hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...
 • Palaute

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP DeskJet 2600 -tulostimet – Vilkkuvat valot

Etsi vilkkuvan valokuvion perusteella ongelman ratkaisuohjeet.

Lue seuraavat tulostimen ohjauspaneelin painikkeita ja valoja koskevat tiedot.

Tulostimen ohjauspaneeli ja sijainnit

Sijainti

Kuvaus

1.

Virtapainike/valo

2.

Ohjauspaneelin näyttö

3.

Mustehälytys-merkkivalo

4.

Peruuta-painike

5.

Jatka-painike/valo

6.

Langattoman yhteyden painike/valo

7.

Tietopainike

8.

Kopioi, Väri -painike

9.

Kopioi, Musta -painike

Tulostimen ohjauspaneelin näyttö ja sijainnit

Sijainti

Kuvaus

1.

Kopioiden määrä -kuvake

2.

Paperivirhekuvake

3.

Virhekuvake

4.

Wi-Fi Direct -kuvake

5.

Mustetason kuvakkeet

6.

Langaton, langaton huomautus ja signaalipalkitkuvakkeet

Langattoman verkon merkkivalo vilkkuu ja langattoman yhteyden kuvakkeet palavat tai vilkkuvat

Tämä tarkoittaa, että langaton signaali on käytössä mutta tulostin ei saa yhteyttä verkkoon.

Langattoman verkon merkkivalo ja langattoman yhteyden kuvakkeet vilkkuvat

Tee seuraavat toimenpiteet ilmoitetussa järjestyksessä. Tarkista, onko ongelma ratkennut, yrittämällä käyttää tulostinta kunkin toimenpiteen jälkeen.

Odota, että tulostin muodostaa yhteyden

Langattoman yhteyden merkkivalo vilkkuu, kun tulostin yrittää muodostaa yhteyden langattomaan reitittimeen tai tukiasemaan. Odota muutama minuutti ja tarkista sitten valo uudestaan.

Vianmääritä langattoman tulostimen yhteys

Tarkista verkko-ongelmat ja asennusvaatimukset, jos tulostinta ei löydy ohjelmistoasennuksen aikana tai jos langattomat tulostustyöt epäonnistuvat.

 • Huono verkkoyhteys: Siirrä tulostin ja tietokone tai mobiililaite lähemmäs langatonta reititintä ja tarkista, onko signaalin laatu parantunut. Yritä avata sivusto nähdäksesi, toimiiko Internet-yhteys kunnolla. Jos Wi-Fi on hidas tai katkonainen, käynnistä reititin uudelleen irrottamalla virtajohto, odottamalla 15 sekuntia ja kytkemällä virtajohto uudelleen.

 • Tulostin on sammutettu tai lepotilassa: Kosketa ohjauspaneelin valikkoa tai paina virtapainiketta herättääksesi tulostimen ja aseta se valmiustilaan. Joskus tulostimen tilaksi ilmoitetaan Offline, kun se on todellisuudessa valmis.

 • Tarkista tulostimen verkkoyhteyden tila: Varmista, että langaton signaali on käytössä ja tulostin on yhdistetty samaan verkkoon kuin tietokone tai mobiililaite. Jos tulostimesi langattoman yhteyden kuvakkeen tai -painikkeen vieressä on valo, varmista, että merkkivalo palaa. Jos valo on pois päältä tai vilkkuu, tulostin ei ole verkossa.

 • Yhdistä tulostin uudelleen verkkoon:

  • Tulostimet, joissa on kosketusnäyttö: Avaa ohjattu langaton asennustoimintoLangaton-, Asetukset- tai Verkkoasetukset-valikosta. Valitse verkon nimi ja anna salasana muodostaaksesi yhteyden.

  • Tulostimet, joissa ei ole kosketusnäyttöä: Paina tulostimen langattoman yhteyden painiketta, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua. Paina ja pidä langattoman reitittimen WPS-painiketta kahden minuutin kuluessa. Tulostimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun yhteys on muodostettu.

 • Käynnistä laitteet uudelleen: Käynnistä tulostin ja tietokone tai mobiililaite selvittääksesi mahdolliset virhetilat.

 • Tulosta langattoman verkon testiraportti: Etsi tulostimesi malli HP:n asiakastukisivustolta ja etsi sitten itsetestisivu löytääksesi asiakirjan, jossa neuvotaan, miten raportti tulostetaan ja arvioidaan.

 • Ota Bluetooth käyttöön tulostimen asennuksen aikana (vain Android ja iOS): HP Smart -sovellus käyttää Bluetooth-yhteyttä tulostimen etsimeen ja langattoman verkkoyhteyden muodostamiseen.

Tulostimen yhdistäminen verkkoon

Nollaa tulostimen langattomat asetukset ja muodosta yhteys paikalliseen Wi-Fi-verkkoon.

Lisätietoja on kohdassa Yhteyden muodostaminen langattomaan HP-tulostimeen.

Virhekuvake, Paperivirhe-kuvake ja Jatka-merkkivalo palavat

Näin tapahtuu, kun syöttölokerossa ei ole paperia.

Virhekuvake, Paperivirhe-kuvake ja Jatka-merkkivalo palavat
 1. Nosta syöttölokeroa.

  Syöttölokeron nostaminen
 2. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.

  Paperin leveysohjaimen siirtäminen vasemmalle
 3. Lisää paperilokeroon tavallista valkoista paperia.

  Paperin lisääminen tulostimeen
 4. Siirrä paperin leveysohjainta oikealle, kunnes se pysähtyy paperin reunaan.

  Paperin leveysohjaimen siirtäminen oikealle
 5. Laske syöttölokero alas ja vedä lokeron jatke ulos.

  Syöttölokeron laskeminen alas ja syöttölokeron jatkeen vetäminen ulos

Yksi tai molemmat tyhjän mustetason kuvakkeet vilkkuvat, mustehälytys-merkkivalo palaa ja Jatka-valo ja Virhe-kuvake vilkkuvat

Näin taphatuu, kun vähintään yksi mustekasetti ei ole yhteensopiva tai muste on vähissä.

Alhaisen mustetason tai yhteensopimattoman mustekasetin valoyhdistelmä

Varmista, että mustekasetit ovat yhteensopivia tulostimesi kanssa ja että kaseteissa on riittävästi mustetta. Lisätietoja on kohdassa Mustekasettivirheet.

Yksi tai molemmat tyhjän mustetason kuvakkeet vilkkuvat, Virhe-kuvake vilkkuu ja mustehälytyksen merkkivalo palaa tai vilkkuu

Vähintään yksi mustekasetti ei ole yhteensopiva tai muste on vähissä.

Yksi mustetasokuvake ja Virhe-kuvake vilkkuvat ja Mustehälytysvalo palaa

Yksi mustetasokuvake ja Virhe-kuvake vilkkuvat ja Mustehälytysvalo palaa

Molemmat mustetason kuvakkeet, Virhe-kuvake että Mustehälytys-valo vilkkuvat

Molemmat mustetason kuvakkeet, Virhe-kuvake että Mustehälytys-valo vilkkuvat

Varmista, että mustekasetit ovat yhteensopivia tulostimesi kanssa ja että kaseteissa on riittävästi mustetta. Lisätietoja on kohdassa Mustekasettivirheet.

E2 tai E1 ja Jatka-valo vilkkuvat

E1- tai E2-virheilmoitus ilmaisee, että paperikokoasetus ei vastaa paperilokerossa olevan paperin kokoa.

E1 näkyy ja Jatka-valo vilkkuu
E2 näkyy ja Jatka-valo vilkkuu

Oikean paperikoon lisääminen

Poista kaikki paperi syöttölokerosta ja lataa sitten oikean kokoista paperia.

 1. Poista syöttölokerossa mahdollisesti oleva paperi.

  Paperipinon poistaminen syöttölokerosta
 2. Siirrä paperin leveysohjain aivan vasempaan reunaan.

  Paperin leveysohjaimen siirtäminen vasemmalle
 3. Lisää syöttölokeroon pino oikean kokoista paperia.

  Paperin lisääminen tulostimeen
 4. Siirrä paperin leveysohjainta oikealle, kunnes se pysähtyy paperin reunaan.

  Paperin leveysohjaimen siirtäminen oikealle
 5. Laske syöttölokero alas ja vedä tulostelokeron jatke ulos.

  Syöttölokeron laskeminen alas ja syöttölokeron jatkeen vetäminen ulos

Paperikoon muuttaminen tulostusasetuksissa

Vaihda paperikokoa Windows- tai Mac-käyttöjärjestelmässä.

Tarkista paperikoko- ja lähdeasetukset (Windows)

Tarkista tulostustyön paperikoko- ja lähdeasetukset Windowsissa.

 1. Napsauta Tiedosto ohjelmassa, josta haluat tulostaa, ja napsauta sitten Tulosta.

 2. Varmista, että tulostin on valittuna, ja avaa sitten Ominaisuudet-valintaikkuna.

  Painike voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.

  • Useimmissa HP-tulostimissa napsauta Paperi/Laatu-välilehteä ja jatka sitten näitä vaiheita.

  • HP Laser-tulostimissa napsauta Paperi-välilehteä, napsauta Alkuperäinen koko -alasvetovalikkoa ja varmista sitten, että paperin koko vastaa tulostimeen ladattua paperityyppiä. Napsauta Tulostekoko-alasvetovalikkoa, valitse Sama kuin alkuperäinen koko ja napsauta sitten OK.

 3. Napsauta Paperilähde ja varmista, että oikea paperilokero on valittuna.

 4. Napsauta Lisäasetukset ja sitten Paperikoko-alasvetovalikkoa.

 5. Varmista, että paperikoko vastaa tulostimeen asetettua paperia.

  Huomautus:

  Jos tarkka paperikoko puuttuu luettelosta, valitse lokeroon asetettua paperia parhaiten vastaava koko.

 6. Napsauta OK.

Tarkista paperikoko- ja lähdeasetukset (Mac)

Tarkista tulostustyön paperikoko- ja lähdeasetukset macOS:ssä.

 1. Napsauta Tiedosto ohjelmassa, josta haluat tulostaa, ja napsauta sitten Tulosta.

 2. Varmista, että tulostin on valittu, ja napsauta sitten Näytä tiedot.

 3. Valitse Paperityyppi/laatu tai Materiaali ja laatu.

 4. Napsauta Syöttölähde tai Lähde ja tarkista, että oikea paperialusta on valittu.

 5. Tarkista paperikoon asetus.

  • Jos näyttöön tulee Paperikoko-asetus, napsauta sitä.

  • Jos näyttöön ei tule Paperikoko-asetusta, napsauta Peruuta, napsauta Tiedosto uudelleen ja valitse sitten Sivuasetukset.

 6. Varmista, että paperikoko vastaa tulostimeen asetettua paperia.

  Huomautus:

  Jos tarkka paperikoko puuttuu luettelosta, valitse lokeroon asetettua paperia parhaiten vastaava koko.

 7. Napsauta OK.

E3, Jatka-merkkivaloa ja Mustehälytys-merkkivalo vilkkuvat

E3-virhe tarkoittaa, että vaunu on jumissa.

E3, Jatka-merkkivaloa ja Mustehälytys-merkkivalo vilkkuvat

Etsi ja poista tukokset tai esteet tai nollaa tulostin, jos mitään ei löydä. Yksityiskohtaisia vianmääritysohjeita on kohdassa E3-virheilmoitus (vaunu jumissa).

E4 ja Jatka-merkkivalo vilkkuvat

E4-virheilmoitus tarkoittaa paperitukosta.

E4 ja Jatka-merkkivalo vilkkuvat

Etsi ja poista juuttunut paperi tai nollaa tulostin, jos tulostimessa ei ole paperitukosta. Yksityiskohtaisia vianmääritysohjeita on kohdassa E4-virheilmoitus (paperitukos).

E5 ja kaikki ohjauspaneelin valot vilkkuvat

E5-virhe ilmenee, kun skanneri ei toimi ja yrität kopioida käyttämällä tulostimen ohjauspaneelia.

Huomautus:

Voit silti tulostaa, vaikka saisit tämän virheen.

E5 vilkkuu tulostimen ohjauspaneelin näytössä

Tulostimen palauttaminen alkutilaan

Korjaa tulostin virheiden jälkeen palauttamalla se alkutilaan.

 1. Kun tulostimeen on kytketty virta, irrota virtajohto tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto virtalähteestä.

 3. Odota 60 sekuntia.

 4. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja tulostimeen.

  Huomautus:

  HP suosittelee tulostimen kytkemistä suoraan seinäpistorasiaan.

 5. Viimeistele palauttaminen käynnistämällä tulostin.

Huollata tulostin

Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos ongelma jatkuu, kun olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.

Siirry sivulle Ota yhteys HP:n asiakastukeen ja sovi tuotteen korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, sinut ohjataan alueellasi olevaan paikalliseen huoltokeskukseen.

Vahvista takuun tila siirtymällä kohtaan HP:n tuotetakuutarkastus. Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.

Ilmenee E6-virhe

E6-virhe ilmenee, kun tulostin on virhetilassa.

E6 vilkkuu tulostimen ohjauspaneelissa

Tulostimen palauttaminen alkutilaan

Korjaa tulostin virheiden jälkeen palauttamalla se alkutilaan.

 1. Kun tulostimeen on kytketty virta, irrota virtajohto tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto virtalähteestä.

 3. Odota 60 sekuntia.

 4. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan ja tulostimeen.

  Huomautus:

  HP suosittelee tulostimen kytkemistä suoraan seinäpistorasiaan.

 5. Viimeistele palauttaminen käynnistämällä tulostin.

Huollata tulostin

Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos ongelma jatkuu, kun olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.

Siirry sivulle Ota yhteys HP:n asiakastukeen ja sovi tuotteen korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, sinut ohjataan alueellasi olevaan paikalliseen huoltokeskukseen.

Vahvista takuun tila siirtymällä kohtaan HP:n tuotetakuutarkastus. Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.

Kaikki valot ovat sammuksissa eikä tulostin reagoi

Näin tapahtuu, kun tulostin on sammuksissa tai virtalähteen kanssa on ongelma.

Varmista, että tulostimessa on virta

Tarkista virtajohto ja pistorasia ja varmista, että tulostin saa virtaa.

Tee seuraavat toimenpiteet ilmoitetussa järjestyksessä. Tarkista, onko ongelma ratkennut, yrittämällä käyttää tulostinta kunkin toimenpiteen jälkeen.

 1. Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla tulostimeen ja pistorasiaan tai jatkojohtoon.

 2. Irrota virtajohto jatkojohdoista tai ylijännitesuojista ja liitä se suoraan pistorasiaan.

 3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja liitä sitten toinen laite pistorasiaan varmistaaksesi, että pistorasia toimii.

 4. Jos sinulla on toinen tulostinmallisi kanssa yhteensopiva virtajohto, kytke se tulostimeen ja pistorasiaan varmistaaksesi, että johto toimii oikein.

Huollata tulostin

Huollata tai vaihda HP-tuotteesi, jos ongelma jatkuu, kun olet suorittanut kaikki edellä kuvatut vaiheet.

Siirry sivulle Ota yhteys HP:n asiakastukeen ja sovi tuotteen korjaamisesta tai vaihdosta. Jos olet Aasian ja Tyynenmeren alueella, sinut ohjataan alueellasi olevaan paikalliseen huoltokeskukseen.

Vahvista takuun tila siirtymällä kohtaan HP:n tuotetakuutarkastus. Jos tuote ei ole takuun piirissä, korjauksesta voi aiheutua kuluja.


hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...