hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP-tulostimet – Edellyttää käyttäjän toimia -virhe (Windows)

Tietokoneen näyttöön tulee Edellyttää käyttäjän toimia -viesti, eikä tulostin tulosta. Ongelma voi johtua tulostimen virhetilasta, viallisista tulostustöistä tai langattoman yhteyden ongelmista.

Tee seuraavat toimenpiteet ilmoitetussa järjestyksessä. Tarkista, onko ongelma ratkennut, käyttämällä tulostinta kunkin toimenpiteen jälkeen.

Tarkista, näkyykö vilkkuvia merkkivaloja tai virheilmoituksia

Jos tulostin ei vastaa tai toimi odotetulla tavalla, katso, näkyykö virheilmoitusta, jonka avulla voit etsiä lisätietoa.

 1. Tarkista tulostimen ohjauspaneeli: Jos tulostimen merkkivalot vilkkuvat tai näytössä on virheilmoitus, korjaa virhe noudattamalla tulostimen ohjauspaneelin tai tulostinohjelmiston ohjeita. Jos näyttöön ei tule ohjeita, avaa HP:n asiakastuki, kirjoita tulostimen malli ja kirjoita hakuun vilkkuvat valot tai virhekoodi saadaksesi lisätietoa.

 2. Tarkista tulostinohjelmisto tai HP Smart -sovellus: HP:n ohjelmistojen ja sovellusten virheet ja ilmoitukset sisältävät joskus tulostimen virhetilojen korjausohjeita.

Käytä HP Print and Scan Doctor -työkalua (Windows)

Windows-tietokoneen HP Print and Scan Doctor -työkalulla voi diagnosoida ja korjata tulostus ja skannausongelmia.

 1. Varmista, että päälokeroon on asetettu paperia, ja käynnistä tulostin.

 2. Lataa HP Print and Scan Doctor ja asenna ja avaa työkalu noudattamalla ohjeita.

 3. Valitse tervetulonäytössä Käynnistä, valitse tulostin ja suorita diagnostiikka.

 4. Jos tulostinta ei löydy, valitse Tuotteeni ei ole luettelossa ja tee yhteyden vianmääritys ohjeiden mukaisesti.

Palauta Windowsin tulostusympäristö

Pysäytä taustatulostus, poista tulostustyötiedostot ja käynnistä sitten tietokone ja tulostin uudelleen.

 1. Katkaise virta tulostimesta ja irrota virtajohto.

 2. Etsi ja avaa Windowsissa Services (Palvelut).

 3. Napsauta Palvelut-ikkunassa hiiren kakkospainikkeella Taustatulostus-kohtaa ja valitse sitten Pysäytä.

  Taustatulostuksen pysäyttäminen Palvelut-ikkunassa
 4. Kun taustatulostus pysähtyy, sulje Palvelut-ikkuna.

 5. Avaa Windowsissa Resurssienhallinta.

 6. Siirry kohtaan C: > Windows > System 32 > spool > PRINTERS.

 7. Poista kaikki tiedostot PRINTERS (TULOSTIMET) -kansiosta.

 8. Sammuta tietokone.

 9. Liitä virtajohto uudelleen tulostimeen ja kytke tulostimeen virta.

 10. Käynnistä tietokone.

Tulostimen nollaaimen

Nollaa tulostin, jotta se toipuu tulostinvirheistä tai vioista.

 1. Jos tulostimessasi on ladattava akku, poista se.

 2. Kun tulostimeen on kytketty virta, irrota virtajohto tulostimesta.

 3. Irrota virtajohto virtalähteestä.

 4. Odota 60 sekuntia.

 5. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja tulostimeen.

  Huomautus:

  HP suosittelee tulostimen kytkemistä suoraan seinäpistorasiaan.

 6. Viimeistele nollaaminen käynnistämällä tulostin.

Windows-tulostimen vianmääritystyökalun suorittaminen

Windows sisältää vianmääritystyökalun, joka auttaa ratkaisemaan tulostimen ongelmia.

 1. Etsi ja avaa Windowsissa Vianmääritysasetukset

 2. Valitse Tulostin > Suorita vianmääritys.

  Tulostimen vianmäärityksen suorittaminen Windowsissa
 3. Valitse tulostimesi kehotettaessa luettelosta ja valitse Seuraava.

Windows tunnistaa ja selvittää HP-tulostimen ongelmat.

Luo manuaalinen IP-yhteys (vain langaton)

Tulosta verkkomäärityssivu tai langattoman verkon testitulosten sivu ja yhdistä tulostin langattomasti sen tietojen avulla.

 1. Tulosta langattoman verkon testitulosten tai verkkokokoonpanon raportti.

  • Mustesuihkutulostimet, joissa on ohjauspaneelin valikko: Avaa Langaton-, Verkkoasetukset- tai Asetukset-valikko ja etsi saatavilla olevien raporttien luettelo.

  • Useimmat mustesuihkutulostimet, joissa ei ole ohjauspaneelin valikkoa: Paina Langaton- ja Tiedot- -painikkeita samanaikaisesti tai paina Langaton- ja Kopioi, musta -painikkeita samanaikaisesti.

  • LaserJet-tulostimet: Paina Langaton-painiketta 10 sekuntia tai kunnes Valmis-valo alkaa vilkkua tai siirry Langaton-valikkoon ja valitse Langattoman verkon testi.

  • Laser NS ja Neverstop Laser -tulostimet: Paina Jatka- ja Langaton-painiketta 3 sekuntia.

  • DeskJet 6000 ja 6400, ENVY 6000 ja 6400 sekä Tango-tulostimet: Kosketa ja pidä Tiedot-painiketta , kunnes ohjauspaneelin kaikki valot syttyvät, ja kosketa sitten Tiedot- ja Jatka- -painikkeita samanaikaisesti.

 2. Etsi tulosteesta langattoman yhteyden tila, IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä ja URL-osoite.

  • Wireless status (Langattoman yhteyden tila): Kohdassa 802.11 Wireless (802.11 Langaton) asetuksen Status (Tila) on oltava Connected (Yhdistetty). Jos näin ei ole, tulostinta ei ole yhdistetty langattomaan verkkoon. Yhdistä tulostin verkkoon. Lisätietoja on kohdassa Connect to a wireless HP printer (Yhteyden muodostaminen langattomaan HP-tulostimeen).

   Langattoman yhteyden tila verkkoasetussivulla
  • IP Address, Subnet Mask, Default Gateway (IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä): Etsi kohdasta 802.11 Wireless (802.11 Langaton) tulostimen IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän numerot. Jos kohdissa IPv4 tai IPv6 on eri numerot, tarvitset vain IPv4-numerot.

   IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja oletusyhdyskäytävän tunnistaminen verkkomääritysraportissa
  • URL(s) (URL-osoitteet): Etsi kohdasta General Information (Yleiset tiedot) URL(s) for Embedded Web Server (Sulautetun verkkopalvelimen URL-osoitteet). Tulostimella voi olla useampi kuin yksi URL-osoite.

   Sulautetun verkkopalvelimen URL-osoitteen etsiminen verkkoasetussivulta
 3. Avaa tulostimen kanssa samaan verkkoon yhdistetyssä tietokoneessa selain, kirjoita valitsemasi URL-osoite osoitekenttään ja avaa sitten tulostimen sulautettu verkkopalvelin painamalla Enter-näppäintä. Jos sulautettu verkkopalvelin ei näy, kokeile toista selainta.

 4. Valitse sulautetussa verkkopalvelimessa välilehti Network (Verkko) tai Networking (Verkot), avaa Wireless (Langaton) -valikko ja valitse IPv4 Configuration (IPv4-määritys).

 5. Valitse Manual IP (Manuaalinen IP) ja anna tulostimen tiedot.

  Tulostimen IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti EWS-palvelimessa
  • Jos haluat täyttää kaikki kentät automaattisesti, valitse Suggest a Manual IP Address (Ehdota manuaalista IP-osoitetta) ja varmista, että Manual IP Address (Manuaalinen IP-osoite)-, Manual Subnet Mask (Manuaalinen aliverkon peite)- ja Manual Default Gateway (Manuaalinen oletusyhdyskäytävä) -kentät vastaavat tulostimen verkkoasetussivun tietoja.

  • Jos Suggest a Manual IP Address (Ehdota manuaalista IP-osoitetta) -valinta ei ole käytettävissä, kirjoita verkkoasetussivun tiedot IP Address (IP-osoite)-, Subnet Mask (Aliverkon peite)- ja Default Gateway (Oletusyhdyskäytävä) -kenttiin.

 6. Valitse Apply (Käytä) ja odota, kunnes muutokset vahvistetaan.

Luo TCP/IP-portti Windowsissa (vain langaton)

Lisää Windowsiin tulostinportti, joka vastaa tulostimen IP-osoitetta.

 1. Tulosta langattoman verkon testitulosten tai verkkokokoonpanon raportti.

  • Mustesuihkutulostimet, joissa on ohjauspaneelin valikko: Avaa Langaton-, Verkkoasetukset- tai Asetukset-valikko ja etsi saatavilla olevien raporttien luettelo.

  • Useimmat mustesuihkutulostimet, joissa ei ole ohjauspaneelin valikkoa: Paina Langaton- ja Tiedot- -painikkeita samanaikaisesti tai paina Langaton- ja Kopioi, musta -painikkeita samanaikaisesti.

  • LaserJet-tulostimet: Paina Langaton-painiketta 10 sekuntia tai kunnes Valmis-valo alkaa vilkkua tai siirry Langaton-valikkoon ja valitse Langattoman verkon testi.

  • Laser NS ja Neverstop Laser -tulostimet: Paina Jatka- ja Langaton-painiketta 3 sekuntia.

  • DeskJet 6000 ja 6400, ENVY 6000 ja 6400 sekä Tango-tulostimet: Kosketa ja pidä Tiedot-painiketta , kunnes ohjauspaneelin kaikki valot syttyvät, ja kosketa sitten Tiedot- ja Jatka- -painikkeita samanaikaisesti.

 2. Etsi tulostimen IP-osoite Verkkomääritykset-sivulla.

 3. Etsi ja avaa Windowsissa Printers & scanners (Tulostimet ja skannerit).

 4. Napsauta tulostimesi nimeä ja valitse sitten Manage (Hallitse).

 5. Valitse Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet).

 6. Valitse Portit-välilehdessä Lisää portti.

 7. Valitse Standard TCP/IP Port (Standardi TCP/IP-portti) ja valitse sitten New Port (Uusi portti).

  Uuden tavallisen TCP/IP-portin luominen
 8. Kirjoita tulostimen IP-osoite ja valitse Seuraava.

 9. Valitse uusi standardi TCP/IP-portti luettelosta ja napsauta sitten OK-painiketta.

  Huomautus:

  Tulostinluettelossa voi olla kaksi tulostinta. Älä poista kumpaakaan tulostinta tai kummankaan tulostimen asennusta.

Vie tulostin huoltoon

Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos ongelma jatkuu, kun olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.

Siirry osoitteeseen Ota yhteys HP:n asiakastukeen ja sovi tuotteen korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian Tyynenmeren alueella, sinut ohjataan alueellasi olevaan paikalliseen huoltokeskukseen.

Vahvista takuun tila siirtymällä osoitteeseen HP:n tuotetakuutarkastus. Jos tuotteella ei ole takuuta, korjauksesta voi aiheutua kuluja.


hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...