solution Contentsolution Content
Sivun automaattisen käännöksen teki Microsoft Translator

HP-tulostimet – Paperi on lopussa -virheilmoitus tai tulostin ei poimi paperia

Näkyviin tulee Paperi lopussa- tai Lisää paperia -ilmoitus, eikä tulostin poimi tai syötä paperia.

Tee seuraavat toimenpiteet ilmoitetussa järjestyksessä. Tarkista, onko ongelma ratkennut, käyttämällä tulostinta kunkin toimenpiteen jälkeen.

Tarkasta paperi ja aseta se uudelleen lokeroon

Tarkasta, onko paperipinossa vikoja, kuten rypistyneitä, repeytyneitä tai taipuneita papereita, jotka voivat aiheuttaa poimintaongelman.

 1. Tyhjennä paperilokero.

 2. Poista pinosta kaikki pahasti taipuneet, rypistyneet tai repeytyneet paperit.

 3. Tarkasta paperilokero tukosten varalta. Varmista, ettei mikään estä teloja poimimasta paperia.

 4. Varmista, että paperipinon reunat ovat tasassa.

 5. Aseta paperipino paperilokeroon.

  Esimerkkejä paperin lisäämisestä
 6. Sulje paperilokero tai työnnä se sisään.

 7. Valitse oikea paperikoko tulostimen ohjauspaneelista tai tulostinohjelmistosta.

Paperinsyöttötelojen puhdistaminen

Voit ratkaista paperinsyöttöongelmia puhdistamalla paperinsyöttötelat roskasta ja liasta.

Tulostimen nollaaminen

Nollaa tulostin, jotta se palautuu tulostinvirheistä tai -vioista.

 1. Jos tulostimessasi on ladattava akku, poista se.

 2. Katkaise tulostimen virta painamalla virtapainiketta. Jos tulostimen virta ei katkea, irrota virtajohto tulostimesta.

 3. Irrota virtajohto virtalähteestä.

 4. Odota 60 sekuntia.

 5. Kytke virtajohto suoraan pistorasiaan ja tulostimeen.

 6. Viimeistele nollaaminen käynnistämällä tulostin.

Vie tulostin huoltoon

Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos ongelma jatkuu, kun olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.

Siirry osoitteeseen Ota yhteys HP:n asiakastukeen ja sovi tuotteen korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian Tyynenmeren alueella, sinut ohjataan alueellasi olevaan paikalliseen huoltokeskukseen.

Vahvista takuun tila siirtymällä osoitteeseen HP:n tuotetakuutarkastus. Jos tuotteella ei ole takuuta, korjauksesta voi aiheutua kuluja.Muita tukivaihtoehtoja