukset.

  • HP FutureSmart 3: Siirry kohtaan Kopiointiasetukset.

  • HP FutureSmart 4: Valitse Kopioi/Tulosta-välilehti ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Kopiointiasetukset.

 2. Määritä asetukset seuraavien vaihtoehtojen avulla.

  Kopiointiasetukset

  Vaihtoehto

  Kuvaus

  Kopiot

  Määrittää kopioiden oletusmäärän.

  Puolet

  Valitse Kopion puolet -asetus:

  • 1-puolinen alkuperäiskappale, 1-puolinen tuloste

  • 2-puolinen alkuperäiskappale, 2-puolinen tuloste

  • 1-puolinen alkuperäiskappale, 2-puolinen tuloste

  • 2-puolinen alkuperäiskappale, 1-puolinen tuloste

  Väri/musta

  Määritä, tulostetaanko kopiot värillisinä vai mustavalkoisina:

  • Automaattinen tunnistus: tulostaa värilliset asiakirjat värillisinä (värikopiointia tukevissa tulostimissa) ja mustavalkoiset asiakirjat mustavalkoisina. Sekalaiset asiakirjat tulostin tulostaa joko värillisinä tai mustavalkoisina.

  • Väri: tulostaa asiakirjat värillisinä (värikopiointia tukevissa tulostimissa).

  • Musta: tulostaa asiakirjat mustavalkoisina.

  Laatutaso

  Valitse Laatutaso:

  • Ammattilaistasoinen

  • Yleinen toimisto

  Vesileima

  Vesileima-asetuksilla voit valita, lisätäänkö tekstivesileima ja mitä vesileimaan sisällytetään.

  Valitse vesileiman tyyppi:

  • Ei mitään

  • Teksti

   Valitse Kopiointiasetukset-kohdassa (vasen ruutu) Vesileima. Kirjoita Vesileima-sivulla mukautettu teksti tai valitse valmiiksi määritetty teksti.

  Leimat

  Leimat-asetuksilla voit määrittää, lisätäänkö henkilökohtainen tekstileima ja minne leima sijoitetaan.

  Valitse Leimat-kohdassa leiman sijainti, esimerkiksi Top Right (Oikea yläkulma).

  Anna tai valitse leiman sisältö:

  • Voit kirjoittaa henkilökohtaisen tekstin: Valitse tyhjä tekstiruutu ja kirjoita sitten teksti ruutuun. Valitse fontti, tekstin koko ja väri.

  • Voit käyttää esimääritettyä tekstiä: Valitse luetteloruutu (oletusarvo on Ei mitään). Valitse luettelosta valmiiksi määritetty tekstileima, kuten Date and time (Päivämäärä ja kellonaika).

  Valitse Kopiointiasetukset-kohdasta (vasen ruutu) Leimat, jos haluat mukauttaa käyttäjien käytettävissä olevia leimoja tai määrittää leiman käytettäväksi tietyssä paikassa.

  Skannaustila

  Valitse skannaustila:

  • Valitse Standard document (Tavallinen asiakirja) useimpien asiakirjojen skannausta varten. Valitse tarvittaessa Prompt to scan additional pages (Kehota skannaamaan lisää sivuja).

  • Valitse Book (Kirja), jos haluat skannata sidottuja kirjan sivuja.

  • Voit skannata esimerkiksi henkilökortin tai käyntikortin molemmille puolille Kaksipuolinen henkilökortin skannaus -asetuksella. Valitse, haluatko käyttää Prompt to scan both sides (Kehota skannaamaan molemmat puolet) -asetusta.

  Pienennä/suurenna

  Pienennä/Suurenna-toiminnolla voit muuttaa asiakirjan kokoa.

  Valitse jokin esimääritetyistä prosenttiluvuista tai kosketa Skaalaus-kenttää ja kirjoita prosenttiluku välillä 25–400 (tasoskanneri) tai 25–200 (asiakirjansyöttölaite). Voit valita myös nämä asetukset:

  • Automaattinen: tulostin skaalaa kuvan automaattisesti vastaamaan lokerossa olevaa paperikokoa.

  • Lisää marginaalit automaattisesti: tulostin pienentää kuvaa hieman, jotta se sopii skannattuun kuvaan sivun tulostusalueelle.

   Huomautus:

   Jos haluat pienentää kuvaa, määritä skaalausarvoksi alle 100 %. Jos haluat suurentaa kuvaa, määritä skaalausarvoksi yli 100 %.

  Kuvan siirto

  Valitse Kuvan siirto -asetukset, jos haluat siirtää kuvaa ja määrittää, minne kopioitu kuva tulostetaan sivulla.

  • Valitse Use Inches (Käytä tuumia), jos haluat käyttää tuumia millimetrien sijaan.

  • Front Side (Etupuoli): Määritä vaaka- ja pystysuuntaisen siirtymän arvot.

  • Back Side (Taustapuoli) (2-puolinen tulostus): Määritä vaaka- ja pystysuuntaisen siirtymän arvot.

  Alkuperäinen koko

  • Havaitse automaattisesti

  • Letter (8,5 x 11)

  • Erikok. Letter/Legal

  • Legal (8,5 x 14)

  • Executive (7,25 x 10,5)

  • Statement (5,5 x 8,5)

  • Oficio (8,5 x 13)

  • A4 (210 x 297 mm)

  • A5 (148 x 210 mm)

  • B5 (182 x 257 mm)

  • 16k (195 x 270 mm)

  • DPostcard JIS (148 x 200 mm)

  • Oficio (216 x 340 mm)

  Määritä alkuperäisen asiakirjan paperikoko:

  Paperin valinta

  Määritä tulostus- ja kopiointilokero:

  • Käsinsyöttö: Paperin valinta -asetukseksi määritetään automaattisesti Lokero 1:. Mikä tahansa tyyppi tai koko.

  • Automaattinen tunnistus: määrittää automaattisesti alkuperäisen asiakirjan paperikoon vastaamaan jonkin lokeron paperikokoa.

  • Lokero 1: Mikä tahansa tyyppi tai koko.

  • Lokero 2: Tavallinen, Letter (8,5 x 11)

  Vihko

  Valitse, onko Vihko-tulostusmuoto käytössä. Jos on, valitse joko yksipuolinen tai kaksipuolinen vihko ja määritä sivujen reuna-asetukset Reunukset joka sivulla -kohdassa.

  Sisällön suunta

  Jotkin toiminnot edellyttävät alkuperäisen asiakirjan sisällön suunnan määrittämistä.

  Jos teet kaksipuolisia kopioita, valitse kaksipuolinen vaihtoehto.

  Suunta:

  • Pysty: sivun lyhyt reuna on ylhäällä.

  • Vaaka: sivun pitkä reuna on ylhäällä.

  2-puolinen muoto:

  • Kirja: Alkuperäiskappaleen taustapuoli tulostetaan oikeinpäin, ja kopion taustapuoli tulostetaan samalla tavalla. Käytä tätä vaihtoehtoa vasemmasta reunasta sidottujen alkuperäisten asiakirjojen ja kopioiden yhteydessä.

  • Lehtiötyyli: Alkuperäiskappaleen taustapuoli tulostetaan ylösalaisin, ja kopion taustapuoli tulostetaan samalla tavalla. Käytä tätä vaihtoehtoa yläreunasta sidottujen alkuperäisten asiakirjojen ja kopioiden yhteydessä.

  • Kirja alkuperäinen; Lehtiötyyli kopio: Alkuperäiskappaleen taustapuoli tulostetaan oikeinpäin, mutta kopion taustapuoli tulostetaan ylösalaisin. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun alkuperäinen asiakirja on sidottu vasemmasta reunasta, mutta tarvitset yläreunasta sidotut kopiot.

  • Lehtiötyyli alkuperäinen; Kirja kopio: Alkuperäiskappaleen taustapuoli tulostetaan ylösalaisin, mutta kopion taustapuoli tulostetaan oikeinpäin. Käytä tätä vaihtoehtoa, kun alkuperäinen asiakirja on sidottu yläreunasta, mutta tarvitset vasemmasta reunasta sidotut kopiot.

  Sivuja/arkki

  Valitse yhdelle arkille tulostettavien sivujen määrä ja sivujärjestys: onko Sivuja/arkki yksi, kaksi vai neljä ja käytetäänkö Lisää sivun reunukset -asetusta.

  Sivuja/arkki

  • Yksi (1)

  • Kaksi (2)

  • Neljä (4)

  Sivujärjestys

  • Oikealle ja sitten alas: tulostaa sivut riveinä.

  • Alas ja sitten oikealle: tulostaa sivut sarakkeina.

  Voit lisää sivun reunukset valitsemalla Lisää sivun reunukset -valintaruudun.

  Image Adjustment (Kuvan säätö)

  Näiden asetusten avulla voit parantaa kopion kokonaislaatua. Voit esimerkiksi säätää tummuutta ja terävyyttä sekä poistaa Taustan tyhjennys -asetuksella taustalla häämöttäviä kuvia tai vaalean taustavärin.

  • Tummuus: voit lisätä tai vähentää mustan ja valkoisen määrää väreissä.

  • Kontrasti: voit korostaa tai heikentää sivun vaaleimpien ja tummimpien kohtien eroa.

  • Taustan tyhjennys: säädä, jos sinulla on ongelmia vaalean kuvan kopioimisessa.

  • Terävyys: voit terävöittää tai pehmentää kuvaa. Jos esimerkiksi lisäät terävyyttä, tekstistä tulee selkeämpää. Terävyyden vähentäminen puolestaan pehmentää valokuvia.

  Tekstin/kuvan optimointi

  Valitse, miten tietyntyyppistä tulostettavaa sisältöä käsitellään:

  • Manuaalinen säätö: optimoi jokaisen asiakirjan asetus manuaalisesti.

  • Teksti: valitse, jos asiakirjassa on pääasiassa tekstiä.

  • Painokuva: käytä, kun käsittelet viivapiirroksia ja esipainettuja kuvia, kuten aikakauslehtileikkeitä tai kirjojen sivuja.

   Huomautus:

   Jos kopioihin tulostuu tummuudeltaan vaihtelevia raitoja, kokeile parantaa laatua valitsemalla Tulostettu kuva.

  • Valokuva: käytä valokuvatulostukseen.

  Valitse Optimointikohde-arvo manuaaliselle säädölle.

  Reunasta reunaan

  Tämän asetuksen avulla voit välttää varjot, joita voi näkyä kopioiden reunoissa, kun alkuperäiskappale on tulostettu lähelle paperin reunoja.

  Yhdistämällä tämän toiminnon Pienennä/Suurenna-toimintoon voit varmistaa, että koko sivu tulostuu kopioihin.

  Kun Reunasta reunaan -toiminto on käytössä, tulostin pienentää marginaalit ja tulostaa niin lähelle paperin reunoja kuin mahdollista.

  Poista reunat

  Käytä Poista reunat -asetuksia, jos haluat poistaa sisältöä tai viivoja sivun reunoilla.

  Valitse Use Inches (Käytä tuumia), jos haluat käyttää tuumia millimetrien sijaan.

  Määritä etu- ja taustapuolen poistoasetukset, mukaan lukien kullakin reunalla poistettava leveys.

  Lajittele

  Jos tulostin tukee tulostustöiden viimeistelyä, voit koota kunkin kopion samaan järjestykseen kuin alkuperäinen asiakirja.

  Huomautus:

  Jos tulostimessa on nitoja, valitse nidonta-asetus. Jos et halua nidottuja kopioita, valitse Ei mitään.

  Valitse Lajittelu-asetus.

  • Lajittelu käytössä (sarjat sivujärjestyksessä): jos tulostat useita kopioita, voit koota sivut oikeaan järjestykseen.

  • Lajittelu ei käytössä (sivut ryhmitetty): ryhmitä samat sivut yhteen. Jos otat esimerkiksi viisi kopiota kaksisivuisesta asiakirjasta, kaikki viisi ensimmäistä sivua tulostuvat yhtenä ryhmänä ja kaikki viisi toista sivua tulostuvat yhtenä ryhmänä.

  Kuvan esikatselu

  Valitse Kuvan esikatselu -asetus:

  • Poista esikats.

  • Tee valinnaiseksi

  • Edellytä esikatselua

 3. Viimeistele määritys tarkistamalla valitut asetukset ja valitsemalla sitten Käytä.


hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...