hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Tulostimien hallinta tai vianmääritys HP:n etäohjauspaneelin avulla

Ota selvää, miten voit käyttää HP:n etäohjauspaneelitoimintoa sulautetussa verkkopalvelimessa.

Johdanto

HP Enterprise -tulostimissa on verkkopohjainen ratkaisu, joka helpottaa tulostusongelmien, kuten paperitukosten, etävianmääritystä. Käyttäjät, IT-osastot ja tukihenkilöt voivat käyttää tulostimen sulautetussa verkkopalvelimessa (EWS) olevaa etäohjauspaneelia.

Tämä toiminto on käytettävissä HP Enterprise -tulostimissa, joissa on FutureSmart-laiteohjelmistoversio 3.4 tai uudempi. Tulostimen vianmääritys tai hallinta pöytäkoneen tai kannettavan selainikkunassa on mahdollista kirjautumalla sulautettuun verkkopalvelimeen järjestelmänvalvojan salasanalla ja käynnistämällä etäohjauspaneeli. Käytä etäohjauspaneelia seuraavien tehtävien suorittamiseen:

 • tulostimen virheiden korjaus tai etähallinta, kun käyttäjä ei ole ohjauspaneelin luona

 • ohjauspaneelin käyttäjän etäohjaus ongelman ratkaisemisessa tai opastus tiettyjen toimintojen käyttämiseen.

Videon yleiskuvaus

Katso video napsauttamalla linkkiä.

Ennen aloittamista

Lue seuraavat asiat ennen HP:n etäohjauspaneelin käyttöä.

 • Varmista, että sinulla on tulostimen IP-osoite tai isäntänimi.

  • FutureSmart 3: Näytä tulostimen IP-osoite tai isäntänimi painamalla laitteen ohjauspaneelin aloitusnäytössä Verkko -kuvaketta kuvake.

  • FutureSmart 4: Näytä tulostimen IP-osoite tai isäntänimi valitsemalla tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä tietokuvake kuvake ja Ethernet-kuvake kuvake.

   Huomautus:

   Tämä ominaisuus on otettava manuaalisesti käyttöön niissä tulostimissa, joissa on FutureSmart 4. Siirry Suojaus-välilehteen ja valitse sitten Käytönhallinta. Selaa alas sulautetun verkkopalvelimen (EWS) kohtaan ja valitse sitten Etäohjauspaneeli-valintaruutu kohdan Laitteen käyttäjä alapuolelta. Kun toiminto on käytössä, Etäohjauspaneeli on käytettävissä Tiedot-välilehdessä.

 • Varmista, että käytössäsi on tuettu tulostin, jossa on FutureSmart 3.4 tai sitä uudempi laiteohjelmistoversio.

 • Varmista, että sinulla on järjestelmänvalvojan salasana sulautettua verkkopalvelinta (EWS) varten.

  Huomautus:

  Tiedot-välilehden etäohjauspaneelipainike ei ole käytettävissä ennen kuin järjestelmänvalvojan salasana on määritetty sulautetussa verkkopalvelimessa ja käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan tunnuksilla. Voit määrittää salasanan valitsemalla Suojaus-välilehden, kirjoittamalla tunnistetiedot Määritä paikallisen järjestelmänvalvojan salasana ‑kenttään, siirtymällä sivun alareunaan ja valitsemalla sitten Käytä. Näin estetään etäohjauspaneelin luvaton käyttö.

  Tiedot-välilehden vasen siirtymisruutu näyttää seuraavalta, kun etäohjauspaneeli on käytettävissä:

  Etäohjauspaneeli vasemmassa siirtymisruudussa
 • Etäohjauspaneelin käyttäminen edellyttää JavaScriptin käyttöönottoa selaimessa.

Etäohjauspaneelin käyttäminen

Etäohjauspaneelissa voit käyttää tulostimen ohjauspaneelin käyttöliittymää sulautetusta verkkopalvelimesta.

 1. Napsauta sulautetun verkkopalvelimen yläosan siirtymisruudussa Tietoja-välilehteä.

 2. Valitse vasemmasta siirtymisruudusta Etäohjauspaneeli.

  Etäohjauspaneeli -sivu

  Etäohjauspaneeli -sivu
 3. Valitse käynnistettävän etäohjauspaneelin tyyppi:

  • Valitse Käynnistä etäohjauspaneeli, jos haluat käynnistää etäohjauspaneelin, jossa aktiivinen ohjauspaneelin istunto näkyy edelleen tulostimessa. Tällöin salasana ei näy, mutta näppäinten painallukset näkyvät tulostimessa.

  • Valitse Käynnistä yksityinen etäohjauspaneeli, jos haluat käynnistää etäohjauspaneelin, jossa etäistunto on piilotettu tulostimen näytössä. Tulostimen ääressä oleva henkilö näkee vain mustan näytön ja siinä olevan ilmoituksen, jonka mukaan järjestelmänvalvoja hallitsee laitetta.

 4. Luo etäkäyttöyhteys ohjauspaneeliin:

  • Kun ohjauspaneelia ei käytä kukaan, etäkäyttöyhteyden luominen tulostimen etähallintaa varten on mahdollista heti.

  • Jos haluat hallita tulostinta, kun ohjauspaneelia käyttää tuntematon käyttäjä, odota tulostimen automaattisammutuksen aikakatkaisua (kun ei enää käytössä).

   Huomautus:

   Kun ohjauspaneelin näyttöön tulee Pyydetään käyttölupaa -kehote, käyttäjä voi kieltää pääsyn etäkäyttäjältä. Tämä estää etäjärjestelmänvalvojaa keskeyttämästä tahattomasti paikallisen käyttäjän työskentelyä. Jos näin tapahtuu, odota, kunnes ohjauspaneeli ei ole enää käytössä.

  • Jos opastat tunnettua käyttäjää ohjauspaneelin käytössä, pyydä käyttäjää sallimaan pääsy ohjauspaneeliin valitsemalla Salli tulostimen ohjauspaneelin näyttöön tulevassa valintaikkunassa.

   Huomautus:

   Käyttäjä voi käyttää ohjauspaneelia samanaikaisesti, mutta hän tarvitsee vahvistuksen järjestelmänvalvojalta voidakseen palata aloitusnäyttöön. Käyttäjä ei näe istunnon aikana syötettäviä järjestelmänvalvojan salasanoja.

  Sulautetun verkkopalvelimen etäohjauspaneeli (FutureSmart 3 / FutureSmart 4)

  FutureSmart 3- ja FutureSmart 4 -etäohjauspaneelit
  Huomautus:

  Ohjauspaneelin vihreä kehys (kuten yllä olevissa kuvissa) osoittaa, että tulostinta hallitaan parhaillaan etäyhteyden kautta.

 5. Valitse etäohjauspaneeli-ikkunassa (EWS) jokin niistä asetuksista, jotka ovat tavallisesti ohjauspaneelia suoraan käyttävän käytettävissä. Jos käyttäjä on ohjauspaneelin luona, hän voi seurata etäistuntoa.

 6. Kun olet valmis, valitse Lopeta etäistunto tai käynnistä tulostin uudelleen valitsemalla Käynnistä laite uudelleen.

  Huomautus:

  Jos et lopeta istuntoa, tulostin varoittaa ohjauspaneelin luona olevaa käyttäjää, kun etäistunnossa ei ole ollut toimintaa 5 minuuttiin, ja lopettaa etäistunnon automaattisesti 1 minuutin kuluttua varoituksesta.

Etäohjauspaneelin usein kysytyt kysymykset (FutureSmart 4)

Tarkista etäohjauspaneelia koskevat usein kysytyt kysymykset.

Etäohjauspaneelin usein kysytyt kysymykset

Kysymys

Vastaus

Onko asiakkaan ja laitteen välinen tietoliikenne salattu (SSL)?

Kyllä. Kun etäohjauspaneeli käynnistetään selaimesta, luodaan uusi ikkuna/välilehti, josta sulautettuun verkkopalvelimeen muodostetaan HTTPS-yhteys siihen katsomatta, oliko alkuperäinen yhteys muodostettu HTTP- vai HTTPS-protokollalla. Kaikki etäohjauspaneelisovelluksen ja laitteen välinen tietoliikenne tapahtuu HTTPS-yhteyden välityksellä.

Minkä tyyppistä salausta tietoliikenteessä käytetään?

Kaikkien laitteen verkkosivujen salausasetukset määritetään Suojattu tietoliikenne -sivun Verkko-välilehdessä. Tässä voit määrittää HTTPS-protokollaan liittyvät suojausasetukset.

Miten HP varmistaa, että etäpaneeliin kirjoitettu salasana ei näy ohjauspaneelissa?

Tämä riippuu käynnistettävän etäohjauspaneelin tyypistä.

 • Käynnistä etäohjauspaneeli: Tämä käynnistää etäohjauspaneelin, jossa aktiivinen ohjauspaneelin istunto näkyy edelleen tulostimessa. Tällöin salasana ei näy, vaan se näytetään pisteinä, aivan niin kuin olisit tulostimen ääressä. Näppäinten painallukset näkyvät kuitenkin laitteessa. Laitteen ääressä oleva henkilö voi nähdä aktiivisten näppäinten painallukset salasanaa annettaessa.

  Kun laite on käytössä, näyttöön tulee kehote tällaista ohjauspaneelin etäistuntoa aloitettaessa. Kun laitteen käyttäjä hyväksyy kehotteen, näytön joka kulmaan ilmestyy vihreät kulmasulkeet, jotka osoittavat, että näyttö on jaettu.

 • Käynnistä yksityinen etäohjauspaneeli: Tämä käynnistää yksityisen etäohjauspaneelin, jossa tulostimen ohjauspaneeli on "pimennetty". Tulostimen ääressä oleva henkilö ei näe etäistunnon toimintaa, vaan hän näkee vain mustan näytön ja siinä olevan ilmoituksen, jonka mukaan etäkäyttäjä hallitsee laitetta. Laitteessa ei näy näppäinten painalluksia tai muita kuvia.

Millä toiminnolla salasanojen kirjoittaminen piilotetaan etäohjauspaneelissa?

HP suosittelee yksityisen etäohjauspaneelin istunnon käyttöä, jotta näppäinten painallukset eivät näy paikallisessa laitteen näytössä.

Mitä ohjelmointikieltä verkkosovelluksessa käytetään?

Etäohjauspaneelisovellus on kirjoitettu JavaScriptillä. Se välittää selaimessa käynnissä olevan sovelluksen painikkeiden napsautukset ja hiiren liikkeet laitteeseen.

Mitä teknologiaa käytetään ohjauspaneelin sisällön suoratoistamiseen?

Sovellus tekee laitteen koko näytön kokoisen kuvan muutoksiin liittyviä kyselyjä ja vastaanottaa PNG-kuvia, jotka näytetään käyttäjälle ohjauspaneelin kuvan muuttuessa.

Mitä tapahtuu sisäänkirjautuneelle järjestelmänvalvojalle, jos laitteen verkkoyhteys katkeaa?

Tavallinen etäohjauspaneelin istunto: Tällä ei ole vaikutusta laitteen tilaan. Nykyinen käyttäjä pysyy edelleen sisäänkirjautuneena.

Yksityinen etäohjauspaneelin istunto: Nykyinen istunto nollataan (nykyinen käyttäjä kirjataan myös ulos), ja paikallisen laitteen ohjauspaneelissa näkyy aloitusnäyttö.

Mitä tapahtuu, jos yksityisen etäistunnon yhteys katkeaa? Pysyykö laite mustan näytön tilassa?

Ei. Nykyinen käyttäjä kirjataan ulos ja laitteen ohjauspaneeli palautetaan aloitusnäyttöön.


hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...