hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung ML-216x, ML-216xW -lasertulostimet - paperin lisääminen

Tässä ohjeaiheessa on neuvoja paperin lisäämiseen paperilokeroon, paperin käsinsyöttöön sekä erikoismateriaalille tulostamiseen.

Paperin asettaminen lokeroon (automaattinen syöttö)

Lisää paperia lokeroon seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 1. Avaa lokero ja säädä paperin leveysohjaimet tulostusmateriaalin kokoa vastaaviksi.
  huomautus:
  Jos et säädä paperin leveysohjaimia, tulostimeen saattaa muodostua paperin kohdistuksen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen aiheuttavia ongelmia.
  Kuva : Esimerkki paperin leveysohjaimen säätämisestä
 2. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperinippua tai tuulettamalla nippu.
  Kuva : Esimerkki paperinipun taivuttelemisesta tai tuulettamisesta
 3. Aseta paperi lokeroon haluttu tulostuspuoli ylöspäin. Avaa sitten tulostelokero.
  Kuva : Esimerkki paperin lisäämisestä ja tulostelokeron avaamisesta
 4. Purista paperin leveysohjainta ja liu'uta se pinon reunaa vasten. Ohjaimen tulee koskettaa paperipinon reunaa aiheuttamatta paperin taipumista.
  Kuva : Esimerkki paperin leveysohjaimen siirtämisestä paperipinon reunaa vasten
huomautus:
Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko tulostinajurin asetuksissa. Valitse tulostus ohjelmistosovelluksessa > valitse Tulostusasetukset > valitse Paperi-välilehti > valitse paperikoko ja -tyyppi.

Tulostusmateriaalin lisääminen ja sille tulostaminen (käsinsyöttö)

Lokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, onnittelukortteja ja kirjekuoria. Kun käytät erikoismateriaaleja, sinun pitää syöttää ne lokeroon sivu kerrallaan.
Vinkkejä käsinsyötön käyttöön:
 • Vältä paperitukokset ja tulostuslaatuongelmat käyttämällä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista lokeroon.
 • Lataa kerrallaan vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostusmateriaalia kerrallaan lokeroon.
 • Useimmat tulostusmateriaalit tulee asettaa niin, että etupuoli on alaspäin ja yläreuna menee monikäyttölokeroon ensin. Materiaalin on oltava lokeron keskikohdassa.
 • Voit estää paperitukokset, kun et lisää tulostusmateriaalia tulostuksen aikana.
Tulostusmateriaalin lisääminen käsinsyöttömenetelmällä
 1. Lisää erikoistulostusmateriaalia tai -paperia lokeroon.
 2. Purista lokerossa olevia paperin leveysohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä siirrä niitä väkisin, koska muuten paperi taipuu ja aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
 3. Avaa valmiin tulosteen tuki.
 4. Tulosta sovelluksesta käynnistämällä sovellus ja avaamalla sen Tulosta-valikko.
 5. Avaa sovelluksen Tulostusasetukset-ikkuna.
 6. Valitse Tulostusasetukset, valitse Paperi-välilehti ja valitse sitten oikea paperityyppi.
  Jos esimerkiksi haluat tulostaa tarra-arkkeja, aseta paperityypiksi Tarrat-vaihtoehto.
 7. Valitse paperilähteeksi Käsinsyöttölaite ja valitse sitten OK.
 8. Aloita työn tulostaminen sovelluksesta. Jos paperinsyöttö ei toimi kunnolla tulostettaessa, työnnä paperia varovasti sisään käsin, kunnes syöttö alkaa toimia automaattisesti.
 9. Jos tulostat useita kopioita asiakirjasta, lisää seuraava arkki kun ensimmäinen sivu on tulostettu valmiiksi. Paina sitten tulostimen ohjauspaneelin Tulosta-painiketta . Toista vaiheet jokaisen kopion osalta.

Tulostaminen kirjekuorille, tarroille, kartongille ja esipainetulle paperille

Seuraavissa osioista on yksityiskohtaisia tietoja tulostamisesta kirjekuorille, tarroille, kartongille tai mukautetun kokoiselle paperille ja esipainetulle paperille. Erikoismateriaalille tulostettaessa noudata edellisessä kohdassa annettuja ohjeita ja syötä arkkeja yksi kerrallaan.
huomautus:
Tulostimen ja ohjaimen paperiasetusten on vastattava toisiaan, jotta tulostus onnistuu ilman ristiriitaa. Muuta tulostimen paperiasetusta valitsemalla Samsung Easy Printer Manager ja valitsemalla Vaihda lisäasetustilaan > Laiteasetukset.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...