hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP-tietokoneet – Langattoman verkon ja Internet-yhteyden vianmääritys (Windows 10)

Ratkaise langattoman yhteyden tai Internet-yhteyden ongelmat, jos Wi-Fi lakkaa toimimasta odotetulla tavalla.

 • Yritystietokoneet: Pyydä lisätietoja yrityksesi IT-osastolta tai paikalliselta IT-huollolta, ennen kuin teet muutoksia tietokoneen käyttöympäristöön tai suojaukseen.

 • Langattomat tulostimet: Saadaksesi lisätietoja langattoman tulostimen asetuksista, tai jos saat virheilmoituksen kun yrität tulostaa langattomasti, siirry HP:n asiakastukeen, kirjoita tulostimen mallinumero ja etsi asiakirja langattoman tulostimen asentamisesta tai näkyvissä olevasta virheilmoituksesta.

Tarkista langaton signaali

Tarkista langattoman verkon painikkeesta tai näppäimestä, onko langaton signaali käytössä.

 1. Etsi langattoman verkon näppäin tai painike. Siinä voi olla kuva lentokoneesta tai langattomasta signaalista .

 2. Paina painiketta kerran, odota 10 sekuntia ja tarkkaile sitten muutoksia langattoman yhteyden kuvakkeessa ilmaisinalueella ja langattoman tilan painikkeen tai näppäimen LED-valossa.

  Jos painikkeen tai näppäimen merkkivalo ei pala, vie hiiren osoitin tehtäväpalkin ilmaisinalueella olevan langattoman yhteyden kuvakkeen ylle, niin näet yhteyden tilan.

  • Jos langaton signaali käynnistyy: Muodosta Internet-yhteys uudelleen.

  • Jos langaton signaali ei käynnisty: Paina painiketta tai näppäintä uudelleen ja yritä muodostaa Internet-yhteys uudelleen.

Päivitä laitteisto-ohjaimet

Päivitä Laitehallinnan avulla laitteisto-ohjaimet, kuten grafiikka-, ääni- ja langattomat ohjaimet sekä muut tietokoneesi ohjaimet.

 1. Kirjoita Windowsin hakupalkkiin Laitehallinta ja avaa se.

 2. Valitse laiteluettelosta .

 3. Napsauta langaton sovitin hiiren kakkospainikkeella, valitse Päivitä ohjain ja asenna päivitetty ohjain ohjeiden mukaisesti.

  Ohjainten päivittämisen valitseminen Laitehallinnassa
 4. Viimeistele päivitysten asennus käynnistämällä tietokone uudelleen.

Käytä langattoman yhteyden vianmääritystyökaluja

Testaa ja korjaa erilaisia langattoman yhteyden ongelmia automaattisilla työkaluilla. Jos jokin työkalu ei ratkaise ongelmaa, käytä toista työkalua.

Suorita HPSA-verkkodiagnostiikka

Suorita tietokoneen verkkodiagnostiikka HP Support Assistantin verkkotarkistuksella.

 1. Etsi ja avaa Windowsissa HP Support Assistant, tai napsauta sovelluskuvaketta tehtäväpalkissa.

  Jos sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, lataa uusin versio HP Support Assistant -sivustosta.
 2. Valitse tietokone ja valitse Diagnostiikka ja työkalut -kohdassa HP:n verkkotarkistus.

  Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita pyydetyt tunnistetiedot.

  Verkkotarkistuksen valitseminen
 3. Valitse Seuraava ja odota, kunnes työkalu on valmis.

  Jos diagnostiikkatestissä löytyy yksi tai useampi ongelma, jatka näiden ohjeiden mukaisesti.

 4. Valitse Mahdolliset pääsyyt -kohdassa mahdollinen syy, valitse suositeltu toimenpide ja noudata ohjeita.

  Suositellun toimenpiteen valitseminen
 5. Kun olet tehnyt suositellut toimenpiteet, valitse Tarkista uudelleen.

 6. Toista näitä vaiheita, kunnes verkkoyhteysongelma on ratkaistu tai kaikki mahdolliset pääsyyt on poistettu ja korjaukset on suoritettu.

Suorita Windowsin verkon ja Internetin vianmääritys

Käytä Windowsin verkon ja Internetin vianmääritystä verkkoyhteyden testaamiseen ja korjaamiseen.

 1. Napsauta Windowsin verkkoyhteyskuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tee ongelmien vianmääritys.

 2. Odota, että Windowsin verkkodiagnostiikka analysoi verkkoyhteyden.

  Valitse verkon ongelmatyyppi pyydettäessä ja ratkaise ongelma noudattamalla näytön ohjeita.

 3. Tarkista tiedot löydetyistä ongelmista, korjatuista kohteista tai toimenpiteistä, joilla voit ratkaista ongelmat.

 4. Tee kaikki ehdotetut toimenpiteet.

Nollaa langaton reititin, yhdyskäytävä tai modeemi

Nollaa langattoman verkon laitteisto.

 1. Sammuta tietokone.

 2. Irrota virtajohto langattomasta reitittimestä, yhdyskäytävästä, yhdistetystä modeemista/reitittimestä tai laajakaistamodeemista.

 3. Odota vähintään viisi sekuntia ja liitä virtajohto uudelleen.

 4. Odota, kunnes kaikki valot syttyvät, ja tarkista sitten valoista verkkoyhteyden tila.

  • Kaikki valot ovat sammuksissa: Tarkista virtalähde liittämällä virtajohto toiseen pistorasiaan. Huollata tai vaihda langaton reititin tai laajakaistamodeemi, jos se ei käynnisty.

  • Vain virran merkkivalo palaa ja muut valot ovat sammuksissa: Verkkoyhteyttä ei ehkä tunnisteta. Tarkista Internet-signaalikaapelin kunto ja varmista, että kaapeli on liitetty kunnolla verkkolaitteeseen.

  • Vain Internet- tai verkkoyhteyden merkkivalot vilkkuvat tai eivät syty: Internet-palveluntarjoajalla voi olla ongelma. Odota, kunnes palvelu palautetaan, tai pyydä apua Internet-palveluntarjoajaltasi.

 5. Käynnistä tietokone ja odota, että tietokone muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon.

HP-tietokoneet – Laajennettu langattoman verkon ja Internet-yhteyden vianmääritys (Windows 10)

Ratkaise langattoman yhteyden tai Internet-yhteyden ongelmat, jos yhteys lakkaa toimimasta odotetulla tavalla.

Asenna langattoman verkon ohjaimet uudelleen

Poista langattoman sovittimen asennus Laitehallinnassa ja asenna se uudelleen.

 1. Kirjoita Windowsin hakupalkkiin Laitehallinta ja avaa se.

 2. Kaksoisnapsauta laiteluettelossa kohtaa Verkkosovittimet.

 3. Napsauta langatonta laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista laitteen asennus.

  Langattoman verkon ohjaimen asennuksen poistaminen Laitehallinnassa
 4. Kun Poista laitteen asennus -näyttö tulee näkyviin, valitse Poista tämän laitteen ohjainohjelmisto, jos sellainen näkyy, ja valitse sitten Poista asennus.

 5. Valitse Laitehallinta-ikkunassa Verkkosovittimet, valitse Toiminto ja valitse Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

  Etsi laitteistoon tehdyt muutokset -kohdan valitseminen
 6. Kun verkkosovittimen nimi tulee näkyviin, sulje Laitehallinta ja käynnistä tietokone uudelleen.

Windows Update -toiminnon käyttö Windows 10:ssä

Päivitä Windows 10 -tietokoneesi käyttämällä Windows Update -päivitystä.

 1. Etsi ja avaa Windowsissa Tarkista päivitykset.

  Jos saatavilla on päivityksiä, niiden asentaminen alkaa automaattisesti.
 2. Kun päivitykset on asennettu, käynnistä tietokone pyydettäessä.

Verkkoasetusten muuttaminen manuaalisesti

Luo palautuspiste Windowsissa ja muuta verkkoasetuksia manuaalisesti.

 1. Etsi ja avaa Windowsissa Luo palautuspiste.

 2. Valitse Järjestelmän ominaisuudet -ikkunassa Luo.

  Luo-kohdan valitseminen Järjestelmän ominaisuudet -ikkunassa
 3. Kirjoita palautuspisteelle nimi ja valitse Luo.

 4. Etsi ja avaa Komentokehote Windowsissa. Napsauta hakutuloksissa Komentokehote-vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana.

  Jos näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita pyydetyt tunnistetiedot.

  Komentokehotteen suorittaminen järjestelmänvalvojana
 5. Kirjoita seuraavat komennot yksi kerrallaan ja paina jokaisen jälkeen Enter-näppäintä:

  • netsh int tcp set heuristics disabled

  • netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled

  • netsh int tcp set global rss=enabled

  Komentojen kirjoittaminen komentokehotteeseen
 6. Avaa yleiset TCP-asetukset kirjoittamalla komentokehotteeseen netsh int tcp show global ja painamalla Enter-näppäintä.

  Muiden yleisten TCP-asetusten paitsi Vastaanottopuolen skaalaustila -asetuksen poistaminen käytöstä
 7. Varmista, että kaikki muut asetukset paitsi Vastaanottopuolen skaalaustila on poistettu käytöstä.

 8. Sulje Komentokehote ja käynnistä tietokone uudelleen.

Palauta tietokone, kun Windows käynnistyy normaalisti

Palauta tietokone aiempaan ajankohtaan.

 1. Tallenna avoinna olevat tiedostot ja sulje avoimet ohjelmat.

 2. Etsi ja avaa Windowsissa Luo palautuspiste.

 3. Valitse Järjestelmän suojaus -välilehdessä Järjestelmän palauttaminen.

  Kohdan Järjestelmän palauttaminen valitseminen Järjestelmän ominaisuudet -välilehdellä
 4. Valitse Järjestelmän palauttaminen -ikkunassa Seuraava.

 5. Valitse palautuspiste, jota haluat käyttää, ja valitse sitten Seuraava.

  Palautuspisteen valinta
 6. Tarkasta valinta ja valitse Seuraava.

 7. Lue varoitus siitä, että järjestelmän palauttamista ei tule keskeyttää, ja valitse sitten Kyllä.

  Varoitus:

  Anna järjestelmän palauttamisen suoriutua loppuun keskeytyksettä, jotta voit välttää kiintolevyn vioittumisen tai tietokoneen lisävahingot.

  Järjestelmän palauttamista ei saa keskeyttää
  Järjestelmän palauttaminen palauttaa tietokoneen määritykset aikaisempaan ajankohtaan, ja tietokone käynnistyy uudelleen.

Kokeile myös seuraavia ratkaisuja

Korjaa langattoman yhteyden tai Internet-yhteyden ongelmat, jos tietokone ei onnistu muodostamaan yhteyttä tai verkkoyhteys toimii huonosti.

Muuta langatonta verkkoympäristöä

Langattoman verkkoympäristön muuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi langattoman verkon tehokkuuteen.

 1. Siirrä tietokone ja reititin lähemmäs toisiaan paikkaan, jossa signaali on voimakas.

 2. Siirrä tietokone tai reititin paikkaan, jossa laitteiden välillä on vähemmän kiinteitä kohteita.

  Kiinteät kohteet, kuten seinät, metalliset kalusteet ja sähkölaitteet, voivat heikentää kantamaa tai estää yhteyden.

 3. Jos mahdollista, poista reitittimen ja tietokoneen lähellä tai välillä olevat metalliset esineet.

 4. Vähennä verkkoa samanaikaisesti käyttävien laitteiden määrää etenkin, kun katselet Internetistä suoratoistettavia videoita.

 5. Jos langaton yhteys on edelleen heikko tai yhteyden muodostamisessa on ongelmia, kun langatonta ympäristöä on muutettu, hanki reitittimeen erilainen antenni tai ota käyttöön toinen reititin käytettäväksi signaalin toistimena.

Palauta BIOSin oletusasetukset

Palauta tietokoneen BIOS-oletusasetukset

Palauta BIOSin oletusasetukset (pöytätietokoneet, All-in-One-tietokoneet)

Palauta pöytätietokoneen tai All-in-One-tietokoneen BIOS-oletusasetukset.

Huomautus:

BIOS-määritykset vaihtelevat tietokonemallin mukaan. Katso lisätietoja BIOS-valikon avaamisesta ja käyttämisestä tietokonemallin mukaisista oppaista.

 1. Käynnistä tietokone uudelleen.

 2. Paina käynnistyksen aikana toistuvasti F10-näppäintä, kunnes BIOS-valikko tulee näkyviin.

 3. Valitse File-välilehdessä Apply Defaults and Exit.

 4. Vahvista valinta valitsemalla Yes ja sulje BIOS.

  Tietokone käynnistyy uudelleen käyttäen oletusasetuksia.

Palauta BIOSin oletusasetukset (kannettavat tietokoneet)

Palauta kannettavan tietokoneen BIOS-oletusasetukset.

Huomautus:

BIOS-määritykset vaihtelevat tietokonemallin mukaan. Katso lisätietoja BIOS-valikon avaamisesta ja käyttämisestä tietokonemallin mukaisista oppaista.

 1. Käynnistä tietokone uudelleen.

 2. Paina käynnistyksen aikana toistuvasti F10-näppäintä, kunnes BIOS-valikko tulee näkyviin.

 3. Kun BIOS-valikko avautuu, palauta tehdasasetukset painamalla F9-näppäintä.

 4. Valitse Kyllä ja tallenna muutokset ja poistu painamalla F10-näppäintä.

 5. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä.

  Tietokone käynnistyy uudelleen käyttäen oletusasetuksia.

Muuta langattoman sovittimen virta-asetuksia

Muuta langattoman sovittimen virranhallintaominaisuuksia Laitehallinnassa.

 1. Kirjoita Windowsin hakupalkkiin Laitehallinta ja avaa se.

 2. Kaksoisnapsauta laiteluettelossa kohtaa Verkkosovittimet.

 3. Napsauta langatonta laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

  Langattoman verkon ohjaimen ominaisuuksien valitseminen
 4. Valitse Virranhallinta-välilehti, poista valinta kohdasta Salli tietokoneen säästää virtaa sammuttamalla tämä laite ja valitse OK.

HP-tietokoneet – Palauta tietokoneen oletusasetukset

Windows 10:n palautustoiminto asentaa käyttöjärjestelmän uudelleen ilman, että menetät henkilökohtaisia tietojasi tai mukautuksiasi.

Varmuuskopioi tietokoneen henkilökohtaiset tiedostot

Varmuuskopioi Windows 10 -tietokoneen henkilökohtaiset tiedostot.

 1. Liitä ulkoinen asema tietokoneeseen.

 2. Etsi ja avaa Windowsissa Varmuuskopiointiasetukset.

 3. Valitse Lisää asema ja valitse asema.

 4. Valitse Lisävaihtoehdot.

 5. Valitse Varmuuskopioi nyt ja odota, kunnes varmuuskopio on valmis. Tämä saattaa kestää joitakin minuutteja tai joitakin tunteja riippuen tiedostojen koosta.

  Varmuuskopioinnin aloittaminen valitsemalla Varmuuskopioi nyt

Palauta tietokoneen oletusasetukset (Windows 10)

Palauta tietokoneen oletusasetukset asentamalla Windows 10 uudelleen.

 1. Etsi ja avaa Palautusasetukset Windowsissa.

 2. Valitse Palauttaminen-ikkunan Palauta tietokoneen oletusasetukset -kohdasta Aloita.

  Palauttamisen aloittaminen napsauttamalla Aloita-painiketta
 3. Palauta tietokoneen oletusasetukset ohjeiden mukaisesti. Tähän voi kulua muutama minuutti.

Palauta tietokoneen henkilökohtaiset tiedostot

Palauta Windows 10 -tietokoneen henkilökohtaiset tiedostot.

 1. Liitä ulkoinen varmuuskopiointiasema tietokoneeseen.

 2. Etsi ja avaa Windowsissa Varmuuskopiointiasetukset.

 3. Valitse Lisävaihtoehdot.

 4. Vieritä varmuuskopioinnin asetusnäytön alareunaan ja valitse Palauta tiedostoja nykyisestä varmuuskopiosta.

 5. Valitse palautettavat tiedostot, napsauta Palauta-painiketta ja odota, että Windows palauttaa henkilökohtaiset tiedostosi. Tämä saattaa kestää joitakin minuutteja tai joitakin tunteja riippuen tiedostojen koosta.

  Henkilökohtaisten tiedostojen valitseminen ja palauttaminen

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...