hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP UPD - Työn tallennus ja PIN-koodilla suojattu tulostus

Työn tallennus on tulostimen kyky tallentaa tulostustyö kohdetulostimen kiintolevylle tai sen muistiin. Työn tallennus mahdollistaa tulostustyön tallentamisen ja tulostamisen käyttäjän tarpeiden mukaan.

Työn tallennus tarjoaa myös toimintoja, joiden avulla tulostustyöstä voi tehdä henkilökohtaisen työn henkilökohtaisella tunnuksella (PIN-koodilla) ja tarkistaa tulostustyön.

HP UPD:n toimintatapa töiden säilytyksessä

Asennuksen aikana HP UPD selvittää tulostimeen asennetut lisävarusteet ja muut laitteet tulostimen automaattisen määritystoiminnon avulla. Kun töiden säilytysominaisuudet havaitaan, HP UPD ottaa töiden säilytystoiminnon ja mopier-toiminnon käyttöön.

Voit ohittaa nämä tulostimesta johdetut asetukset valitsemalla Device Settings (Laiteasetukset) -kohdasta Mopier-tilan asetukseksi Disabled (Pois käytöstä). Tämä poistaa työn säilytyksen ja tulostinpohjaisen lajittelun käytöstä.

Koska tulostinohjaimet eivät suorita kapasiteettitarkistuksia ennen tulostustöiden tallentamista, töiden säilytysalue saattaa täyttyä. Tällöin näyttöön tulee Unable to store job at printer (Työtä ei voi tallentaa tulostimeen) -virheilmoitus.

Työn säilytysominaisuuden käyttäminen ja määrittäminen

Voit käyttää työn säilytystoimintoja avaamalla tulostimen Properties (Ominaisuudet) -valikon ja valitsemalla Printing Preferences (Tulostusasetukset). Valitse Työn säilytys -välilehti.

Huomautus:

Jos HP UPD havaitsee tulostimessa kiintolevyn tai RAM-levyn, Työn säilytys -välilehti tulee näkyviin, ja töiden säilytystila otetaan oletusarvoisesti käyttöön.

Työn säilytys -välilehden ominaisuudet

Ominaisuus

Toiminto

Työn säilytys -tila

 • Hyväksy ja odota: Tällä toiminnolla käyttäjät voivat tulostaa monisivuisen tulostustyön ensimmäisen sivun ja varmistaa, että heidän tulosteensa näkyy halutussa muodossa.

  Kun ensimmäinen sivu on tarkistettu, käyttäjät tulostavat jäljellä olevat sivut tulostimen ohjauspaneelista.

 • Yksityinen työ: Käyttäjän tulostustyö tallennetaan tulostimeen, mutta sitä ei tulosteta, ennen kuin tulostustyö tulostetaan ohjauspaneelista.

  Kun työ on tulostettu, se poistetaan automaattisesti tulostimen töiden säilytystilasta. Henkilökohtaiset työt voidaan suojata PIN-koodilla.

 • Pikakopiointi: Pikakopiointi-toiminnolla käyttäjät voivat tulostaa työn tulostinohjaimen kautta ja sitten tallentaa tulostustyön tulostimen kiintolevylle myöhempää tulostusta varten. Näin tulostustyötä ei enää tarvitse avata tietokoneella.

 • Tallennettu työ: Tällä toiminnolla käyttäjät voivat lähettää tulostustyön tulostimen kiintolevylle (tai RAM-levylle) ja tallentaa tulostustyön määrittämättömäksi ajaksi.

  Tallennettu työ voidaan tulostaa milloin tahansa tulostimen ohjauspaneelista. Usein tulostettuja töitä tai lomakkeita ei täten tarvitse lähettää aina, kun ne tulostetaan. Tallennetut työt voidaan suojata PIN-koodilla.

Käyttäjänimi

Käyttäjänimi-osiossa määritetään, miten työ tallennetaan ja tunnistetaan tulostimessa.

Työ tallennetaan oletusarvoisesti käyttäjänimellä. Valitsemalla Mukautettu-vaihtoehdon käyttäjä voi luoda uuden tunnuksen tallennetuille töille.

Henkilökohtainen työ

Henkilökohtaiset työt ja tallennetut työt voidaan muuttaa yksityisiksi valitsemalla PIN to print (Tulostuksen PIN-koodi) ja antamalla sitten 4-numeroinen PIN-koodi. PIN-koodi on annettava ohjauspaneelissa, jotta henkilökohtainen tai tallennettu työ voidaan tulostaa.

Tämä asetus voidaan esimäärittää käyttämällä Install.exe-tiedostolla, MPA:lla, AD-ryhmäkäytännöllä, DCU:lla tai DDU:lla.

Huomautus:

Jos tulostustyö muutetaan yksityiseksi eikä PIN-koodia anneta, PIN-koodin oletusarvo on 0000.

Työn nimi

Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä pystyy tunnistamaan tallennetun työn mukautetun nimen perusteella.

Oletusasetusten numeerinen arvo kasvaa, kun ne tallennetaan tulostimiin.

Jos työn nimi on olemassa

Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä voi päättää tulostimeen tallennettavista samannimisistä tulostustöistä.

Työn ilmoitusasetukset

Tämän asetuksen avulla käyttäjä voi päättää, näytetäänkö työn säilytysviesti ja työn nimi käyttäjän näytössä, kun työ lähetetään tulostimeen.

Töiden tallennusominaisuuksien esimääritys

Töiden tallennustoiminto voidaan esimäärittää ja tarvittaessa lukita tulostuksen ajaksi. Tietoturvasyistä yritys saattaa edellyttää, että kaikki tulostustyöt tallennetaan tulostimeen ja että käyttäjä noutaa ne, jotta tulostelokeroon ei jää valvomattomia asiakirjoja.

Seuraavassa osiossa on kuvattu töiden tallennustoiminnon esimääritykseen käytettävät menetelmät.

Töiden tallennuksen esimääritysmenetelmät

Esimääritysmenetelmä

Huomautukset

HP UPD Install.exe -apuohjelma

HP UPD Install.exe -apuohjelmassa on valitsimia, jotka mahdollistavat töiden tallennustoiminnon esimäärityksen.

 • /pfpjob – Tämä valitsin ottaa käyttöön HP UPD:n töiden tallennusominaisuudet.

 • /pfpjpin – Tällä valitsimella järjestelmänvalvoja voi esimäärittää yksilöllisen nelinumeroisen koodin, jota käytetään PIN-koodilla suojatussa tulostuksessa tai henkilökohtaisessa työtoiminnossa.

  Huomautus:

  Vain numeeriset arvot ovat sallittuja, ja on käytettävä neljää numeroa. Oletusarvo on 0000, jos PIN-koodia ei luoda.

HP Driver Configuration Utility

HP Driver Configuration Utility (DCU) mahdollistaa tässä tapauksessa töiden säilytystilana tunnetun töiden tallennustilan käyttöönoton ja lukituksen ennen ohjaimen käyttöönottoa.

Valitse avattavasta valikosta haluamaasi töiden säilytystilaa vastaava menetelmä. Lisää Lock (Lukitse) -osioon valintamerkki, jos haluat edellyttää töiden säilytystilan käyttöä.

Jos valitset Personal Job (Henkilökohtainen työ) tai Stored Job (Tallennettu työ), luodaan ylimääräinen avattava valikko, joka mahdollistaa mukautettujen PIN-koodien määrityksen.

Ota PIN-koodin asetus käyttöön napsauttamalla pluskuvaketta (+), napsauta seuraavaa pluskuvaketta (+) ja anna yksilöllinen PIN-koodi.

Lisätietoja saat DCU:n julkaisutiedoista.

Managed Printing Administrator (MPA)

MPA:n avulla järjestelmänvalvoja voi esimäärittää töiden tallennusasetukset. The job storage settings are configured inside the Managed Print Policies in the Default Print Settings.

Luo uusi malli Default Print Settings (Oletustulostusasetukset) -kohdassa ja käytä Private Printing (Yksityinen tulostus) -vaihtoehtoa tallennus- ja lukitusvaihtoehtojen valitsemiseen.

HP UPD Active Directory -malli

Default Print Settings (Oletustulostusasetukset) -osiota käytetään töiden tallennustoiminnon käyttöönottoon ja määritykseen.

Ota toiminto käyttöön ja valitse Private Printing (Yksityinen tulostus) -vaihtoehto. Anna mukautettu nelinumeroinen PIN-koodi tai käytä oletusarvoista PIN-koodia, joka on 0000.

Driver Deployment Utility (DDU)

DDU-työkalu käyttää Driver Pre-configure Utility -apuohjelmaa, jonka avulla järjestelmänvalvoja voi esimäärittää tulostimen asetukset ennen ohjainpaketin luontia.

Lisätietoja saat DDU-työkalun mukana toimitettavan Readme-tiedoston huomautuksista.


hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...