hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Skannerin toimintahäiriöt

Tarkista seuraavat skannerin toimintahäiriöiden ratkaisemista koskevat tiedot.

Yhteysongelmat

Tarkista seuraavat yhteysongelmien ratkaisemista koskevat tiedot.

USB-kytkennän tarkistaminen

Tarkista USB-yhteys näiden ohjeiden mukaisesti.
Tarkista skannerin fyysinen liitäntä.
 • Käytä skannerin mukana toimitettua johtoa. Kaikki USB-johdot eivät välttämättä ole yhteensopivia skannerin kanssa.
 • Tarkista, että USB-johto on kiinnitetty kunnolla skanneriin ja tietokoneeseen. USB-johdon atrainsymboli on alaspäin, kun johto on kiinnitetty skanneriin oikein.
Jos ongelma ei poistu edellä kuvattujen tarkistusten suorittamisen jälkeen, kokeile seuraavia toimia:
 1. Tee jokin seuraavista toimista sen mukaan, miten skanneri on liitetty tietokoneeseen:
  • Jos USB-johto on kiinnitetty USB-porttiin tai kannettavan tietokoneen telakointiasemaan, irrota USB-johto USB-portista tai telakointiasemasta ja kiinnitä USB-johto sitten tietokoneen takapaneelin USB-porttiin.
  • Jos USB-johto on kiinnitetty suoraan tietokoneeseen, siirrä se tietokoneen takapaneelin USB-porttiin.
  • Poista kaikki USB-laitteet tietokoneesta hiirtä ja näppäimistöä lukuun ottamatta.
 2. Sammuta skanneri painamalla virtapainiketta , odota 30 sekuntia ja käynnistä skanneri uudelleen.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, yritä käyttää skanneria.
  • Jos skanneri toimii, kytke muut USB-laitteet yksi kerrallaan takaisin. Testaa skannerin toiminta jokaisen laitteen liittämisen jälkeen. Irrota USB-laitteet, jotka estävät skannerin toiminnan.
  • Windows: Jos skanneri ei toimi, poista HP ScanJet -ohjaimet ja -ohjelmisto ja asenna ne uudelleen.

Ethernet-yhteyden tarkistaminen (N4000 snw1- ja N7000 snw1 -mallit)

Tarkista Ethernet-yhteys näiden ohjeiden mukaisesti.
 1. Varmista, että Ethernet-kaapeli on liitetty tukevasti laitteeseen sekä reitittimeen, Ethernet-liitäntään tai Ethernet-kytkimeen.
 2. Jos Ethernet-kaapeli on liitetty verkkoreitittimeen tai Ethernet-kytkimeen, yritä liittää se eri porttiin reitittimessä tai kytkimessä.
 3. Sammuta skanneri painamalla virtapainiketta , odota 30 sekuntia ja käynnistä skanneri uudelleen.

Langattoman yhteyden tarkistaminen (N4000 snw1- ja N7000 snw1 -mallit)

Tarkista langaton yhteys seuraavien ohjeiden mukaan.
 • Varmista, että verkkokaapelia ei ole liitetty.
 • Varmista, että skanneriin ja langattomaan reitittimeen on kytketty virta ja että ne saavat virtaa. Varmista myös, että skannerin langaton radio on käytössä.
 • Varmista, että SSID on oikea. Jos et ole varma, onko SSID oikea, suorita langaton asennus uudelleen.
 • Varmista, että suojaustiedot ovat oikein suojatuissa verkoissa. Jos suojaustiedot ovat virheellisiä, suorita langaton asennus uudelleen.
 • Jos langaton verkko toimii, yritä käyttää muita tietokoneita langattomassa verkossa. Jos verkossa on Internet-yhteys, yritä muodostaa yhteys Internetiin langattomassa verkossa.
 • Varmista, että skannerissa ja langattomassa tukiasemassa (WPA-suojausta käyttävissä verkoissa) käytetään samaa salausmenetelmää (AES tai TKIP).
 • Varmista, että skanneri on langattoman verkon kantaman sisäpuolella. Useimmissa verkoissa skanneri voi olla enintään 30 m (100 jalkaa) päässä langattomasta tukiasemasta (langaton reititin).
 • Varmista, että langattoman signaalin tiellä ei ole esteitä. Poista suuret metalliesineet skannerin ja tukiaseman väliltä. Varmista, että skannerin ja langattoman tukiaseman välissä ei ole pylväitä, seiniä tai metallia tai betonia sisältäviä tukipylväitä.
 • Varmista, että skanneri on kaukana sähkölaitteista, jotka saattavat häiritä langatonta signaalia. Monet laitteet voivat häiritä langatonta signaalia. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi moottorit, langattomat puhelimet, valvontakamerat, muut langattomat verkot ja jotkin Bluetooth-laitteet.
 • Varmista, että skannausohjain on asennettu tietokoneeseen.
 • Varmista, että tietokone ja skanneri ovat yhteydessä samaan langattomaan verkkoon.
 • Varmista macOS-käyttöjärjestelmässä, että langaton reititin tukee Bonjouria.

Painikkeet eivät toimi oikein

Jos painikkeet eivät toimi oikein, toimi seuraavasti.
 1. Kaapelin kiinnitys voi olla löystynyt. Varmista, että USB-kaapeli ja verkkolaite on kiinnitetty kunnolla.
 2. Sammuta skanneri, odota 30 sekuntia ja käynnistä skanneri uudelleen.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Jos ongelma jatkuu yhä, vika saattaa olla ohjauspaneelissa. Ota yhteys HP:n asiakastukeen:

LCD-ongelmat (5000 s5- ja 7000 s3 -mallit)

Tarkista seuraavat tiedot LCD-ongelmien ratkaisemista varten.

LCD-näytössä on ongelmia

Seuraavat oireet ovat merkki siitä, että vika on skannerin ohjauspaneelissa.
 • Nestekidenäytön ongelmat: Näyttö on tyhjä, tai osa näytön sisällöstä puuttuu.
 • Merkkivalojen ongelmat: Merkkivalot eivät toimi tai ne palavat väärässä tilassa.
Jos skannerissa esiintyy mitään näistä ongelmista, ota yhteyttä HP:n tekniseen tukeen osoitteessa www.hp.com/support.

Skannerin painikkeet eivät toimi odotetusti

Seuraavat oireet ovat merkki siitä, että vika on skannerin ohjauspaneelissa.
 • Painikkeiden ongelmat: Painikkeet eivät tottele tai painiketta painettaessa tapahtuu väärä toiminto. Painettaessa esimerkiksi kaksipuolisen skannauksen painiketta saadaan yksipuolinen skannaus.
 • Merkkivalojen ongelmat: Merkkivalot eivät toimi tai ne palavat väärässä tilassa.
Jos skannerissa esiintyy mitään näistä ongelmista, ota yhteyttä HP:n tekniseen tukeen osoitteessa www.hp.com/support.

Kosketuspaneelin näyttöongelmat (N4000 snw1- ja N7000 snw1 -mallit)

Seuraavat oireet ovat merkki siitä, että vika on skannerin kosketuspaneelissa.
 • Kosketuspaneelin ongelmat: Näyttö on tyhjä, tai osa näytön sisällöstä puuttuu.
 • Painikkeiden ongelmat: Painikkeet eivät tottele tai painiketta painettaessa tapahtuu väärä toiminto (laite esimerkiksi skannaa yksipuolisesti, vaikka painetaan kaksipuolisen skannauksen painiketta ).
Jos skannerissa esiintyy mitään näistä ongelmista, ota yhteyttä HP:n tekniseen tukeen osoitteessa www.hp.com/support.

Skannaamisen suorituskykyongelmat

Tarkista seuraavat skannaamisen suorituskykyongelmien ratkaisemista koskevat tiedot.

Skanneri ei aloita skannausta heti

Varmista, että asiakirjansyöttölaitteen luukku on suljettu ja että skanneriin on kytketty virta.

Skanneri skannaa erittäin hitaasti

Kun skannauksen tarkoituksena on muokata tekstiä, optinen merkintunnistusominaisuus (OCR) hidastaa skannausta. Tämä on normaalia. Odota, että kohde on skannattu.
huomautus:
Windows: Parhaat OCR-tulokset saadaan, kun skannerin pakkaus asetetaan pienimmälle mahdolliselle pakkaustasolle tai se poistetaan käytöstä.
Jos skannauksessa käytetään tarpeettoman suurta tarkkuutta, skannausaika pitenee ja luotu tiedosto on tavallista suurempi ilman lisähyötyä. Jos skannauksessa käytetään suurta tarkkuutta, tarkkuuden voi asettaa alemmalle tasolle skannausnopeuden lisäämiseksi.

Skanneri skannaa vain kaksipuolisen asiakirjan toisen puolen

Varmista, että valitsemasi skannauspikavalinta sisältää kaksipuolisen skannauksen.

Skannattuja sivuja puuttuu skannauskohteesta

Toisiinsa takertuneet sivut skannataan yhtenä kappaleena. Varmista, että skannattavat sivut eivät ole takertuneet toisiinsa.

Skannatut sivut ovat epäjärjestyksessä skannauskohteessa

Jos skannatut sivut ovat epäjärjestyksessä skannauskohteessa, tarkista seuraavat asiat.
 • Varmista, että alkuperäiskappaleen sivujärjestys on oikea, ennen kuin asetat sivut skannattava puoli alaspäin syöttölokeroon.
 • Varmista, että kohteeseen ei ole kiinnitetty niittejä, paperiliittimiä tai muita materiaaleja (kuten tarralappuja), jotka voivat aiheuttaa ongelmia sivujen syöttöön.
 • Varmista, etteivät sivut ole juuttuneet toisiinsa.

Skannatut tiedostot ovat liian suuria

Jos skannaustiedostot ovat liian suuria, tarkista seuraavat asiat.
 • Useimmat skannausohjelmistot antavat valita pienemmän tiedostokoon, kun tulostustiedoston tyyppi määritetään. Lisätietoja on käyttämäsi skannausohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa.
 • Tarkista skannauksen tarkkuusasetus (lisätietoja on käyttämäsi skannausohjelmiston käytönaikaisessa ohjeessa):
  • 200 dpi riittää asiakirjojen tallentamiseen kuvina.
  • Useimpien kirjasinten tapauksessa 300 dpi:n erotuskyvyllä voit skannata tekstiasiakirjoja käyttämällä optista merkintunnistusta (OCR).
  • Jos tekstissä on aasialaisia tai pienikokoisia kirjasimia, kannattaa valita suuri tarkkuus.
  huomautus:
  Tietyissä tilanteissa mustapisteistä taustaa skannattaessa kuvan tallentaminen .tif-muodossa voi pienentää kuvaa.
  Jos skannauksessa käytetään tarpeettoman suurta tarkkuutta, skannaus on hitaampaa ja luotu tiedosto on tavallista suurempi ilman lisähyötyä.
 • Väriskannaus luo suurempia tiedostoja kuin mustavalkoinen skannaus.
 • Jos skannaat monta sivua kerralla, kokeile skannata pienempi määrä sivuja kerralla, jolloin tiedostoja syntyy enemmän, mutta ne ovat pienempiä.

Ongelmat tekstintunnistuksessa (OCR) (Windows)

Skanneri käyttää optista merkintunnistusohjelmaa (OCR) ja muuntaa sivun tekstin sellaiseen muotoon, että sitä voidaan muokata tietokoneessa.
 • Jos tekstin voi skannata mutta sitä ei voi muokata, tee ennen skannaamista seuraavat valinnat:
  • Valitse skannauspikavalinta, joka tukee OCR-toimintoa. Seuraavat skannauspikavalinnat tukevat OCR-toimintoa:
   • PDF-tallennus
   • Lähettäminen sähköpostitse PDF-muodossa
   • Tallentaminen muokattavana tekstinä (OCR)
   • Lähettäminen pilveen
   • Päivittäinen skannaaminen
  • Valitse avattavassa Tiedostotyyppi-valikossa jokin seuraavista OCR-pohjaisista tulostetiedostotyypeistä:
   • Teksti (.txt)
   • Rich Text -muoto (.rtf)
   • Word (.doc, .docx)
   • Excel (.xls, .xlsx)
   • CSV (.csv)
   • XML (.xml)
   • Hakukelpoinen PDF (.pdf)
   • PDF/A (.pdf)
huomautus:
Jos OCR-pohjainen tulostetiedostotyyppi ei ole valittuna, laite skannaa asiakirjan kuvaksi ja tekstiä ei voi muokata.
 • Tarkista alkuperäiset asiakirjat
  • Ohjelma ei ehkä tunnista tiivisvälistä tekstiä. Jos esimerkiksi ohjelman muuntamassa tekstissä on puuttuvia tai yhdistyneitä merkkejä, "rn" saattaa tunnistua "m"-kirjaimena.
  • Ohjelmiston tarkkuus riippuu kuvanlaadusta, tekstin koosta ja alkuperäisen asiakirjan rakenteesta sekä itse skannauksen laadusta. Varmista, että alkuperäisen asiakirjan kuvanlaatu on hyvä.
  • Etualan kuvat saattavat sekoittua liikaa värillisiin taustoihin.
 • Jos skannerinauhat ovat likaisia, skannattu tiedosto ei ole niin selkeä kuin se voisi olla. Varmista, että skannerinauhat ovat puhtaita.

Sähköpostiongelmat (N4000 snw1- ja N7000 snw1 -mallit)

Voit ratkaista sähköpostiongelmat kokeilemalla seuraavia ohjeita.

SMTP-yhdyskäytävän osoitteen vahvistaminen

Vahvista, että SMTP-yhdyskäytävän osoite on oikea, avaamalla Sulautettu verkkopalvelin. Vahvista myös, että käytössä oleva sähköpostiosoite on kelvollinen.

LDAP-yhdyskäytävän osoitteen tarkistaminen (Windows)

Tarkista LDAP-yhdyskäytävä Windowsissa seuraavalla tavalla.
 1. Avaa Resurssienhallinta. Kirjoita osoiteriville LDAP:// ja LDAP-yhdyskäytävän osoite. Kirjoita esimerkiksi LDAP://12.12.12.12, jossa "12.12.12.12" on LDAP-yhdyskäytävän osoite.
 2. Paina Enter-näppäintä. Jos LDAP-yhdyskäytävän osoite on kelvollinen, Etsi henkilö -valintaikkuna avautuu.
 3. Jos LDAP-yhdyskäytävän osoite ei kelpaa, ota yhteys verkon järjestelmänvalvojaan.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...