hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Lisäasetusten määrittäminen (EWS)

Välilehdissä on tietoja HP:n sulautetun verkkopalvelimen (EWS) toiminnoista.

EWS-välilehdet

EWS-välilehdet
Huomautus:

Kopioi/tulosta-, Skannaus/digitaalilähetys- ja Faksi-välilehdet näkyvät vain monitoimitulostimissa (MFP-laitteet). Tulosta-välilehti näkyy vain tavallisissa tulostimissa (SFP-laitteet).

Tiedot-välilehti

Tarkista asetukset Tietoja-välilehden taulukosta.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Tiedot-välilehti

Valikko

Kuvaus

Laitteen tila

Näyttää tulostimen tilan ja HP-tarvikkeiden arvioidun jäljellä olevan käyttöiän. Näyttää myös, minkä tyyppistä ja kokoista paperia käytetään kussakin lokerossa. Muuta oletusasetuksia napsauttamalla Muuta asetuksia -linkkiä.

Työn loki

Sisältää käsiteltyjen töiden luettelon.

Määrityssivu

Tällä sivulla näytetään samat tiedot kuin asetussivulla.

Tarvikkeiden tilasivu

Näyttää tulostimen tarvikkeiden tilan.

Tapahtumalokisivu

Tällä sivulla on luettelo kaikista tulostimen tapahtumista ja virheistä. HP Instant Support -linkistä (HP:n sulautetun verkkopalvelimen sivujen Muita linkkejä -alueella) pääset ongelmanratkaisua helpottaville sivuille. Lisäksi sivuilla näkyy muita tulostimen lisäpalveluja.

Käyttösivu

Näyttää yhteenvedon tulostimella tulostetuista sivuista koon, tyypin ja tulostusradan mukaan.

Laitteen tiedot

Näyttää tulostimen verkkonimen ja ‑osoitteen sekä mallitiedot. Voit mukauttaa näitä tietoja napsauttamalla Yleiset-välilehden Tietoja laitteesta -valikkoa.

Ohjauspaneelin kuva

Näyttää kuvan nykyisestä näytöstä ohjauspaneelin näytössä.

Etäohjauspaneeli

Voit tehdä vianmäärityksen tai hallita tulostinta pöytätietokoneen tai kannettavan selainikkunassa.

Tulostus

Käyttäjä voi lähettää tulostusvalmiin tiedoston tulostimeen tulostusta varten.

Tulostettavat raportit ja sivut

Luetteloi tulostimen sisäiset raportit ja sivut. Valitse vähintään yksi tulostettava kohde.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet

Näyttää yhteenvedon käyttöoikeuksista, jotka koskevat tulostimessa käytettäviä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Yleiset-välilehti

Tarkista asetukset Yleiset-välilehden taulukosta.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Yleiset-välilehti

Valikko

Kuvaus

Ohjauspaneelin mukautus

Järjestä, tuo näkyviin tai piilota toimintoja ohjauspaneelin näytössä.

Muuta näytön kielen ja näppäimistön asettelun oletusasetuksia.

Pikasarjat

Määritä töitä, jotka ovat käytettävissä tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytön Pikasarjat-alueella.

Hälytykset

Määritä tulostin- ja tarviketapahtumien sähköpostihälytykset.

Ohjauspaneelin Asetukset-sovellus

Näyttää Asetukset-sovelluksen asetukset, jotka ovat käytettävissä tulostimen ohjauspaneelissa.

Yleisasetukset

Määritä, miten tulostin palautuu paperitukoksista, sekä muita yleisiä tulostusasetuksia.

AutoSend

Määritä tulostin lähettämään automaattisesti tulostimen asetuksia ja tarvikkeita koskevia sähköpostiviestejä määritettyihin sähköpostiosoitteisiin.

Muokkaa muita linkkejä

Tällä sivulla voit lisätä tai mukauttaa muihin sivustoihin johtavia linkkejä. Tämä linkki näkyy HP:n sulautetun verkkopalvelimen kaikkien sivujen alatunnistealueella.

Tilaustiedot

Anna vaihdettavien värikasettien tilaustiedot. Nämä tiedot näkyvät tarvikkeiden tilasivulla.

Laitteen tiedot

Nimeä tulostin ja määritä sen omistajan numero. Kirjoita ensisijaisen yhteyshenkilön nimi, jolle voidaan lähettää tietoja tulostimesta.

Kieli

Määritä HP:n sulautetun verkkopalvelimen sivuilla käytettävä kieli.

Laiteohjelmistopäivitys

Lataa ja asenna tulostimen laiteohjelmiston päivitystiedostot.

Pvm-/aika-asetukset

Aseta päivämäärä ja kellonaika tai synkronoi verkon aikapalvelimen kanssa.

Virta-asetukset

Voit määrittää tulostimen herätys- ja lepotila-ajan sekä lepotilan viiveen tai muokata niitä. Voit määrittää eri viikonpäiville ja loma-ajoille omat ajoitukset.

Voit myös määrittää toiminnot, jotka herättävät tulostimen lepotilasta.

Varmuuskopioi ja palauta

Luo varmuuskopiotiedosto, joka sisältää tulostin- ja käyttäjätiedot. Tämän tiedoston avulla voit palauttaa tiedot tulostimeen tarvittaessa.

Palauta tehdasasetukset

Palauttaa tulostimen oletusasetukset.

Ratkaisun asennusohjelma

Asenna tai poista kolmansien osapuolten ohjelmistopaketteja, joilla voi laajentaa tai muokata tulostimen toimintoja.

Työn tilastoasetukset

Sisältää yhteyden tiedot kolmansien osapuolten työtilastopalveluista tai ottaa käyttöön paikallisen palvelimettoman laitteen töiden seurantatiedot.

Kiintiöasetukset

Sisältää yhteyden tiedot kolmansien osapuolten työkiintiöpalveluista tai ottaa käyttöön paikallisen laitteen kiintiöpalvelun.

Muita linkkejä -luettelo

Määritä, mitkä linkit näytetään HP:n sulautetun verkkopalvelimen alatunnisteessa, valitsemalla Yleistä-välilehden Muokkaa muita linkkejä -valikko.

Huomautus:

Oletuslinkit:

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Muita linkkejä -luettelo

Valikko

Kuvaus

HP Instant Support

Muodosta yhteys HP:n sivustoon ja etsi ohjeita tulostimen ongelmatilanteisiin.

Tarvikkeiden ostaminen

Muodosta yhteys HP:n sivustoon, jossa on tietoja siitä, miten voit tilata alkuperäisiä HP-tuotteita, kuten kasetteja ja paperia.

Tuotetuki

Muodosta yhteys tulostimen tukisivustoon, josta voit etsiä ohjetietoja.

Kopioi/Tulosta-välilehti

Tarkista asetukset Kopioi/tulosta-välilehden taulukosta.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Kopioi/Tulosta-välilehti

Valikko

Kuvaus

Tulostus USB-asemasta -asetukset

Ota käyttöön tai pois käytöstä ohjauspaneelin Tulostus USB-asemasta -valikko.

Tallennettujen töiden hallinta

Ota käyttöön tai pois käytöstä mahdollisuus säilyttää töitä tulostimen muistissa.

Määritä töiden säilytysasetukset.

Oletustulostusasetukset

Määritä tulostustöiden oletusasetukset.

Värien rajoittaminen

(Vain väritulostimet)

Salli tai estä väritulostus ja -kopiointi.

Määritä oikeuksia yksittäisille käyttäjille tai tietyistä sovelluksista lähetetyille töille.

PCL- ja PostScript-asetukset

Säädä PCL- ja PostScript-asetuksia kaikissa tulostustöissä, mukaan lukien kopiointityöt ja vastaanotetut faksit.

Tulostuslaatu

Määritä tulostuslaadun asetukset, kuten värinsäätö, kuvan kohdistus ja sallitut paperityypit.

Kopiointiasetukset

Määritä kopiointitöiden oletusasetukset ja pikasarjat.

Huomautus:

Jos työkohtaisia kopiointiasetuksia ei määritetä ohjauspaneelissa työn alussa, työssä käytetään oletusasetuksia.

Pikakopiointi

Ota käyttöön tai poista käytöstä Pikakopiointi ja määritä alkuperäisen kopion tarkastelu.

Pikakopiointi-ominaisuus on käytössä vain joissakin HP-monitoimitulostimissa, joissa on suuri ohjauspaneeli, sekä FutureSmart 4 -laiteohjelmiston julkaisuversiossa 24.7.3 tai sitä uudemmissa.

Lokeroiden hallinta

Määritä paperilokeroiden asetukset.

Nitojan/pinontalokeron hallinta

Määritä nitojan/pinolokeron asetukset tulostimissa, joissa on kyseinen ominaisuus.

Skannaus/digitaalilähetys-välilehti

Tarkista asetukset Skannaus/Digitaalilähetys-välilehden taulukosta.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Skannauksen/digitaalilähetyksen asetukset -välilehti

Valikko

Kuvaus

Sähköpostin määritys

Määritä sähköpostin digitaaliseen lähetyksen oletusasetukset, kuten:

 • Lähtevän postin (SMTP) palvelimen asetukset

 • Sähköpostilla lähetettävien pikasarjatöiden asetukset

 • Viestin oletusasetukset, kuten Lähettäjä-osoite ja Aihe-kenttä

 • Digitaalisten allekirjoitusten asetukset ja salausasetukset

 • Sähköposti-ilmoitusten asetukset

 • Sähköpostin oletusskannausasetukset

 • Sähköpostin oletustiedostoasetukset

Skannaus verkkokansioon

Määritä digitaalisessa lähettämisessä käytetyt verkkokansioasetukset, kuten seuraavat:

 • Verkkokansioon tallennettujen pikasarjatöiden asetukset

 • Ilmoitusten asetukset

 • Verkkokansioon tallennettujen töiden skannauksen oletusasetukset

 • Verkkokansioon tallennettujen töiden oletustiedostoasetukset

Skannaus SharePointiin®

Määritä digitaalisessa lähettämisessä käytetyt SharePoint-asetukset, kuten seuraavat:

 • SharePoint-sivuston asiakirjakirjastoon tallennettujen pikasarjatöiden asetukset

 • SharePoint-sivuston asiakirjakirjastoon tallennettujen töiden oletusasetukset

Skannaus USB-asemaan

Määritä digitaalisessa lähettämisessä käytetyt USB-asetukset, kuten seuraavat:

 • USB-muistitikulle tallennettujen pikasarjatöiden asetukset

 • Ilmoitusten asetukset

 • USB-muistitikulle tallennettujen töiden skannauksen oletusasetukset

 • USB-muistitikulle tallennettujen töiden tiedostojen oletusasetukset

Yhteystiedot

Hallitse yhteystietoja esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Lisää tulostimeen sähköpostiosoitteita yksi kerrallaan.

 • Tuo tulostimeen laaja luettelo usein käytettyjä sähköpostiosoitteita yhdellä kertaa.

 • Vie yhteystietoja tulostimesta varmuuskopioksi tietokoneen .CSV-tiedostoon tai tuo tietueita toiseen HP-tulostimeen.

 • Muokkaa tulostimeen aikaisemmin tallennettuja sähköpostiosoitteita.

Määritykset

Hallitse skannauksen yleisasetuksia.

Ohjattu sähköpostin ja Skannaus verkkokansioon -toiminnon pikamääritys

Määritä tulostin lähettämään skannatut kuvat sähköpostiliitteinä.

Määritä tulostin tallentamaan skannatut kuvat Pikasarjat-verkkokansioon. Pikasarjat-kansion kautta voi helposti käyttää verkkoon tallennettuja tiedostoja.

Digital Sending Software -ohjelmiston asennus

Määritä valinnaisen digitaalisen lähetysohjelmiston käyttöön liittyvät asetukset.

Faksi-välilehti

Tarkista asetukset Faksi-välilehden taulukosta.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Faksi-välilehti

Valikko

Kuvaus

Faksilähetysmääritykset

Määritä faksien lähettämisessä käytetyt asetukset, kuten seuraavat:

 • Lähtevien faksien oletusasetukset

 • Faksin pikasarjatöiden asetukset

 • Ilmoitusten asetukset

 • Faksien lähettäminen sisäisellä faksimodeemilla - oletusasetukset

 • LAN-faksipalvelun käytön asetukset

 • Internet-faksipalvelun käytön asetukset

Faksipikavalinnat

Hallitse pikavalintoja esimerkiksi seuraavalla tavalla:

 • Tuo sähköpostiosoitteet, faksinumerot ja käyttäjätietueet .CSV-tiedostoissa, jotta ne ovat käytettävissä tässä tulostimessa.

 • Vie sähköposti-, faksi- tai käyttäjätietueet tulostimesta varmuuskopioksi tietokoneessa sijaitsevaan tiedostoon tai tuo tietueita toiseen HP-tulostimeen.

Faksivastaanottomääritykset

Määritä tulostuksen oletusasetukset saapuville fakseille sekä faksitulostuksen aikataulu.

Faksien arkistointi ja edelleenlähetys

Ota käyttöön tai poista käytöstä faksien arkistointi ja faksien edelleenlähetys ja määritä kummankin perusasetukset:

 • Faksien arkistoinnin avulla kaikkien saapuvien ja lähtevien faksien kopiot voidaan lähettää tiettyyn sähköpostiosoitteeseen, verkkokansioon tai FTP-palvelimeen.

 • Faksin edelleenlähetys on menetelmä, jota käytetään saapuvien faksien lähettämiseen toiseen faksilaitteeseen.

Faksitapahtumaloki

Sisältää luettelon fakseista, jotka tulostimella on lähetetty tai vastaanotettu.

Tarvikkeet-välilehti

Tarkista asetukset Tarvikkeet-välilehden taulukosta.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Tarvikkeet-välilehti

Valikko

Kuvaus

Tarvikkeiden hallinta

Määritä, miten tulostin toimii, kun tarvikkeet ovat erittäin vähissä.

Vianmääritys-välilehti

Tarkista asetukset Vianmääritys-välilehden taulukosta.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Vianmääritys-välilehti

Valikko

Kuvaus

Yleinen vianmääritys

Käytä seuraavia asetuksia tarpeen mukaan:

 • Raportit ja testit -alue: Valitse ja tulosta useita erityyppisiä raportteja ja testejä. Joitakin raportteja voi tarkastella sulautetussa verkkopalvelimessa valitsemalla Näytä-painikkeen.

 • Faksityökalut-alue: Määritä faksin vianmääritysasetukset. (Vain Monitoimitulostimet ja digitaalilähetyslaitteet, joissa on HP:n analoginen faksilisälaite)

 • OXPd-vianmääritys -alue: Ota käyttöön tai poista käytöstä asetus Salli suojaamaton yhteys Web-palveluille

 • Automaattinen palautus -alue: Ota käyttöön tai poista käytöstä Ota käyttöön autom. palautus -asetus, jolla tulostin voi palautua automaattisesti virheistä, jotka saattavat edellyttää virran katkaisemista ja kytkemistä (esimerkiksi virhe 49).

Verkko-ohje

Linkki HP:n pilvipohjaiseen verkko-ohjeeseen, joka auttaa tulostuksen vianmäärityksessä.

Diagnostiikkatiedot

Huomautus:

Tämä kohta on käytettävissä ainoastaan, jos Suojaus-välilehdessä on määritetty ainakin yksi järjestelmänvalvojan salasana.

Vie tulostimen tiedot tiedostoon, josta saattaa olla hyötyä HP:n tekniselle tuelle yksityiskohtaisessa ongelma-analyysissä.

Kalibrointi/puhdistus

(Vain Color LaserJet -tulostimet)

Ota automaattinen puhdistustoiminto käyttöön, luo ja tulosta puhdistussivu ja valitse vaihtoehto, jolla tulostimen voi kalibroida heti.

Palauta tehdasasetukset

Palauta tulostimen oletusasetukset.

Laiteohjelmistopäivitys

Lataa ja asenna tulostimen laiteohjelmiston päivitystiedostot.

Suojaus-välilehti

Tarkista asetukset Suojaus-välilehden taulukosta.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Suojaus-välilehti

Valikko

Kuvaus

Yleinen suojaus

Yleiset suojausasetukset, mukaan lukien seuraavat:

 • Määritä järjestelmänvalvojan salasana, jotta voit rajoittaa tulostimen tiettyjen ominaisuuksien käyttöä.

 • Aseta käyttäjän laitteen käyttökoodi.

 • Määritä PJL-salasana PJL-komentojen käsittelyä varten.

 • Määritä tiedostojärjestelmän käyttö ja laiteohjelmistopäivityksen suojaus.

 • Ota käyttöön tai poista käytöstä isäntä-USB-portti ohjauspaneelissa tai USB-liitäntä ohjainkortissa, jotta voit tulostaa suoraan tietokoneesta.

 • Näytä kaikkien suojausasetusten tila.

Tilin käytäntö

Ota käyttöön järjestelmänvalvojan tilin asetukset.

Käytönhallinta

Määritä tietyille henkilöille tai ryhmille tulostimen toimintojen käyttöoikeus. Valitse myös, kuinka käyttäjät kirjautuvat tulostimeen.

Tallennettujen tietojen suojaaminen

Määritä ja hallitse tulostimen sisäistä tallennustilaa.

Määritä tulostimen sisäiseen tallennustilaan tallennettujen töiden asetukset.

Etäsovellusten hallinta

Hallitse tai salli etäsovelluksia tuomalla tai poistamalla sertifikaatteja, joiden avulla laitteet voivat käyttää tätä tuotetta.

Sertifikaattien hallinta

Asenna tulostimen ja verkon käyttöönotossa tarvittavat suojaussertifikaatit ja hallitse niitä.

Sähköpostitoimialueen rajoitus

Jos sähköpostitoiminto on käytössä, järjestelmänvalvojat voivat määrittää sähköpostiosoitteet, joihin tulostin voi lähettää viestejä.

Verkkopalveluiden suojaus

Mahdollistaa pääsyn tässä tulostimessa oleviin resursseihin eri toimialueilla sijaitsevista verkkosivustoista. Jos luetteloon ei lisätä sivustoja, kaikki sivustot ovat luotettuja.

Toimintotesti

Tarkista, että odotettujen järjestelmäparametrien mukaiset suojaustoiminnot ovat käytössä.

HP-verkkopalvelut-välilehti

Määritä ja ota käyttöön HP-verkkopalvelut tälle tulostimelle HP-verkkopalvelut-välilehdessä. HP-verkkopalvelut on otettava käyttöön, jotta HP ePrint -toimintoa voi käyttää.

HP:n sulautettu verkkopalvelin HP-verkkopalvelut-välilehti

Valikko

Kuvaus

Verkkopalveluiden asennus

Yhdistä tämä tulostin HP Connected -sivustoon ottamalla HP-verkkopalvelut käyttöön.

Verkon välityspalvelin

Jos HP-verkkopalvelun käyttöönotossa tai tulostimen verkkoyhteyden muodostamisessa ilmenee ongelmia, määritä välityspalvelin.

HP JetAdvantage

Käytä ratkaisuja, jotka laajentavat tulostimen ominaisuuksia

Smart Cloud Print

Ota käyttöön Smart Cloud Print, jotta voit käyttää verkkosovelluksia, jotka laajentavat tulostimen ominaisuuksia.

Verkko-välilehti

Määritä ja suojaa Verkkoyhteydet-välilehdessä tulostimen verkkoasetukset, kun tulostin on yhdistettynä IP-verkkoon. Tässä välilehdessä ei näy, onko tulostin yhdistettynä muihin verkkoihin.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Verkkoyhteydet-välilehti > Määritysasetukset

Valikko

Kuvaus

Langaton asema

Määritä langattoman yhteyden alkuperäiset asetukset.

Huomautus:

Käytettävissä olevat määritysasetukset määräytyvät tulostuspalvelimen mallin mukaan.

Wi-Fi Direct

Määritä Wi-Fi Direct -asetukset tulostimille, jotka sisältävät sulautetun Wi-Fi Direct- ja NFC-tulostuksen tai joihin on asennettu langaton lisälaite.

Huomautus:

Käytettävissä olevat määritysasetukset määräytyvät tulostuspalvelimen mallin mukaan.

TCP/IP-asetukset

Määritä IPv4- ja IPv6-verkkojen TCP/IP-asetukset.

Huomautus:

Käytettävissä olevat määritysasetukset määräytyvät tulostuspalvelimen mallin mukaan.

Verkkoasetukset

Määritä IPX/SPX-, AppleTalk-, DLC/LLC- ja SNMP-asetukset tulostuspalvelimen mallin mukaan.

Muut asetukset

Määritä tulostuspalvelimen tukemat yleiset tulostusprotokollat ja -palvelut. Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät tulostuspalvelimen mallin mukaan. Niihin voi sisältyä laiteohjelmistopäivitys, LPD-jonot, USB-asetukset, tukitiedot ja virkistystaajuus.

AirPrint

Ota käyttöön, määritä tai poista käytöstä verkkotulostus tulostimissa, jotka tukevat Apple-tuotteita.

Kielen valinta

Vaihda HP:n sulautetun verkkopalvelimen näyttökieltä. Sivu avautuu, jos verkkosivut tukevat useita kieliä. Tuetun kielen voi valita myös selaimen kieliasetuksista.

Valitse sijainti

Valitse tulostimen maa/alue.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Verkkoyhteydet-välilehti > Google Cloud Print -asetukset

Valikko

Kuvaus

Määritys

Määritä Google Cloud Print -asetukset.

Verkon välityspalvelin

Määritä välityspalvelimen asetukset.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Verkkoyhteydet-välilehti > Suojausasetukset

Valikko

Kuvaus

Asetukset

Näytä nykyiset suojausasetukset ja palauta ne tehtaan oletusarvoihin.

Määritä suojausasetukset käyttämällä suojausmääritysten ohjattua toimintoa.

Huomautus:

Älä käytä ohjattua toimintoa suojausmääritysten asettamiseen, jos käytät verkonhallintaohjelmistoa, kuten HP Web Jetadminia.

Valtuutus

Valvo määritysten hallintaa ja tulostimen käyttöä esimerkiksi rajoittamalla isännöintipalvelun käyttöoikeuksia tähän tulostimeen määrittämällä käytönhallintaluettelo (ACL) (vain tietyille tulostuspalvelimille ja ainoastaan IPv4-verkoissa).

Suojattu tiedonsiirto

Määritä TLS (Transport Layer Security) -protokollan ja salauksen asetukset.

Hallinta- Protokollat

Määritä tälle tulostimelle suojausprotokollia ja hallitse niitä, mukaan lukien seuraavat:

 • Määritä HP:n sulautetun verkkopalvelimen suojaushallinnan taso ja hallitse liikennettä HTTP- ja HTTPS-protokollan kautta.

 • Määritä SNMP:n (Simple Network Management Protocol) toiminnot. Ota käyttöön tai poista käytöstä SNMP v1/v2c- tai SNMP v3 -agentit tulostuspalvelimella.

 • Valvo pääsyä protokollista, jotka eivät ole turvallisia, kuten tulostusprotokollat, tulostuspalvelut, yhteyskäytännöt, nimimäärityspalvelut ja kokoonpanonhallinnan protokollat.

802.1X-todennus

Määritä 802.1X-todennuksen asetukset Jetdirect-tulostuspalvelimelle verkon asiakastunnistustarpeen perusteella, ja palauta 802.1X-todennuksen asetukset takaisin tehtaan oletusarvoihin.

Varoitus:

Tulostimen yhteys voi katketa, kun 802.1X-todennuksen asetuksia muutetaan. Yhteyden palauttaminen voi edellyttää tulostuspalvelimen palauttamista tehtaan oletusasetuksiin ja tulostimen uudelleenasentamista.

IPsec/Firewall

Näytä tai määritä palomuurikäytäntö tai IPsec-/palomuurikäytäntö.

Ilmoitusagentti

Ota käyttöön tai poista käytöstä HP Device Announcement Agent -ilmoitusagentti, määritä kokoonpanopalvelin ja määritä molemminpuolinen todennus varmenteita käyttämällä.

HP:n sulautetun verkkopalvelimen Verkkoyhteydet-välilehti > Diagnostiikka-asetukset

Valikko

Kuvaus

Verkkotilastot

Näytä HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen kerätyt ja tallennetut verkkotilastot.

Protokollatiedot

Näytä luettelo, jossa näkyvät HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kunkin protokollan verkkoasetukset.

Määrityssivu

Näytä HP Jetdirectin määrityssivu, jossa on HP Jetdirectin tila- ja määritystiedot.


hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...