hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP LaserJet Managed E50045 - Paperin lisääminen lokeroihin 2, 3, 4 ja 5

Johdanto

Seuraavaksi kerrotaan paperin lisäämisestä lokeroon 2 ja valinnaisiin 550 arkin lokeroihin (osanumero F2A72A). Lokeroihin mahtuu 550 arkkia paperia, jonka paino on 75 g/m2.
huomautus:
Paperi lisätään 550 arkin lokeroihin samalla tavalla kuin lokeroon 2. Tässä on näytetty vain lokero 2.
huomautus:
Paperinohjaimet saattavat olla lukittuina ennen käyttöä, eikä niitä välttämättä voi säätää.
  varoitus:
Avaa enintään yksi paperilokero kerrallaan.
 1. Avaa lokero.
  huomautus:
  Älä avaa lokeroa, kun se on käytössä.
  Kuva : Avaa lokero
 2. Ennen paperin lisäämistä säädä paperin leveysohjaimet puristamalla säätösalpoja ja siirtämällä ohjaimet käytetyn paperin mukaiseen kohtaan.
  Kuva : Säädä ohjaimia
 3. Säädä paperin pituusohjain puristamalla säätösalpaa ja siirtämällä ohjain käytetyn paperin mukaiseen kohtaan.
  Kuva : Säädä ohjaimia
 4. Jos haluat lisätä Legal-kokoista paperia lokeroon, purista lokeron takaosassa olevaa vipua (vasemmalla) ja säädä lokero oikean kokoiseksi.
  huomautus:
  Tämä ei koske muita paperikokoja.
 5. Lisää paperi lokeroon. Lisätietoja paperin suunnan määrittämisestä on kohdassa Paperin suunta lokerossa 2 ja 550 arkin lokeroissa.
  huomautus:
  Älä säädä paperinohjaimia tiukasti paperipinoa vasten. Säädä ohjaimet oikeaan lokeron pykälään tai merkintään.
  huomautus:
  Jotta paperitukoksia ei pääse syntymään, säädä paperinohjaimet oikeaan kokoon äläkä ylitäytä lokeroa. Varmista, että pinon yläreuna jää täyttörajan alapuolelle (ks. kuvan suurennos).
  Kuva : Lisää paperia
 6. Sulje lokero.
  Kuva : Sulje lokero
 7. Lokeron määritysilmoitus näkyy tulostimen ohjauspaneelissa.
 8. Jos paperin koko ja tyyppi eivät ole oikein, valitse toinen paperikoko tai -tyyppi valitsemalla Muokkaa.
  Jos käytät mukautettua paperikokoa, sinun on määritettävä paperin X- ja Y-mitat, kun tulostimen ohjauspaneeliin ilmestyy kehote tehdä niin.
  Kuva : X- ja Y-mitat

Paperin suunta lokerossa 2 ja 550 arkin lokeroissa

Kun käytät paperia, joka on lisättävä tietynsuuntaisesti, lisää se seuraavan taulukon mukaisesti.
huomautus:
Vaihtoehtoinen kirjelomaketila -asetukset vaikuttavat siihen, miten kirjelomakkeita ja esipainettuja papereita lisätään. Tämä asetus ei ole oletusarvoisesti käytössä. Kun käytät tätä tilaa, lisää paperia samoin kuin automaattista kaksipuolista tulostusta varten. Lisätietoja on kohdassa Vaihtoehtoisen kirjelomaketilan käyttö.
Paperityyppi
Yksipuolinen tulostaminen
Kaksipuolinen tulostus ja vaihtoehtoinen kirjelomaketila
Kirjelomake, esipainettu tai rei'itetty
Tulostettava puoli alaspäin
Yläreuna lokeron etuosaa kohti
Tulostettava puoli ylöspäin
Alareuna lokeron etuosaa kohti

Vaihtoehtoisen kirjelomaketilan käyttö

Käyttämällä Vaihtoehtoinen kirjelomaketila -toimintoa voit lisätä kirjelomakkeita tai esipainettua paperia lokeroon samalla tavalla kaikkia töitä varten riippumatta siitä, teetkö yksi- vai kaksipuolisia tulosteita. Kun käytät tätä tilaa, lisää paperia samoin kuin automaattista kaksipuolista tulostusta varten.
Voit käyttää toimintoa aktivoimalla sen tulostimen ohjauspaneelin valikoista.

Vaihtoehtoisen kirjelomaketilan ottaminen käyttöön tulostimen ohjauspaneelin valikoiden avulla

 1. Pyyhkäise tulostimen ohjauspaneelin aloitusnäytössä oikealta vasemmalle, kunnes Asetukset-valikko tulee näyttöön. Avaa valikko valitsemalla Asetukset-kuvake.
 2. Avaa seuraavat valikot:
  • Lokeroiden hallinta
  • Vaihtoehtoinen kirjelomaketila
 3. Valitse Käytössä ja kosketa sitten Tallenna-painiketta tai paina OK-painiketta.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...