hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

HP Photosmart 7510 e-All-in-One -tulostinsarja (C311) - All-in-One-laitteen (laitteisto) asentaminen

Tämä asiakirja sisältää tuotteen asennuksen seuraavat vaiheet:
 • Tarkista pakkauksen sisältö
 • Pura tuote pakkauksesta
 • Kytke virtajohto paikalleen ja kytke virta
 • Valitse kieli ja sijainti
 • Aseta aikavyöhyke, kellonaika ja päivämäärä
 • Asenna kasetit
 • Lisää paperi

All-in-One-laitteen asentaminen

Asenna tulostimen laitteisto noudattamalla seuraavia ohjeita niiden esitysjärjestyksessä.
  varoitus:
ÄLÄ kytke USB-kaapelia vielä. Jos tarvitset USB-kaapelin tuotteen liittämiseen tietokoneeseen, sinua pyydetään liittämään tuote oikealla hetkellä ohjelmiston asennuksen aikana.

Vaihe 1: Tarkista pakkauksen sisältö

Sisältö saattaa vaihdella maa- tai aluekohtaisesti. Katso pakkauksen luetteloa mukana toimitetuista tuotteista.

Vaihe 2: Pura All-in-One-laite pakkauksesta

 1. Poista tuotteesta kaikki teipit ja pakkausmateriaali.
  Kuva : Poista kaikki pakkausmateriaali
  Kuva: Poista kaikki pakkausmateriaali
 2. Avaa kasettitilan luukku ja poista teippi tuotteen sisältä.
  Kuva : Avaa kasettitilan luukku ja poista teippi tuotteen sisältä
  Kuva: Avaa kasettitilan luukku ja poista teippi tuotteen sisältä
 3. Sulje kasettitilan luukku.

Vaihe 3: Kytke virtajohto ja käynnistä All-in-One-laite

 1. Kytke virtasovittimeen liitetty johto tuotteen takaosaan, kytke virtajohto virtasovittimeen ja kytke virtajohto sitten pistorasiaan.
   Kuva : Kytke virtajohto tuotteeseen
   Kuva: Kytke virtajohto tuotteeseen
  1. Kytke virtasovittimen johto tuotteeseen.
  2. Kytke virtajohto virtasovittimeen.
  3. Kytke virtajohto pistorasiaan.
 2. Kytke virta tuotteeseen painamalla virtapainiketta ().
  Kuva : Paina virtapainiketta
  Kuva: Paina virtapainiketta

Vaihe 4: Valitse kieli ja maa/alue

Kun käynnistät tuotteen, se kehottaa sinua valitsemaan kielen ja alueen. Määritä tuotteen oletuskieli ja maa/alue näiden ohjeiden mukaisesti.
 1. Kosketa haluamaasi kieltä ja valitse sitten Kyllä vahvistaaksesi kielivalinnan. Aseta alue -valikko avautuu.
 2. Kosketa haluamaasi maata/aluetta ja valitse sitten Kyllä vahvistaaksesi maa-/aluevalinnan.

Vaihe 5: Aseta aikavyöhyke, kellonaika ja päivämäärä

Tuote kehottaa valitsemaan aikavyöhykkeen. Määritä tuotteen oletusaikavyöhyke näiden ohjeiden mukaisesti.
huomautus:
Jos haluat palata edelliseen näyttöön, kosketa Takaisin-kuvaketta ().
 1. Kosketa haluamaasi aikavyöhykettä. Aseta aika -näyttö avautuu.
 2. Aseta oikea tunti- ja minuuttimäärä koskettamalla ylä- () tai alanuolta ().
 3. Valitse AM tai PM.
 4. Kosketa kohtaa Kesäaika, jos olet aikavyöhykkeellä, jossa siirrytään keväällä kesäaikaan.
 5. Vahvista asettamasi aika valitsemalla OK.
 6. Anna nykyinen kuukausi, päivä ja vuosi ohjauspaneelin numeroita koskettamalla ja valitse sitten OK.

Vaihe 6: Asenna kasetit

 1. Avaa kasettitilan luukku. Vaunu siirtyy käsittelytilaan.
  Kuva : Avaa kasettitilan luukku
  Kuva: Avaa kasettitilan luukku
 2. Irrota vaunun suojus.
  Kuva : Irrota vaunun suojus
  Kuva: Irrota vaunun suojus
 3. Poista kasetin muovikääre vetämällä oranssista kielekkeestä.
  Kuva : Poista kasetin muovikääre
  Kuva: Poista kasetin muovikääre
 4. Poista kasetin oranssi suojus. Käännä suojusta vastapäivään, kunnes se napsahtaa irti.
  Kuva : Poista kasetin oranssi suojus
  Kuva: Poista kasetin oranssi suojus
 5. Työnnä kasetti kasettipaikkaan siten, että kasetin kosketuspinnat ja suutin osoittavat alaspäin. Paina kasettia, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kasetin värikuvake vastaa kasettipaikan värikuvaketta.
  Kuva : Aseta kasetti
  Kuva: Aseta kasetti
 6. Aseta muut kasetit samalla tavalla.
 7. Sulje kasettitilan luukku.
  Kuva : Sulje kasettitilan luukku
  Kuva: Sulje kasettitilan luukku

Vaihe 7: Lisää tavallista paperia

 1. Nosta valokuvalokero ylös.
 2. Liu’uta paperin leveysohjaimet uloimpaan asentoonsa.
  Kuva : Liu’uta paperin leveysohjaimet uloimpaan asentoonsa
  Kuva: Liu’uta paperin leveysohjaimet uloimpaan asentoonsa
 3. Lisää paperilokeroon pino tavallista paperia niin, että lyhyt reuna osoittaa kohti tuotetta ja paperin tulostettava puoli on alaspäin (mikäli paperissa on erikseen tulostettava puoli). Työnnä paperi niin pitkälle lokeroon kuin se menee.
  Kuva : Lisää paperi lokeroon
  Kuva: Lisää paperi lokeroon
 4. Siirrä paperin leveysohjaimia, kunnes ne pysähtyvät paperin reunoihin.
  Kuva : Siirrä paperin leveysohjaimet paperin reunoja vasten
  Kuva: Siirrä paperin leveysohjaimet paperin reunoja vasten
 5. Sulje valokuvalokero ja paperilokero, vedä lokeron jatketta ulospäin itseäsi kohti ja käännä sitten paperipidäkettä auki, kunnes se on täysin avoinna.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...