hp-support-head-portlet

Toiminnot
Ladataan...
HP:n asiakastuki – tietämyskanta

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-share-print-widget-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-concentra-wrapper-portlet

Toiminnot
Ladataan...

Samsung ProXpress SL-C2620 -värilasertulostin - paperin asettaminen lokeroon

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten paperia lisätään lokeroon.

Lokeroiden yleiskatsaus

Voit vaihtaa kokoa säätämällä paperinohjaimia.
  Kuva : Paperilokero
 1. Lokeron jatkovipu
 2. Paperin pituusohjain
 3. Paperin leveysohjain
huomautus:
Legal-kokoinen paperi: Paina painiketta kuvan mukaisesti ja vedä lokero ulos.
Kuva : Lokeron säätäminen
Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat poiketa tulostimestasi asetusten tai mallin mukaan. Tarkista tulostimen tyyppi.
  varoitus:
Ohjaimen säätämättä jättäminen voi aiheuttaa paperin kohdistuksen, kuvan vääntymisen tai paperitukoksen.

Paperin asettaminen lokeroon

huomautus:
Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat poiketa tulostimestasi asetusten tai mallin mukaan. Tarkista tulostimen tyyppi.
 1. Vedä paperilokero ulos.
  Kuva : Paperilokero, poistaminen
 2. Säädä paperikoko puristamalla paperin leveysohjainta ja paperin pituusvipua ja asettamalla ne oikean paperikoon kohtaan, joka on merkitty lokeron alaosaan.
  Kuva : Säädä paperinohjaimia
 3. Erottele paperit ennen niiden asettamista taivuttelemalla paperipinoa tai ilmastamalla sen reuna.
  Kuva : Taivuttele tai ilmasta paperia
 4. Kun olet asettanut paperit lokeroon, purista paperin leveysohjaimia ja pituusohjainta.
   Kuva : Säädä paperinohjaimia
  1. Paperin pituusohjain
  2. Paperin leveysohjain
  huomautus:
  • Älä työnnä paperin leveysohjainta niin tiukalle, että paperi taittuu.
  • Jos paperin leveysohjainta ei säädetä, tulostimeen saattaa muodostua paperitukoksia.
   Kuva : Ohjainten säätäminen oikein
  • Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, koska se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi voi rypistyä.
   Kuva : Käpristymätön ja rypytön paperi
 5. Aseta lokero takaisin tulostimen sisään.
  Kuva : Paperilokero, työntäminen paikalleen
 6. Kun tulostat asiakirjaa, määritä lokeron paperityyppi ja -koko.

Monikäyttölokero

Monikäyttölokeroon voi asettaa erikoiskokoisia tai -tyyppisiä tulostusmateriaaleja, kuten postikortteja, onnittelukortteja ja kirjekuoria.

Vinkkejä monikäyttölokeron käyttämiseen

 • Lataa monikäyttölokeroon kerrallaan vain yhden tyyppistä, kokoista ja painoista tulostuspaperia.
 • Estä paperitukosten syntymistä välttämällä paperin lisäämistä tulostuksen aikana, kun monikäyttölokerossa on yhä paperia. Tämä koskee myös muita tulostuspaperityyppejä.
 • Muista ladata lokeroon ainoastaan määritysten mukaista paperia. Näin vältät paperitukokset ja tulostuksen laatuongelmat.
 • Suorista kaikki postikorttien, kirjekuorten ja tarrojen rypyt ennen niiden asettamista monikäyttölokeroon.
 1. Paina monikäyttölokeron vapautusvipua ja avaa lokero vetämällä se alas.
  Kuva : Monikäyttölokero, avaaminen
 2. Lisää paperi.
  Kuva : Paperi, asettaminen
 3. Purista monikäyttölokeron paperin leveysohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä siirrä niitä väkisin, koska muuten paperi taipuu ja aiheuttaa paperitukoksen tai vääristymiä.
  Kuva : Säädä paperinohjaimia
  • Erikoispapereille tulostettaessa käyttäjien on noudatettava paperin asetusohjeita.
  • Jos paperit limittyvät monikäyttölokeroa käytettäessä, avaa lokero 1, poista limittyneet paperit ja yritä sitten tulostaa uudestaan.
 4. Kun tulostat asiakirjaa, määritä monikäyttölokeron paperityyppi ja -koko.

hp-feedback-input-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-feedback-banner-portlet

Toiminnot
Ladataan...

hp-country-locator-portlet

Toiminnot
Ladataan...
Maa/alue: Flag Suomi

hp-detect-load-my-device-portlet

Toiminnot
Ladataan...