hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Sivun automaattisen käännöksen teki Microsoft Translator

HP DeskJet 2600 -tulostimet – E4-virhe (paperitukos)

Tulostin lakkaa syöttämästä tulostustyön aikana arkkeja, E4-virheilmoitus tulee näyttöön ja Jatka-valo vilkkuu. Tällöin tulostimessa saattaa olla paperitukos.

Huomautus:

Paperitukokset voivat olla todellisia, tai ilmoitus voi olla virheellinen. Tulostin saattaa ilmoittaa paperitukoksesta silloinkin, kun tukosta ei ole. Seuraavat vaiheet koskevat sekä todellisia tukoksia että virheellisiä tukosilmoituksia.

Esimerkki E4-virheestä ja jatkamisvalon vilkkumisesta

Tee seuraavat toimenpiteet ilmoitetussa järjestyksessä. Tarkista, onko ongelma ratkennut, käyttämällä tulostinta kunkin toimenpiteen jälkeen.

Poista paperitukos tulostimesta

Paperitukoksia voi esiintyä tulostimen eri osissa. Jos et löydä paperitukosta yhdestä osasta, siirry seuraavaan, kunnes löydät tukoksen.

Varmista, että vaunu pääsee liikkumaan vapaasti

Varmista, että vaunu liikkuu tulostimen reunasta toiseen ilman esteitä.

 1. Kytke tulostimeen virta.

 2. Avaa mustekasettitilan luukku.

  Mustekasettitilan luukun avaaminen
 3. Odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä.

 4. Irrota virtajohto tulostimen takaosasta, kun tulostimessa on virta.

  Huomautus:

  Virtajohto on irrotettava vammojen tai sähköiskun välttämiseksi, ennen kuin työnnät kätesi tulostimen sisään.

 5. Tarkista taskulampun avulla, estävätkö paperit tai muut esineet vaunua liikkumasta, ja poista löytämäsi paperit tai esineet.

  Varoitus:

  Jos paperi repeytyy vetäessäsi sitä ulos telojen välistä, tarkista, ettei rullien ja telojen väliin jää repeytyneen paperin paloja. Jos kaikkia paperinpaloja ei poisteta tulostimesta, saattaa syntyä uusia paperitukoksia.

 6. Työnnä kätesi tulostimen sisään kasettitilan luukun kautta ja liikuta vaunua käsin.

  • Jos vaunu on juuttunut tulostimen oikeaan reunaan, siirrä vaunu vasempaan reunaan.

  • Jos vaunu on juuttunut tulostimen vasempaan reunaan, siirrä vaunu oikeaan reunaan.

  • Jos vaunu on juuttunut tulostimen keskelle, siirrä vaunu oikeaan reunaan.

 7. Poista irralliset paperit tai löytämäsi esteet.

 8. Varmista, että vaunu pääsee liikkumaan vapaasti koko tulostimen leveydeltä. Työnnä vaunua lujasti ensin tulostimen vasempaan ja sitten oikeaan reunaan.

 9. Sulje kasettitilan luukku.

  Mustekasetin luukun sulkeminen
 10. Kiinnitä virtajohto uudelleen ja kytke sitten tulostimeen virta.

Käytä automaattista työkalua paperitelojen puhdistukseen

Puhdista tulostimen paperitelat automaattisella työkalulla.

 1. Kytke tulostimeen virta.

 2. Poista syöttölokerossa mahdollisesti oleva paperi.

 3. Pidä Virta-painiketta painettuna, paina Peruuta-painikettakolmesti , paina Kopioi, Väri -painiketta seitsemän kertaa ja vapauta sitten virtapainike .

  Tulostimesta kuuluu ääntä noin minuutin ajan paperitelojen puhdistamisen aikana.

Käytä automatisoitua apuohjelmaa mustetahrojen puhdistamiseen

Puhdista mustet tahroja tulostimen automaattisella työkalulla tukosten puhdistukseksi ja tulostuslaadun optimoimiseksi.

 1. Kytke tulostimeen virta.

 2. Lisää paperia syöttölokeroon.

 3. Pidä Virta-painiketta painettuna, paina Peruuta-painikettakolmesti , paina Kopioi, Väri -painiketta kahdeksan kertaa ja vapauta sitten Virta-painike .

  Tulostin syöttää yhden sivun ja pitää ääntä noin minuutin ajan.

Puhdista tulostimen sisällä olevat paperitelat manuaalisesti

Paperinsyöttöteloihin voi kerääntyä pölyä, paperikuituja ja muuta roskaa, joka voi aiheuttaa paperitukoksia ja muita paperin syöttöongelmia. Puhdista tulostimen sisällä olevat telat ja yritä tulostusta uudelleen.

 1. Sammuta tulostin ja irrota virtajohto.

  Huomautus:

  Virtajohto on irrotettava vammojen tai sähköiskun välttämiseksi, ennen kuin työnnät kätesi tulostimen sisään.

 2. Nosta syöttölokeroa.

  Syöttölokeron nostaminen
 3. Nosta syöttölokeron suojaa ja pidä sitä ylhäällä.

 4. Katso sisään avoimesta syöttölokerosta ja etsi harmaat paperinsyöttötelat. Kohtaa on ehkä valaistava taskulampulla.

  Paperinnostotelojen sijainti
 5. Kostuta pumpulipuikko vedellä ja purista liika vesi pois.

 6. Paina pumpulipuikkoa teloja vasten ja pyöritä niitä ylöspäin sormillasi. Paina hieman, jotta pöly ja pinttynyt lika irtoavat.

 7. Laske syöttölokeron suoja.

 8. Anna telojen kuivua täysin (noin 10 minuuttia).

 9. Kiinnitä virtajohto uudelleen ja kytke sitten tulostimeen virta.

Tulostimen nollaaminen

Nollaa tulostin, jotta se palautuu tulostinvirheistä tai -vioista.

 1. Kun tulostimeen on kytketty virta, irrota virtajohto tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto virtalähteestä.

 3. Odota 60 sekuntia.

 4. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja tulostimeen.

  Huomautus:

  HP suosittelee tulostimen kytkemistä suoraan seinäpistorasiaan.

 5. Viimeistele nollaaminen käynnistämällä tulostin.

Vie tulostin huoltoon

Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos ongelma jatkuu, kun olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.

Siirry osoitteeseen Ota yhteys HP:n asiakastukeen ja sovi tuotteen korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian Tyynenmeren alueella, sinut ohjataan alueellasi olevaan paikalliseen huoltokeskukseen.

Vahvista takuun tila siirtymällä osoitteeseen HP:n tuotetakuutarkastus. Jos tuotteella ei ole takuuta, korjauksesta voi aiheutua kuluja.


hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...