hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP ENVY Inspire 7200e, 7900e -tulostimet – Ohjauspaneelin ominaisuudet

HP ENVY Inspire 7200e- ja 7900e-tulostinten ohjauspaneelin ominaisuudet.

Ohjauspaneelin painikkeet, kuvakkeet ja valot

Tulostimen ohjauspaneelissa on painikkeita, kuvakkeita ja valoja, jotka ilmaisevat tulostimen tilan ja virhetilat.

Esimerkki Ohjauspaneelin painikkeista, kuvakkeista ja valoista

Sijainti

Kuvaus

1

Virtavalo: Ilmaisee, onko tulostimeen kytketty virta.

2

Langattoman yhteyden merkkivalo: Ilmaisee langattoman yhteyden tilan.

 • Sammuksissa: Langaton toiminto on pois päältä.

 • Tasaisen sininen: Tulostin on yhteydessä langattomaan verkkoon ja valmis tulostamaan.

 • Vilkkuu hitaasti ja välissä on selkeä tauko: Langaton toiminto on käytössä, mutta sitä ei ole määritetty.

 • Vilkkuu hitaasti: Langaton toiminto on käytössä, mutta tulostinta ei ole yhdistetty verkkoon.

 • Vilkkuu nopeasti: Tulostin on havainnut langattoman yhteyden virheen.

3

Takaisin-painike: Palaa edelliseen näyttöön.

4

Aloitus-painike: Avaa aloitusnäytön.

5

Ohje-painike: Avaa Ohje-valikon tai näyttää tilannekohtaisen ohjeen.

6

Toimintopainikkeet: Suorittavat seuraavat tehtävät:

 • Kopioi: Kopioi asiakirjan, henkilökortin tai valokuvan.

 • Skannaa: Skannaa asiakirjan.

7

Koontinäyttö: Näytön yläosan koontinäytön kuvakkeilla voit tarkistaa tulostimen tilan tai valvoa ja hallita nykyisiä ja ajoitettuja tulostustehtäviä.

 • Asetukset-kuvake: Näyttää Asetukset-näytön, jossa voit muuttaa asetuksia, verkkoasetuksia, Wi-Fi Direct -asetuksia, huoltoasetuksia ja luoda raportteja.

 • Langattoman yhteyden kuvake: Näyttää langattoman yhteyden tilan ja valikkovaihtoehdot.

 • Hiljainen tila -kuvake (jos tuettu): Hidastaa tulostusta ja pienentää tulostusääntä heikentämättä tulostuslaatua. Hiljaista tilaa voidaan käyttää vain tavallisen paperin kanssa.

 • Wi-Fi Direct -kuvake: Näyttää Wi-Fi Direct -tilan, -nimen ja -salasanan sekä liitettyjen laitteiden määrän.

 • Musteen tila -kuvake: Näyttää mustetasoarviot.

 • HP EcoSolutions -kuvake: Avaa näytön, jossa voit määrittää ympäristöominaisuuksia.


hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...